Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 9b

Adresse: Lundeledsvej 6, 4673 Rødvig, Stevns.

 

Huset er opført i 188122

Det ser ud til at matr.nr. 9b blev udmatrikuleret fra 9 "Ellemosegård" (herefter matr.nr. 9a) d. 07-12-1892 (sandsynligvis fordi hus med grund skulle sælges, se nedenfor).

Den 24-02-1928 blev grunden udvidet med matr.nr. 9c som d. 09-04-1948 blev inddraget under matr.nr. 9b.

Den 24-01-1994 blev der inddraget 440 m2 af matr.nr. 9a under 9b. Matr.nr. 9b blev samtidig nyberegnet og blev på 1060 m2.

Matr.nr. 9b

Dato

Ejer

FT

Beboere (antal i fam.)

Beboere (antal i fam.)

 

Vemmetofte Kloster

1860

Ubebygget landbrugsjord

1863

”Ellemosegård”

 

 

1870

 

1880

1881

 

?

 

 

1890

Kristian Hildur Andersen (2)

 

1893

F. E. Koch forpagter på Højstrup

 

 

 

1900

1901

Lars Richardt (4)

Hans Christian Jensen (4)

1902

Lars Jørgensen

 

Lars Jørgensen (5)

 

 

1906

 

 

1911

Mette Johanne Pedersen (1)

1913

Niels Juel Nielsen ejer af ”Ellemosegård”

 

 

 

 

1916

Hilmar Marie og Aage Larsen (6)

 

 

1921

Julius Gloerfelt (1)

Markian Antonjuk (1)

 

1925

Ane Margrethe Pedersen (3)

 

1930

Ejnar Nielsen (3)

 

 

1940

Katrine Østergaard Jensen (1)

 

1948

Aage Rysgaard ejer af ”Ellemosegård”

 

 

 

1950

 

1958

Christian Johansen

 

 

 

1966

Poul Kristensen

 

 

 

 

 

 

 

1989

Søren Michael Wager

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

2017

Ann-Maj Hem Wager

 

 

 

 

 

 

 

 

FT 1890

Kristian Hildur Andersen og sønnen Hans Willian Andersen boede alene i huset

Se mere om familien på matr.nr. 8b.

Ved skøde tinglyst d. 14-02-1893 solgte "arvefæstegårdmand i Lund Hans Jensen" ("Ellemosegård") "det til min gård ...... hørende hus .... samt grund og have hørende til dette hus indtil et areal af ½ skæppe land...." til forpagter F. E. Koch af Højstrup.

FT 1901

Daglejer Lars Peder Richard (*23-01-1870; †05-02-1944) og hans kone Karen Sophie Nielsen (*07-11-1870; †23-10-1931) samt deres 2 første døtre, Anna Elisabeth Richardt (*10-04-1895; †) og Marie Kristine Richardt (*24-07-1897; †29-02-1952) boede i huset ved denne FT.
De var flyttet hertil i 1895.

Se mere om denne familie under matr.nr. 11d.

Daglejer Hans Christian Jensen (*04-09-1874 i Smerup Sogn; †), hans kone Maren Sofie Jensen (*18-05-1868 i Lyderslev Sogn; †) og deres 2 børn, Johannes Marius Jensen (*23-01-1900 i Lund; †) og Karl Kristian Jensen (05-01-1901 i Lund; †) boede også i 9b.
Hans Christian tjente i 1890 på "Pilebæk".
Maren Sofie og Hans Christian blev gift d. 03-12-1899 i Kirke Helsinge Kirke.

Ingen i denne familie ses senere i Lund.

Ved skøde af 28-12-1902 solgte forpagter Koch huset til Lars Jørgensen.

FT 1906 og 1911

Ved begge FT boede kuglestenssamler Lars Jørgensen (*07-08-1875 i Varpelev Sogn; †), hans kone Maren Sophie Madsen (*08-07-1875 i Vemmetofte Sogn; †) og deres børn i huset.

Maren Sophie og Lars Jørgensens børn:
Jensine Marie Madsen
*12-04-1899
Maren Sophie fik Jensine før hun blev gift med Lars Jørgensen. "Udlagt barnefader ungkarl Hans Peder Pedersen i Kjøge" (citat fra KB Lyderslev)
Jensine blev født hos Maren Sophies storesøster Ane Marie Madsen og Hans Nielsen i matr.nr. 12c. Jensine blev døbt i Lyderslev Kirke.
Hans Peter Jørgensen
*27-02-1902
Født i Ll. Linde, Hårlev Sogn
Niels Kristian Jørgensen
*08-09-1904
Født i Lund, matr.nr. 9b

Maren Sophie og Lars Jørgensen blev gift d. 16-11-1899 i Karise Kirke. Lars Jørgensens mor (Karen Marie Jørgensen) der var ugift da hun fik ham, var i mellemtiden blevet gift med arbejdsmand Jens Larsen i Karise.
Maren Sophies mor der var blevet enke d. 21-08-1899, boede i Vemmetofte Kommunehus.

Maren Sophie og Lars Jørgensen flyttede til Lund i 1902 fra Ll. Linde ved Hårlev. I Ll. Linde var Lars Jørgensen tjenestekarl da han blev gift.
Da familien flyttede til Lund, arbejede Lars Jørgensen med at samle kuglesten (flintesten til cementindustrien9, se mere her).
Måske flyttede de til Lund fordi Maren Sophies storesøster Ane Marie Madsen boede der i matr.nr. 12c.

I 1906 bor enke og alderdomsunderstøttet Mette Johanne Pedersen (*10-09-1830; †) hos familien. Hun angives som "bedstemor" og må derfor være bedstemor til Jensine Marie, hvis far hed Hans Peder Pedersen. Mette Johanne døde ikke i Lund mellem 1906 og 1911.

Familien ses ikke i Lund efter 1911.

FT 1916

Nu bor familien Hilma Marie f. Linkkonen (*02-12-1886 i Finland;  †) og Jens  Aage Charles Larsen (*03-07-1891 på Frederiksberg;  †) i huset. Aage Larsen er dog midlertidigt fraværende fordi han arbejder ved sikringsstyrkerne.

Hilma Marie og Aage Larsens børn:
Svend Aage Adelhardt Larsen
*06-10-1911
Født i Sletø, Bøstrup Sogn, Langeland
Alma Sylvia Ingeborg Larsen
*17-11-1912
Født i Lund
Arne Gerhard Adiel Larsen
*13-11-1913
Født i Lund
Helge Ervin Palmqvist Larsen
*22-11-1914
Født i Lund

De mødte hinanden på Langeland (Sletø) mens Aage Larsen var røgter, og blev gift d. 01-08-1911 i Tranekær Kirke.

Ingen i familien ses senere i Lund.

FT 1921

Hustes ene beboer er ugift Julius Gloerfelt (*11-12-1854 i Helsingør; †).

I feltet "erhverv" er der skrevet "ingen ting". Julius Gloerfelt er ateist.

Julius Gloerfelt optræder kun denne ene gang i Lund.

Den anden beboer er russeren Markian Antonjuk (*26-03-1893 i Rusland; †).

Heller ikke han har noget erhverv. Han er ortodoks.

FT 1925

Den gifte kone Ane Margrethe Pedersen (*21-04-1891; †) og hendes 2 børn, Ejnar Walther Pedersen (*21-08-1918 i Århus; ) og Henry Pedersen (*11-04-1920 i Silkeborg; †) bor i huset, men hendes mand nævnes ikke. Hendes erhverv angives som "arbejderske".

Ingen af dem bor i Lund ved FT 1930.

Også dette år bor Markian Antonjuk i 9b, men hans aktuelle opholdssted kendes ikke. Han noteres som midlertidig fraværende.

Han ses ikke senere i Lund.

FT 1930

Fisker Niels Ejnar Nielsen (*19-10-1899 i Skørpinge Strand; †) og Margrete Kirstine Nielsen (*27-09-1902 i Lund; †) samt datteren Anny Inge Nielsen (*21-11-1926  i Rødvig; †) boede i 9b.
Ejnar Nielsen var uddannet tømrer, men ville som sin far hellere fiske. Han havde dog hele livet sit værktøj og lavede mange husflidsarbejder i sin fritid.
Margrete var født og opvokset på matr.nr. 12c. (Margrete var min mors moster).
Margrete og Ejnar blev borgerligt viet hos sognefogeden i Lyderslev d. 17-09-1926.

Senere flyttede de til Rødvig, hvor de boede på 1.sal i Rødvig Hovedgade 4 i mange år, inden de flyttede til Klintevej 3 hvor de også boede på 1. sal.
Min mor og jeg cyklede i 50'erne jævnligt til Rødvig og besøgte Margrete og Ejnar. Det var et spændende sted at komme, for lige ovre på den anden side af vejen lå remissen, hvor der tit stod et stort - syntes det dengang - damplokomotiv. I det hele taget var baneområdet tiltrækkende.
 

Efter min barnedåb d. 02-07-1944.
Taget bag udhuset på matr.nr. 12c.
Ejnar og Margrete (i hvidt) var faddere.
Min mormor holder mig, min mor længst til højre.

Ejnar var medhjælp på en fiskekutter, og Margrete arbejede i køkkenet på Rødvig Kro.
De var hyggelige at besøge. Ejnar havde det mest rynkede ansigt jeg mindes at have set. Han manglede en del tænder og hans kinder var noget indfaldne. Han havde en meget hjertelig latter, som i de senere år ofte gik over i et voldsomt hosteanfald - på grund af de mange cigaretter han røg.
Da Margrete døde - på et tidspunkt efter 1971 - kom Ejnar på plejehjem.

Rødvig Hovedgade 4, ca. 2008

FT 1940

Husassistent Katrine Østergaard Jensen (*23-11-1904; †) boede i huset.
Kathrine Jensen blev født i Gellerup Sogn, Hammerum herred, Ringkøbing Amt af gårdmand Iver Kristian Jensen og hustru Kirsten Marie Kristensen, Birk. Deres gård har nok heddet "Østergård".

Katrine blev senere kontrolassistent og boede i matr.nr. 12b.

Den 01-05-1948 købte gårdforpagter Aage Rysgaard ejendommen.

Han solgte d. 10-06-1958 huset til tobakshandler Christian Johansen, Vanløse.

Den 31-08-1966 fik Poul Kristensen, København Ø, skøde på huset.

Søren Michael Wager (*02-06-1958; ), Køge, blev ejer d. 28-09-1989.

Den 28-06-2017 fik Ann-Maj Hem Wager (*10-11-1962; ) skøde på huset.

2013

2017

Gå til toppen af denne side

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk