Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 22b  "Maren Sypiges Hus"

Adresse: Lund Gade 20, 4673 Rødvig, Stevns

Foto taget af Chr. Nissen2 i 1970'erne

Foto taget af Hanne Sophia Nissen2 i 2004

Matrikelkort 1858 - 1876

Matrikelkort 2014

 

Dato

Ejer

FT

Beboere

Beboere (indsiddere)

 

Vemmetofte Kloster

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurs Hansen

 

1720

 

Olle Laursen

 

1774

 

Anders Hansen

 

  1787  
  1801  

1816

 

Anders Hansens enke

 

1822

 

Jacob ”Garder” Hansen

 

 

1834

Jacob Hansen og hans familie samt svigermor

Maren Jensdatter, almisselem

 

1840

Jacob Hansen og hans familie

Peder Madsen (daglejer) med familie

 

1845

Niels Jørgensen (skomager) med familie

 

1850

Jacob Hansen, hans kone og yngste søn (Jens)

 

 

1855

Jacob Hansen og hans kone

Jens Jacobsen (deres søn og daglejer) og familie

 

 

1860

 

1870

Jens Jacobsen, arbejdsm.

Maren Larsd., hans kone

Karen Sophie, datter

 

 

1880

Jens Jacobsen

Maren Larsd.

 

 

1890

Jens Jacobsen

Karen Sophie (datter) og hendes mand, Niels Nielsen

 

1901

Niels Nielsen, daglejer

Karen Sophie, husm.

Maren Nielsen, datter

Jens Jacobsen, aftægt

 

 

1906

Niels Nielsen,

Karen Sophie og

Maren, syerske

 

 

1911

 

 

1916

 

1916

Maren ”Sypige” Nielsen

1921

Karen Sophie og Maren ”Sypige”

 

 

1925

 

 

1930

 

 

1940

Maren ”Sypige” og hendes mand, Isak Harald Andersen

 

1970

Irene Larsen

 

 

 

1976

Kirsten Gruelund

 

 

 

1991

Bente Schou og Henrik Stjernø

 

 

 

 

Register til Højstrup og Vemmetofte Gods Fæsteprotokoller viser at

Laurs Hansen blev afløst som lejer i matr.nr. 22b pr. 24-05-1720 af

Olle Laursen (som kan være en søn af Laurs Hansen).

Anders Hansen (*ca. 1735; †16-04-1816) afløste Olle Laursen pr. 20-04-1774. Anders Hansen var gift med Anne Rasmusdatter (*ca. 1745; †31-12-1822).

Anne og Anders Hansens børn:
Ana Andersdatter
*05-06-1768
†20-08-1769
 
Rasmus Andersen
*12-01-1772
 
Peder Andersen
*09-05-1773
 
Anna Andersdatter
*04-08-1776
 
Anna Andersdatter
*13-02-1780
 
Rasmus Andersen
*03-03-1782
†31-08-1806

Tjente ved FT 1801 på "Spangsbæk"
Rasmus døde 24 år gl. i Lund mens han var landsoldat

Hans Andersen
*15-01-1786
†06-11-1791
Hans døde af mæslinger

FT 1787

Anne Rasmusdatter, Anders Hansen (husmand og daglejer) og børnene Rasmus og Hans bor i huset.

FT 1801

Anne Rasmusdatter og Anders Hansen (jordløs husmand og tømrer) bor alene i huset.

Anders Hansen døde i 1816.

Pr. 26-08-1822 overtog Jacob Hansen lejemålet af huset efter Anders Hansens enke (Anne Rasmusdatter).

Anne Rasmusdatter døde d. 31-12-1822.

Jacob Hansen (*01-01-1792; †24-09-1869) blev født i Kissendrup (Faxe Sogn) af gårdmand Hans Hansen. I 1815/1816 tjente han på "Strandgård" hos Hans Madsen, og her lærte han udrider Lars Ingvorsen (se matr.nr. 25b) og hustru Anne Andersdatters datter Maren Larsdatter (*14-04-1795; †22-11-1866) at kende. De blev gift d. 19-06-1816 i Lyderslev Kirke.

På "Faster Karen"s kort over Lund By omkring udflytningen i 1861-62, ses ejendommen matr.nr. 22b beboet af "Jacob Garder", som må være denne Jacob Hansen.

Maren og Jacob Hansens børn:
Anne Sophie Jacobsdatter
*29-09-1816
 
Hans Jacobsen
*06-02-1819

Tjente i 1834 på "Pilebæk"
Ved FT 1845 boede han hjemme og var væver.
Gift d. 25-05-1851 i Havnelev med Margrethe Invordsdatter.
Se mere nedenfor.

Lars Jacobsen
*22-02-1822
 
Jens Jacobsen
*19-02-1825
†12-02-1902
Overtog senere huset, se nedenfor.
Anne Marie Jacobsen
*26-12-1830
 
Anne Jacobsdatter
*22-11-1833
†30-01-1902
Gift og bosat i Lund, se matr.nr. 22c

 

Se den familiemæssige sammenhæng mellem beboerne på matr.nr. 22b og 22c.

FT 1834

1. familie:

Jacob Hansen, 42 årig husmand, hans kone, 40 årige Maren Larsdatter, samt børnene Anne Sophie, Lars, Jens, Anne Marie og Anne.
Marens mor, den 87-årige enke, Anne Andersdatter, bor hos dem og "får af husstedet 15 rigsdaler om året at leve af".

2. familie

Den 57-årige enke, Maren Jensdatter, er "inderste og almisselem".
Det er den eneste gang hun ses ved folketællinger i Lund.

 

FT 1840

1. familie

Jacob Hansen, 48-årig husmand og tækkemand, hans kone, 46-årig Maren Larsdatter, og børnene Jens, Anne Marie og Anne.

 

 

 

 

 

 

2. familie

Inderste og daglejer, 52-årig Peder Madsen, født i Hellested Sogn.
Hans Kone, Birthe Madsdatter *13-10-1793 på "Strandgård" af Margrethe Larsdatter og Mads Hansen.
Birthe og Peder blev gift i Lyderslev Kirke d. 01-08-1814.
Deres børn Jørgen Pedersen *07-05-1825 (14 år) og Margrethe Pedersdatter på 15 år.
Jørgen - og tvillingsøsteren Karen - blev født mens forældrene boede i "Lundeledhus". Der boede de ikke da Margrethe blev født ca. 1829.

Ved FT 1845 boede Birthe Madsdatter og Peder Madsen som inderste hos smeden i matr.nr. 24a.

FT 1845

1. familie:

Jacob Hansen, husmand
Maren Larsdatter, hans kone
Hans Jacobsen, deres søn, væver
Anne Marie Jacobsdatter, deres datter
Anne Jacobsdatter, deres datter

 

 

 

 


 

2. familie:

Niels Jørgensen (*03-10-1817; ), inderste, skomager, født i Ll. Heddinge Sogn
Inger Christiansdatter, hans kone, 34 år
Hans Nielsen, deres søn, 4 år (*09-06-1841; )
Jørgen Nielsen, deres søn, 1 år (*23-05-1844; )

Inger og Niels Jørgensen blev gift i Lyderslev Kirke d. 18-10-1838. På det tidspunkt boede hendes far, indsidder Christian Clemmensen, i Lund (hvilket han ikke gør ved FT 1840 og 1845).

Ved FT 1840 og 1850 boede familien som inderster på "Haugård". 
Den 01-11-1851 flyttede familien til Havnelev for at bo sammen med Niels Jørgensens mor og 2 voksne søskende.

Den 15-12-1849 flyttede Hans Jacobsen fra hjemmet til gårdmand Jens Hansen i Havnelev.

FT 1850

Jacob Hansen, husmand og tækkemand
Maren Larsdatter, hans kone
Jens Jacobsen (*19-02-1825; 12-02-1902), deres søn, ugift, matros

Den 25-05-1851 giftede sønnen Hans Jacobsen (*06-02-1819; †) sig i Havnelev Kirke med den 28-årige Margrethe Ingvordsdatter; de tjente begge i Havnelev ved brylluppet.
Straks efter brylluppet flyttede de ind hos Jacob Hansen i matr.nr. 22b.

Margrethe og Hans Jacobsens barn (født i Lund):
Niels Ingvor Hansen
*02-11-1851
Født i Lund

Den 27-11-1851 blev sønnen Jens Jacobsen (*19-02-1825; †12-02-1902) gift i Ll. Heddinge Kirke med Maren Larsdatter (*12-03-1822; †18-12-1889), der blev født i Havnelev af indsidder Lars Nielsen og hustru Bodil Olsdatter.
Ved brylluppet tjente Jens på "Højstrup" og Maren hos Per Pedersen i Ll. Heddinge.

Den 04-12-1851 flyttede de fra Ll. Heddinge til Jacob Hansen i matr.nr. 22b.

Maren og Jens Jacobsens børn:
Marie Jensen
*30-10-1852
 
Karen Sophie Jensen
*15-02-1860
†18-02-1931
Senere gift og bosat i matr.nr. 22b; se nedenfor.

Den 01-11-1852 flyttede Hans Jacobsen og hans familie fra Lund til Havnelev.

FT 1855

1. familie

Jacob Hansen, husmand og træskomand
Maren Larsdatter, hans kone

 

2. familie

Jens Jacobsen, inderste og daglejer
Maren Larsdatter, hans kone, 33 år
Marie Jensen, 3 år, deres barn

FT 1860

1. familie

Jacob Hansen, 69 år, daglejer
Maren Larsdatter, 66 år, husmoder


 

2. familie

Jens Jacobsen, 35 år, daglejer
Maren Larsdatter, 38 år, husmoder
Marie Jensen, 8 år, deres barn
Karen Sophie Jensen, 1 år, deres barn
 

Den 22-11-1866 døde Jacob Hansens kone, Maren Larsdatter.

Den 24-09-1869 døde Jacob Hansen, kaldet Jacob Garder.

FT 1870

Jens Jacobsen, 45 år, arbejdsmand
Maren Larsdatter, 47 år, husmoder
Karen Sophie Jensen, 10 år, deres barn

FT 1880

Jens Jacobsen, arbejdsmand
Maren Larsdatter, husmoder

Den 16-12-1882 giftede den 22-årige Karen Sophie Jensen sig i Lyderslev Kirke med den næsten 38-årige Niels Nielsen (*23-12-1844; †17-05-1918), der var født i Havnelev af indsidder Niels Thomassen og hustru Maren Mathiasdatter.
De flyttede ind hos Maren og Jens Jacobsen.

Den 18-12-1889 døde Maren Larsdatter.

Karen Sophie og Niels Nielsens barn:
Maren Kristine Jensine Nielsen
*13-02-1891
Senere gift og bosat i matr.nr. 22b; se nedenfor
Kaldenavn: "Maren Sypige"

FT 1890

1. familie

Jens Jacobsen, arbejdsmand

 

2. familie

Niels Nielsen, arbejdsmand
Karen Sophie Jensen, husmoder
 

FT 1901

Niels Nielsen, daglejer ved landbruget
Karen Sophie Jensen, husmoder
Maren Kristine Jensine Nielsen, deres barn
Jens Jacobsen, aftægtsmand, alderdomsunderstøttelse

Den 12-02-1902 døde Jens Jacobsen.

FT 1906, 1911 og 1916

Niels Nielsen, landarbejder
Karen Sophie Jensen, husmoder
Maren Nielsen, deres barn (ved FT 1911 og 1916: syerske)

Den 19-12-1916 fik Maren Kristine Jensine Nielsen skøde på ejendommen matr.nr. 22b. Hun købte huset af Vemmetofte Kloster, der hidtil havde lejet det ud til hendes far, Niels Nielsen.

Den 17-05-1918 døde Niels Nielsen.

FT 1921, 1925 og 1930

Karen Sophie Jensen, husmoder
Maren Nielsen, datter, syerske

Ved FT 1925 havde de to damer en logerende:
Karl Henry Nielsen *23-03-1905 i Gevnø, stenpiller, ugift (eneste gang i Lund)

Den 18-09-1931 døde Karen Sophie Jensen.

Derefter boede Maren Sypige alene i huset, indtil hun d. 30-06-1933 blev gift med Isak Harald Andersen (*23-11-1887; †07-02-1966), der var født i Stubberup, Faxe Sogn, af murer Niels Andersen og hustru Kirsten Sofie Isaksen. Harald Andersen var bror til Gustav Andersen på matr.nr. 22c.
Harald Isak - som han blev kaldt - tjente ved FT 1906 på "Bækkelund".

Ved FT 1921 boede Isak Harald Andersen sammen med sin daværende kone, Aino Sofie Andersen (*19-03-1889, Finland; ) i Faxe By og var værtshusbestyrer (matr.nr. 162c). Kilde: opslag 197 i FT Faxe 1921.
Ved FT 1925 bor de på Præstøvej ("Trifolium") i Faxe og er "beværter". Se opslag
Ved FT 1930 synes de ikke at bo i Faxe By.

 

FT 1940

Isak Harald Andersen, arbejdsmand ved Dansk Flintexport
Maren Andersen, husmoder

Den 05-06-1970 solgte Maren Sypige huset til overlærerinde Irene Larsen fra Frederiksberg.

Den 19-05-1976 solgte Irene Larsen huset til overlærer Kirsten Gruelund fra Frederiksberg.
Kirsten Gruelund rev huset ned og opførte en moderne gulstens villa på grunden.

Lærerne fra Frederiksberg (i hvert fald Kirsten Gruelund) kendte Lund fra deres ophold på Højstrup Feriekoloni om sommeren, hvor de i 3 uger (nogle 6) "passede" frederiksbergske skolebørn, der blev sendt ud af storbyens sommervarme asfaltjungle til det sydstevnske rolige ferieparadis på stranden ved Højstrupskov.

Den 28-11-1991 solgte Kirsten Gruelund huset til Bente Gyde Schou (*03-12-1962; †) og Henrik Stjernø (*26-11-1957; †23-03-1999) der kom fra København NV.
Bente Schous forældre, Else og Erik Schou, boede i "Lundeledhus".

Chr. Nissen2 skriver:

"Det (nye) gule hus er bygget en gang i 60’erne eller 70’erne. Før det lå der et lavt hvidt, stråtækket hus vinkelret på vejen. Der boede Harald Isak. Det var ham med cyklen, der spillede kort og de drillede ham, for han skulle jo hjem til bestemt tid til konen derhjemme. Og han var så dårligt gående, at han trak cyklen - støttede sig til cyklen. De sad nede i Peters hus og spillede. Det var ham de sagde der havde slået sin kone ihjel og begravet hende nede i Fakse. Konen var fra Finland. For mange år siden - det var da han var kroejer i Faxe - rejste  hun med en enkeltbillet til Finland på familiebesøg og kom aldrig hjem. Da man opdagede det med enkeltbilletten mistænkte man at der var begået et mord. Men man kunne ikke finde liget. Først mange år efter - da manden var flyttet til Lund, fordi han elskede Maren Sypige - og man skulle bygge om i kroen, fandt man liget under gulvet.

Så arvede Maren Sypige (som havde boet sammen med Harald Isak) og hendes søster huset og rev det ned. Det var hende, der boede sammen med Marie henne i Harnia (Maries hus, se nr. 9). Det var egentlig synd at de rev det gamle hus ned. Det nye passer ikke så godt ind i gadebilledet.

Nu bor Schous (tækkemanden) datter, Bente, i huset. Hun klarer sig fint, selvom hun kører i rullestol. Men hun kører også bil - der er ikke noget. Ja, hun har da en invalidebil med lift på og kan svinge sig ind foran."

 

2013

2017

Gå til af denne side

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk