Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 11c

Adresse: Ærtebjergvej 28, 4660 St. Heddinge
 

 

Matriklen er udstykket fra 11a i 1902.

Ejendommen blev bygget i 1902 - 03.

Ejere af matr.nr. 11c
  Fra Til
Niels Nielsen 02-12-1902 1921
Marie Nielsen 1921 1935
Aksel Nielsen 07-06-1935 1974
Ivan Ørum Nielsen 08-11-1974 1976
Per Møller 02-09-1976  

 

Niels Nielsen (*01-06-1871; †06-11-1921) blev født i Karise Sogn. Forældrene var ”indsidder Hans Nielsen i Storlinde og hustru Karen Christensen (moderen 37 år gl.)”.

Den 16-06-1893 giftede han sig med Cathrine Kirstine Erikke Marie Jensen (*25-10-1872; †12-03-1958), der var plejedatter hos Ane Catrine og Jacob Larsen i Ll. Torøje. Hendes forældre var Ane og Hans Jensen der, da hun blev født, boede i Ll. Torøje, men som ved hendes bryllup angives at bo i Lund. De har imidlertid ikke boet i Lund ved nogen af folketællingerne.
Marie blev som 17-årig i 1889 ansat på Bagerstedet, som var Vemmetofte Klosters bageri, frem til sit bryllup 4 år senere25.

Efter brylluppet flyttede Marie og Niels Nielsen ind i Vemmetofte Klosters hus ”Hassemosehuset”25, der lå som skelhus mellem Ll. og St. Torøje. Huset er nu revet ned. Niels Nielsen arbejdede på Vemmetofte.
Den 09-12-1902 købte Niels Nielsen daværende matr.nr. 11c (blå ramme på kortet nedenfor)  af Mads Olsens enke Ellen Olsen på ”Lundegård”; samme dag solgte hun 11b til Hans Nielsen og 11d til Lars Peder Richard.

I 1903 havde de opført ejendommen der nu ligger på matr.nr. 11c, og flyttede ind med 5 børn.

Foto udlånt af Ivan Ørum Nielsen25
Matr.nr. 11c ca. 1930.
Kostalden der ligger parallelt med stuehuset, blev o. 1950 forlænget til det dobbelte, måske i forbindelse med at jordtilliggendet blev forøget til 14 tdr.

Foto udlånt af Ivan Ørum Nielsen25
Marie og Niels Nielsen med børn og kommende svigerdatter (Ellen) ved sølvbryllup d. 16-06-1918.

Foto udlånt af Ivan Ørum Nielsen25
Niels Nielsen ved Syd Stevns Mejeri

Foto udlånt af Ivan Ørum Nielsen25
Marie Nielsens identitetskort fra 1944


Marie og Niels Nielsens børn:
Hans Jacob Nielsen
*18-10-1894, Ll. Torøje

Smedemester i Spjellerup25
Gift i Lyderslev Kirke d. 30-04-1919 med Ellen Marie Rasmussen *06-11-1895 Lyderslev

Carl Christian Nielsen
*20-12-1895, Ll. Torøje
Flyttede til Jylland og blev møller på Roust Mølle ved Varde25
Christian Carl Nielsen
*20-12-1895, Ll. Torøje
†20-02-1896
 
Ane (Anna)25 Sofie Nielsen
*25-10-1897, Ll. Torøje
Gift d. 10-11-1922 med Peder Christian Pedersen *13-07-1896, Hellested.
Husmand i Harvig ved Højerup25
Niels Kristian Nielsen
*18-10-1899, Ll. Torøje
Blev gårdejer på ”Strandgård
Hans Peter Nielsen
*06-12-1901, Ll. Torøje
Overfodermester på Wedelsborg Gods, Fyn25
Aksel Frederik Nielsen
*08-02-1903, Lund
†10-03-198025 Hårlev

Overtog 11c (1921) 1935 - 1967
Se skolefoto fra 1916

Poul Emil Nielsen
*26-06-1905, Lund
†10-04-1925

Smedesvend, udlært hos Jacob25, døde i Lund (af tuberkulose?)
Se skolefoto fra 1916

Henry Georg Marinus Nielsen
*19-12-1907, Lund
Præstegårdsforpagter i Hellested25
Se skolefoto fra 1916
Ejner Johannes Nielsen
*08-08-1909, Lund
Bosat i Køge25
Karen Kirstine Margrethe Nielsen
*30-04-1911, Lund
†21-04-1925
Døde af tuberkulose
Werner Valdemar Nielsen
*17-07-1913, Lund
Ansat på Stevnsfortet, Rødvig25

 

Niels Nielsen og hans familie levede af at dyrke de ca. 4 tdr. land suppleret med indtægter fra en mælkerute for Sydstevns Andelsmejeri.

På et tidspunkt opgav naboen Hans Nielsen på matr.nr. 12c at leve af sin jordlod (dengang matr.nr. 11b). Han solgte d. 17-07-1917 matriklen 11b til Hans Olsen, der året efter købte "Møllehøjgård". (Hvor Hans Olsen boede det år, hvor han ejede det ubebyggede jordstykke 11b, ved jeg ikke; men måske hos broren på "Lundgård", hvor han tjente i 1916).

Pr. 02-07-1918 overtog Niels Nielsen matr.nr. 11b og den staldbygning, der lå på jorden. Bygningen blev flyttet til 11c og placeret nord for den eksisterende staldbygning.
Niels Nielsen fik næsten fordoblet sin jordlod.

Niels Nielsen døde forholdsvis ung som 50-årig i 1921. Sønnen Aksel Frederik Nielsen flyttede hjem, først som bestyrer for moren, siden som ejer af ejendommen (pr. 07-06-1935) og for at overtage mælkeruten25.

05-04-1925 giftede Aksel Nielsen sig i Karise Kirke med Ingeborg Sofie Pedersen (*30-10-1903 i Faxe Sogn; †??), datter af parcellist Hans Pedersen og hustru Inger Marie f. Hansen af Pebringe. Begges fædre var på det tidspunkt døde, så det var mødrene der var forlovere.
Aksel Nielsens mor, Marie Nielsen, boede hos Ingeborg og Aksel en række år. Fra 1942 boede hun på Sydstevns Alderdomshjem i Boestofte. Hun døde i 1958.

Cathrine Kirstine Erikke Marie Nielsen på hendes 80 års fødselsdag i 1952

Ingeborg og Aksel Nielsens børn:
Poul Ørum Nielsen
*26-08-1925
†05-12-197625
Bosat i Frøslev
Se skolefoto fra 1936
Se skolefoto fra 1938
Dødfødt pige
*30-08-1928
†30-08-1928
 
Sonja Ørum Nielsen
*20-06-1930
†28-12-2015
03-01-1948 gift med Johannes Kristensen
Bosat i Guldborgsund
Se skolefoto fra 1938
Benny Ørum Nielsen
*29-04-1936
       gift med lærer Birgit ??
Bosat i Hårlev. Forsikringsagent.
Benny er meget musikalsk. Som ung dannede han et orkester og spillede bl.a. til bal i forsamlingshusene. Han spillede harmonika.
Han kunne fløjte alle melodier.
Ivan Ørum Nielsen
*05-05-1944
07-09-1968 gift med Lisa 
Overtog 11c.
Uddannet kommis i Smerup Brugs i 1960(?)

 


Aksel Nielsen havde som sin far en mælkerute til at supplere indtægten fra landbruget.

Efter krigen indså man at 8 tdr. land var for lidt at leve af, så Ole Olsen på ”Lundegård” udstykkede i 1948 en del af 11a, hvorved de 3 parcellister ved Espemosevej fik hver ca. 14 tdr. land. Aksel Nielsens jord kom til at ligge som vist på matrikelkortet til højre i de blå rammer (matr.nr. 11c og 11h).

Ingeborg og Aksel Nielsen gik på pension i 1967 og flyttede til Hårlev, hvor deres søn (Benny) og svigerdatter boede.
Deres yngste søn Ivan Ørum Nielsen (*05-05-1944; †) købte pr. 08-11-1974 ejendommen
Ivan blev d. 07-09-1968 gift med Lisa (* ; †04-08-2019), der er uddannet sygehjælper.

Foto udlånt af Ivan Ørum Nielsen25
Ingeborg Nielsen med Kurt Richardt d. 03-04-1942

Foto udlånt af Ivan Ørum Nielsen25
Ivan, Ingeborg, Benny

Matr.nr. 11c i 1960'erne

Foto udlånt af Ivan Ørum Nielsen25
Aksel Nielsen på sin mælkerute o. 1925

Lisa (* ; †04-08-2019) og Ivan Ørum Nielsen flyttede ind på 11c d. ??-??-19??. De udvidede stuehuset med forgang og badeværelse og gav det en gul skalmur. Desuden blev de 3 stuer lagt sammen til en stor, og der blev sat nyt køkken ind.

Ivan lejede jorden ud til Poul Nielsen på matr.nr. 4a. I stedet levede han af at sælge olie fra olietankbilen med Stevns Fyr malet på agterpartiet.

Lisa og Ivan flyttede til Sigerslev hvor de arbejdede som uddelerpar i brugsforeningen, indtil de i 1977 flyttede til Køge, hvor Ivan blev halbestyrer i Ravnsborghallen til han gik på efterløn i 2004.

Lisa og Ivan Ørum Nielsens børn
Jan Ørum Nielsen
*
Gift med Mette, bosat i Køge
2 børn
Anette Ørum Nielsen
*

Gift med Jens, bosat på Møn
2 børn

 

Den 02-09-1976 solgte Lisa og Ivan 11c til Merete og Per Møller. Senere (i 1980) blev matr.nr. 11i og 11h (markeret med grønne cirkler på matrikelkortet ovenfor) solgt til 4a. Fra da af bestod ejendommen af den nuværende matr.nr. 11c (vist med orange oval på matrikelkortet ovenfor) som på kortet til højre.

2013. Matr.nr. 11c set fra nord.

2017

Gå til toppen af denne side

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk