Ejerlavet Lund By

Peder Jensens familie
9a Ellemosegård

Peder Jensen (*16-03-1766; †16-05-1844) var søn af ”gl.” Jens Pedersen og Johanne Hansdatter på ”Pilebæk”. I ”Østsjælland” fortælles at han, før han blev fæstet til ”Ellemosegård”, var kalvekusk på Vemmetofte.

Kristen Nielsen1 fortæller ”om ham, at han var ”kalvekusk” (kørte fragt) på Vemmetofte og kørte varer til København. Man lagde mærke til denne karl, fordi han havde en trøje, som ikke var helt almindelig i farven, så der måtte være noget særligt godt ved ham, og han henvistes til at tage ”Ellemosegård” i Lund i fæste. Peder Jensens kone var søster til den stærke Povl Holtemand fra Ebbeskov".1

Peder Jensen afløste ”gl.” Hans Hansen som fæster på ”Ellemosegård”. Han fik fæstebrev 05-11-1795, men allerede i 1793 omtales Hans Hansen i kirkebogen som "indsidder og tidligere gårdmand", så i praksis er overtagelsen foregået tidligere.
Hans Hansen blev så indsidder på gården indtil sin død i 1821.

Peder Jensen var gift med Sidse Poulsdatter (*ca. 1768; †17-12-1839) fra ”Holtegård” i Ebbeskov ved Faxe1.

Sidse og Peder Jensens børn:
Jens Pedersen
*05-08-1793
Jens var sømand, forliste og druknede ung1
Poul Pedersen
*03-08-1795
†02-03-1848
Fæstede ”Espemosegård”
Karen Pedersdatter
*23-03-1797
†24-02-1864
30-07-1813 gift med sønnen fra ”Højgård” Christen Nielsen1
Peder Pedersen
*28-08-1799
†29-12-1865
Fæstede ”Ravnshøj”
Anne Pedersdatter
*25-02-1802
01-03-1822 gift med ungkarl Rasmus Johansen, 28 år, søn af gd. Johan Jensen i Skørpinge
Johanne Pedersdatter
*05-09-1804
†okt. 1804
Tvilling
Dør efter 6 uger
Lars Pedersen
*05-09-1804
†13-08-18931
Tvilling.
Han var lods og fisker ved Rødvig. Havde været gift 3 gange; en gårdmandsenke i Skørpinge, sidste gang med en gårdmandsenke i Ll. Heddinge.1
Christen Pedersen
*29-08-1807
†04-09-1864
FT 1834 "behjælpelig ved gårdens bestyrelse"
Fæstede ”Ellemosegård”
Johanne Pedersdatter
*12-02-1811
†17-02-1811
 

 

Nytårsdag 1803 deltog Peder Jensen i redningsdåden ved Fællesskov Rev, for hvilket han modtog kongens fortjenstmedalje i sølv. (Se ”Redningsdåden i 1803”)

I 1812 deltog han i ”Slaget mod englænderne” og modtog efterfølgende dannebrogskorset.

Kristen Nielsen1: ”Disse fem brødre (Jens, Poul, Peder, Lars og Christen) var store stærke mænd og blev kaldt for de stærke Lunder. Der fortælles om Christen Pedersen, at han og min morfar (Niels Jensen fra ”Søgård”) var sejlende til København med en last ærter. Da de lagde til ved Gl. Strand, kom nogle havnearbejdere, som viste sig noget pågående; men Christen Pedersen tog en tønde ærter (ca. 115 kg.) og svingede den over sit hoved uden at det rørte ham. Så de foretrak at holde sig på afstand.”

Ved datteren Annes bryllup i 1822 er Peder Jensen skrevet ind i kirkebogen som forlover med sine initialer P I S (der står for Peder Jens Søn) mellem for– og efternavn. Dette er sandsynligvis et udtryk for at Peder Jensen ikke kunne skrive - og sandsynligvis heller ikke læse. (Se udsnit af kirkebogen nedenfor)

Ved FT 1834 havde Sidse og Peder Jensen et plejebarn "i søns sted". Hans navn var Jens Larsen, født 18-01-1828 af "indsidder Lars Jensen og hustru Anne Nielsdatter i Gevnø. Gd Peder Jensens hustru Ellen Jensdatter i St. Torøje bar barnet. Inds Niels Larsen, Gevnø, ungk Ole Frederiksen, Lyderslev, inds Rasmus Henriksen, St. Torøje" var faddere. Lars Jensen var bror til Peder Jensen og var blevet gift med Anne Nielsdatter d. 06-04-1827. Hvornår og hvorfor Sidse og Peder Jensen tager nevøen Jens Larsen til sig som deres egen søn, kan man ikke se, men han er på "Ellemosegård" til og med FT 1845. Han hverken døde eller blev gift i Lund mellem 1845 og 1850.

Peder Jensen mistede sin kone i 1839.
Han sad på ”Ellemosegård” som fæster til sin død i 1844, hvor sønnen Christen overtog fæstet. Christen fik fæstebrev d. 30-11-1844.

Ved FT 1801 havde "Ellemosegård"

2 inderst-familier:
Rasmus Pedersen, 36 år, indsidder og daglejer (født i Skørpinge, gift d. 31-10-1794, død i Lund d. 28-09-1821)
Lisbeth Jensdatter, 32 år, hans kone (ved FT 1834 og 1840 enke og inderste på "Ravnshøj")
Peder Rasmussen, 5 år, deres barn
Jens Rasmussen, 3 år, deres barn
Hans Rasmussen, 1 år, deres barn
                         De tre drenge optræder ikke i FT 1834 i Lund.
                                  og
Hans Hansen, 50 år, indsidder og daglejer (se mere her)
Maren Andersdatter, 38 år, hans kone
Catrine Hansdatter, 9 år, deres barn (født 18-09-1789, ses ikke senere i Lund)
Birthe Hansdatter, 7 år, deres barn (født 13-05-1793, ses ikke senere i Lund)
Anders Hansen, 2 år, deres barn (født 16-12-1800, se ikke senere i Lund)
Anne Hansdatter, 16 år, datter af 1. ægteskab (døbt 31-07-1785, ses ikke senere i Lund)
2 tjenestefolk:
Jørgen Jensen, 23 år
Mads Jensen, 13 år
              Ingen af dem ses i senere i Lund

FT 1834 "en gaard" ("Ellemosegård")

Ved FT 1834 havde "Ellemosegård"

2 inderst-familier:
Sidse Sørensdatter, 60 år, inderste og forsørges af sin søn
Søren Hansen, 27 år, hendes søn, snedker
                  se mere om begge under matr.nr. 25b
                               og
Maren Andersdatter, 69 år, inderste og almisselem (enke efter "Ellemosegård"s tidligere fæster Hans Hansen)
Niels Hansen, 15 år, plejebarn i søns sted (eneste gang i Lund)
1 soldat:
Thomas Henrichsen, 24 år, soldat fra Jylland (eneste gang i Lund)
2 tjenestefolk:
Inger Olsdatter, 21 år (født 21-10-1812 i Lund af Ole Jensen og Sidse Madsdatter fra "Lundegård")
Hans Rasmussen, 15 år (eneste gang i Lund)

Ved FT 1840 havde "Ellemosegård"

2 inderst-familier:
Morten Andersen, 69 år, inderste og almisselem
Birte Hansdatter, 67 år, hans kone
              Se mere om Birte og Morten Andersen her.
                            og
Niels Olsen, 28 år, inderste og  sadelmager
Maren Madsdatter, 30 år, hans kone
Mads Nielsen, 5 år, deres barn
Ole Nielsen, 1 år, deres barn
Stine Nielsdatter, 4 år, deres barn
2 tjenestefolk:
Marie Mortensdatter, 19 år
Christiane Mortensdatter, 15 år

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk