Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 4a og 4g  "Asmuslund"

Adresse: Ærtebjergvej 29, 4673 Rødvig, Stevns

 

Matr.nr.. 4g var det sjette og hidtil største stykke jord der blev udskilt fra 4a ”Møllehøjgård”.
Det skete d. 07-06-1906.

I maj 1908 solgte den daværende ejer af 4a "Møllehøjgård" en del jord fra ejendommen, bl.a. matr.nr. 4m og 4n der blev til "Nordlund".
I august 1908 købte ejeren af matr.nr. 4g også matr.nr. 4a. I 1965 blev de to matrikkelnumre lagt sammen under navnet 4a.

 

Dato

Ejer

FT

Beboere

 

”Møllehøjgård”

 

 

1906

Lars Chr. Frederiksen

 

Lars Chr. Frederiksen

1909

Lars Hansen

 

Lars Hansen

1910

Hans N. Hansen (søn)

 

Hans N. Hansen

 

1911

 

1916

 

1921

 

1925

 

1930

 

1940

1944

Laura Nielsen

 

Laura Nielsen og Poul

1965

Poul Nielsen (søn)

 

Poul Nielsen og Laura

1980

Leif Olsgaard

 

Leif Olsgaard

1991

Asmussens Eftf. A/S

 

 

2008

Torben J. Lorenzen

 

 

 

Lars Christian Frederiksen (*05-05-1883; † ?) der var født i Øster Egede Sogn, Faxe Herred, købte matr.nr. 4g i 1906 og fik bygget en ejendom.
Han var d. 05-05-1906 i Smerup Kirke blevet gift med Maren Katrine Jakobine Nielsen (*04-12-1885; † ?) der var enke efter møller Niels Jensen fra Lund Mølle (se 4e). Maren var født i Ll. Torøje.

Maren og Lars Christian Frederiksens børn (født i Lund):
Hans Hoffmann Frederiksen
*22-11-1906
 
Johannes Frederiksen
*29-12-1907
Tjente ved FT 1925 på "Søgård"

Sandsynligvis boede også Maren Katrines datter fra første ægteskab, Karen Marie Jensen (*25-10-1904; †) på ejendommen i denne periode. Hun tjente ved FT 1925 på "Søgård".

Den 11-08-1908 købte Lars Chr. Frederiksen matr.nr. 4a af Jens Peter Rasmussen fra ”Møllehøjgård”. Indtil da havde 4a været betegnelsen for ”Møllehøjgård”s landbrugsjord (d.v.s. den del der var tilbage efter frasalget af matriklerne 4b, 4c, 4d, 4e, 4f og 4g, idet 4h var ejendommens jord i Lund By, hvorpå gården lå). Nu blev matr.nr. 4a den noget mindre jordlod der ligger syd for 4g.
D. 23-07-1965 blev matr.nr. 4g lagt sammen med 4a, det hele  under betegnelsen matr.nr. 4a

Maren og Lars Chr. Frederiksen solgte i 1909 ejendommen til Lars Hansen (*21-02-1856; †08-04-1946) der var født i St. Torøje af gårdejer Hans Larsen og Maren Nielsdatter, og Ane Hansen (*20-04-1842; †21-11-1909) der var født i Lyderslev af gårdmand Hans Nielsen og Ane Margrethe Rasmussen. Ane døde kort efter at familien var flyttet til Lund.

Deres søn var ved FT 1911 med i ejendommens bedrift som karl, og Lars Hansen var ”husfader og landmand”, men i tingbogen ser det ud som om Lars Hansen i 1910 solgte ejendommen til sønnen, Hans Nielsen Hansen (*15-05-1880, † ?) der var født i Lyderslev. Ved FT 1911 er der ud over far og søn på ejendommen en husbestyrerinde: Johanne Marie Petersen (*08-05-1889; † ?) der var født af indsidder Hans Petersen og Christiane Marie Danielsen i Højstruphusene. Ved folketællingen 5 år tidligere var hun tjenestepige på ”Haugård”.

Den 10-12-1912 giftede Hans Hansen sig i Krist Kirken i København med Oline Marie Pedersen (*15-03-1893; †17-03-1968) der var datter af husmand i Lyderslev Anders Pedersen og Karen Margrethe Kristensen.

Oline og Hans Hansens børn:
Jens Viggo Hansen
*07-07-1913
Ved FT 1930 tjenestekarl på "Ravnshøj".
Gift og bosat på matr.nr. 12b.
Agnes Margrethe Hansen
*09-08-1918
 

I 1944 solgte Oline og Hans Hansen ejendommen og flyttede til ”Norddal”, Vestergade, St. Heddinge.

"Asmuslund" 1949
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften26

Den blev købt af Laura Kathrine Nielsen, f. Kristiansen (*19-07-1897; †??-??-1979) der var født i Salby ved Køge og enke efter møller Niels Nielsen (*28-11-1896; †09-11-1931) på Havnelev Mølle. Niels Nielsens far, møller Lars Nielsen, var søn af gårdejer Niels Poulsen fra ”Espemosegård”. Niels Nielsens storebror, Kristen, var opvokset på ”Espemosegård” fra skolegangens begyndelse og overtog den i 1939, men var allerede i 1932 ansvarlig for driften.

Kristen Nielsen1 skriver i sin slægtsbog: ”Niels havde flere pladser som møllersvend, var på Stevns Højskole, var soldat, blev syg og fik nok der begyndelsen til sine dårlige lunger. Niels havde efter mor et lyst sind og et godt humør, han var en god søn og hjalp far med det daglige arbejde. Niels og Laura havde bryllup d. 18-10-1922 og samtidig overtog de møllen. Niels døde d. 09-11-1931, og møllen blev solgt i februar 1932.”

Laura overtog ejendommen pr. 13-10-1944 og flyttede til Lund med sine 2 børn.

Helene Nielsen
*21-05-1921
Jeg mener at Helene var den første i Lund der fik en studentereksamen. Hun blev cand.pharm. og arbejede på et apotek i Rødovre1.
Ugift, men forlovet1.

Poul Nielsen
*16-08-1923

Poul tjente på "Højgård" ved FT 1940
Bosat i Lund på 4a

 

Laura og Poul boede på ejendommen og drev den sammen.

Laura og min mormor holdt avis sammen (Østsjællands Folkeblad). Den kom med posten først på eftermiddagen.
Der havde min mormor tid til at læse den (hun var pensionist), men det havde Laura først når det blev aften, så det var mit job hver dag at bringe avisen hen til Laura omkring spisetid.
Jeg husker Laura som en noget stram og tillukket dame med glat tilbagestrøget hår og knold i nakken.

Poul var født med et misdannet venstre øre, og venstre mundvig hang lidt (som hos folk der har fået en ensidig lammelse). Han havde derfor tilnavnet ”Poul med øret”.

Poul forpagtede jordstykkerne 11i og 11h, der tilhørte Ivan Ørum Nielsen på matr.nr. 11c, indtil han i 1975 købte dem.

I 1965 købte Laura og Poul matr.nr. 4æ på 29.140 m2. (Se matrikelkort øverst på siden)

Efter Lauras død i 1979 fik Poul en veninde, Mona Hoeing, der flyttede ind på ejendommen. De renoverede huset, og Poul var glad for at have fået en samlever.
Den 01-09-1979 solgte de 4æ til naboen Ejnar Nielsen på ”Nordlund”.

Pr. 02-06-1980 solgte de "Asmuslund" og flyttede til København.

 

Leif Olsgaard (*25-04-1945; † ) der er søn af Inger og Valdemar Olsgaard fra ”Højgård”, købte ejendommen. Han købte også matr.nr. 11h og 11i.

Leif blev gift med Lissy Olsgaard inden de pr. 01-11-1991 solgte ejendommen (4a, 11h og 11i) til J. Asmussens Eftf. A/S i Hellerup og flyttede til Sigerslev.

Fra 2000 forpagtede Torben Joakim Lorenzen (*29-10-1965; † ) der ejede ”Stendyssegård”, ejendommens jord, indtil han pr. 01-01-2008 købte ejendommen.

 

2013

2017

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk