Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 5d og 5l   Fjerkræslagteriet

Adresse: Lundeledsvej 3, 4673 Rødvig, Stevns

 

Huset er opført i 186522

Den 20-11-1897 gav indenrigsministeriet tilladelse til at matr.nr. 5d kunne udstykkes fra 5a ”Bækkelund”.

Den 01-02-1898 tinglystes skøde fra Jens Christoffersens enke til Hvalsø Rømer på matriklen.

Matr.nr. 5l blev udskilt fra ”Bækkelund” pr. 20-10-1939.

 

Foto fra 1950'erne eller 1960'erne
Den stråtækte bygning til venstre må være den ældste del - ældre end fra 1897 hvor udmatrikuleringen fandt sted.

Matr.nr. 5d ”Fjerkræslagteriet”

Dato

Ejer

FT

Beboere (antal i fam.)

(Fæster/ejer/lejere)

Beboere (antal i fam.)

(Indsidder/inderste)

 

Vemmetofte Kloster

1850

Ubebygget landbrugsjord

 

1855

 

1860

1865

”Bækkelund”

 

 

 

 

1870

Hans Olsen (3)

 

 

1880

Kristian Hildur Andersen (3)

Niels Hansen (2)

1885

 

Hans Nielsen (4)

 

 

1890

Frederik Nielsen (3)

Valdemar Andersen (2)

1898

Hvalsø Rømer

 

Hvalsø Rømer (3)

 

1900

1901

 

 

1906

 

 

1911

 

 

1916

 

1917

Ane Kirstine Rømer hans kone

 

Ane Kirstine Rømer (2)

 

 

1921

 

1922

Peter Hansen

 

Peter Hansen (2)

 

 

1925

 

1927

Laura Jensine Hansen hans kone

 

?

 

 

1930

Thomas Peter Olsen (3)

 

1933

Kristian Værum Sørensen

 

Gerda og Værum Sørensen

 

 

1940

 

 

1950

 

1969

Esther Værum Sørensen en datter

 

Esther og Erling Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

2004

Jørgen Boutrup Kristensen barnebarn

 

Jørgen Boutrup Kristensen

 

 

 

 

FT 1870

Hans Olsen, 32 år, husfader og væver
Anne Jacobsdatter, 37 år, hans kone
Jens Frederik Olsen, 1 år, deres barn

Se mere om denne familie under matr.nr. 22c

FT 1880

Ved FT 1880 boede 2 familier i huset:

Den ene familie var Kristian Hildur Andersen (*24-07-1847 i København; †28-03-1920) kom fra København til Lund i 1863. I 1870 tjente han på "Ravnshøj". Den 24-11-1874 blev han gift med Karen Andersen (*28-10-1848 i Gevnø; †10-01-1890). Hendes forældre var Maren Christiansdatter og Anders Thomassen, der boede i Gevnø ved hendes fødsel, men var flyttet til Lund året efter, hvor de var inderster på "Ravnshøj".
I 1870 tjente Karen Andersen på "Ellemosegård", og det gjorde hun også ved brylluppet i 1874.

 

Karen og Kristian Hildur Andersens børn:
Hans William Andersen
*09-09-1877
 
Charlotte Amalie Andersen
*03-03-1883
†25-10-1924

 

Charlotte Amalie blev gift med Hans Peder Pedersen, se matr.nr. 5h

 

 

 

 

 

 

 

Karen Andersen døde d. 10-01-1890 - 3 uger før FT 1890, kun 41 år gammel af lungebetændelse efter influenza.

Ved FT 1890 boede Charlotte Amilie hos sin farbror i matr.nr. 4b.
Kristian Hildur Andersen og sønnen Hans William boede i matr.nr. 5d.

Den anden familie var Niels Hansen (*07-07-1849; †10-07-1909), der blev født i St. Torøje af indsidder Hans Madsen og Inger Jensen. I 1870 var han ugift tjenestekarl på "Bækkelund". I 1874 blev han (ifølge FT 1901) gift med Ane Kirstine Hansen (*03-04-1851; †07-12-1914) der var født i Smerup af husmand Hans Hansen og Dorthe Clausdatter. Hun var også i 1870 tyende på "Bækkelund", og i 1875 flyttede de (igen ifølge FT 1901) til Lund.

Kirstine og Niels Hansens børn:
Hans Peder Hansen
*11-01-1875
†14-04-1878
Født i St. Torøje, død i Lund.
Hans Peder Hansen    *09-11-1879  
Anna Dorthe Marie Hansen
*23-06-1893
Ved morens død i 1914 købte hun "Harnia", idet hun ved sit bryllup d. 01-05-1915 i Lyderslev Kirke blev indskrevet i kirkebogen som "husejerske". Måske er det denne Marie der har givet huset sit alternative navn: "Maries Hus"?
  FT 1901 oplyser at familien har haft 3 levende og 1 dødt barn. Jeg har ikke kunnet finde det 4. barn.

Ved 1890 boede de i matr.nr. 31b. I 1897 købte de "Harnia".
Niels Hansens erhverv angives som arbejdsmand/daglejer.

Mellem 1885 og 1889 boede familien Ane Marie Madsen og Hans Nielsen med deres 2 ældste børn i huset.
De 2 børn, Niels Nielsen og Karen Marie Nielsen, blev født i huset.

Familien flyttede i 1889 til det nybyggede hus på matr.nr. 12c.

FT 1890

2 familier boede i huset

Den første familie består af den 22-årige indsidder Frederik Nielsen (*09-06-1867 i Højstrup Husene) og hans 24-årige kone Mette Marie Andersen (* i Spjellerup Sogn) samt deres 1-årige datter Anna Nielsine  Pouline Andersen (*04-05-1889 i Lund). Kristian Andersen (fra matr.nr. 9b) stod fadder ved Annas barnedåb d. 16-06-1889 i Lyderslev Kirke.

Dette er den eneste gang hvor disse 3 familiemedlemmer ses i Lund.

Den anden familie var 21-årige bødker Peter Valdemar Andersen og hans 22-årige kone Betty Danielsson (*17-01-1866 i Sverige; ). Der står i FT 1890 at de begge er ugifte, men rent faktisk blev de gift i Lyderslev Kirke d. 09-11-1889.

Se mere om denne fmilie på matr.nr. 5b.

 

Hvalsø Søren Conrad Rømer (*07-12-1857; †10-02-1917) blev født i St. Torøje af mølleforpagter (senere mølleejer) Hans Christian Hansen Rømer og Christine Marie Jørgensen. Hvalsø Rømer arbejdede også som møller. Da han blev gift d. 24-11-1887 i Kongsted Kirke, var han mølleforpagter i Havnelev.
Han blev gift med Ane Kirstine Petersen (*03-11-1863; †06-02-1922) der var født i Hyllede i Kongsted Sogn.
Da deres børn blev født i Havnelev var han stadig mølleforpagter.

Ane Kirstine og Hvalsø Rømers børn:
Kristine Marie Sophie Rømer
*22-04-1888
†01-04-1896
 
Karen Sophie Emilie Rømer
*14-06-1890

Karen Sophie Emilie Rømer er kun nævnt i FT 1901 i Lund. I 1906 er hun 15 år og sandsynligvis ude at tjene. Gift i Lyderslev Kirke d. 19-12-1915 med maler i Bjælkerup Niels Olsen *28-07-1885 i Bjælkerup

I 1892 flyttede familien Rømer (ifølge FT 1911) til Lund. Ved FT 1901 er Hvalsø Rømers erhverv ”handelsmand”, i 1911 er han ”fragtkører”, og ved hans død skriver præsten ”fragtmand”.

Ane Kirstine Rømer bor i huset ved FT 1921 og ernærer sig som syerske.
Sammen med hende bor barnebarnet Kristine Olsen (*18-03-1916; †).
Året efter dør hun kun 58 år gammel.

Boet efter Ane Kirstine Rømer solgte huset pr. 04-04-1922 til fhv. skovfoged Peter Hansen (*22-06-1848, †27-11-1927 i Lund) og hans kone Laura Jensine Hansen (*05-05-1850; †).
De boede der ved FT 1925. Peter Hansen havde været skovfoged i Morreskov (mellem Lejerstofte og Frøslev), hvor han også ejede en matrikkel i Ejerlavet Lyderslev By, nr. 1c.
Efter Peter Hansens død i 1927 beholdt enken huset, men om hun boede i det er tvivlsomt. Hun boede der ikke ved FT 1930.

Ved FT 1930 boede landarbejder Thomas Peder Olsen (*04-10-1893; † ) og hans kone Kirsten Johanne Marie Johansen (*22-09-1897; † ) samt deres datter Ida Marie Sofie Olsen (*11-11-1919; † ) i huset. 
Thomas Peder blev født i Magleby Sogn, Stevns, hos forældrene til moren, den 20-årige, ugifte Ane Sofie Thomassen, der dog senere på måneden blev gift med faren til Thomas Peder,  Hans Olsen. Kirsten Johanne Marie Johansen var født i Hylleholt Sogn af husmand Rasmus Johansen og hustru Ane Marie Andersen i Borreshoved.
Datteren Ida Marie Sofie var født i Spjellerup, hvor faren var husmand.

Den 04-07-1933 fik Kristian Værum Sørensen (*12-11-1902; † ) tinglyst skøde på matr.nr. 5d.
Værum Sørensen blev født i Ørting Sogn syd for Aarhus af husmand Peter Værum Sørensen og hustru Ane Marie Klausen. Han var uddannet mejerist, da han d. 24-05-1926 blev gift med Gerda Laursen (*15-08-1902; † ) i Skt. Matthæus Kirken i København. Hun var født i Låsby Sogn vest for Aarhus af bager Marius Laursen og Sidsel Marie Jensen.
Efter brylluppet flyttede de til Hovby, Faxe Sogn, hvor Værum Sørensen arbejdede som mejerist. I 1927 flyttede de til Havnelev, hvor Værum Sørensen kørte rundt og solgte fisk. Senere samme år gik han over til at handle med æg og høns. Det skete samtidig med at familien flyttede til Lund, hvor de boede i "Pax". Her begyndte de også at slagte høns i vaskehuset med hjælp af Karen Marie Nielsen fra Ærtebjergvej 30. Da pladsen blev for trang, lejede de smedjen i Havnelev (derfor optræder familien ikke i Lund ved FT 1930)19.
Som skrevet ovenfor købte de i 1933 matr.nr. 5d.

De flyttede ind sammen med deres 2 børn.

Gerda og Værum Sørensens børn:
Esther Værum Sørensen
*12-11-1926
Født i Hovby, Faxe Sogn
Gift og bosat i Lund, se matr.nr. 8b
Se skolefoto 1936
Se skolefoto fra 1938
Peder Værum Sørensen
*22-11-1927
†22-12-1927
 
Tage Værum Sørensen
*28-10-1930
†27-11-1951

Født i Havnelev.
Tage arbejdede som chauffør og medhjælp i farens virksomhed. Han døde af kræft på Rigshospitalet.
Se skolefoto fra 1938

 

Esther Værum Sørensen

 

Gerda og Værum etablerede fjerkræslagteri. Det fungerede til omkring 1950. Der var ansat en halv snes mennesker - nok afhængig af sæson og efterspørgsel.

Den 01-02-1940 udvidede Gerda og Værum Sørensen grunden ved at købe matr.nr. 5l.

Tage Værum Sørensen

Ansatte på fjerkræslagteriet. Længst til venstre Værum Sørensen, længst til højre min mormor, Karen Marie Nielsen
Nr. 4 fra venstre: Poul Ørum Nielsen25

 

Senere handlede Værum med æg. Han kørte rundt og opkøbte æg hos de lokale ægproducenter, der ofte - som Ella Richardt på matr.nr. 11d - var husmandskoner der fik en ekstra indtægt ved at udvide hønseholdet ud over husholdningsstørrelse.

I 1969 byttede Gerda og Værum ejendomme med datteren Esther og hendes familie, der boede i matr.nr. 8b
Den 25-09-1969 blev skøde tinglyst der overdrog ejendommen til datteren Esther Værum Nielsen.

Esther og hendes mand, Erling Boutrup Nielsen (*; †2014), boede i huset til 2004, hvor Esther solgte det til sit barnebarn, Jørgen Boutrup Kristensen (*23-06-1968; †) - skøde tinglæst d. 12-10-2004.
Jørgen Boutrup Kristensen havde indtil da boet i matr.nr. 4f.

Esther og Erling flyttede til Frue Gade, Lyderslev19.

 

Gerda og Værum Sørensen (samt Johanne Olsen fra matr.nr. 3c) ved Dagny og Niels Peder Thomsens guldbryllup d. 01-06-1978 i Lyderslev Forsamlingshus
Foto udlånt af Niels-Erik Thomsen11

Ved sølvbryllup på "Toftegård" d. 01-06-1953.
Fra venstre: Værum Sørensen (5d), kontrolassistent Katrine Østergaard (12b), Poul Lindersgaard (16a), Karen Olsen (3c)
Foto udlånt af Niels-Erik Toftegård11 

2013

2013

2017

2017

Gå til toppen af denne side

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk