Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 18b  Lundeledhus

Adresse: Lundeledsvej 13, 4673 Rødvig, Stevns

Som det fremgår af udsnittet af det ældste matrikelkort til højre, lå der før udskiftningen og udflytningen et "husvænge" (i rød oval) på grænsen mellem Lund og Ll. Torøje, hvor den daværende vej der udsprang midt på bygaden hvor nu Strædet ligger, slog et knæk mod nord og derefter igen mod vest.

Dette husvænge fik ved matriklen i 1844 nr. 18 og blev flyttet lidt mod nord, så det kom til at ligge ved den nye vej (røde streger på kortet til højre) til Ll. Torøje.

På kortet nedenunder ses placeringen efter 1862.

Den 17-05-1952 købte gårdejer Jens Tyge Nielsen, "Haugård", matr.nr. 18 = "Lundeledhus".

Den 22-11-1961 blev matr.nr. 18 delt i 2: matr.nr. 18a = landbrugsjorden, matr.nr. 18b = de 1.204 m2 hvorpå bygningerne lå.

Den 05-09-1962 blev matr.nr. 18d udskilt fra matr.nr. 18a.

Der hvor "Lundeledhus" ligger i 2014 har det sandsynligvis ligget siden udflytningen (1861 - 62).
Før det tidspunkt lå det - i følge matrikelkort 1809 - 58 - sydligere. Man har nok revet huset ned, genbrugt brugbart materiale og opført det på sit nuværende sted.

Matr.nr. 18b ”Lundeledhus”

Dato

Ejer

FT

Beboere (antal i fam.)

(Fæster/ejer)

Beboere (antal i fam.)

(Indsidder/inderste)

 

Vemmetofte Kloster

 

Peder Nielsen

?

1735

 

Lars Jørgensen

?

1737

 

Rasmus Larsen

?

1747

 

Knud Nielsen

?

1787

1787

Lars Pedersen Kock (3 - 4)

Knud Nielsen (2)

 

1801

Inger Jensdatter (1)

 

1819

Peder Jensen (2)

Gift med Lars Pedersens enke
Anne Marie Jensdatter

Peder Madsen (2)

 

1821

Niels Hansen (4)

 

1834

Niels Hansens enke (5)

 

1840

Christen Hansen (4)

1841

 

Christen Hansen (7 – 3)
Anne Marie Jensdatters søn
fra 1. ægteskab med Hans Nielsen

Peder Jensen (2)

 

1845

 

1850

Peder Jensen (2)

Nicolaj Hjort (4)

 

1855

Peder Jensen (2)

 

1860

 

1870

Søren Larsen (3)

Jens Hansen (3)

 

1880

Jens Hansen (2)

1881

 

Hans Christensen (2)

 

1890

Hans Christensen (2) en søn

 

 

1901

Andreas Dingsør (2)
gift med Hans Christensens enke
Inger Marie Larsen

 

 

1906

 

1909

Andreas Dingsør

 

 

 

1916

 

 

1921

 

 

1925

 

 

1930

 

 

1940

 

1944

Laurits Johansen

 

?

 

1952

Jens Tyge Nielsen

 

?

 

1962

Kaj Nilsson og Erik Schou

 

?

 

1969

Erik Schou

 

Erik Schou (2)

 

2017

Kamilla Viktov

 

?

 

Husets beboere:

I Register for Vemmetofte og Højstrups Gods Fæsteprotokoller4 ser man at den første fæster (i registrets tidramme) hedder Peder Nielsen.

Lars Jørgensen afløste Peder Nielsen ved fæstebrev dateret 01-03-1735.

Rasmus Larsen (som kunne være Lars Jørgensens søn) afløste ham d. 07-01-1737.

Knud Nielsen (*ca. 1706; †09-09-1792) afløste Rasmus Larsen d. 10-04-1747.
Knud Nielsens kone hed Ane Rasmusdatter (*ca. 1716; †). Ved FT 1787 var de henholdsvis 80 og 70 år gamle. Knud Nielsens erhverv angives som "opsynsmand ved hov-grøften". Ved hans begravelse skriver præsten i kirkebogen: "87 år, indsidder og almisselem bosiddende i et markhus mellem Lund og Ll. Torøje".

Lars Pedersen (*ca. 1753; †20-11-1818) boede ved FT 1787 i "Lundeledhus" med sin familie som inderste og landsoldat.
Han blev gift i Lyderslev Kirke d. 20-10-1782 med Anne Jensdatter (*ca. 1749; †20-08-1794), der ved brylluppet tjente på "Toftegård". Også ved brylluppet var han landsoldat.

Anne Jensdatter og Lars Pedersens børn:
Dødfødt søn
*24-08-1783
†24-08-1783
 
Jens Larsen
*01-05-1785
†05-07-1785
 
Peder Larsen
*25-09-1786
†20-05-1811
KB: "indsidder i Lunde Markhus, matros Peder Larsen Kok, 24 år"
Karen Larsdatter
*18-06-1789
†22-08-1790
 
Jens Larsen
*17-08-1791
Ved FT 1801 bor han i "Lundeledhus"

Lars Pedersen fik d. 31-04-1787 fæstebrev på "Lundeledhus". Den tidligere fæster Knud Nielsen boede på aftægt hos ham.

Anne Jensdatter blev begravet d. 20-08-1794. Den 01-09-1794 skrev præsten i kirkebogen: "...blev trolovede enkemand Lars Pedersen Kock der beboer et hus imellem Lund og Ll. Torøje, 39 år gl, hans forrige kone blev begravet for fjorten dage siden, og pigen Anne Nielsdatter, 31 år gl., hendes afdøde fader Niels Hansen Boet har haft et hus i Gevnø, hendes fattige moder ?? i Lund, at intet kan hindre dette ægteskab … copuleret d. 26-09-1794".
Lars Pedersen giftede sig altså i Lyderslev Kirke d. 26-09-1794 med Anne Nielsdatter (*ca. 1762; †07-11-1812) 5 uger efter den første kones begravelse.

Anne Nielsdatter og Lars Pedersens børn:
Herman Larsen
*12-03-1795
†06-09-1795
 
Anne Larsdatter
*03-09-1796
Gift d. 05-11-1824 i Lyderslev Kirke med "inds. enkemand Jørgen Olsen i Lund, 42 år."
se matr.nr. 25b
Niels Larsen
*16-02-1798
†07-04-1799
 

Ved FT 1801 bor forældrene, 2 børn samt konens mor, Inger Jensdatter (*ca. 1720; †20-02-1802), i "Lundeledhus".

Efter Anne Nielsdatters død d. 07-11-1812 giftede "husmand og enkemand Lars Pedersen Kok i Lunde Markhus" sig d. 09-01-1813 med enken Ane Marie Jensdatter.

Ane Marie Jensdatter (*05-03-1775; †08-02-1864) var datter af væver Jens Hansen og hustru Anne Madsdatter, der var inderster på "Møllehøjgård" ved FT 1801. Ane Marie blev første gang gift d. 10-11-1799 med daglejer Hans Nielsen, der var indsidder på "Ravnshøj" ved FT 1801.

Ane Marie fik i hvert fald 2 børn med Hans Nielsen:
Niels Hansen (*24-08-1800; †05-11-1831), konfirmeret d. 02-04-1815 i Lyderslev Kirke (se mere nedenfor)
Christen Hansen (*27-09-1805; †), konfirmeret d. 09-04-1820 i Lyderslev Kirke (se mere nedenfor)

Hans Nielsens død er ikke indført i KB Lyderslev 1801 - 14.

Ane Marie blev gift med Lars Pedersen d. 09-01-1813 i Lyderslev Kirke, og de 2 drenge må være flyttet med til "Lundeledhus".
Ane Marie og Lars Pedersen fik ingen børn sammen.

Lars Pedersen døde d. 20-11-1818.

Den 05-02-1819 giftede  den 47-årige enke Ane Marie Jensdatter sig i Lyderslev Kirke med den 46-årige ungkarl Peder Jensen (*09-01-1774; †), der var født i Smerup sogn. Ved FT 1801 var han landsoldat og tjente på "Spangsbæk".

Peder Jensen flyttede ind i "Lundeledhus", som Ane Marie havde fortsat fæstet af efter Lars Pedersens død.

Ane Marie og Peder Jensen fik heller ingen børn sammen.

Før 1821 flyttede en familie med tilknutning til Lund ind som inderster i "Lundeledhus".
Det var Peder Madsen *ca. 1787 i Hellested Sogn og hans kone Birthe Madsdatter *13-10-1793 på "Strandgård" af Margrethe Larsdatter og Mads Hansen.
De fik en datter, Anne Margrethe Pedersdatter (*27-01-1821; †08-05-1825).
Den 07-05-1825 fik Birthe tvillinger: Karen og Jørgen. De blev født dagen før den ældste datter, Anne Margrethe, døde.
Som det ses nedenfor boede familien ikke i "Lundeledhus" ved FT 1834. Den boede der heller ikke, da datteren Margrethe Pedersdatter blev født omkr. 1829.
Ved FT 1840 boede familien som inderster i matr.nr. 22b.

Den 24-06-1821 giftede Ane Maries ældste søn, Niels Hansen (*24-08-1800; †05-11-1831), sig i Lyderslev Kirke med Anne Nielsdatter (*ca. 1789 i Gevnø; †), og de flyttede ind i "Lundeledhus" som indsiddere hos hans mor og Peder Jensen.

Anne Nielsdatter fik d. 26-07-1814 sit første barn uden for ægteskab. Det var en pige som blev døbt Marie Nielsdatter efter den udlagte barnefar Niels Pedersen Meyer, som måske har været soldat på dette tidspunkt. Kirkebogen er svær at læse, men måske står der noget med "...sjællandske ... rytter..."
Også hendes andet barn, Niels Nicolajsen (*18-06-1819; †) blev født uden for ægteskab. Præsten skrev: "udlagt barnefader Nicolaj Hjort, møller Hjorts søn i Spjellerup; moderen Ane Nielsdatter, afg. (= afdøde) husmand Niels Petersens datter i Gevnø. NB har førhen født et uægte barn."
Niels var ved FT 1834 boende i "Lundeledhus", men om Marie også er flyttet med, da moren blev gift i 1821 er ikke til at vide. Hun har nok været ude at tjene - uden for Lund - ved FT 1834, ca. 20 år gammel. (Sandsynligvis tjente hun på en gård i Ll. Torøje hos gårdmand Thomas Rasmussen).

Anne og Niels Hansens børn:
Hans Nielsen
*05-11-1821
Tjente i 1840 på "Strandgård".
Gift d. 15-01-1847 med Anne Andersdatter, 25 år. Begge tjente på "Højstrup". I 1850, 55 og 60 inderste og daglejer på "Ravnshøj".
Peder Nielsen
*27-08-1823
†12-01-1885
Peder Nielsen var bl.a. husmand i "Ærtebjeghuset" (se under FT 1880)
Jens Nielsen
*24-01-1826
Jens tjente på
"Lindersgård" (FT 1845)
"Pilebæk" (FT 1855)
Ved FT 1850 var han hjemme og soldat.
Efter 1855 ses han ikke i Lund.
Lars Nielsen
*01-04-1828
Han er ikke i Lund ved FT 1834 eller senere - og ej heller død mellem 1828 og 1834.

Niels Hansen døde d. 05-11-1831.

FT 1834

1. familie

Ane Marie Jensdatter og Peder Jensen har "Lundeledhus" i fæste.
De er henholdsvis 59 og 60 år gamle.

2. familie

Anne Nielsdatter sidder som inderste, almisselem og enke sammen med sine 4 børn Niels (Nicolajsen), Peder, Jens og Lars (Nielsen).


Den 30-10-1835 giftede Anne Nielsdatter sig i Lyderslev Kirke med sit andet barns far, Nicolaj Hjort (*02-10-1800; †) der var født i København, men opvokset på Spjellerup Mølle.

Ved FT 1840 boede de ikke i "Lundeledhus" - eller i Lund, men som indsiddere hos en husmand i Ll. Torøje.

Ane Marie Jensdatters yngste søn, Christen Hansen (*27-09-1805; †04-05-1889) giftede sig d. 09-11-1838 i Lyderslev Kirke med pigen Anne Hansdatter (*22-05-1813; †26-04-1886), der var født i Lund af indsidder Hans Jensen (*ca. 1773; †22-03-1823) og hustru Sidse Sørensdatter. 


FT 1840

1. familie

Ane Marie Jensdatter og Peder Jensen har "Lundeledhus" i fæste.
De er henholdsvis 65 og 66 år gamle.
Peder Jensens erhverv beskrives således: "husmand med landlig håndtering."

 

2. familie

Christen Hansen og hans kone Anne Hansdatter samt deres datter Anne Marie bor også i "Lundeledhus".
Christen Hansen er "deres (= Ane Marie og Peder Jensens) søn og bødker".
Sidse Sørensdatter (*ca. 1772 i Hellested Sogn; †16-04-1849), Anne Hansdatters mor, boede som aftægtskone hos dem.

Den 22-09-1841 fik Christen Hansen fæstebrev på husmandsstedet som afløser for Lars Pedersens enke (hans mor).

Anne og Christen Hansens børn:

Ane Marie Christensen
*13-07-1839
†19-01-1930
Tjente i 1855 på "Højgård" - i 1860 uden for Lund
Gift d. 25-02-1865 med Jens Hansen
Se mere på matr.nr. 3b
Karen Christensen
*26-10-1841
Gift d. 09-11-1866 i Smerup Kirke med Søren Larsen. 
Se nedenfor under FT 1870.
Hans Christensen
*15-10-1843
†19-09-1896
Gift d. 30-07-1881 i Spjellerup Kirke med Inger Marie Larsen (*20-05-1859; †28-12-1941)
Se mere nedenfor.
Anne Cathrine Christensen
*03-01-1846
Bor i "Lundeledhus" til og med FT 1860.
Er ikke gift eller død i Lund mellem 1860 og 70.
Ses ikke senere i Lund.
Jens Christensen
*18-04-1848
Tjente i 1870 på "Ellemosegård".
Ses ikke senere i Lund.
Peder Christensen
*14-10-1850
Ses ikke senere end 1860 i Lund
Ikke gift eller død i Lund mellem 1860 og 70.
Kirstine Christensen
*24-05-1857
Boede som 22-årig i "Lundeledhus" i 1880.
Ses ikke senere i Lund.
Ikke gift eller død i Lund mellem 1880 og 90.


FT 1845

1. familie:

Christen Hansen, 40 år, husmand og bødker
Anne Hansdatter, 32 år, hans kone
Anne Marie Christensdatter, 6 år
Karen Christensdatter, 4 år
Hans Christensen, 2 år
Niels Jacobsen, 23 år, væversvend
Sidse Sørensdatter, 72 år, almisselem

2. familie

Peder Jensen, 72 år, inderste og almisselem
Anne Marie Jensdatter, 72 år, hans kone

FT 1850

1. familie

Christen Hansen bor her sammen med konen, Anne Hansdatter, og de 5 ældste af deres børn.

2. familie

Peder Jensen og Ane Marie Jensdatter bor her stadig som inderster.

3. familie

Anne Nielsdatter er igen inderste i "Lundeledhus" sammen med sin mand, Nicolaj Hjort (daglejer), og hendes 2 børn fra første ægteskab: Jens og Peder Nielsen. (der begge er soldater) på henholdsvis 26 og 23 år.

Ved FT 1855 bor Anne Nielsdatter og Nicolai Hjort i fattighuset i Gevnø og "forsørges for det meste af fattigvæsenet, da de kun har ringe erhverv," som der står i kommentaren. Det samme ses ved FT 1860 og 1870.

Nicolai Hjort døde den 21-09-1871.

FT 1855 og 1860

1. familie

Christen Hansen og Anne Hansdatter med de fem børn: Hans, Jens, Karen, Peder og Anne Cathrine..

2. familie

Peder Jensen og Ane Marie Jensdatter.

Den 25-02-1865 giftede den ældste datter, Ane Marie Christensen, sig i Lyderslev Kirke med Jens Hansen fra St. Torøje.  Ifølge hjemmesiden: http://www.therk.dk/anetavle/175.html, mødte de hinanden mens de begge var i tjeneste hos gårdmand Rasmus Carstensen i Ll. Torøje.
De flyttede ind hos hendes forældre i "Lundeledhus".

Den 09-11-1866 blev der indgået ægteskab mellem "ungkarl og soldat Søren Larsen af Ll. Torøje, 21½ år gammel og pige Karen Christensen af Ll. Torøje, 25 år gammel" i Smerup Kirke. Det var den næstældste datter fra "Lundeledhus" der på det tidspunkt tjente i Ll. Torøje, der blev gift med en ung mand fra Smerup Sogn.
Ved FT 1870 boede de med deres søn i "Lundeledhus".


FT 1870

1. familie

Christen Hansen, bødker (64 år)
Anne Hansdatter, hans kone (56 år)
Kirstine Christensen, deres datter (12 år)

2. familie

Søren Larsen, logerende og arbejdsmand (25 år)
Karen Christensen, datter (29 år og Søren Larsens kone)
Peder Larsen (*18-12-1866; ), deres barn
Da Peder blev født var faren i militærtjeneste og moren boede hjemme hos forældrene i "Lundeledhus".

Familien flyttede i 1870'erne væk fra Lund.

3. familie

Jens Hansen, arbejdsmand (28 år)
Ane Marie Christensen, hans kone (30 år, ældste datter fra "Lundeledhus")
Hans Peder Hansen (*13-07-1865; †29-07-1949), deres barn
Se mere under matr.nr. 3e.


FT 1880

1. familie

Christen Hansen, bødker (74 år)
Anne Hansdatter, hans kone (66 år)
Kirstine Christensen, deres datter (22 år)
Hans Christensen, deres søn (36 år)
Hans er igen hjemme hos forældrene efter at have været udenfor Lund ved FT 1870. Der angives ikke hvad han beskæftiger sig med.

2. familie

Jens Hansen, arbejdsmand (38 år)
Ane Marie Christensen, hans kone (40 år)

Deres søn, Hans Peder på 14 år, er ikke i Lund ved denne FT.

I august 1881 købte familien matr.nr. 3b

Den 30-07-1881 giftede Hans Christensen (15-10-1843; †19-09-1896) sig i Spjellerup Kirke med pige Inger Marie Larsen (*20-05-1859; †28-12-1941) fra Spjellerup.
Ved FT 1880 tjente hun på "Ellemosegård".

De flyttede - sandsynligvis - ind i "Lundeledhus" til Hans' forældre..

Inger Marie og Hans Christensen fik ingen børn.

Hans Christensens mor, Anne Hansdatter, døde i 1886, 72 år gammel.
Hans far, Christen Hansen, døde i 1889, 83 år gammel.

FT 1890

Hans Christensen og Inger Marie Larsen bor alene i "Lundeledhus".

Den 19-09-1896 døde Hans Christensen, knap 53 år gammel.

Hans enke, Inger Marie Larsen, giftede sig 39 år gammel d. 26-04-1899 i Lyderslev Kirke med den 27-årige Andreas Olaj Hansen Dingsør (*13-11-1871 i Ytre Holmsdale Præstegård i Norge; †).
Andreas Dingsør var tilflyttet fra Norge i 1897.

Inger Marie og Andreas Dingsør fik ingen børn.

 

FT 1901 - 1930

Inger Marie og Andreas Olaj Hansen Dingsør bor i "Lundeledhus".

Andreas Dingsørs erhverv er i 1901 "daglejer", de øvrige FT er det "landmand", "landmand og handelsmand"; i 1925 "arbejdsmand" og i 1930 "landmand".

Andreas Dingsør købte pr. 14-12-1909 ejendommen af Vemmetofte Kloster.

FT 1940

Andreas Dingsør, aldersrentenyder, 68 år
Inger Marie Larsen, aldersrentenyder, 80 år

Inger Marie Larsen døde d. 28-12-1941.

Andreas Dingsør solgte ejendommen til Laurits Johansen d. 05-07-1944..

Den 17-05-1952 købte Jens Thyge Nielsen på "Haugård" ejendommen.

Den 22-11-1961 blev ejendommen delt i matr.nr. 18a (landbrugsjorden) og matr.nr. 18b på 1.204 m2 hvor bygningerne lå.

Den 06-09-1962 solgte Jens Thyge Nielsen, "Haugård", matr.nr. 18b til litograf Kaj Gyde Nilsson og overportør Erik Axel Schou (*11-07-1930; †13-06-2016), begge bosat i Brønshøj. Kaj Nilsson og Erik Schou var svogre.

Den 01-07-1969 solgte Kaj Gyde Nilsson sin halvdel af "Lundeledhus" til Erik Axel Schou. Else Gyde Schou (18-05-1936; †15-08-2016) og Erik Schous datter, Bente Schou, bor i "Maren Sypiges Hus", matr.nr. 22b.

Ved skelforandringer i 1964 og 1988 er "Lundeledhus" tilført i alt 197 m2 fra nabomatriklerne, så ejendommen i 2014 er på 1.401 m2.

Den 01-08-2017 erhvervede Kamilla Dorine Viktov (*08-06-1960; ) (fra København S) ejendommen.

Den korte version af "Lundledhus"s historie:

Anne Marie Jensdatter (1775 - 1864) og hendes familie lever i og af "Lundeledhus" i det meste af det 19. årh. og den første halvdel af det 20. årh.

Da enken Anne Marie Jensdatter i 1813 blev gift med ejendommens fæster, Lars Pedersen Kock, flyttede hun ind med sine 2 drenge, Niels på 13 år og Christen på 8 år.
Lars Pedersen Kock døde 5 år senere, og Anne Marie fortsætter fæstet efter ham. Hun gifter sig igen, denne gang med Peder Jensen. De får ingen børn.

I 1841 overtog hendes søn, Christen, fæstet af "Lundeledhus". Moren og bonusfaren blev boende til leje indtil deres død i 1864.
Christen og hans kone bor i huset til deres død i slutningen af 1880'erne.
Inden da - i 1881 - overtog Christens søn, Hans Christensen, ejendommen efter at være blevet gift med Inger Marie Larsen. Hans døde i 1896, og i 1899 giftede Inger Marie sig med nordmanden Andreas Dingsør.
Dingsør købte i 1909 ejendommen af Vemmetofte Kloster.

Inger Marie døde 82 år gammel i 1941.
I 1944 solgte Andreas Dingsør ejendommen ud af familien.

Matr.kort 2014

2013 - "Lundeledhus", facade mod vejen

Anneks - facade mod øst

2017

2017

Gå til toppen af denne side

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk