Ejerlavet Lund By

Knud Ravnshøjs familie
8a Ravnshøj

Knud Ravnshøj (*26-04-1921; †15-12-2007) var eneste søn af gårdmand Peder Ravnshøj og hustru Sigrid Nielsen på ”Ravnshøj”. Han var født i Havnelev Sogn, mens forældrene havde en gård (”Nordkær”) der.
I 1930 flyttede familien til ”Ravnshøj” for at overtage gården efter Peder Ravnshøjs storebror, Jens Peder Ravnshøj.

Peder Ravnshøj døde kun 48 år gammel i 1938, da Knud Ravnshøj var 17 år. Knuds mor drev gården videre de næste 10 år, bl.a. med Knud som medhjælp.

30-11-1945 giftede Knud sig med Elly Emilie Rysgaard (*18-10-1923; †09-08-2011), datter af husmand Anton Vilhelm Christiansen Rysgaard og hustru Maren Margrethe Michaline Amalie Knudsen fra Snejbjerg ved Herning. Vielsen foregik i Snejbjerg Kirke.
Elly er søster til Aage Rysgaard der 5 år tidligere blev gift med Asta Juul Nielsen fra ”Ellemosegård”.

I 1948 overdrog Sigrid ”Ravnshøj” til Elly og Knud.

Ravnshøj 1949
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften26


Elly og Knud Ravnshøjs børn:
Karen Bodil Ravnshøj
*07-10-1947
 
Anne Birgit Ravnshøj
*02-04-1950
 
Peder Ravnshøj
*01-04-1953
Overtog ”Ravnshøj” - fra 1976 til 1986 i lige sameje med sin far og derefter alene.
Else Marie Ravnshøj
*31-01-1956
 

 

Knud Ravnshøj sad i Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse for partiet venstre. I årene 1977 og 1978 var han tillige borgmester.

I 1976 overdrog Knud Ravnshøj halvdelen af gården til sønnen Peder Ravnshøj, så de i lige sameje drev den de næste ti år.

I 1986 overtog Peder Ravnshøj hele gården.

Foto udlånt af Niels-Erik Toftegaard11, der beskriver indholdet:

"Fra mine forældres sølvbryllup d. 01-06-1953. Fra venstre ses Sigrid Ravnshøj, ukendt, Elly Ravnshøj, Otto Larsen=søn af Jens Pedersen Larsen der var bror til Peder Larsen (=tidl. ejer af “Toftegård”)"

Foto udlånt af Niels-Erik Toftegaard11, der beskriver indholdet:

"Fra mine forældres sølvbryllup d. 01-06-1953. Forrest fra venstre ses min faster Erna fra Østergård, Knud Ravnshøj, Frida Nielsen fra “Sønderhøj” i Skørpinge (gift med min fars fætter Marius Nielsen der ejede “Sønderhøj”). Manden til højre er jeg usikker på, måske det er Gunnar Jonassen fra Grønstrædet i Frøslev.

Damen i 2. række (mellem Knud Ravnshøj og Frida) er Ruth Olsen (=Datter af Hans Olsen “Møllehøjgård” og gift med præstegårdsforpagter Hans Jensen i Lyderslev) – Ruth og Hans lærte hinanden at kende da de begge tidligere tjente på “Toftegård”.

Mindesten på Lyderslev Kirkegård
Foto 2015

Ravnshøj 1956
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften26

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk