Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 11d

Adresse: Espemosevej 3, 4660 St. Heddinge

 

Den 19-03-1902 blev matr.nr. 11d udskilt fra matr.nr. 11 "Lundegård" (derefter matr.nr. 11a).

I 1987 blev landbrugsjorden udskilt fra matr.nr. 11d der derefter er på 2.721 m2. Se mere om dette under matr.nr. 11a.

Dato for ejerskifte          Ejer                                                  FT     Beboer (antal i fam.)                                                        
  Vemmetofte Kloster   Ubebygget landbrugsjord
1890 "Lundegård" 1890
  1901
09-12-1902 Lars Peder Richardt 1906 Lars Peder Richardt (3 - 7)
  1911
  1916
  1921
  1925
  1930
08-12-1938 Aksel Richardt en søn   Aksel Richardt (2 -  6)
  1940
   
   
   
1981 Ella Richardt hans kone   Ella Richardt (1)
06-11-1987 Torben Nielsen "Lundegård"    
1988 Benny Kristensen    
19-11-1993 Bodil og Erik Kristensen    
20-12-1999 Martin Ravn Crewill    
   
   

 

Lars Peder Richard (*23-01-1870; †05-02-1944) blev født i Ebbeskov, Faxe Sogn, af indsidder Jørgen Richard og hustru Ane Lisbeth Larsen.

Ved sit bryllup d. 28-12-1894 i Frøslev Kirke tjente han hos gmd. Peder Olsen i Gevnø. Han blev gift med Karen Sophie Nielsen (*07-11-1870; †23-10-1931), datter af husmand Niels Larsen og hustru Maren Margrethe Nielsen, Gl. Seinhusen. Karen Sophie tjente ved brylluppet hos gmd. Hans Andersen i Frøslev. I 1895 flyttede de nygifte til Lund til matr.nr. 9b, der tilhørte ”Højstrup”. Ved FT 1901 er Lars Peder daglejer.

Den 09-12-1902 købte Lars Peder Richardt matr.nr. 11d af Mads Olsens enke Ellen Olsen på ”Lundegård”; samme dag solgte hun 11b til Hans Nielsen og 11c til Niels Nielsen. I løbet af 1903 byggede Lars Peder Richard ejendommen der i dag har matr.nr. 11d.

 

Karen Sophie og Lars Peder Richards børn:
Anna Elisabeth Richardt
*10-04-1895
 
Marie Kristine Richardt
*24-07-1897
†29-02-1952

Ugift, toiletopsynsdame i Kbhvns Komm., Sct. Poulsgade 4, 3., Kbhvn K

Niels Peder Alfred Richardt
*08-03-1901
Bosat i Ll. Torøje
Peder Aksel Richardt
*05-02-1906
†1981
Overtog matr.nr. 11d, se nedenfor.
Se skolefoto fra 1916
Laura Margrethe Richardt
*14-02-1911
 

 

Ved FT 1921 tjente Aksel Richardt hjemme som karl. I 1925 var han på Ollerup Højskole, og i 1930 var han igen hjemme som medhjælp.

Ved skøde tinglæst d. 13-01-1925 købte Lars Peter Richardt landbrugsjorden tilhørende "Ærtebjerghuset" matr.nr. 18b og matr.nr. 26 i Lyderslev.

I 1931 døde Karen Sophie 60 år gammel. Formodentlig har de to mænd efterfølgende haft kvindelig hjælp i huset - enten en af Aksels søstre eller en ansat husbestyrerinde.

Da Aksel Richardt d. 21-06-1936 giftede sig med Ella Kirstine Sofie Rasmussen, (*15-02-1910; †??-??-20??) var hun ”husbestyrerinde af Lund Mark” - sandsynligvis hos Lars Peder og Aksel. De blev gift i Svinninge Kirke (Tuse Herred, Holbæk Amt). Ellas forældre, smed Jens Kristian Rasmussen og Anna Marie, f. Hansen, boede i Svinninge.

Den 08-12-1938 solgte Lars Peder ejendommen til Aksel Richardt. Da Lars Peder 6 år senere døde, skete det på ”Lund Mark”, altså i hjemmet. I kirkebogen er han ”forhenv. parcellist, aldersrentemodtager.”

Ella og Aksel Richardts børn:
Gurli Sophie Richardt
*18-10-1937

21-05-1960 gift med chauffør Eigil Reinbach Hansen (*23-01-1936 i Øster Stilling, Stilling Sogn, Sorø Amt).
Bosat ved Slagelse.

Kurt Richardt
*21-11-1941


Uddannet kommis i Rødvig Brugsforening i 1958(?)
Aftjent værnepligt ved Telegraftropperne i Høvelte.

Jørgen Richardt
*19-12-1947

Uddannet kommis i ?? Brugsforening i 19??

 

Gurli og Ejgil ved Lyderslev Kirke

Foto udlånt af Niels-Erik Toftegaard11
Gurli Richardt tjente på "Toftegård".
Her sammen med Niels-Erik Thomsen

Ella Richardt og Elly Hansen (fra matr.nr. 12b)
Foto tilsendt af Bente Hansen, datter af ovennævnte Elly Hansen

I 1948 blev de 3 husmandsbrug ved Espemosevej alle udvidet til ca. 14 tdr.land. Til 11d blev tillagt matr.nr. 11g (se kort til højre). Samtidig solgte Aksel Richardt til Ole Olsen på "Lundegård" matr.nr. 19b og matr.nr. 26 i Lyderslev. Disse 2 matrikler havde hans far erhvervet i 1925.

Aksel Richardt var den første af parcellisterne der skiftede de traditionelle 2 nordbakkere eller fjordheste, der blev brugt som trækdyr på mindre ejendomme, ud med en traktor. Han valgte ikke den meget almindelige grå Ferguson, men en utraditionelt udseende Farmall (tror jeg det var - i hvert fald havde den små tætsiddende forhjul). Jeg tror udskiftningen skete omkring 1952 - 55.

Familien Richardt var også hurtigt med på at få bil. Da Kurt blev 18 år tog han kørekort, og fik lov til en gang imellem at låne bilen, så vi kunne køre en tur.

Jeg mener at den første bil var en Opel model 1936.

AF BBR-oplysningerne fremgår det at udhusene blev fornyet i 1941 og 1948 i mursten (formodentlig ko– og svinestald). I 1950 opførtes et 60 m2 stort hønsehus i gasbeton på den nordøstligste del af grunden. Ella Richardt havde et stort hønsehold. Hun solgte æggene til bl.a. Kr. Værum Sørensen der tidligere havde haft fjerkræslagteri på matr.nr. 5d, men i slutningen af 50’erne kørte rundt og opkøbte æg.

Jeg kan huske at Ella brugte megen tid med at rengøre æggene med fint sandpapir.

Modelbillede af nordbaggere

Modelbillede af Farmall

Modelbillede af Opel model 1936

Ella Richardts mor døde d. 21-08-1943 og nogle år efter flyttede hendes far, Jens Christian Rasmussen (*09-09-1880; †26-07-1967), ind hos Ella og Aksel. Han boede på husets eneste loftsværelse. Han havde været smed og medbragte en hel del værktøj, som han var meget pertentlig med. Vi drenge måtte ikke rode med det, men var selvfølgelig fristet til at bruge det, når et ”vigtigt” projekt krævede godt værktøj.

Han døde på Holbæk Amtssygehus og blev begravet på Svinninge Kirkegård.

 

Aksel Richardt døde pludseligt i 1981, 75 år gammel.

Ella Richardt blev boende nogle år på ejendommen. I 1987 bliver det nuværende matr.nr. 11d (og 11e) udskilt til ”parcelhusstørrelse”, og det resterende landbrugsjord af de tidligere matr.nr. 11d og 11e blev til 11k, som sælges til ”Lundegård” (matr.nr. 11a).

Ella Richardt solgte 11d til Torben Nielsen d. 06-11-1987 og flyttede til St. Heddinge. Ella Richardt blev over 90 år og døde i 20??.

Allerede året efter solgte Torben Nielsen til Benny Kristensen, der gik på tvangsauktion i 1993, hvor ejendommen blev solgt d. 19-11-1993 til Bodil Elisabeth Kristensen og Erik Sanggaard Kristensen.

Bodil og Erik Kristensen solgte ved skøde tinglæst d. 20-12-1999 ejendommen til Martin Sven Nielsen (*20-12-1971; †) fra Rødvig, senere ændret til Martin Ravn Crewill.

 

Luftfoto af matr.nr. 11d ca. 1950. Hønsehuset der ligger længst til venstre, blev bygget efter 1945. Maskinhuset som der er sat grund af til, blev bygget i 1950'erne.

Foto fra Stevns Lokalhistoriske Arkiv

2017

2017

Gå til toppen af denne side

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk