Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 4s Lund Skole

Adresse: Lund Gade 7, 4673 Rødvig, Stevns

 

Den 30-06-1914 meddeler Landbrugsministeriet at matr.nr. 4s er udskilt fra matr.nr. 4a "Møllehøjgård", og den 17-11-1914 tinglæses skøde til Lyderslev Sogneråd ”på sognets skolevæsens vegne” på grunden. Her bygges for 10.000,- kr3. den næste skole i Lund. Den stod færdig i 1915.

Den afløste Lund gl. Skole på matr.nr. 17a.

Foto taget af Chr. Nissen2 i 1970'erne

Foto taget af Hanne Sophia Nissen2 i 2004

Matr.nr. 4s ”Den røde Skole”

Dato

Ejer

FT

Beboere (antal i fam.)

(Fæster/ejer)

Beboere (antal i fam.)

(Indsidder/inderste)

 

Vemmetofte Kloster

1855

Ubebygget landbrugsjord

 

1860

 

1870

1877

”Møllehøjgård”

 

 

1880

 

1890

1900

1901

 

1906

 

1911

1914

Lyderslev Sogneråd

 

Jørgen Mortensen (4)

 

 

1916

Kirstine Kristiansen svigermor

 

1921

 

 

1925

 

 

1930

Kirstine Kristiansen svigermor

 

1940

Øjvind Odderskov (3)

 

1950

1950

 

 

1962

Boestofte Sogneråd

 

 

 

1963

Poul Hedegaard

 

 

 

1977

Terkel, Anne og Mette Hedegaard

 

Mette Hedegaard

 

1983

Anne og Mette Hedegaard

 

 

1990

Mette Hedegaard

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

Metha (*16-07-1886; †??) og Jørgen Mortensen (*12-02-1877; †??) flyttede fra Lund gl. Skole til den nye som det første lærerpar.

De var i 1910 flyttet til Lund som afløser for den i 1909 afdøde lærer Anton Jensen (se matr.nr. 17a).

FT 1916 er første gang Den nye Skole matr.nr. 4s optræder i folketællingerne.

Metha og Jørgen Mortensens børn:
Dødfødt pige
*15-12-1910
 
Børge Risby Mortensen
*20-04-1912
 

I følge nedenstående foto havde Metha og Jørgen Mortensen en plejedatter, ved navn Dagmar Marie Kristiansen. Hun er nævnt i FT 1916 med fødselsdato 12-08-1902. Det er eneste gang hun optræder i Lund.

Sammen med lærerparret kom Kirstine Kristiansen (*13-06-1855 i Estrup, Randers Amt; †??), "bedstemor" i FT 1911, til Lund Skole i 1910. Formodentlig Methas mor og formodentlig enke, men ægtestanden er uoplyst i 1911.
Ved FT 1916 opholder Kirstine Kristiansen sig midlertidigt i Lund. Hendes faste bopæl er i Aalborg. Nu oplyses, at hun er enke, "høreforkalket" og lever af alderdomsunderstøttelse.
Igen i 1930 bor hun i Lund Skole.

I 1940 tog Jørgen Mortensen sin afsked på grund af sygdom3.

Ved FT 1940 boede lærer Øjvind Odderskov (*08-07-1916, Gladsaxe Sogn; ) i skolen sammen med sin mor, enkefrue Martha Minna Agnes Odderskov (*10-09-1883, Uranienburg, Tyskland; ) (fast bopæl: Jægergangen 114, Søborg), og barneplejske Johanne Sofie Frederiksen (*04-11-1915, Århus; ), der var på besøg (fast bopæl: Orup Sogn, Præstø Amt).

Ovenstående billede ”Lund Skole 1916” kommer fra Niels-Erik Thomsen11, født på ”Toftegård”, som også har skrevet kommentarerne:

Bageste række fra venstre: 1. Aksel Richardt (11d), 2. Ejnar Larsen (4f), 3. Aksel Larsen (31a), 4. Aksel Nielsen (11c), 5. Karl Frederiksen (3d), 6. Marinus Thomsen (21a), 7. Arne Madsen (25a), 8. Emil Nielsen (11c), 9. Niels Peter Jensenius Thomsen (21a), 10. Sigfred Thomsen (21a).

Anden række fra oven fra venstre: 1. Ingrid Nielsen (12c), 2. Olga Hansen (3e), 3. Margrethe Nielsen (12c), 4. Martha Madsen (25a), 5. Dagmar Rasmussen(?) (det korrekte navn er Dagmar Marie Kristiansen *12-08-1902), lærerens plejedatter, 6. Jensigne Andersen (23a), 7. Anna Olsen (23b), 8. Marie25

Tredje række fra oven fra venstre: 1. Hans Larsen (31a), 2. Otto Frederiksen (3f), 3. Ejnar Frederiksen (3d), 4. Hildur Petersen (5h), 5. Metha Mortensen, lærer, 6. Jørgen Mortensen, lærer, med deres søn Børge på knæet, 7. Bernhard Larsen (11e), 8. Georg Nielsen (11c), 9. Villy Andreassen (31b)

Forreste række fra venstre: 1. Marie Andreassen (31b), 2. Signe Jensen (5a), 3. Marie Larsen (31a), 4. Ane Sofie Andersen (22c), 5. Jenny Christoffersen (4e), 6. Johanne Andersen (22c), 7. Margrethe Frederiksen (3d), 8. Dagny Nielsen (3a), 9. Helga Jensen (7b).

 

Skolebillede ca. 1926.
Næstøverste række, nr. 3 fra højre: Ella Johanne Madsen *26-10-1914, matr.nr. 12c


Billede og tekst fra Niels-Erik Thomsen11

Billedet taget i haven på “Toftegård” i 1950érne.

Fra venstre ses Sigrid Ravnshøj, min mor Dagny, Marie “Lillebo” (=Marie Nielsen der boede i “Lillebo”, tidl. Lund Brugs), Fru Mortensen (=Metha Mortensen, tidl. Lund skole).

Foto fra Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Til højre: gavlen af matr.nr. 4o "Ingemanns Hus"

Chr. Nissen2 skriver i "50 huse i Lund":

"Skolen blev bygget i 1914 som erstatning for den ”Gamle skole” og fungerede som kommuneskole og folkebibliotek til en gang i slutningen af 50’erne, da man etablerede centralskolen i Boestofte. Fra slutningen af krigen til først i halvtredserne hed lærerinden frk. Nielsen. Store Carls Grethe (se nr. 45) underviste der og blev så gift med Carl omtrent samtidig som kommunen solgte skolen. Den sidste lærerinde hed Gudrun Olsen.

Den blev købt af en overlæge (Hedegård) fra København. Han var neurokirurg. Oprindelig havde han været psykiater. Men som han selv sagde, så havde han til sidst ikke kunne mærke forskel på sig selv og patienterne. Det var hans egen forklaring på, at han blev kirurg.

Det var en gang han klippede hækken over mod Brugsen. Han havde kun et meget lille lændeklæde på. Og så kom Sigrid Ravnshøj kørende ned ad bakken på vej til Brugsen. Hun blev så altereret ved synet af den bare mand, at hun kørte lige i grøften. Og så kørte hun lige ned på Søgård og ind til Marie: “Nejj, hvor han så ud ..... jeg var lige ved at besvime”. Det blev en historie over hele byen.

I de sidste mange år har Mette Hedegård, som er kunstner, boet der. Og nu trænger huset til mere end en kærlig hånd."

Skolebillede 1936

Foto fra Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Navnene på ovenstående foto fra 1936 er d. 08-12-2014 oplistet af Jørgen Hansen(?). Jeg har fået listen af Esther Værum (nr. 5 på billedet):

Bagerste række fra venstre: 1. Hans Hansen (kaldet Æg-Hans) *1926, "Linden"  2. Knud Nielsen *1927, "Strandgård"  3. Helga Hansen *1925, "Hjørnet"  4. Viola Mogensen  5. Esther Værum *1926 "Fjerkræslagteriet"  6. Inga Hansen *1928 "Matr.nr. 3e"  7. Bernt ?  8. Egon Kristiansen *1927 "matr.nr. 22d

2. række fra oven: 9. Ove Olsen *1921 "Lundegård"  10. Torkild Olsen *1924 "Møllehøjgård"  11. Bodil Ravnshøj *1924 "Ravnshøj"  sidder med 12. lærer Mortensens barnebarn  13. Solvejg Nielsen *1925 "Strandgård"  14. Ukendt  15. Poul Kristiansen *1924 "Nedlagt hus på Stendyssegårds mark"  16. Niels Jensen *1925 "Søvang"  17. Ukendt  

3. række fra oven: 18. Herdis Hansen *1927 "Hjørnet"  19. Elly Larsen *1928 "Højbo"  20. Henny Hansen *1927 "Hjørnet"  21. Knud Olsen *1929 "Kvasen"  22. Ukendt  23. lærer Mortensen  24. Ukendt  25. Tove Nielsen *1926 "Mesters Hus"  26. Hans Olsen *1928 "Kaptajnens Hus"  27. Ukendt   

Nederste række fra venstre: 28. Tove Larsen *1927 "Højbo"  29. Holger Nielsen 1925 - 1954 "Toftegård" (Dagnys lillebror, der boede hos Dagny og Niels Peder Thomsen en del af sin barndom11)  30. Hagbard Nielsen *1928 "Strandgård"  31. Erik Jensen *1929 "Pax"  32. Holger Mogensen  33. Poul Ørum Nielsen *1925 "matr.nr. 11c"

 

Skolebillede 1938
Tilsendt fra Ivan Ørum Nielsen25 med navneliste.

Bagerste række fra  venstre: 1. Ruth Margit Nielsen *1931, "Strandgård", 2. Henny Hansen *1927, "Hjørnet", 3. Herdis Hansen *1927, "Hjørnet", 4. Tove Larsen *1927, "Højbo" eller "Matr.nr. 4f", 5. Poul Larsen, 6. Hans Kristiansen, 7. Tage Værum Sørensen *1930, "Fjerkræslagteriet", 8. lærer Jørgen Mortensen *1877

2. række fra oven: 1. Karen (?), 2. Holger Nielsen *1925 - 1954 "Toftegård" (Dagnys lillebror, der boede hos Dagny og Niels Peder Thomsen en del af sin barndom11), 3. Knud Nielsen *1927, "Strandgård", 4. Esther Værum Sørensen *1926, "Fjerkræslagteriet", 5. Solvejg Nielsen *1925, "Strandgård", 6. Inga Hansen *1928, "Matr.nr. 3e", 7. Helga Hansen *1925, "Hjørnet", 

3. række fra oven: 1. Elly Larsen *1928, "Højbo" eller "Matr.nr. 4f", 2. Viola Mogensen, 3. Ellen Margrethe Christiansen *1930, "Smedjen", 4. Anny Margrethe Jensen *1930, "Søvang", 5. Anna Larsen 6. Annelise Jensen *1930 "Pax", 7. Sonja Nielsen *1930, "Matr.nr. 11c", 8. Ukendt

Nederste række: 1. Viggo Kristiansen 2. Hagbard Nielsen *1928, "Strandgård", 3. Erik Jensen *1929, "Pax", 4. Poul Ørum Nielsen *1925, "matr.nr. 11c", 5. Knud Larsen 6. Johannes Kristiansen 7. Bøje Thomsen *1930, "Toftegård".

I 1942 blev embedet omdannet til et forskolelærerindeembede, d.v.s. at børnene gik her de første 3 år af deres skolegang og fortsatte derefter i Lyderslev Skole3.

Marie Nielsen var lærerinde fra 1942 - 483.

Gudrun Olsen fra 1950 - 19613.

I 1951 var Inge Mejlhede vikar for Gudrun Olsen under hendes sygdom16. Inge Mejlhede rejste bagefter til Amerika og blev der formodentlig. Ivan Ørum fik julehilsen fra hende i 195325.

I 1961 blev skolen nedlagt, så alle børn fra august 1961 skulle undervises i Lyderslev Skole. Fra august 1962 dog kun de 3 første årgange, idet Boestofteskolen da blev taget i brug3.


Udlånt af Niels-Erik Thomsen11.

 Taget ved forældrenes sølvbryllup i barak i haven på "Toftegård" 01-06-1953.

 Fra venstre: ukendt dame, Marinus Thomsen fra "Skovvang", lærerinde Marie Nielsen (lærerinde i Lund Skole), Niels-Eriks moster Agnete.

 Bagved: mellem Marinus og Marie: Niels-Eriks svoger Jørgen Stub, med cigar kiggende over højre skulder børnehjemsforstander Kristian Kristensen, Elna fra "Pax" med ryggen til, overfor sidder Hans Bille fra "Mindehøjgård" (han ejede tidligere "Stendyssegård").

Foto udlånt af Niels-Erik Thomsen11, der beskriver billedet:
"Billedet formentlig taget ca 1950. Midt i billedet står frk. Olsen (=Gudrun Olsen) som i en periode var lærerinde i skolen.
Jeg blev også undervist af hende de først skoleår. Nr 4 fra venstre (til højre for frk Olsen) er Margot Frederiksen (matr nr 4u og 3d) og nr 7 fra venstre med skindhuen er min bror Jørgen. De øvrige kender jeg ikke med sikkerhed."

Foto udlånt af Niels-Erik Thomsen11, der beskriver indholdet således:
"Billedet formentlig taget ca 1950. Til venstre med skindhuen ses min bror Jørgen og nr. 3 fra venstre i forreste række er Margot Frederiksen."

Foto udlånt af Niels-Erik Thomsen11, der beskriver billedet:
"Billedet formentlig taget ca 1950. I forreste række er nr 2 fra ventre Margot Frederiksen og yderst til højre er det min bror Jørgen. Bemærk møllen i baggrunden med den originale møllehat, men uden vinger."

 

Så længe bygningen fungerede som skole, var et mindre lokale indrettet til folkebibliotek som et par gange om ugen havde åbent og blev bestyret af friskolelærerinde Betty Elkjær.

Den 04-05-1963 blev der tinglyst skøde fra Boestofte Sogneråd til overlæge Poul Hedegaard og hans kone Jo Hedegaard.
Samtidig blev der tinglyst forbud mod at fælde, beskære eller skæmme en eg kaldet ”grundlovsegen” samt give adgang for alle til den5 (se kort til højre).

Pr. 11-12-1977 solgte Jo og Poul Hedegaard skolen til deres 3 børn med en tredjedel til hver5.

Datteren Mette Hedegaard (*26-08-1941; † ) der er keramiker, flyttede ind.

Pr. 01-05-1983 solgte Terkel Hedegaard sin tredjedel til Mette Hedegaard5.

Pr. 01-08-1990 solgte Anne Hedegaard sin tredjedel til Mette Hedegaard5.

 

2017

Gå til toppen af denne side

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk