Ejerlavet Lund By

"Haugård"s inderste-hus

På "Faster Karen"s kort til venstre er der ud for "Haugård" indtegnet et hus med navnet "Dorthe".
Dette hus kan have været gårdens inderste-hus.

Ved FT 1860 har listeføreren (skoleholder Lars Olsen) taget husene/gårdene nede fra stranden øst for landsbygaden op mod smedjen. I den rækkefølge falder det naturligt ind, at dette hus har tilhørt "Haugård". På det tidspunkt boede der 2 familier. Den ene husmoder hed Dorthe.

Men vi tager folketællingerne fra begyndelsen.

 

FT 1787 og 1801

"Haugård" havde ingen inderster, men begge år en aftægtskone, Marie Jensdatter (*ca. 1727; †), der var den tidligere madmoder (gårdfæsterens kone) og (sted)moder til gårdens aktuelle madmoder, Margrethe Andersdatter.

FT 1834

1. familie:

Hans Nielsen, 24 år, skrædder
Maren Hansdatter, 25 år, hans kone
Johan Hansen, 1 år, deres barn
Kirsten Jørgensdatter, 17 år, lærer at sy
      Ingen af disse 4 ses senere i Lund
                        

2. familie:

Catrine Andersdatter, 70 år, enke, inderste og almisselem

Catrine Andersdatter var datter af "Haugård"s tidligere fæster, Anders Olsen. Hun blev gift d. 21-10-1791 med "gevorben soldat Johan Lorentsen som på daværende tidspunkt tjente gårdmand Peder Madsen ("Espemosegård") i Lund, 27 år gl." Johan Lorentsen døde d. 21-12-1832, 68 år gl.
De fik 3 børn sammen: Anders Johansen *ca. 1791, Maren Johansdatter *ca. 1794 og Anne Marie Johansdatter *ca. 1797. Ingen af børnene ses i Lund efter 1801.
Familien er inderste på "Espemosegård" ved FT 1801.
Johan Lorentsen døde d. 21-12-1832.

 

FT 1840

1. familie

Catrine Andersdatter, 76 år, inderste og almisselem (ved FT 1801 var hun gift med inderste på "Espemosegård", Johan Lorentsen, der døde d. 21-12-1832. Hun er også inderste på "Haugård" i 1834)
 

2. familie

Niels Jørgensen, 22 år, inderste og skomager
Inger Christiansdatter, 29 år, hans kone
Ved FT 1845 boede de i matr.nr. 22b, men i 1850 igen som inderste på "Haugård"
 

 

FT 1845

1. familie

Nicolai Hjort, 45 år, inderste og daglejer (gift d. 30-10-1835 i Lyderslev Kirke)
Anne Nielsdatter, 54 år, hans kone (Anne Nielsdatter var i 1834 41 år gammel, enke og almisselem i "Lundeledhus")

Ved FT 1840 boede de til leje i et hus (sammen med en anden familie) i Ll. Torøje. Nicolai var daglejer.
Anne Nielsdatters to børn fra hendes første ægteskab boende sammen med dem: Jens Nielsen på 15 år og Lars Nielsen på 12 år.

Se mere om denne familie under "Lundeledhus".
              

2. familie

Niels Henricksen, 37 år, inderste og daglejer
Anne Thomasdatter, 33 år, hans kone
Hans Nielsen, 6 år, deres barn
Kirstine Nielsdatter, 3 år, deres barn

                I 1840 var familien inderste på "Strandgård"

 

FT 1850

1. familie

Peder Henriksen, 37 år, væver (født 14-12-1813 i Ll. Torøje, gift og bosat i Lund, se matr.nr. 31a)
Ane Lisbeth Hansdatter, 37 år, hans kone
Hans Pedersen, 6 år, deres barn
               I 1845 var de indsiddere på "Bækkelund"

 


                                  

 

2. familie

Niels Jørgensen, 32 år, skomager
Inger Christiansdatter, 39 år, hans kone
Hans Nielsen, 9 år
Jørgen Nielsen, 6 år
Mette Marie Nielsdatter, 4 år
Karen Sophie Nielsdatter, 1 år

Også i 1840 var familien indsiddere på "Haugård", i 1845 boede den i matr.nr. 22b.
I 1855 boede familien i Ll. Heddinge sammen med Niels Jørgensens mor og to af hans voksne søskende.

Fra og med FT 1855 har "Haugård" ingen inderster. Der bor imidlertid fortsat mennesker i huset.

Jørgen Thomassen (*28-09-1815; †) blev født i Gevnø af indsidder Thomas Holgersen og hustru Anne Margrethe Hansdatter. Han giftede sig i Lyderslev Kirke d. 30-07-1841 med Dorthe Marie Andersdatter (*31-07-1815; †) fra Faxe Sogn, der tjente på Højstrup ved brylluppet. På Højstrup født hun også d. 09-12-1840 en søn, Anders Andersen, hvis far var indsidder Jens Rasmussen fra Hellested.
Ved FT 1845 var de inderster på "Lundegård" og ved FT 1850 på "Møllehøjgård".

Dorthe Marie og Jørgen Thomassens børn:
Karen Jørgensen
*16-08-1843
Født i Gevnø
Thomas Jørgensen
*13-06-1845
†17-07-1850
Født i Lund
Hans Jørgensen
*23-03-1848
Født i Lund
Thomas Jørgensen
*01-09-1850
Født i Lund
Maren Jørgensen
*31-12-1852
Født i Lund
Rasmus Jørgensen
*25-03-1855
†06-05-1858
Født i Lund
Rasmus Jørgensen
*17-10-1858
Født i Lund

FT 1855

1. familie

Peder Henriksen, 41 år, væver
Ane Lisbeth Hansdatter, 41 år, husmoder
Hans Pedersen, 10 år, deres barn
Ane Sofie Pedersen, 4 år, deres barn

 

 

2. familie

Jørgen Thomassen, 41 år, daglejer
Dorthe Marie Andersdatter, 41 år, husmoder
Anders Andersen, 14 år, hendes søn af 1. ægteskab (uægte)
Hans Jørgensen, 6 år, deres barn
Thomas Jørgensen, 5 år, deres barn
Karen Jørgensen, 11 år, deres barn
Maren Jørgensen, 3 år, deres barn

 

FT 1860

1. familie

Peder Henriksen, 46 år, skoflikker
Ane Lisbeth Hansdatter, 46 år, husmoder
Ane Sofie Pedersen, 9 år, deres barn

 

2. familie

Jørgen Thomassen, 45 år, daglejer
Dorthe Marie Andersdatter, 45 år, husmoder
Thomas Jørgensen, 9 år, deres barn
Rasmus Jørgensen, 2 år, deres barn
Maren Jørgensen, 7 år, deres barn

I 1861/62 sker udflytningen. Det ser ud som om at "Haugård"s inderste-hus bliver flyttet med ud på marken og bliver i givet fald til det nuværende matr.nr. 7b.
I hvert fald er der ikke en familie der ved FT 1870 bor i et hus beliggende på samme sted i bygaden. Listeføreren går fra "Søgård" nord på langs den østre side af bygaden og her er rækkefølgen: "Søgård", "Stormflodshuset", "Toftegård", nedlagt hus ved "Toftegård", "Lundehuset", "Møllehøjgård", nedlagt hus ved "Møllehøjgård" (matr.nr. 29), Smedjen, "Bækkelund" og derfra ud på marken til "Ravnshøj", "Ellemosegård", "Haugård", matr.nr. 7b og "Lundeledhus".

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk