Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 7b + 7c

Adresse: Lundeledsvej 9, 4673 Rødvig, Stevns

 

Huset er angiveligt opført i 186322
Huset er sandsynligvis flyttet med ud fra landsbyen sammen med "Haugård" på hvis jord huset lå.

Den 21-10-1893 giver Indenrigsministeriet tilladelse til at matr.nr. 7b udskilles fra 7a "Haugård". Grunden er på 901 m2, heraf vej 225 m2.

Den 03-02-1909 blev matr.nr. 7c på 249 m2, heraf vej 99 m2, udskilt fra matr.nr. 7a "Haugård" og tillagt 7b.

 

 

 

 

Matr.nr. 7b

Dato

Ejer

FT

Beboere (antal i fam.)

Beboere (antal i fam.)

 

 

Vemmetofte Kloster

1855

Ubebygget landbrugsjord

 

1860

1863   ? ?
1869

Niels Christensen ejer af "Haugård"

  ? ?

 

1870

Peder Nielsen (4)

Peder Henriksen (2)

 

 

1880

Søren Madsen (8)

 

1890

Hans Jensen (3)

 

Lisbeth Hansdatter hans enke

1893 Hans Jensen    

1900

1901

 

 

1906

 

1908 Anders Jensen Hans Jensens søn   Anders Jensen (2 - 7)

 

1911

 

1916

 

1921

1923 Maren Nielsen ejer af "Haugård"      

 

1925

Søren Kristian Hansen (7)

 

 

1930

Poul Emil Nielsen (5)

 

1934

Jens Tyge Nielsen ejer af "Haugård"

     

 

1940

Knud Andersen (3)

 

 

1950

 

 

1957 Niels Børge Haack      

1959

Walter Berg

 

 

 

1959 Edith og Erik Aagaard      

 

 

 

 

1984

Ole Knapp Andersen

 

 

 

1986 Lars Brian Johansen      
1987 Kirsten Holm Larsen      

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

2012

Birgitte Olsen og Lars Frøhling

 

 

 

FT 1870

Den ene familie flyttede med ud på marken fra landsbyen. Den boede også ved FT 1855 og 1860 i "Haugård"s inderste-hus der dengang lå øst for landsbygaden ved "Haugård".

Familien var Peder Henriksen (*14-12-1813; †12-06-1888) og hans kone, Ane Lisbeth Hansdatter (*11-01-1816; †).
Peder Henriksen var uddannet væver, ved FT 1860 var hans erhverv "skoflikker", nu er det "arbejdsmand".

Den anden familie er sandsynligvis kommet fra Københavns-området.

Manden, Peder Nielsen (*27-08-1823; †12-01-1885) blev født i nabohuset "Lundeledhus",  og husmoderen, Sofie Lisbeth Hartung (*11-12-1831, Brønshøj Sogn; †05-09-1889) angives at være født i Lyngby Sogn, København, men det er ikke korrekt. Hun blev født i Brønshøj Sogn (oplyst og dokumenteret af Hans Bendix Pedersen). Datteren Caroline Amalie Nielsen (*ca. 1862; †) angives også at være født i Lyngby. Den anden datter Ane Kirstine Nielsen (*ca. 1863; †) blev angiveligt født i Hvidovre Sogn.
Peder Nielsen er arbejsmand.

Ved FT 1880 bor familien i "Ærtebjerghuset" hvor Peder Nielsen døde. Sofie Lisbeth Hartung døde som fattiglem i Lyderslev Sogn.

FT 1880

1. familie

Peder Henriksen, 67 år, Huusfader, Arbejdsmand
Ane Lisbet Henriksen f. Hansen, 64 år, Hans Kone, Husmoder

 

 


 

2. familie

Søren Madsen, 44 år, Huusfader, Kludesamler, Forsørges af Fattigforsorgen
Ane Marie Madsen f. Jensen, 36 år, Hans Kone, Huusmoder
Ane Margrete Madsen, 11 år
Ane Marie Madsen, 9 år
Ane Sophie Madsen, 7 år
Hans Peder Madsen, 5 år
Christian Madsen, 3 år
Sidse Marie Madsen, under 1 år

FT 1890

1. familie

Lisbeth Hansdatter, 74 år, indsidder og enke 

2. familie

Hans Jensen, 54 år, indsidder, arbejdsmand (*15-09-1835; †05-02-1931) 
Kirsten Nielsen, 38 år, hans kone (*13-05-1851; †19-02-1932) 
Anders Julius Jensen, 7år, deres barn (*01-02-1883; †).
 

 

Ved skøde tinglæst d. 05-12-1893 solgte "arvefæstegårdmand" Niels Christensen på "Haugård" matr.nr. 7b til indsidder Hans Jensen (*15-09-1835; †05-02-1931) for 700,- kr.
Hans Jensen blev født i Alslev Sogn af indsidder Jens Hansen og hustru Johanne.
Den 01-02-1883 fik han en søn, Anders Julius Jensen (*01-02-1883; †), sammen med ugift Kirsten Nielsen (*13-05-1851; †19-02-1932), mens de begge opholdt sig i Ll. Torøje. Hans var da 47 år og Kirsten 31.
Hans Jensen var blevet separeret fra sin første kone, men endnu ikke skilt, hvilket fremgår af anmærkningen i KB Lyderslev 1875-91 ops. 61 i forbindelse med Kirsten og Hans Jensens bryllup: "Ved kongelig bevilling af 08-10-1884 tillades at brudgommen må indgå ægteskab med bruden uanset at han i seperationstiden har forset sig med hende. Attest fra Smerup Sogneråd at han ikke har fået understøttelse." De blev gift d. 09-05-1885. På det tidspunkt var Hans Jensen både enkemand og fraskilt.
FT 1911 oplyser at de er tilflyttet Lund i 1883, Kirsten fra Vemmetofte Sogn, Hans og sønnen Anders fra Smerup Sogn.

I 1901 og 1906 er Anders karl på "Haugård". Da han blev gift i Lyderslev Kirke d. 04-05-1907 var han ansat på "Højstrup". Anders blev gift med Astrid Anna Elisaberh Nielsen (*02-09-1883; †). Hun blev født på St. Heddinge Overdrev af arbejdsmand Christian Nielsen og hustru Karen Marie Nielsen.  I 1906 tjente Astrid Nielsen på "Højgård".
De flyttede ind hos Anders' forældre i matr.nr. 7b.

Astrid og Anders Jensens børn:
Karen Helga Kirstine Jensen
*24-12-1907
Se skolefoto fra 1916
Anna Margrethe Jensen
*27-08-1909
 
Dagny Rigmor Jensen
*10-12-1911
 
Hans Christian Jensen
*06-10-1914
†22-06-1916
 
Else Hansine Jensen
*02-06-1916
 
Hans Emil Christian Jensen
*23-05-1920
 

Den 01-12-1908 fik Anders tinglæst skøde på ejendommen. Hans Jensen fik samtidig fribolig for sig og konen.

Ved FT 1916 er Anders midlertidigt fraværende, fordi han arbejede ved sikringsstyrken.

Maren Nielsen, der var ejer af "Haugård", købte pr. 31-07-1923 huset af Anders Jensen. Familien - eller rettere familierne - flyttede til Lyderslev Mark, hvor Hans Jensen boede, da han døde i 1931 - 95 år gammel. Kirsten døde året efter, 80 år gammel.
"Haugård" brugte fra 1923 til 1957 huset som fodermesterbolig.

Ved FT 1925 boede  fodermester Søren Kristian Hansen (*30-03-1896 i Gullev Sogn, Viborg Amt; †), hans kone Elna Petra Pedersen (*26-11-1893 i Bøstrup Sogn, Langeland; †), hendes far, Niels Pedersen (*09-03-1857 i Snøde Sogn, Svendborg Amt; †) og deres børn i matr.nr. 7b.

Elna og Søren Kristian Hansens børn:
Eigild Valther Pedersen
*01-01-1917
Født på Lejbølle Mark, Langeland, af ugift tjenestepige Elna Petra Pedersen.
I 1927 gav forældrene tilladelse til at efternavnet ændres til "Hansen"
Eiler Hansen
*28-09-1923
Født i Ll. Torøje
Erik Hansen
*28-09-1923
Født i Ll. Torøje
Evald Hansen
*24-10-1924
Født på "Møllegården" i St. Heddinge, døbt i Lyderslev Kike d. 15-02-1925

Elna og Søren Kristian Hansen blev gift i Bøstrup Kirke, Langeland, d. 28-09-1919.
Ved FT 1925 er Søren Kristian Hansen midlertidigt fraværende, idet han var indlagt på Faxe Sygehus.

I 1930 boede en ny fodermestefamilie i matr.nr. 7b. I folketællingen står der at Poul Emil Nielsen (*10-05-1904 i Holtug Sogn; †) var fodermester på "Haugård". Han blev gift i 1925 med Valborg Kathrine Nielsen (*21-05-1905 i Karise; †).

Valborg og Poul Emil Nielsens børn:
Inge Aase Nielsen
*29-04-1925
Født i Karise
Ruth Elisabeth Nielsen
*02-09-1926
Født i Karise
Grethe Bodil Nielsen
*02-02-1928
Født i Karise

 

 

Ved FT 1940 var Knud Andersen (*01-01-1913, Hellested; †) fodermester på "Havgård".
Hans kone hed Rigmor Andersen (*03-02-1915, Vester Vedsted Sogn; †)

Rigmor og Knud Andersens barn:
Poul Erik Andersen
*01-03-1940, Lund
                                                              

 

Den 11-07-1957 solgte den daværende ejer af "Haugård", Jens Tyge Nielsen, huset til arbejdsmand Niels Børge Haack. Han solgte det den 18-03-1959 videre til arkitekt Walter Berg
Walter Berg solgte igen den 07-07-1959 til fru Edith Aagaard.

Den 14-05-1984 solgte Edith og Erik Aagaard ejendommen til Ole Knapp Andersen.

Den 01-10-1985 gik den på tvangsauktion.

Den 14-02-1986 fik Lars Brian Johansen auktionsskøde.

Han solgte pr. 21-12-1987 huset til Kirsten Holm Larsen (*18-06-1935; †16-12-2010) fra St. Heddinge.

Pr. 30-01-2012 har matr.nr. 7b + c tilhørt Birgitte Polly Olsen (*05-12-1961; †2016) og Lars Ulrich Frøhling (*09-03-1963; †) fra Rødovre. De købte af boet efter Kirsten Larsen.

2013

2013

Gå til toppen af denne side

2017

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk