Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 3h  - samt matr.nr. 33 "Stormflodshuset"

Adresse: Lund Bygade 31, 4673 Rødvig, Stevns

 

Den 16-06-1933 blev 3h på 730 m2 udskilt af 3a, ”Toftegård”, og den 03-08-1933 købt af fisker Karl Kristian Frederiksen. 3h var da arealet nord for den røde stiplede linje på kortet nedenfor.
Karl Frederiksen og Jens Søgaard brugte arealet til at bøde garn på.

Syd for linjen lå matr.nr. 33, som Karl Frederiksen købte den 08-10-1958.

På matr.nr. 33 lå et lille bindingsværkshus, som Karl Frederiksen senere rev ned, da 3h og 33 blev lagt sammen til 3h, hvor  Grethe og Karl Frederiksen byggede deres ”nye” hus.

I 2013 eksisterer matr.nr. 33 således ikke.

 

Foto taget af Chr. Nissen2 i 1970'erne                                            Foto taget af Hanne Sophia Nissen2 i 2004

Huset på 3h blev bygget i 1960’erne af fisker Karl Kristian Frederiksen (*17-02-1903; †19-12-1987 ) (se også 3d), da han blev gift med Ellen Margrethe Christiansen (*25-04-1930; †30-09-20076) (se også 24a).
Karls navn staves ofte med "C" - i kirkebogen staves det ved dåben med "K".

De fik 2 drenge: Lars Lebeck Frederiksen og Niels Christian Frederiksen2.

Den 25-02-2008 overtog Lohne og Jørgen Rysgaard (*09-11-1942; †) huset.
Jørgen Rysgaard blev født på ”Ellemosegård”.

 

Se også Chr. Nissens ”50 huse i Lund” s. 42

 

Chr. Nissen2 skriver i "50 huse i Lund":

"Oprindeligt lå der et lille hvidt bindingsværkhus, som blev kaldt ”Stormflodshuset”, fordi vandet ved den store stormflod i 1872 nåede helt derop i byen.

Under krigen boede der en Rasmus Nielsen, som var møllersvend oppe på møllen. Han pillede også lidt sild af .... sådan i ny og næ. Hans kone var polsk. De havde en søn, der gik i tysk krigstjeneste. Han var hjemme af og til og nogle af byens børn, som legede med børnene i Stormflodshuset, mente at han var kilden til den ”tyskerfnat”, som de kom hjem med. Det dementerede lægen og hævdede, at halvdelen af byen havde fnat.

Så var der en periode, hvor der boede folk fra Højstrup i huset. Bl.a. en arbejdsmand med sin kone. Men isolering var jo ikke noget man kendte til dengang, så det har nok været noget koldt.

Mellem Stormflodhuset og det (dengang røde) arbejdshus, hvor Carl opbevarede garn, var der en græsplæne, hvor Carl og Jens bødede garn..

Da Carl og Grethe blev gift, havde Carl købt huset. Og så blev det revet ned for at give plads til det nye hus. Jens var med til at rive det gamle hus ned. Det var egentlig synd. For det var et både kønt og godt hus. Tømmeret var helt i top. Nogle af løsholterne ligger vist stadig deroppe.. .ellers så skal de have smidt dem ud...Der ku’ ikke blive noget stort hus, men et lille hus kunne der ha’ blevet - et fint lille hus.

Carl og Grethe boede så i det nye hus med deres to drenge, Lars og Niels Christian. Og efter Carls død har Grethe boet der alene i mange år."

 

Grethe og Karl Frederiksen ved Dagny og Niels Peder Thomsens guldbryllup i Lyderslev Forsamlingshus 01-06-1978
Foto udlånt af Niels-Erik Thomsen11

Mindesten over Grethe og Karl Frederiksen på Lyderslev Kirkegård
Foto taget 2015

2013
Karls arbejdshus

2013

2017

2017

Matr.nr. 33  "Stormflodshuset"

Til højre på matrikelkortet fra 1809 - 1858 (det ældste kort over Lund) er ”Stormflodshuset” placeret i den røde cirkel. Øst for huset ligger ”Søgård”. På dette kort kan man tydeligt se de numre som gårdene havde før matriklen fra 1844. I 1844 fik gårde, huse og parceller nye numre, som tydeligere ses på kortet fra 1876 - 1982, og som er grundstammen i det nuværende matrikelsystem.

Jeg går ud fra at ”Stormflodshuset” er bygget som beboelse for ”Søgård”s gifte tjenestefolk; sandsynligvis før 1787.

Jeg har tolket folketællingerne således, at ”inderste” der nævnes efter ”Søgård”, har boet i ”Stormflodshuset”.

Der er på både kortet 1809-1858 og kortet 1858-1876 indtegnet endnu et lille hus nord for ”Stormflodshuset”. Om det er til beboelse eller hvem det har tilhørt, har jeg endnu ikke et bud på.

Huset på matr.nr. 33 fik først sit tilnavn: ”Stormflodshuset”, efter den store stormflod i 1872 havde presset havvandet helt op i Lund Gade til dette hus.
Da var de 4 sydligste gårde blevet flyttet ud, hvilket skete i 1861-62, og huset havde fået en anden placering længere mod nord.

 

På matrikelkortet 1858 - 76 er de gamle numre på gårdene krydset over, fordi de har fået nye i 1844. I 1844 fik gårdenes beboelseshuse til gifte arbejdere også numre. "Søgård"s inderst-hus fik nr. 33.
Inden i den røde cirkel kan man se at der er skrevet "33".
Man kan på det her viste udsnit ane de røde streger der har delt jorden mellem skolelodden og "Strandgård" samt mellem "Toftegård" og "Søgård".

Efter udflytningen - da "Haugård" og "Pilebæk" var væk - har man flyttet matr.nr. 33 op i det nordvestligste hjørne af "Søgård"s jord, hvor inderst-huset har ligget mindst i vejen.
Man ser den grå firkant med "33" oven i "Pilebæk".

Det betyder at Grethe og Karl Frederiksens hus og grund ligger, hvor tidligere "Spangsbæk" og "Pilebæk" lå før udflytningen.

Foto udlånt af Niels-Erik Thomsen11.
ca. 1950

Beboerne i "Stormflodshuset"

Matr.nr. 33

Dato

Ejer

FT

Beboere

Beboere

Beboere

 

Vemmetofte Kloster

1787

Anders Andersen

 

 

 

1801

Andreas Madsen

 

 

1834

Morten Andersen

 

Christen Nielsen

 

1840

Hans Nielsen

Gift med Morten Andersens datter

Niels Nielsen

 

1845

 

 

1850

 

 

1855

Niels Nielsens enke

 

 

1860

 

 

1870

Carl Frederiksen
gift med Hans Nielsens datter

 

 

1880

 

 

1890

 

 

 

1901

 

 

 

1906

 

 

 

1911

 

 

 

1916

 

 

 

1921

 

Anders Frederiksen (søn)

 

1921

Anders Frederiksen

 

 

 

 

1925

 

 

 

1930

 

Rasmus L. Nielsen

 

1940

 

 

 

1958

Karl Frederiksen

 

 

 

 

2008

Lohne og Jørgen Rysgaard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1787

Med udgangspunkt i folketællingerne er Anders Andersen (*ca. 1717; †22-01-1802) og hans kone Birthe Olsdatter (*ca. 1716; †20-12-1807), de første der bor i ”Stormflodshuset”. FT 1787 oplyser at Anders Andersen er 69 år og lever i sit 2. ægteskab. Han er daglejer. Birthe Olsdatter er også gift for 2. gang og 70 år gammel i 1787. De blev gift i Lyderslev Kirke d. 11-01-1771. På det tidspunkt var Anders Andersen gårdmand. Det fremgår ikke af KB, hvilken gård han havde fæstet, men i Register over fæstere på Vemmetofte kan man se at han afløste Lars Jørgensen på ”Søgård”.

1801

Også ved FT 1801 er de begge indsiddere ved ”Søgård”. Han er 80 år og ”opretholdes af stedet”, d.v.s. forsørges af ”Søgård”. Birthes alder oplyses til 83 år. Da de døde var Anders angiveligt 80 år og Birthe 92.

Ved FT 1801 er endnu et ægtepar indsiddere på ”Søgård”, nemlig skrædder Andreas Madsen (*ca. 1770; †01-09-1831) og Kirsten Andersdatter (*ca. 1758; 28-12-1826). Ved Kirstens død angives hendes alder i KB til 64 år samt ”indsidder Andreas Madsens hustru”. Da Andreas dør 5 år senere er hans bestilling ”hugger”, d.v.s. at han arbejder som tømrer eller med træfældning.

Tilsyneladende fik de ingen børn mens de boede i Lund.

1834

Meget kan ske på 33 år (det er en ”menneskealder” i traditionel forstand), så hvem og hvor mange der har boet på matr.nr. 33 siden 1801, er ikke nemt at vide. Måske har kun Andreas og Kirsten boet der og er blevet afløst af de næste indsiddere der dukker op ved FT 1834. Ved denne folketælling er der 17 personer registreret under ”Søgård”: gårdmanden, hans kone, 3 børn og 3 ugifte tjenestefolk. De sidste 9 hører sammen på følgende måde:

Først er der enken efter den tidligere gårdmand, Rasmus Jensen der døde i 1819, Karen Hansdatter (*ca. 1749; †24-02-1836). Hun benævnes ”inderste og aftægtskone”. Hun har nok boet på selve gården.

De sidste 8 har måske boet i ”Stormflodshuset”.

Den første familie består af daglejer Morten Andersen (*15-11-1772; †03-07-1846) og Birte Hansdatter (*1772; †??). Morten blev født i Lund af gårdmand Anders Olsen på "Haugård". Ved FT 1787 er Morten 14 år gammel tjenestedreng på ”Espemosegård”. Ved FT 1801 er han ikke i Lund.

Birte blev født i Skørpinge, Havnelev Sogn, og døbt 3. søndag i advent 1772.

Ved FT 1840 og 1845 er de indsiddere på ”Ellemosegård” i matr.nr. 34.

Se også Slægtstræ Frederiksen i Lund..

Birthe og Morten Andersens børn:
Anders Mortensen
*16-07-1807

Ved FT 1834 går Anders i sit 27. år. Han er ugift og bor i ”Stormflodshuset” sammen med forældrene. Hans erhverv er ”bådfører”.
Ved FT 1840 er han gift med Boel Hartvigsdatter fra Ll. Heddinge og inderste på ”Strandgård”. Han er født i Lund.
Ved FT 1845 og 1850 boede familien i Ll. Spjellerup i et hus. Anders var bådfører og jordbruger.

Ane Marie Mortensdatter
*13-03-1810
†28-10-1870

Optræder første gang ved FT 1840, hvor hun er gift og bosiddende i ”Stormflodshuset”. Se nedenfor.
Se også Slægtstræ Frederiksen i Lund.

Hun er født i Lund.

Hans Mortensen
*12-05-1815
†30-05-1828
Født og død i Lund

Den anden familie består af hjulmand Christen Nielsen (*17-05-1786; †??) og Maria Knudsdatter (*ca. 1787; †??) og deres 3 børn. Christen blev født i Smerup af gårdmand Niels Andersen. Maria blev født i Gelsted Sogn, Ribe Amt. Det ses ikke hvornår de er flyttet til Lund. Ingen af børnene er født i Lyderslev Sogn.

Maria og Christen bor også i ”Stormflodshuset” i 1840, men ved FT 1845 er de indsiddere på ”Strandgård”

Maria og Christen Nielsens børn:
Karen Christensdatter
*ca. 1818
 
Anne Margrethe Christensdatter
*ca. 1820
Er ikke i Lund ved FT 1840.
Gift d. 11-12-1844 i Lyderslev Kirke med Niels Larsen, søn af smed i Ll. Torøje Lars Jakobsen.
Ved FT 1845 bor hun hos forældrene, og Niels Larsen er dragon i Næstved.
Mette Kristine Christensdatter
*ca. 1827
Optræder i FT 1834 og 1840 - henh. 5 og 12 år.
Hun er ikke død i Lyderslev Sogn mellem 1840 og 1845. Ses ikke senere i Lund.

 

1840

Ved FT 1840 er der i alt 3 familier som inderster på ”Søgård”.

1. Maria og Christen Nielsen (se ovenfor)

2Niels Nielsen (*ca. 1772; †13-02-1850) og Birthe Nielsdatter (*19-11-1775; †02-06-1864). Niels Nielsen er født i Hellested Sogn af gårdmand Niels Larsen. Han var i 1801 ugift tjenestekarl - og landsoldat - på ”Espemosegård”. Den 28-10-1804 blev han gift med Birthe Nielsdatter. Hun var datter af husmand i "Lundehuset" Niels Pedersen og hustru Elisabeth Larsdatter. I 1787 var hun som 11-årig tjenestepige på ”Espemosegård” og i 1801 på ”Haugård”. 
Ved den næste folketælling i 1834 bor de hos enken Cathrine Hansdatter i matr.nr. 25b. Derefter er de frem til deres død inderster på matr.nr. 33. De får ingen børn.

3Hans Nielsen (*31-05-1813; †23-12-1880) og Ane Marie Mortensdatter (*13-03-1810; †28-10-1870). Hans Nielsen er født i Spjellerup af Niels Hansen og Grethe Jørgensdatter. I 1834 er han som 21-årig tjenestekarl på ”Søgård”. Ane Marie er født i Lund af daglejer Morten Andersen og Birte Hansdatter der bor i ”Stormflodshuset” i 1834 (se ovenfor). I 1834 er Ane Marie malkepige på Højstrup. Ane Marie og Hans blev gift d. 06-04-1838 i Lyderslev Kirke.  De overtager åbenbart Ane Maries forældres plads i ”Stormflodshuset”. Her bliver de boende til deres død.

Ane Marie og Hans Nielsens børn:
Ane Margrethe Hansdatter
*17-06-1838
†29-09-1924
Voksede op i "Stormflodshuset", blev gift og boede til sin død i "Stormflodshuset"
Se også Slægtstræ Frederiksen i Lund.
Niels Nielsen
*04-10-1843
†04-08-1844
 

Om alle 3 familier har boet i huset i 1840 fremgår ikke klart af folketællingen. Den ene familie kan have boet i ejendommen nord for ”Stormflodshuset” (se matrikelkortet 1858-76 ovenfor).

Som det fremgår af udsnittet ovenfor fra FT 1840 er der 4 familier noteret under ”Søgård” (notat nr. ”8, en gaard”): Først bonden og hans familie, så Maria og Christen Nielsen med datteren Mette Kirstine og endelig 2 familier der nok har boet i samme hus, repræsenteret ved Niels Nielsen og Hans Nielsen. Jeg tror de 2 familier har boet i ”Stormflodshuset”

1845


1850

Ved FT 1845 er der 3 familier under ”Søgård”: Bondens familie samt Niels Nielsens og Hans Nielsens familier.

I 1850 bor Niels Nielsens og Hans Nielsens familier i samme hus, men bliver ikke nævnt i forbindelse med ”Søgård”. Jeg går ud fra at de fortsat bor i ”Stormflodshuset”.

1855


1860

I 1855 er Niels Nielsen død, så enken Birthe Nielsdatter bor der sammen med Ane Marie Mortensdatter og Hans Nielsen.

Det samme er tilfældet i 1860.

1870

"Stormflodshuset" kan på dette tidspunkt være flyttet fra sin første placering ret vest for "Søgård" til sin sidste placering i det nordvestligste hjørne af "Søgård"s areal.

I 1870 bor der 5 personer i ”Stormflodshuset”:

                2: Ane Marie Mortensdatter og Hans Nielsen.

                3: Ane Marie og Hans Nielsens datter, Ane Margrethe Hansdatter (*17-06-1838; †29-09-1924), blev gift d. 15-12-1864 i Lyderslev Kirke med Carl Frederiksen (*01-11-1835; †05-12-1919), og de flyttede ind hos hendes forældre.
Ane Margrethe tjente i 1860 på ”Ellemosegård” samtidig med at Carl tjente på ”Haugård”. Carl Frederiksen kom til Lund i 1852 som tjenestekarl. I 1864 fik de deres første barn: Hans Frederiksen.
I 1864 deltog Carl Frederiksen også i 2. slesviske krig. Han søgte i 1875 om erindringsmedaljen og oplyste, at han lå ved 14. regiments 6. kompagni som mening nr. 315. Han mødte til tjeneste d. 18-04-1864 (sammen dag som stormen på Dybbøl) og blev udnævnt til underkoporal d. 24-08-1864. Carl Frederiksen blev ikke såret, tilfangetaget eller lå på lazerat.

Ane Margrethe og Carl Frederiksen kom til at bo i ”Stormflodshuset” til deres død.

Carl Frederiksen er i FT 1870 omtalt som ”arbejdsmand”, men i de senere folketællinger er han ”murer”. Han døde på Faxe Sygehus i 1919.

Se familien Frederiksen i Lund her.

Ane Margrethe og Carl Frederiksens børn:
Hans Frederiksen
*11-06-1864
†24-11-1948

28-09-1895 gift med Ane Marie Hansen (*12-09-1872; †??) der var søster til Rasmus Hansen (se 4c).
Hans var fisker. Han var den første uddeler i brugsforeningen, men var fisker de sidste 30 år af sit liv. Ane Marie og Hans fik ingen børn. Se også matr.nr. 2b.

Niels Frederiksen
*08-11-1870
†26-10-1945

Aftjente sin værnepligt i søværnet 09.04.1894 - 25.09.1894.
Gift i 1902 i København med Anna Sofie Kure. De fik 3 børn (se matr.nr. 3d).

Jens Frederiksen
*01-12-1873

Ved FT 1890 er han som 16-årig tjenestedreng på ”Søgård”. Gift i Havnelev Kirke d. 09-11-1899 med Anna Christine Alfrida Frederikke Kure, der var en søster til ovennævnte Sofie Kure.
Ved FT 1901 var Jens skipper i Rødvig.

Peter Frederiksen
*04-08-1878
†11-07-1961

15-09-1907 gift med Anna Kirstine Nielsen (*11-03-1882; †26-06-1946). De fik en søn, Otto Frederiksen. (se også matr.nr. 3f)

Anders Frederiksen
*07-08-1884

Ugift fisker i Lund. Ved FT 1901 er Anders karl på ”Søgård”. Ved de efterfølgende tællinger til og med 1930 bor han i ”Stormflodshuset”. (Død efter 1969?)

 

1880

I 1880 bor Hans Nielsen fortsat i huset som ”arbejdsmand” (67 år gammel), men han dør sidst på året.

Hans datter, Ane Margrethe, og svigersøn, Carl Frederiksen, bor der også med deres 3 drenge: Niels, Jens og Peter. Hans tjener på ”Søgård”.

1890

I 1890 bor familien Frederiksen alene i huset. Tre af ”drengene” bor hjemme: Hans der nu er fisker, Peter på 11 år og Anders på 5 år.

1901

Elleve år senere bor 2 voksne sønner hos Ane Margrethe og Carl: Niels på 30 år og Peter på 22 år. Begge lever af at fiske. Anders tjener nu på ”Søgård”.

1906

I 1906 er Anders flyttet hjem til forældrene og fisker som broren Peter. Begge er ugifte

1911

Fem år senere er Anders som den eneste af sønnerne ugift og hjemmeboende.

1916

Ane Margrethe og Carl bor nu alene. Sønnen Anders angives at være midlertidigt fraværende i Sønderborg..

1921

Fem år senere er Carl død, og Anders bor sammen med moren.

Anders Frederiksen købte pr. 28-06-1921 ejendommen af Vemmetofte Kloster.

1925

Ved denne folketælling bor Anders alene i ”Stormflodshuset”, men han er fraværende, fordi han er "ude at sejle".

1930

Nu er et ægtepar der lever af fiskeri, flyttet ind i ”Stormflodshuset” til Anders. Det er Rasmus Larsen Nielsen (*25-08-1889; †28-12-1946) og Ane Marie Kirstine Rasmine Nielsen (*28-07-1893; †??). Rasmus blev født i Gevnø og Ane Marie i Havnelev. I 1930 havde de ingen hjemmeboende børn. Senere købte de "Hjørnet" og levede der.

1940

Stormflodshuset står tomt.

Så vidt jeg kan se omtaler Jens Søgaard ikke Anders Frederiksen i Chr. Nissens ”50 huse i Lund”. Jens der blev født i 1920, må have kendt Anders Frederiksen.
Anders er ikke død i Lyderslev Sogn mellem 1930 og 1969.

Jens Søgaard fortæller i ovennævnte "50 huse i Lund" at han var med til sammen med Karl Frederiksen at rive "Stormflodshuset" ned inden Karl Frederiksen skulle i gang med at bygge huset på 3h. 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk