Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 4f og 4l

Adresse: Højstrupvej 22, 4673 Rødvig, Stevns

 

Den 12-11-1904 blev matr.nr. 4f udskilt fra ”Møllehøjgård” som selvstændig parcel på 345 m2.

Den 13-05-1908 blev matr.nr. 4l på 69 m2 en selvstændig parcel.

Jens Peter Larsen købte begge parceller - 4f d. 28-02-1905 og 4l d. 11-08-1908.

Huset blev bygget i 1905. (Det er beboet ved FT 01-02-1906.)

Foto taget af Chr. Nissen2 i 1970'erne

Foto taget af Hanne Sophia Nissen2 i 2004

Matr.nr. 4f

Dato

Ejer

FT

Beboere (antal i fam.)
(Fæster/ejer)

Beboere (antal i fam.)
(Indsidder/inderste)

 

”Møllehøjgård”

1890

Ubebygget landbrugsjord

 

1900

1901

 

1905

Jens Peter Larsen

1906

Jens Peter Larsen (5)

 

 

1911

 

 

1916

 

 

1921

 

 

1925

 

 

1930

 

 

1940

Godtfred Kristiansen (4)

 

1950

1950

Ejnar Larsen ejerens søn

 

1963

Svend Larsen ejerens søn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993

Jørgen Boutrup Kristensen

 

 

 

2000

 

 

 

2005

Mark Patrick Christensen

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto udlånt af Lokalhistorisk Arkiv, St. Heddinge
Til venstre matr.nr. 4d, til højre matr.nr. 4f
Forsamlingshuset (bygget 1903) og Brugsen (bygget 1906) ses til venstre.

 

Jens Peter Larsen (*05-11-1880; †23-04-1963) var født i Lund af husmand, fisker og væver Jens Larsen og hustru Karen Marie Christensen, der boede i matr.nr. 30b "Højbo".

Ved FT 1901 var han karl på ”Ellemosegård”.

Den 24-09-1904 blev han gift med Ane Sofie Nielsen (*15-10-1882; †19-04-1962) der var datter af indsidder Kristian Nielsen og hustru Maren Kirstine Jakobsen i Ll. Torøje. Ane Sofie var kommet til Lund i 1899 som tjenestepige. Ved FT 1901 tjente hun også  på ”Ellemosegård”, så det er måske der de kom til at lære hinanden at kende.

De boede i huset ved FT 1906 - 1930.

Jens Peter Larsen var arbejdsmand og landarbejder.
Senere blev de gravere ved Sydstevns Frikirke og flyttede over i et hus ved kirken.

 

Ane Sofie og Jens Peter Larsens børn:
Ejnar Marinus Kristian Larsen
*09-12-1904
†08-11-1957
Bosat i Lund - til sidst i forældrenes hus, 4f
Se skolefoto fra 1916
Kaj Bøgelund Laurits Larsen
*26-05-1909
 
Karlo Svend Harry Lindegren Larsen
*05-01-1911
Bosat i Lund i 4d og 4f

 

Ved FT 1940 boede Godtfred Martin Kristiansen (*24-09-1909, Havnelev; ), hans kone Helga Marie Kristiansen (*15-01-1906, Hem Sogn, Randers Amt; ), deres søn Gert Kristiansen (*17-07-1939, Lund; ) og Helgas mor, enke Jensigne Marie Inger Marie Thorsen f. Jensen (*24-05-1882; ).
Godtfred Kristiansen arbejdede ved Dansk Flinteeksports gravemaskine. Se lidt mere om kugleflint-gravningen.

Da Ane Sofie og Jens Peter Larsen flyttede til graverboligen ved Sydstevns Frikirke, overtog deres ældste søn og hans kone huset.

Ejnar Marinus Kristian Larsen (*09-12-1904; †08-11-1957) blev gift med Jenny Kirstine Nielsen (*18-01-1909; † ?) i Frøslev Kirke d. 03-10-1927.

Jenny  blev født i Havnelev Sogn, men da hun blev gift var forældrene parcellister på Frøslev Mark: Niels Peder Nielsen og Laura Marie Elisabeth f. Nielsen.

Jenny og Ejnar Larsen flyttede først ind i ”Højbo” (se Chr. Nissen: ”50 huse i Lund” s. 19). Derfra flyttede de til ”Hagbards Hus” matr.nr. 23a (Chr. Nissen: ”50 huse i Lund” s. 11); senere boede de i Villaen ”Solbakken” (Chr. Nissen: ”50 huse i Lund” s. 6).
De boede til Ejnars død i 1957 i forældrenes hus på Højstrupvej 22.

Ejnar Larsen var arbejdsmand. Senere blev han salgschauffør for Andelsbageriet i Lyderslev.

Jenny og Ejnars børn:
Tove Emma Larsen
*14-11-1927
Se skolefoto fra 1936
Se skolefoto fra 1938
Elly Marie Larsen
*10-10-1928
Se skolefoto fra 1936
Se skolefoto fra 1938
Kaj Henry Larsen
*06-11-1931
Gift med Gerda Poulsen, datter af Signe Poulsen, der i 1949  blev gift med Harry Andreasen fra mat.nr. 31b
Erling Gerner Larsen
*22-03-1939
 
Hanne Hjørdis Larsen
*07-08-1943
 

Jenny var en af min mors "snakkeveninder", som hun besøgte når behovet for socialt samvær med andre blev for stort. Hun vidste derfor at det spøgte ved deres hus. Ofte hørte de i den mørke aften faste trin op ad flisegangen til hoveddøren, men når de lukkede op var der ingen.
En aften ville min mor lave sjov med familien, så hun gik med tunge trin op ad fliserne og gemte sig da hun var nået til døren. Hun ville overraske den der kom og lukkede op, men der kom ingen. Det viste sig senere at nogle af børnene havde været alene hjemme og var blevet frygteligt bange, så min mors "spøg" var noget malplaceret.

Efter Ejnar Larsens død i 1957 flyttede Jenny sammen med den yngste datter, Hanne, til matr.nr. 31b, ”Banke Smedjen”.

Ejnars bror, Svend Larsen, og hans kone, Rosa, der havde boet og drevet købmandsforretning i nabohuset matr.nr. 4d, flyttede derefter ind i huset. Svend Larsen fik skøde på huset d. 18-06-1963.

Den 09-07-1993 fik Jørgen Boutrup Kristensen skøde på ejendommen. Jørgen Kristensen er søn af Birthe og Niels Kristensen fra matr.nr. 8b (hjørnet til Ll. Torøje, Lundeledsvej 2)
Pr. 12-10-2004 købte han ejendommen 5d af sin mormor Esther Værum Nielsen.

Fra d. 01-05-2005 har Mark Patrick Christensen (*23-08-1986; ) ejet ejendommen.

 

 

Foto udlånt af Stevns Lokalhistorisk Arkiv
4f længst til højre

Chr. Nissen2 skriver om huset:

"I efterkrigsårene boede Ejner og Jenny Larsen med de yngste af børnene Erling og Hanne i huset. Han var bror til Svend (Rosas Svend, se nr. 31). De var flyttet ind, da Ejner og Svends forældre (se også nr. 1), der var graverpar ved Frikirken, flyttede.

Da Ejner døde i 1957, flyttede Jenny til nr. 10 med den yngste Hanne. Det faldt sammen med, at Rosa nedlagde forretningen ved siden af, og så flyttede hun og Svend ind i huset. De boede der ind til de flyttede til Christianshavn

Så boede Jørgen, som er søn af Birthe og Niels oppe fra hjørnet til Lille Torøje (se nr. 25) i huset. Men nu er der flyttet en ny beboer ind."

2013

2013

2017

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk