Ejerlavet Lund By

Niels Rysgaards familie
9a Ellemosegård

Niels Juul Rysgaard (*18-05-1945; †17-12-2012) var søn af Asta og Aage Rysgaard på "Ellemosegård".

Han overtog "Ellemosegård" d. 30-10-1996 efter sin far.

I 2008 frasolgte Niels Rysgaard det meste af landbrugsjorden (matr.nr. 9e) til naboen i Ll. Torøje, matr.nr. 5a Ejerlav Ll. Torøje By.

Det nye matr.nr. 9a udgør 32.779 m2.

Efter Niels Rysgaards død i 2012 overtog Henrik Fuchs Rasmussen "Ellemosegård".

Niels Rysgaard, 2008
Foto udlånt af Gitte Kjærulff

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk