Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 5b "Ans Vejmand"

Adresse: Lund Gade 8, 4673 Rødvig, Stevns

 

Den 10-06-1893 godkendte indenrigsministeriet at matr.nr. 5b blev udskilt fra ”Bækkelund” (matr.nr. 5, herefter 5a).

Skøde fra Ane Larsen på ”Bækkelund” til bødker Peter Valdemar Andersen vedr. matr.nr. 5b blev tinglyst d. 15-08-1893. I skødet står der ”har til byggeplads solgt en parcel…”, så Valdemar Andersen skulle i gang med at bygge et hus. Som så mange andre huse på Stevns blev det opført i kridtsten fra Stevns Klint.

 

 

Foto taget af Chr. Nissen2 i 1970'erne

Foto taget af Hanne Sophia Nissen2 i 2004

Matr.nr. matr.nr. 5b ”Ans Vejmand”

Dato

Ejer

FT

Beboere (antal i fam.)

(Fæster/ejer)

Beboere (antal i fam.)

(Indsidder/inderste)

 

Vemmetofte Kloster

1850

Ubebygget landbrugsjord

 

1855

 

1860

1865

”Bækkelund”

 

 

1870

 

1880

 

1890

1893

Valdemar Andersen

 

Valdemar Andersen (4)

 

1900

1901

 

 

1906

 

1908

Anders Nielsen

 

Anders Nielsen (1 – 6)

 

 

1911

 

 

1916

 

 

1921

 

 

1925

 

 

1930

 

 

1940

 

 

1950

 

1959

Ejnar Poul Henrik Nielsen en søn

 

?

 

1976

Erling Nielsen ”Espemosegård”

 

?

 

 

 

?

 

1990

Kirsten og Rene Kaarup Henriksen

 

Kirsten og Rene Kaarup Henriksen

 

2000

 

 

 

 

 

2020    

Peter Valdemar Andersen (*23-04-1868; † ) født i Købelev Sogn, Maribo Amt, af møllersvend Christian Andersen. Valdemar Andersen var uddannet bødker og arbejdede som sådan på Højstrup, der dengang havde eget mejeri. Her mødte han sin kone: Betty Danielsson (*17-01-1866; † ) der var født i Sverige og arbejdede på Højstrup som mejerske. Indtil de blev gift har de nok boet på Højstrup.

De blev gift i Lyderslev Kirke d. 08-11-1889. I den forbindelse noterer sognepræsten at Nakskov fattigvæsen d. 25-09-1889 har attesteret, at brudgommen aldrig har modtaget hjælp af fattigvæsenet.

Ved folketællingen 2 måneder senere bor de nygifte til leje (indsiddere) i ”Bækkelund”s ”indsidder-hus” matr.nr. 5d. De bor der sammen med en anden ung familie, der har et lille barn på 1 år. Betty er højgravid, idet hun senere i februar nedkommer med deres første barn. Valdemar registreres som ”mejeribødker”, hvilket kan tyde på at han stadig arbejder på Højstrup.
De flytter ind i deres nybyggede hus i 1894.

Betty og Valdemar Andersens børn:
Dagmar Hansine Kristine Andersen
*24-02-1890
 
Martha Elisabeth Johanne Andersen
*18-11-1898
 

Ved FT 1901 er Valdemar ”daglejer” og ved FT 1906 er han ”fodermester” - dog ikke angivet hvor.
Ved de senere folketællinger optræder ingen af de 4 i Lund.

Ved skøde tinglyst 22-06-1908 solgte Valdemar Andersen huset til 
Anders Nielsen (*29-08-1879; †28-03-1962). Hans kone hed Ane Kirstine Jensen (*05-06-1878; †25-09-1932).
Anders Nielsen blev født i Lyderslev af indsidder Poul Nielsen og Ane Pedersen. Ane Kirstine blev født i Hellested Sogn (Juellinge) af indsidder Henrik Jensen og Karen Marie Pedersen.
De blev gift i Smerup Kirke d. 29-10-1892, mens de begge tjente i Ll. Torøje. Straks efter flyttede de til Lund, hvor de boede til leje (var indsiddere) på ”Stendyssegård” i det nu nedlagte hus der lå på "Stendyssegård"s mark ud mod Højstrupvej.
Deres ældste barn, Ejnar, blev født hjemme hos Ane Kirstine forældre i Juellinge, og han blev døbt i Hellested Kirke d. 01-01-1903, hvor det oplyses, at Anders er soldat.
I 1906 var Anders ”daglejer”. I 1911 var hans erhverv ”kuglestensamler”. Ved de senere folketællinger var han ”arbejdsmand”.
Jens Søgaard2 oplyser, at Anders blev kaldet ”Ans’” eller ”Anders Vejmand”.

Ane Kirstine og Anders Nielsens børn:
Ejnar Poul Henrik Nielsen
*24-11-1902
Ejede huset fra 1959 - 1976
Frede Herluf Nielsen
*03-06-1904
†24-07-1904
 
Frede Herluf Nielsen
*02-06-1905
Tjente i 1925 på "Toftegård"
Alfride Leonora Nielsen
*1907-

Ved FT 1930 er hun husassistent hos Gerda og Kristian Værum Sørensen i Havnelev

Karen Anine Borghild Nielsen
*22-06-1921
 

Ved FT 1916 oplyses folks årsindtægt, formue og skat. Anders Nielsen tjente det år 400,- kr. - det samme som en karl fæstet på en gård, der tillige fik kost og logi. Anders betalte 4,20 kr. i skat - lidt mindre end karlen der skulle betale 5,60 kr. Han havde ingen formue. (1 kr i 1916 svarede til ca. 41 kr. i 2012-priser)

Ved FT 1940 boede Anders Nielsen alene i huset.
Anders Nielsen var enkemand i 30 år. Han døde i 1962.
Men inden han døde havde han solgt huset til sønnen Ejnar Poul Henrik Nielsen ved skøde tinglyst d. 29-09-1959.

I 1976 købte gårdejer Erling Nielsen, ”Espemosegård”, huset af boet efter Ejnar Poul Henrik Nielsen.

Ifølge Jens Søgaard2 lejede han det ud til forskellige, indtil han solgte det pr. 01-06-19906 til Kirsten og René Kaarup Henriksen (*06-02-19486; † ).

 

Chr. Nissen2 skriver:

"Tidligere boede Anders (kaldet Ans eller ”Anders Vejmand”) i huset med børnene Karen, Nora og Ejner, som arbejdede ovre på Højstrup. Anni og Erling fra Espemose købte så huset og lejede det ud til flere forskellige, indtil Rene og Kirsten købte det."

Foto udlånt af Stevns Lokalhistoriske Arkiv

2013

2017

Gå til toppen af denne side

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk