Ejerlavet Lund By

Jens Larsens familie
15 Stendyssegård

Jens Larsen (*17-07-1841; †19-04-1917) blev født i Store Torøje af husmand Lars Nielsen og hustru Sofie Nielsdatter.
13 år senere (22-04-1854) fik Jens Larsen en lillebror, Anders Larsen, som blev gift med datteren Maren på ”Toftegård”. Anders Larsen blev billedhugger og huggede i 1912 mindestenen der står på Ravnehøj.
Se mere om Anders Larsen i "Slaget mod englænderne".

16-05-1874 giftede Jens Larsen sig med den eneste datter på ”Stendyssegård” Sidse Marie Christensdatter (*06-10-1844; †18-12-1923), datter af Christen Andreasen og Johanne Christensdatter.

 

Sidse Marie og Jens Larsens børn:
Christen Andreas Larsen
*21-03-1876
†19441
Overtog "Stendyssegård"
Ane Sofie Larsen
*26-12-1878
†02-11-1888
 

 

De første ca. 10 år var Jens Larsen medhjælp på gården. I midten af 80’erne blev han gårdbestyrer, og han købte gården af sin svigermor kort efter at svigerfaren døde i 1898.
Han fik tinglæst skøde 31-01-1899.

22-03-1910 tinglæses skøde fra Jens Larsen til Christen Andreas Larsen på ”Stendyssegård”.

Jens Larsen og hans kone levede efterfølgende som aftægtsfolk i et nyopført hus (og nu nedrevet) vest for gården. (Se også nedenfor)

I 1916 oplyses indkomst og formue ved folketællingen. Jens Larsens indkomst var dette år på 850,- kr. Han havde en formue på 21.500,- kr. Hans skat til staten var på 22,85 kr. og til kommunen på 21 kr.
I 1916 svarede 1 kr. til 41 kr. i 2012-priser.

 

Ved FT 1901 havde "Stendyssegård"

1 aftægtskvinde:
Johanne Christensdatter *09-03-1819 (på "Højgård" i Lund, mor til husmoren)
3 tjenestefolk:
Maren Olsen *24-05-1871 i Lund (se mere på matr.nr. 22c)
Anders Peter Petersen *15-01-1879 i Lyderslev Sogn (eneste gang i Lund)
Mads Thorvald Nielsen *19-08-1889 i Havnelev Sogn (eneste gang i Lund)

Ved FT 1906 havde "Stendyssegård"

1 aftægtskvinde:
Johanne Christensdatter *09-03-1819 (på "Højgård" i Lund, mor til husmoren)
1 indsidder-familie:
Anders Nielsen *29-08-1879 i Lyderslev (se mere på matr.nr. 5b)
Ane Kirstine Jensen *05-06-1878 i Hellested Sogn, hans kone
Ejnar Poul Henrik Nielsen *24-11-1902 i Hellested Sogn (tjente på "Ravnshøj" i 1925)
Frede Herluf Nielsen *02-06-1905 i Lund (tjente på "Toftegård" i 1925)
4 tjenestefolk:
Hans Kristian Frederik Pedersen *20-02-1889 i Smerup Sogn (tjente i 1911 på "Pilebæk")
Else Emma Petrine Nielsen *06-05-1887
Anders Viggo Emil Petersen *21-12-1893
Anders Peter Hansen *09-06-1889
              De 3 sidste: eneste gang i Lund
 

Billedet er udlånt af Lokalhistorisk Arkiv St. Heddinge

Da Jens Larsen i 1910 ”går på aftægt” bygges det hvide hus foran gården til ham og Sidse Marie. Efter hendes død i 1923 blev huset revet ned igen (ifølge teksten på bagsiden).

 

Mindesten på Lyderslev Kirkegård over
Johanne og Christen Andreasen og deres datter og svigersøn
Sidse Marie og Jens Larsen
Foto 2015

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk