Ejerlavet Lund By

Aage Rysgaards familie
9a Ellemosegård

Aage Osvald Rysgaard (*29-08-1915; †1999) blev født på Gammelager Mark i Snejbjerg Sogn lidt vest for Herning af husmand Anton Vilhelm Christiansen Rysgaard og hustru Maren Margrethe Michaline Amalie Knudsen.
Hans søster Elly Rysgaard blev gift med Knud Ravnshøj.

Den 20-09-1940 blev Aage Rysgaard gift med den yngste datter på ”Ellemosegård” Asta Juul Nielsen (*22-02-1919; †1990) hos sognefogeden i Lyderslev.

Aage Rysgaard forpagtede gården af sine svigerforældre fra 1945 til 1952, hvor han købte den.

Foto fra "Slægten fra Søgaard"14

Asta og Aage Rysgaards børn:
Erik Juul Rysgaard
*26-11-1941
06-03-1965 gift i Holtug med Birgit Lyhne Sierandt.
Uddannet mekaniker. Bosat i Frøslev.14
Jørgen Juul Rysgaard
*09-11-1942
02-09-1967 gift i København med Lone Andersen. Ansat ved politiet14  
Fra 2008 bosat i Lund, matr.nr. 3h
Karen Juul Rysgaard
*08-05-1944
14-08-1965 gift i Ghana med Ulf Mengel Jørgensen.
Uddannet sygeplejerske. Bosat i Silkeborg.14 
Niels Juul Rysgaard
*18-05-1945
†17-12-2012
12-11-1966 gift i Frøslev med Karin Tjørnehøj Jensen. Uddannet mekaniker. Bosat i Frøslev.14 
Overtog "Ellemosegård" i 1996.
Arne Juul Rysgaard
*03-08-1946
01-12-1973 gift i Ll. Heddinge med Birgit Christensen. Vognmand. Bosat i Rødvig14  
Inger Juul Rysgaard
*24-12-1947
Uddannet lærer, ansat ved Frederiksberg Kommune14 
Else Juul Rysgaard
*12-06-1949
Uddannet bogholder, samlevende med Tommy Leif Christiansen. Bosat i Nivå14 
Bente Juul Rysgaard
*01-07-1951
07-08-1976 gift i Gevnø med Harry Rosborg Jensen. Uddannet pædagog. Bosat i Boestofte14 

 

I "Slægten på Søgaard"14 står der om Asta og Aage Rysgaard:

"Asta Juul Nielsen gik i skole i Lund og havde ophold på Stevns efterskole. Hun tjente i huset dels hjemme og dels ude og besøgte vinteren 1939-40 Haraldsborg Husholdningsskole i Roskilde. Siden giftermålet har hun været landhusmor og hjulpet til med gårdens drift.
Aage Osvald Rysgaard gik i skole i Snejbjerg. Derefter tjente han ved landbruget og havde vinteren 1939-40 ophold på Høng Husmandsskole. I fritiden tog han landbrugsfaglig uddannelse på kurser. Fra 1940 tjente han på Ellemosegård, som han forpagtede i 1945 og derpå overtog i 1952.
Aage Rysgaard har været formand for den lokale venstrevælgerforening samt kredsformand i St. Heddinge kredsen i en årrække til 1970, da kredsinddelingen blev ændret. Derefter har han været formand for Præstø-kredsen, indtil den blev nedlagt, samt ligeledes formand for andelsbageriet i Lyderslev til dette ophørte i 1971.
Aage Rysgaard har haft en række lokale tillidshverv og er hegnssynsformand samt siden 1955 lokal tillidsmand for Topsikring. Han er interesseret i jagt og har i en årrække været formand for den lokale jagtforening og for jagtkreds 20A i St. Heddinge."

Asta og Aage Rysgaards børn gik på Lund - Ll. Torøje Friskole, der lå nabo til ”Ellemosegård”.

Natten mellem d. 21. og 22. marts 1947 brændte udlængerne til "Ellemosegård" p. g. a. en kortslutning i elinstallationen.1

Frimenighedens Kirkegård

se kilde 8

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk