Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 24a  Smedjen

Adresse: Lund Gade 15, 4673 Rødvig, Stevns

 

I 2014 består adressen Lund Gade 15 af 5 matrikelnumre:

24a på 1067 m2
3g   på   195 m2
4r    på   100 m2
29b på      59 m2
29c på      23 m2
I alt        1444 m2

Der har været smedje på stedet i hvert fald siden 1758.

 

Foto taget af Chr. Nissen2 i 1970'erne

Foto taget af Hanne Sophia Nissen2 i 2004

Matr.nr. 24a ”Smedjen”

Dato

Ejer

FT

Beboere (antal i fam.)

(Fæster/ejer)

Beboere (antal i fam.)

(Indsidder/inderste)

1750

Vemmetofte Kloster

 

Ole Smed

 

 

 

 

1777

 

Peder Olsen (5) en søn

 

1788

1787

Lars Pedersen (3)
Peder Olsens søn

 

 

 

 

1800

1801

Inger Christoffersd. (2)

Ingeborg Hansd. (2)

 

 

 

 

 

 

1833

1834

Jens Larsen (3 – 6)
Lars Pedersens søn

Maren Hansdatter (4) Jens’ mor + 3 brødre

 

1840

Morten Nielsen (4)

 

1845

Peder Madsen (2)

1850

1850

Peder Nielsen (3)

 

1855

Hans Andersen (1)

 

1860

 

1866

1870

Lars Jørgensen (5 – 7)
gift med Jens Larsens datter,
Margrethe Larsen

Jens Larsen (1) aftægtsmand

1882

Lars Jørgensen

1880

 

 

1890

1898

Margrethe Jørgensen hans kone

1901

Margrethe Jørgensen (2)
Sønnen, Jens Peter Jørgensen, driver smedevirksomheden og bor i matr.nr. 28

 

1906

 

1911

 

1916

1919

Jens Peter Jørgensen en søn

1921

Ubeboet – stuehuset nybygges

 

1925

1929

Aksel Christiansen

1930

Aksel Christiansen
gift med Jens Peter Jørgensens datter

 

1940

1950

 

1964

Andreas Bruun

 

Andreas Bruun

 

 

1988

Bent Skar

 

Fritidshus

 

 

2000

 

2014

Susanne Karin Andersen

 

 

 

 

 

Den 21. søndag efter Trinitatis 1766 (19-10-1766) blev Ole Smed af Lund begravet fra Lyderslev Kirke. Han kan meget vel være far til den første kendte smed i Lund.

I følge skifte20 efter Jens Heigned og hustru Karen Madsdatter (tidligere gårdfolk på "Ellemosegård") i 1758/60, var deres datter Sidsel Jensdatter gift med husmand i Lund Ole Smed. Sidsel var imidlertid på dette tidspunkt "bortdød" efterladende sig en eneste søn, landsoldat Peder Olsen.

Peder Olsen (*ca. 1728; †14-11-1788) tog smedjen og husmandsstedet i fæste pr. 12-01-1777. Hans forgænger er ikke nævnt i Register til Vemmetofte og Højstrups Fæsteprotokoller, men har sandsynligvis været faren Ole Smed.

Peder Olsen var gift med Maren Andersdatter (ca. 1736; †01-07-1800).

Maren og Peder Olsens børn:
Lars Pedersen
*28-09-1766
†26-11-1833
Overtog fæstet af smedjen
Ole Pedersen
*26-12-1767
 
Niels Pedersen
*30-04-1769
 
Anders Pedersen
*26-05-1771
†16-06-1771
 
Rasmus Pedersen
*15-11-1772
 
Jens Pedersen
*24-07-1774
†15-06-1783
 
Karen Pedersdatter
*23-03-1777
 
Peder Pedersen
*20-08-1780
 
Sidse Pedersdatter
*22-09-1782
 

FT 1787

Peder Olsen, 60 år, smed
Maren Andersdatter, 50 år, hans kone
Lars Pedersen, 21 år, søn
Peder Pedersen, 8 år, søn
Sidse Pedersdatter, 6 år, datter

Den 14-11-1788 døde Peder Olsen i sit 61. år.

Sandsynligvis overtog sønnen Lars Pedersen smedjen, men han fik først pr. 31-10-1795 tinglæst fæstebrev på stedet.

Lars Pedersen (*28-09-1766; †26-11-1833) blev d. 11-05-1800 gift med Maren Hansdatter (20-10-1775; †20-03-1839) i Skjellerup Kirke, Randers Amt. Hun var datter af Hans Pedersen Porse og hustru Kristin Jakobsdatter.27

Maren og Lars Pedersens børn:
Maren Larsdatter
*31-07-1800
25-11-1825 gift i Lyderslev Kirke med ungkarl Jørgen Larsen fra Skørpinge
Peder Larsen
*20-10-1801
Udvandrede formodentlig til USA. Se under Hans Larsen.
Sidse Larsdatter
'13-02-1803
Konfirmeret i Lyderslev Kirke 1819
Jens Larsen
*05-01-1805
†27-06-1891
Overtog smedjen, se nedenfor.
Hans Larsen
*08-07-1806
†27-02-1876 Salt Lake City27
Ved FT 1834 ugift matros, ses ikke senere i Lund.
Gift 05-08-1836 i Holmens Kirke, blev en af de første mormoner i DK, udvandrede til Utah i 1852, hvor han var med til at bygge Templet i Salt Lake City. Se mere her. 27
Niels Larsen
*22-02-1808
 
Anders Larsen
08-02-1810
Ved FT 1834 ugift matros, ses ikke senere i Lund
Udvandrede formodentlig til USA. Se under Hans Larsen.
Jacob Larsen
*30-04-1812
Ved FT 1834 ugift matros, ses ikke senere i Lund
Udvandrede formodentlig til USA. Se under Hans Larsen.

FT 1801

Lars Pedersen, 35 år, jordløs husmand og smed
Maren Hansdatter, 28 år, hans kone
Maren Larsdatter, 1 år, deres datter

I FT 1801 nævnes 2 familier lige efter smedens familie. Det fremgår ikke klart at de to familier bor hos smeden, men det er svært at se, hvor i landsbyen de ellers skulle have boet.

Den ene familie består af enken Inger Christoffersdatter, 56 år, "Skoleholder Jørgen Jensens Enke", samt af hendes søn Peiter Jørgensen på 16 år. Enken "faar Pension af Skoleholderen".

Den anden familie er enken efter Niels Borup, Ingeborg Hansdatter, 50 år, og datteren Anne Nielsdatter på 16 år. I tællingens sidste kolonne står der efter "Inderste" noget svært læseligt som muligvis kan kaste lys over hvorledes familien ernærede sig.

Sønnen Jens Larsen blev d. 16-03-1832 gift i Faxe Kirke med enken Mette Sophie Jonasdatter (*03-07-1799; †06-02-1866) der var født i Faxe Sogn af husmand Jonas Christensen. Mette Sophie var enke efter smedemester Hans Olsen i Orup med hvem hun blev gift d. 06-11-1818 i Faxe Kirke og fik en søn: Ole Hansen (* ca. 1821; ) og en datter: Ane Hansdatter (*12-12-1825; 04-07-1863), der blev født mens Mette Sophie og Hans Olsen boede i Lund. Ane Hansdatter blev gift og bosat i Lund, se "Lindersgård"s nedlagte inderste-hus.

Jens Larsen fik tinglæst fæstebrev på smedjen i Lund efter sin far d. 10-07-1833.

Den 26-11-1833 døde Lars Pedersen.

FT 1834

1. familie

Jens Larsen, 29 år, husmand og smed
Mette Sophie Jonasdatter, 35 år, hans kone
Anne Sophie Larsen, 1 år, hans datter (i FT er hendes efternavn "Jensdatter", men i KB "Larsen")
Ole Hansen, 13 år, hans stedsøn

2. familie

Maren Hansdatter, 62 år, inderste, aftægtskone
Hans Larsen, 28 år, ugift, matros, hendes søn
Anders Larsen, 24 år, ugift, matros, hendes søn
Jacob Larsen, 22 år, ugift, matros, hendes søn
 

Mette Sophie og Jens Larsens børn:
Anne Sophie Larsen
*14-04-1833
†28-05-1860
Gift 27-01-1860 med smedesvend Peder Christiansen, Spjellerup.
Døde af brystbetændelse 4 mdr. efter brylluppet
Marie Kirstine Larsen
*15-05-1835
 
Hans Jensen
*18-09-1839
 
Anne Margrethe Larsen
*22-03-1844
†25-07-1918
Gift d. 20-04-1866 med smedesvend Lars Jørgensen der overtog smedjen i Lund

Her er endnu et eksempel på den navneforvirring der kunne opstå lang tid efter navnereformen fra 1828, hvor det blev påbudt at alle skulle have et familienavn. Tre af børnene har i overensstemmelse med den nye lovgivning fået familienavnet "Larsen" (de tre piger), mens drengen i overensstemmelse med gammel tradition har fået farens fornavn efterfulgt af -sen som efternavn. I folketællingerne blev pigerne i denne familie benævnt "Jensdatter". Det var skolelæreren (Lars Olsen, se matr.nr. 17a) der var listefører ved FT 1834 til og med 1860, men han har åbenbart ikke været meget for denne nymodens bestemmelse.

FT 1840

1. familie

Jens Larsen, 35 år, husmand og smed
Mette Sophie Jonasdatter, 41 år, hans kone
Anne Sophie Jensdatter, 7 år, hans datter
Marie Kirstine Jensdatter, 5 år, hans datter
Hans Jensen, 1 år, hans søn

2. familie

Morten Nielsen, 50 år, inderste og daglejer
Else Sørensdatter, 46 år, hans kone (*ca. 1793 i Alslev Sogn)
Peder Mortensen, 4 år, hans søn
Karen Mortensen, 7 år, hans datter

Morten Nielsen og familie boede ved FT 1834 som inderste på "Højgård", ved FT 1845 på "Møllehøjgård" og ved FT 1850 på "Ellemosegård". Ved FT 1855 og 1860 var konen aftægtskvinde hos deres datter på matr.nr. 34.

FT 1845

1. familie

Jens Larsen, 40 år, husmand og smed
Mette Sophie Jonasdatter, 46 år, hans kone
Anne Sophie Jensdatter, 12 år, hans datter
Marie Kirstine Jensdatter, 10 år, hans datter
Hans Jensen, 6 år, hans søn
Anne Margrethe Jensdatter, 1 år, hans datter

2. familie

Peder Madsen, 57 år, inderste og daglejer
Birthe Madsdatter, 49 år, hans kone (*13-10-1793 på "Strandgård")

Se mere om familien på matr.nr. 22b under FT 1840.
 

FT 1850

1. familie

Jens Larsen, 45 år, husmand og smed
Mette Sophie Jonasdatter, 51 år, hans kone
Marie Kirstine Jensdatter, 15 år, hans datter
Hans Jensen, 11 år, hans søn
Anne Margrethe Jensdatter, 6 år, hans datter

2. familie

Peder Nielsen, 33 år, inderste og daglejer
Kirsten Frantsdatter, 32 år, hans kone
Karen Marie Pedersdatter, 2 år, hans datter

Ved FT 1845 tjente Peder Nielsen på "Haugård".
Senere boede familien i et nu fjernet hus ved "Stendyssegård".

FT 1855

1. familie

Jens Larsen, 50 år, husmand og smed
Mette Sophie Jonasdatter, 56 år, hans kone
Marie Kirstine Jensdatter, 19 år, hans datter
Anne Margrethe Jensdatter, 11 år, hans datter

2. familie

Hans Andersen, 39 år, inderste og daglejer, enkemand
 

 

Hans Andersen tjente ved FT 1834 på "Spangsbæk" og ved FT 1840 på "Pilebæk".
Den 26-03-1841 blev han gift med Cathrine Thomasdatter (*30-12-1817; †15-11-1853), datter af Thomas Hansen og Karen Nielsdatter i Lyderslev. Ved brylluppet tjente de begge i Lund - hun på "Bækkelund".
De var inderster på "Stendyssegård" ved FT 1845 og 1850.

Cathrine og Hans Andersens børn:
Anne Hansen
*ca. 1841
 
Hans Hansen
*08-03-1844
Ved FT 1855 tjente han på "Bækkelund"
Niels Hansen
*23-01-1846
†24-09-1846
 
Niels Hansen
*07-02-1848
†30-01-1857
Ved FT 1855 i pleje på "Toftegård"


Cathrine døde d. 15-11-1853 af tyfus, 36 år gl.

Efter 1855 forlod Hans Andersen Lund.

FT 1860

Gl. Jens Larsen, 55 år, smed
Mette Sophie Jonasdatter, 61 år, hans kone
Anne Sophie Jensdatter, 27 år, datter

Anne Sophie opholdt sig i hjemmet, fordi hun d. 27-01-1860 skulle giftes i Lyderslev Kirke med smedesvend Peder Christiansen fra Spjellerup.

Fire måneder efter brylluppet - d. 28-05-1860 - døde hun af brystbetændelse.

Ved udskiftningen der gik forud for udflytningen 1861 - 62, fik smeden der jo var husmand i lansbyen, tildelt den jordlod der havde navnet matr.nr. 24b. Smedefamilien beholdt jordloden til 1918, hvor den daværende ejer, Anne Margrethe Larsen, solgte jorden til Kresten Nielsen på "Lindersgård". Om smedefamilien også har dyrket jorden må stå hen i det uvisse; man kan jo have bortforpagtet jorden.

Den 20-04-1866 blev den yngste datter i smedjen Anne Margrethe Larsen (*23-03-1844; †25-07-1918) gift i Lyderslev Kirke med smedesvend Lars Jørgensen (*20-02-1838; †08-11-1898) der blev født i Beldringe Sogn (Bårse Herred, Præstø Amt) af husmand Jørgen Bendixensen, der ved brylluppet var flyttet til Snesere Sogn.

Lars Jørgensen havde deltaget i krigen 1864 som menig om bord på fregatten Niels Juel. Da han i 1875 søgte om erindringsmedaljen, oplyste han, at han kom ombord på fregatten d. 09-03-1864 og afsluttede sin tjeneste d. 04-10-1864. Det betyder, at han har været med ved slaget ved Helgoland d. 09-05-1864. (Opslag 22 i ansøgninger fra St. Heddinge). Han oplyser tillige at han ikke blev såret, taget til fange eller lå på lazerat efter krigen, og at han var medlem nr. 1746 af De danske Vaabenbrødres Selskabs St. Heddinge Afdeling. Han fandtes berettiget til at modtage medaljen.

Anne Margrethe og Lars Jørgensens børn:
Jens Peder Jørgensen
*10-02-1867
†29-01-1956
Overtog smedjen
Gift 10-09-1899 med Birthe Eline Christensen
Jørgen Jørgensen
*28-03-1869
 
Hans Larsen Jørgensen
*11-08-1871
 
Niels Peder Jørgensen
*27-01-1875
†29-03-1875
 
Ane Sofie Jørgensen
*16-06-1876
 
Inger Marie Jørgensen
*02-01-1879
 
Niels Peter Jørgensen
*10-10-1881
†10-05-1887
 
Anna Kirstine Jørgensen
*03-04-1889
 

FT 1870

Lars Jørgensen, 31 år, smedemester
Anne Margrethe Larsen, 25 år, husmoder
Jens Peder Jørgensen, 3 år, deres søn
Jørgen Jørgensen, 1 år, deres søn
Jens Larsen, 65 år, aftægtsmand

Mellem 1870 og 1880 flyttede Jens Larsen til Havnelev Hospital.

FT 1880

Lars Jørgensen, smedemester
Anne Margrethe Larsen, husmoder
Jens Peder Jørgensen, barn
Jørgen Jørgensen, barn
Hans Larsen Jørgensen, barn
Ane Sofie Jørgensen, barn
Inger Marie Jørgensen, barn

Pr. 12-09-1882 købte smed Lars Jørgensen matr.nr. 24 (= 24a + 24b) af Vemmetofte Kloster.

FT 1890

Lars Jørgensen, smedemester
Anne Margrethe Larsen, husmoder
Jens Peder Jørgensen, søn, smedesvend
Hans Larsen Jørgensen, søn, smedelærling
Ane Sofie Jørgensen, barn
Inger Marie Jørgensen, barn
Anna Kirstine Jørgensen, barn

Mindesten på Lyderslev Kirkegård
Foto 2015

Den 27-06-1891 døde Jens Larsen i smedjen. I forbindelse med begravelsen på Lyderslev Kirkegård skrev præsten i kirkebogen: "86 år, enkemand af Havnelev Hospital, Koldbrand. Død under et ophold hos datteren og svigersønnen smed Lars Jørgensen i Lund. Ikke anmeldt her. Alderdom."

Lars Jørgensen døde d. 08-11-1898.

Sønnen Jens Peder Jørgensen overtog formodentligt med det samme smedjen.

Den 10-09-1899 blev Jens Peder Jørgensen (*10-02-1867; †29-01-1956) gift i Helligkors Kirken, København, med Birthe Eline Christensen (*14-05-1877; †10-12-1968) der blev født i Baggesensgade 21, København N, af fabriksarbejder Anders Madsen Christensen og hustru Ane Marie Nielsen. Birthe tjente i Rødvig før brylluppet.

Efter brylluppet flyttede de ind i matr.nr. 28.  der ligger over for smedjen.

Birthe og Jens Peder Jørgensens børn:
Laura Marie Jørgensen
*02-07-1900
 
Anna Margrete Jørgensen
*03-06-1903
†1995
 
Ingeborg Marie Jørgensen
*05-05-1906
 

FT 1901

Anne Margrethe Larsen, enke
Anna Kirstine Jørgensen, barn

FT 1906, 1911 og 1916

Anne Margrethe Larsen, enke, arbejderske, leje af smedje og gård

Ved FT 1911 bor datteren, Anna Kirstine Jørgensen, sammen med moren.

Sønnen Jens Peder Jørgensen drev smedeforretningen efter farens død i 1898. Han boede med sin familie i matr.nr. 28 på den anden side af vejen, mens moren der ejede matriklerne på smedjen (3g som hun erhvervede i 1914, 4r, 24a, 29b og 29c) samt den ubebyggede landbrugsjord matr.nr. 24b, boede i ejendommen (matr.nr. 24a).

Pr. 28-01-1918 solgte Anne Margrethe Larsen matr.nr. 24b til Kresten Nielsen på "Lindersgård".

Den 25-07-1918 døde Anne Margrethe Larsen.

Jens Peder Jørgensen fik skøde på ejendommen pr. 18-02-1919.

Ved FT 1921 og 1925 er matr.nr. 24a ikke beboet. Sandsynligvis er den gamle ejendom (i bindingsværk og stråtag) blevet revet ned og det nuværende stuehus opført i denne periode.

Den 28-10-1928 giftede smedemester Jens Peder Jørgensens datter, Anna Margrete Jørgensen (*03-06-1903; †1995) sig i Lyderslev Kirke med smedesvend Christian Aksel Christiansen (*09-03-1898;†17-02-1959) der ved FT 1921 og 1925 var logerende smedesvend på matr.nr. 28. Han var født på Havnelev Mark af fyrbøder Karl Julius Christiansen og hustru Hansine Kirstine Nielsen.
De flyttede ind i - et sandsynligvis nybygget hus på - matr.nr. 24a.

Anna og Aksel Christiansens barn:
Ellen Margrethe Christiansen
*25-04-1930
†30-09-2007
Gift og bosat på matr.nr. 3h
Se skolefoto fra 1938


Den 17-01-1929 fik Aksel Christiansen tinglyst skøde på smedjen, som han købte af sin svigerfar.

 

FT 1930

Aksel Christiansen, smedemester
Anna Jørgensen, husmoder
Ellen Margrethe Christiansen, barn
Aage Larsen *22-09-1913 i Smerup Sogn, smedelærling

FT 1940

Aksel Christiansen, smedemester
Anna Christiansen, husmoder
Grethe Christiansen, barn

"Toftegård"s have i 1960'erne.
Gerda Værum (måske), Sigrid Ravnshøj, Dagny Thomsen, Marie Lillebo, ?, Anna Smed.

Foto udlånt af Niels-Erik Thomsen11

Mindesten på Lyderslev Kirkegård over Anna og Aksel Christiansen
Foto taget 2015

Smedemester Aksel Christiansen døde d. 17-02-1959.
Hans kone, Anna, boede en tid i smedjen, men flyttede over til sine to ugifte søstre i matr.nr. 28 på den anden side af vejen.

Pr. 18-09-1964 købte landskabsarkitekt Andreas Bruun, Køge, ejendommen.

Chr. Nissen "50 huse i Lund"2:

    "Det var en af de to smedjer i Lund. Den anden var nr. 10. I gamle dage var der jo også nok at lave for en smed på landet. Ovre på Højstrup havde de 16 spand heste for eksempel. Men de havde så deres egen smedje.

Smedjen var i funktion op i 50’erne, hvor der stadig kom heste for at blive skoede. Smeden, der hed Aksel, havde gang i essen, skoene blev hamret i pasform og dyppet i en spand koldt vand. Så ud og måle på hesten, og når den passede blev den sømmet på af Aksel, der holdt hestens ben mellem sine knæ.

I smedjen kom alle folk fra Lund, fiskere og bønder. Det var et samlingssted, når der skulle diskuteres politik og verdens begivenheder. Sommetider gik diskussionerne meget højt. Når det blev lidt for meget gik Aksel Smed med et smil på læben ind og bankede gloende jern på ambolten.

Da hans enke, Anna flyttede over på den anden side af gaden (til nr. 19), blev huset købt af landskabsarkitekten Andreas Bruun (med børnene Camilla og Søren), som anlagde den flotte have og indrettede tegnestue i baghuset. I flere år arbejdede han og hans kone Solveig fra tegnestuen i Lund. Så blev tegnestuen flyttet til Køge, hvor Andreas senere flyttede ind, fordi der blev for langt at køre.

Da Andreas flyttede, købte Bent og Betty Skar huset og flyttede derhen fra nr. 44 nogenlunde samtidig med at de gik på pension fra Danmarks Radio."

Pr. 24-02-1988 solgte Andreas Bruun ejendommen til Betty og Bent Skar, Solrød Strand.

Bent Skar blev født i Havnelv Sogn d. 05-06-1934 af højskoleforstander Marius Christian Skar og hustru Ellen Detlefsen. Bent Skar var bl.a. redaktionschef på DR-TV. Han døde i 2013. Se hans nekrolog i Solrød Avis.

Pr. 30-06-2014 købte Susanne Karin Andersen (*07-05-1950; ), København K, ejendommen af boet efter Bent Skar.

Pr. 11-09-2019 solgte Susanne Andersen ejendommen til Anna Maria (*17-01-1981; ) og Lars Magnus Norrman (*18-02-1875; ) fra Klippinge.

Foto udlånt af Lokalhistorisk Arkiv, St. Heddinge
Smedeværkstedet ses til højre

2013
Værkstedet til venstre, beboelseshuset dernæst

2017

2017

Gå til toppen af siden.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk