Ejerlavet Lund By

Kristen Nielsens familie
7a Haugård

Kristen Nielsen (*02-02-1871; †19-11-1918) var eneste overlevende søn af Niels Christensen og Anne Sofie Nielsen på ”Haugård”.

Som ganske ung - før han blev 20 år - bestyrede han gården for sine forældre, hvilket han fortsatte med efter farens død i 1894. En halv snes år senere (d. 20-06-1905) købte han gården af moren, der blev boende som aftægtskone til sin død i 1912.

21 år gammel giftede Kristen Nielsen sig d. 23-03-1892 ved en borgerlig vielse i St. Heddinge med den 24-årige Maren Pedersen (*23-03-1868; †09-07-1898), datter af gårdmand Peder Pedersen og hustru Karen Thomsen fra Havnelev (gården kaldtes i de senere år ”Mortens Gård”; den blev revet ned og ”Klokkehøj” bygget længere oppe mod øst1).

Udsnit af foto fra Stevns Lokalhistoriske Arkiv:
"Cyklister fra Lund ca. 1895 på tur til Slots Bjergby ved Slagelse"

Se hele billedet nedenfor

 

Maren og Kristen Nielsens børn:
Agnes Gunhild Nielsen
*30-01-1893

Sygeplejerske i København1.
Gift med Johannes Schram (†19661). De boede i 1930’erne i 25b og havde senere 2d som sommerhus2.

Gudrun Hilde Nielsen
*05-10-1894

Gift d. 11-05-1921 med landmand af Smerup Sogn Lars Hansen Jensen, *11-05-1899. De ejede ”Vidjevang” i Ll. Torøje1.
Niels Thorgny Nielsen
*09-09-1896
†12-04-19581
Gift med Astrid Laursen. Vognmand i Gevnø. Ingen børn1.

Efter Marens tidlige død i 1898 giftede Kristen Nielsen sig d. 04-03-1900 med d. 29-årige Maren Kirstine Olsen (*08-04-1870; 11-12-1937), der ved FT 1890 tjente på  ”Ravnshøj”.
Maren Kirstine Olsen var født i Kåstrup, Tømmerup Sogn, Holbæk Amt, af gårdmand Jens Olsen og hustru Karen Hansen.
Vielsen foregik i Ubberup Frimenighedskirke, der lige som Kåstrup ligger få kilometer øst for Kalundborg.
Maren Kirstine og Kristen hørte til menigheden omkring Stevns Frikirke.

Maren Kirstine og Kristen Nielsens børn:
Jens Tyge Nielsen
*01-11-1901
Jens Tyge overtog "Haugård"
Karen Haugaard Nielsen
*10-10-1903
 
gift med læge  Viggo Jensen. De byggede fritidshuset "Bungalow'en" matr.nr. 6f
Hans Haugaard Nielsen
*17-02-1905
 

 

I 1914 købte Kristen Nielsen matr.nr. 5i på 141.945 m2 af Christoffer Christoffersen på "Bækkelund".

Efter Kristen Nielsens død i 1918 ejede Maren Kirstine gården, der bestyredes af sønnen Jens Tyge Nielsen. Omkring 1927 forpagtede Jens Tyge gården, for endeligt at overtage den i 1935, 2 år før morens død.

Maren Kirstine Nielsen døde d. 11-12-1937 under et ophold i København (adresse: Tværvangen) og begravedes på Stevns Frikirkes Kirkegård.

Ved FT 1906 havde "Haugård"

1 aftægtskvinde:
Anne Sofie Kristensen, født 31-10-1834, farmor, aftægtskone (Kristen Nielsens mor)
3 tjenestefolk:
Anders Julius Jensen, født 01-02-1883 i Smerup Sogn (tjente også i 1901 på "Haugård", senere gift og bosat i Lund, se matr.nr. 7b)
Albert R. K. Nielsen, født 13-01-1885 (eneste gang i Lund)
Johanne Marie Petersen, født 08-05-1889 i Højstruphusene (ved FT 1911 husbestyrerinde på matr.nr. 4a)

Ved FT 1911 havde "Haugård"

1 aftægtskvinde:
Anne Sofie Kristensen, født 31-10-1834, farmor, aftægtskone (Kristen Nielsens mor)
3 tjenestefolk:
Kristian Frederik Petersen, født 04-12-1891 i Spjellerup Sogn (eneste gang i Lund)
Jens Kristian Nielsen, født 25-10-1892 i Smerup Sogn (eneste gang i Lund)
Ingeborg Petersen, født 08-10-1890 i Tommerup Sogn,  Holbæk Amt, tilflyttet fra Ubberup i 1910 (eneste gang i Lund)

Ved FT 1916 havde "Haugård"

3 tjenestefolk:
Elvira Christiansen, født 19-03-1893, indkomst dette år: 200, kr., kommuneskat: 2,80,- (eneste gang i Lund)
Viggo Hansen, født 25-11-1894, indkomst dette år: 400,- kr., kommuneskat: 5,60 (eneste gang i Lund)
Karl Jensen, født 05-06-1896, fodermester, indkomst dette år: 400,- kr., kommuneskat: 5,60,- (eneste gang i Lund)

Ved FT 1921 havde "Haugård"

3 tjenestefolk:
Ejnar Poul Henrik Nielsen, født 24-11-1902 i Hellested Sogn (vokset op på matr.nr. 5b)
Anders Martin Nielsen, født 07-01-1894 i Frøslev Sogn, forkarl (eneste gang i Lund)
Ejnar Rasmussen, født 28-03-1903, fodermester (eneste gang i Lund)

Ved FT 1925 havde "Haugård"

4 tjenestefolk:
Svend Aage Andersen, født 30-06-1907 i Værløse, Præstø Amt, fodermester (eneste gang i Lund)
Carl Frederik Hansen, født 14-10-1907 i Værløse, Præstø Amt (eneste gang i Lund)
Hans Boe Jensen, født 05-08-1908 i Baarse Sogn, Præstø Amt (eneste gang i Lund)
Anna Simonsen, født 25-08-1903 i Sæssing, Hjørring Amt (eneste gang i Lund)

Ved FT 1930 havde "Haugård"

3 tjenestefolk:
Carl Frederik Gustav Adolf Olsen, født 13-07-1909 i København
Holger Rudolf Nielsen, født 07-04-1912 i København
Jenny Nielsine Kristine Hansen, født 03-12-1909 i Hylleholt Sogn

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk