Ejerlavet Lund By

Ole René Madsen

Jeg er født den 26-04-1944 på Rigshospitalet af enlig mor, Ella Johanne Madsen.
De første 16 år af mit liv boede jeg på Ærtebjergvej 30 i Lund sammen med min mor og min mormor, Karen Marie Nielsen. Min mor blev aldrig gift, og jeg forblev enebarn. Jeg voksede op uden kontakt med eller viden om min far. Dog har jeg mange år efter at både min far og mor døde, fundet en halvbror - en søn fra vor fars første, korte ægteskab i 1920’erne.


Jeg gik i Lund - Ll. Torøje Friskole fra 1951 til 1956.
Fra 1956 til 1960 gik jeg på Karise Kost- og Realskole, hvor jeg fik præliminæreksamen.
Derefter boede jeg i 3 år på Rungsted Kostskole, hvorfra jeg fik studentereksamen.
De næste 2 år var jeg soldat - i Høvelte og senere i København.


Fra 1965 til 68 læste jeg til lærer på N. Zahles Seminarium på Nørre Vold. Jeg var lærer i Brøndby Kommune i 7 år, samtidig med at jeg læste til psykolog på Danmarks Lærerhøjskole.
Vi (min daværende familie: kone, to børn og jeg) flyttede i 1975 til Silkeborg, fordi jeg fik job som skolepsykolog i Ikast og Brande Kommuner. Der arbejdede jeg til min pensionering i 2006.


Min mormor, Karen Marie Nielsen, boede alene på Ærtebjergvej 30 frem til sin død i 1971. Jeg købte huset af hende i 1970. Efter hendes død brugte vi huset som weekend– og sommerhus, indtil vi solgte det i forbindelse med vor skilsmisse i 1984.


Se mere om ejendommen Ærtebjergvej 30.


Herunder billede af min mor, min mormor og mig fra omkring 1963.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk