Ejerlavet Lund By

Niels Juul Nielsens familie
9a Ellemosegård

Niels Juul Nielsen (*24-12-1886; †10-12-1947) var ældste søn på ”Søgaard” af Marie og Jens Nielsen.

24 år gammel købte han ”Ellemosegård”, da gårdens ejer, Jens Hansen Jensen, døde barnløs i 1911.

Den 20-04-1912 giftede Niels Juul sig med den 26-årige Johanne Sofie Pedersen (*17-03-1886; †06-02-1959), datter af gårdejer Peder Pedersen og Karen Jensen på ”Ravnshøj”.
Vielsen forgik borgerligt i St. Heddinge.
Sofie og Niels Juul var af samme slægt: Jens Pedersen fra "Pilebæk" var Sofies tipoldefar og Niels Juuls tip2oldefar (se nedenfor).

Foto fra "Slægten fra Søgaard"14
Johanne Sofie Pedersen, Niels Juul Nielsen og deres døtre Asta og Karen

I "Slægten fra Søgaard"14 står der om Niels Juul Nielsen og Johanne Sofie Pedersen:

"Niels Juul Nielsen havde som ung mand opholdt sig på Stevns Højskole og havde derefter plads som karl på en gård på Randbøl egnen i Jylland. I en periode besøgte han Dalum Landbrugsskole. I 1911 erhvervede han Ellemosegård i Lund, som på det tidspunkt ejedes af slægtninge til hans tilkommende hustru.
Niels Juul var dommer ved mange dyrskuer og tillige i bestyrelsen for mange foreninger.
Niels Juul var meget afholdt og havde aldrig besvær med at få folk på gården, som hans enke afhændede i 1952 til en svigersøn.
Johanne Sofie Pedersen havde som ung ophold på Frederiksborg Højskole. Indtil giftermålet hjalp hun til hjemme, da hendes forældre ikke var raske og behøvede hendes hjælp. Johanne Sofie Pedersen var meget afholdt for sin milde måde at være på."

Niels Juul og Sofies slægtsskab 

Jens Pedersen 
1721 - 1802
"Pilebæk"
Peder Jensen
1766 - 1844
"Ellemosegård"
Karen Jensdatter
1762 - 1796
gift og bosat i Lyderslev
Niels Jensen 
1750 - 1811
"Højgård"
Rasmus Jensen
1748 - 1819
"Søgård"
Christen Pedersen
1807 - 1864
"Ellemosegård"
Peder Pedersen
1799 - 1865
"Ravnshøj"
Jens Pedersen
1792 - 1844
"Søgård"
Gift
1818
Johanne Nielsdatter
1789 - 1844
"Søgård"
Gift
1813
Chresten Rasmussen
1793 - 1818
"Søgård"
Johanne Pedersen
1836 - 1909
"Ellemosegård"
Peder Pedersen
1841 - 1915
"Ravnshøj"
Johanne Jensdatter
1824 - 1904
"Søgård"
 
Jens Hansen Jensen
1869 - 1911
"Ellemosegård"
Jens Nielsen
1849 - 1924
"Søgård"
  Johanne Sofie Pedersen
1886 - 1959
 
Gift
1912
Niels Juul Nielsen
1886 - 1947
"Ellemosegård"

 

Johanne Sofie og Niels Juul Nielsens børn:
Dødfødt pige
*09-02-1913
†09-02-1913
 
Karen Juul Nielsen
*02-12-1914
04-06-1937 gift med gårdforpagter Anders Christiansen (*02-12-1912 i Ilved) i Ilved, Hvejsel Sogn, Vejle Amt.
Asta Juul Nielsen
*22-02-1919
†1990
20-09-1940 gift med Aage Rysgaard (*29-08-1915, Gammelager Mark, i Snejbjerg Sogn, Ringkøbing Amt), der overtog ”Ellemosegård”. Aage Rysgaard er bror til Elly Ravnshøj.

 

Efter Niels Juuls død i 1947 forpagtede Aage Rysgaard ”Ellemosegård” til 28-05-1952, hvor han fik skøde på gården.

Ved FT 1916 havde "Ellemosegård"

5 tjenestefolk:
Ejnar Jørgensen, 21-04-1899 (eneste gang i Lund)
Svend Kold-Christiansen, 07-11-1900 (eneste gang i Lund)
Ellen Jørgensen, 07-08-1896 (eneste gang i Lund)
Marie Hansine Larsen, 25-04-1895 (gift og bosat på "Søgård")
Ejnar Marinus Kristian Larsen, 09-12-1904 (gift og bosat i Lund, se matr.nr. 4f)

 

Ellemosegård 1936-38
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften26

Ved FT 1921 havde "Ellemosegård"

4 tjenestefolk:
Christen Jensen-Svendsen, f. 15-03-1888 i Sønderjylland, forkarl
Kaj Horne Pedersen, f. 24-08-1904 i København, landbrugselev
Jenny Kathinka Møller, f. 11-07-1897 i Hjerm, Ringkøbing Amt, husassistent
Marie Madsen, f. 16-03-1897 på Bornholm, husassistent
                For alle 4: eneste gang i Lund

Ved FT 1925 havde "Ellemosegård"

5 tjenestefolk:
Aksel Rasmus Nielsen, f. 14-02-1910 i Faxe Ladeplads (opvokset i Lund Brugs, matr.nr. 5g)
Ellen Johanne Larsen, f. 11-05-1903 i Kongsted, husassistent
Edith Dorthea Jørgensen, f. 31-08-1906 i Roholte, husassistent
Ejvin Herman Nielsen, f. 25-10-1905 i Vallø By, landbrugsmedhjælper
Hans Peter Kristian Jensen, f. 13-10-1879 i Mern, landbrugsmedhjælper
               De 4 sidste: eneste gang i Lund

Ved FT 1930 havde "Ellemosegård"

4 tjenestefolk:
Maren Lauridsen, f. 16-10-1905 i Ølgod Sogn, Ribe Amt, husassistent
Svend Peter Jensen, f. 13-11-1905 i Faxe, forkarl
Jens Jørgen Andersen, f. 10-09-1907 i Faxe, fodermester
Niels Erling Nielsen, f. 20-10-1915 i Gevnø, lærling

Ved FT 1940 havde "Ellemosegård"

4 tjenestefolk:
Erling Nielsen f. 04-08-1918, mælkekusk (søn af uddeleren i Lund Brugs)
Erving Hauthnar f. 17-09-1923 i Prag, landbrugselev
Ole Andreas Jensen f. 15-06-1923 i Udby Sogn, karl
Rigmor Salomonsen f. 26-08-1923 i Sønder Asmindrup Sogn, Holbæk Amt, husassistent

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk