Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 34

Adresse: Lund Gade 50, 4673 Rødvig, Stevns

 

Ved matriklen 1844 blev "Ellemosegård"s indsidder-hus udskilt med eget matr.nr. 34.

Vemmetofte Kloster solgte matriklen i 1897 til Ole Nielsen Olsen.


I 2014 udgør matr.nr. 34, matr.nr. 17c og matr.nr. 17d en samlet ejendom - hvorpå villaen "Solbakken" ligger.

Matrikelkort 2014

Omkring udflytningen i 1861/62 ved vi - fra bl.a. "Faster Karen"s kort - at der på matr.nr. 34 lå et to-familiehus, hvor Vilhelm Olsen og Rasmus Madsen boede med deres familier.

Dette hus har sandsynligvis været "Ellemosegård"s indsidder/inderste-hus, altså et hus beregnet til gårdens gifte medhjælpere.
Hvis denne antagelse er rigtig kan man gå ud fra, at husets beboere har været de under "Ellemosegård" nævnte inderster ved folketællingerne.

20-07-1897 solgte Vemmetofte Kloster matr.nr. 34 til Ole Nielsen Olsen. Det var hans barndomshjem.

10-08-1907 blev matr.nr. 17 delt i 17a og 17b. (17b = 17b + 17c + 17d på matrikelkortet til venstre).

21-07-1908 købte Ole Nielsen Olsen 17b af Lyderslev Sogneråd.

Han byggede villaen ”Solbakken” på den del der i dag er 17c+34+17d.

Da Ole Nielsen Olsen døde i 1911 solgte hans enke d. 16-05-1911 jorden og villaen til Jens Nielsen på ”Søgård”.

Udsnit af foto udlånt af Niels-Erik Thomsen11

 

 

Fotoet til venstre forestiller "Stormflodshuset", matr.nr. 33,
i 2014 lagt ind under matr.nr. 3h.
Billedet er taget omkring 1950.

"Stormflodshuset" eksisterer ikke længere - det blev revet ned i forbindelse med opførelsen af huset på matr.nr. 3h.

På matr.nr. 34 lå formodentligt et tilsvarende hus som også i dag er fjernet for at give plads til villaen "Solbakken", der har matr.nr. 17c.

 

FT 1787

1. familie

Peder Jensen, 71 år, inderste (sandsynligvis gårdens tidligere fæster)
Mette Jensdatter, 70 år, hans kone

2. familie

Kirsten Andersdatter, 26 år, inderste og krøbling
 

 

FT 1801

1. familie

Rasmus Pedersen, 36 år, indsidder og daglejer (født i Skørpinge, gift d. 31-10-1794, død i Lund d. 28-09-1821)
Lisbeth Jensdatter, 32 år, hans kone (ved FT 1834 og 1840 enke og inderste på "Ravnshøj")
Peder Rasmussen, 5 år, deres barn
Jens Rasmussen, 3 år, deres barn
Hans Rasmussen, 1 år, deres barn
           De tre drenge optræder ikke i FT 1834 i Lund.
 

 

2.  familie

Hans Hansen, 50 år, indsidder og daglejer (tidligere gårdmand, se mere her)
Maren Andersdatter, 38 år, hans kone
Catrine Hansdatter, 9 år, deres barn (født 18-09-1789, ses ikke senere i Lund)
Birthe Hansdatter, 7 år, deres barn (født 13-05-1793, ses ikke senere i Lund)
Anders Hansen, 2 år, deres barn (født 16-12-1800, se ikke senere i Lund)
Anne Hansdatter, 16 år, datter af 1. ægteskab (døbt 31-07-1785, ses ikke senere i Lund)
 

 

FT 1834

1. familie

Sidse Sørensdatter, 60 år, inderste og forsørges af sin søn
                  ved FT 1840 boede hun hos sin datter i "Lundeledhus"
Søren Hansen, 27 år, hendes søn, snedker
                  se mere om begge under matr.nr. 25b
 

 

2. familie

Maren Andersdatter, 69 år, inderste og almisselem (enke efter "Ellemosegård"s tidligere fæster Hans Hansen)
Niels Hansen, 15 år, plejebarn i søns sted (*03-07-1820 af Maren Andersdatters datter, Birthe Hansdatter, og Niels Hansen i Lund) (eneste gang i Lund)
 

 

FT 1840

1. familie

Morten Andersen, 69 år, inderste og almisselem
Birte Hansdatter, 67 år, hans kone
              Se mere om Birte og Morten Andersen her.
 

 

2. familie

Niels Olsen, 28 år, inderste og  sadelmager
Maren Madsdatter, 30 år, hans kone
Mads Nielsen, 5 år, deres barn
Ole Nielsen, 1 år, deres barn
Stine Nielsdatter, 4 år, deres barn
 

 

FT 1845

1. familie

Morten Andersen, 74 år, inderste og almisselem (død i Lund 03-07-1846, se ovenfor)
Birte Hansdatter, 72 år, hans kone
 

 

 


 

2. familie

Rasmus Larsen, 49 år, inderste og træskomand (død 22-01-1856 i Lund)
Marie Larsdatter, 56 år, hans kone
Ellen Rasmusdatter, 20 år, deres datter
(Ved FT 1840 boede familien som inderste og træskomand hos husmand Ole Engelmann i St. Torøje. Ellen Rasmusdatter ses ikke senere i Lund, men forældrene er inderste på "Ellemosegård" ved FT 1850 og på "Toftegård" i 1855. Efter Rasmus Larsens død flyttede Marie Larsdatter til Havnelev Hospital, hvor hun døde 77 år gammel d. 02-11-1866.)

Morten Nielsen (*21-05-1787; †17-09-1854) blev født i Smerup Sogn af husmand Niels Mortensen. Hans kone hed Else Sørensdatter (*ca. 1793; †) fra Alslev Sogn.
Deres børn blev født i Lund.

Else og Morten Nielsens børn:
Anne Marie Mortensdatter
*06-05-1821
Ved FT 1840 og 45 tjente hun på "Ellemosegård"
09-05-1845 gift med indsidder og enkemand Niels  Larsen i Lyderslev, 35 år
Christiane Mortensdatter
*14-06-1824
†07-11-1897
Gift og bosat i matr.nr. 34 - se nedenfor
Karen Mortensen
*28-04-1833
 
Peder Mortensen
*15-09-1835
Tjente ved FT 1855 og 1860 på "Stendyssegård".
Ses ikke senere i Lund

Ved FT 1834 var familien inderste på "Højgård"
Ved FT 1840 var den inderste hos smeden på matr.nr. 24a
Ved FT 1845 var den inderste på "Møllehøjgård"

Den 05-10-1847 fødte Christiane Mortensdatter en datter uden for ægteskab hos forældrene i Lund.
I kirkebogen skrev præsten: "uægte barn moderen Christiane Mortensdatter inds Morten Nielsens datter i Lund, tjente i Ourup for gmd Hans Olsen og her er barnet undfanget. Til barnefader angivet Frederik Jensen der dengang tjente i Ourup i Roholte Sogn for gmd Chresten Larsen...."
Datteren blev døbt Ane Marie Frederiksdatter og boede hos bedsteforældrene i Lund.

FT 1850

1. familie

Morten Nielsen, 60 år, inderste og daglejer
Else Sørensdatter, 56 år, hans kone
Peder Mortensen, 15 år, deres søn
Ane Marie Frederiksdatter, 3 år, plejebarn (Else og Morten Nielsens barnebarn, se mere nedenfor)

2. familie

Rasmus Larsen, 52 år, inderste og daglejer (død 22-01-1856 i Lund)
Marie Larsdatter, 62 år, hans kone
            (se også ovenfor)
 

Den 05-07-1850 giftede Christiane Mortensdatter (*14-06-1824; †07-11-1897) sig i Lyderslev Kirke med Rasmus Madsen (*25-04-1829; †30-10-1895) - samme dag som deres første barn blev døbt.
Han kom fra Ll. Spjellerup, hvor forældrene var indsidder Mads Rasmussen (1800 - 1875) og hustru Ane Hansdatter (ca. 1802 - 1872). (Rasmus Madsen havde en bror, Jens Christian Madsen, der blev far til min oldemor, Ane Marie Madsen, se matr.nr. 12c).

Christiane og Rasmus Madsens børn:
Johanne Rasmussen
*17-05-1850
†19-04-1853
KB: "moderen C M i Lund. Barnefaderen R M havde bryllup samme dag som det blev døbt."
Anne Cathrine Rasmussen
*01-03-1852
†19-01-1853
 
Niels Rasmussen
*14-08-1854
 
Ane Kathrine Rasmussen
*19-09-1856
†03-10-1858
 
Dødfødt pige
*09-03-1859
†09-03-1859
 
Niels Rasmussen
*14-12-1861
Tjente ved FT 1880 på "Lindersgård" - ses ikke senere i Lund
Christian Rasmussen
*28-04-1864
Ved FT 1880 tjente han på "Stendyssegård".
Ved FT 1890 bor han hos forældrene med sin kone, Ida Kristine Petersdatter, født i Sverige, 26 år, og deres søn Niels Peter Rasmussen *11-04-1889 i Lund. Ingen af dem ses senere i Lund.
Ane Kathrine Rasmussen
*29-10-1866
Tjente ved FT 1890 på "Strandgård" - ses ikke senere i Lund.
Morten Rasmussen
*29-10-1866
Ses kun i Lund ved FT 1870 og 1880

Morten Nielsen døde d. 17-09-1854.

FT 1855

1. familie

Rasmus Madsen, 26 år, inderste og daglejer
Christiane Mortensdatter, 31 år, hans kone
Ane Marie Frederiksdatter, 8 år, barn
Else Sørensdatter, 60 år, aftægtskvinde

2. familie

Rasmus Larsen, 56 år, inderste og daglejer
Marie Larsdatter, 66 år, hans kone

 

Den 22-01-1856 døde Rasmus Larsen. I kirkebogen skrev præsten: "hængt sig, han var noget drikfældig."

Marie Larsdatter flyttede til Havnelev Hospital, hvor hun døde d. 02-11-1866.

Wilhelm Olsen (*02-06-1826; †04-12-1901) blev født på "Toftegård" af gårdmand Ole Nielsen og hustru Maren Jacobsdatter. Ved FT 1850 tjente han som 24-årig hos gårdmand Niels Hansen i Havnelev og også i 1855 tjente han uden for Lund. De samme to år tjente Ellen Pedersdatter (*04-06-1828; †01-03-1900) på "Toftegård". Hun var datter af gårdmand Peder Christoffersen og hustru Gunild Rasmusdatter fra Lyderslev.
Ellen og Wilhelm blev gift i Lyderslev Kirke d. 30-06-1858.

Ellen og Wilhelm Olsens børn:
Maren Olsen
*19-10-1858
Ugift, FT 1880 og 90 er hun ikke i Lund.
Ved FT 1901 bor hun sammen med faren i matr.nr. 3c og lever af vask og strygning.
Ved FT 1906 bor hun sammen med søskende (i matr.nr. 34) og lever af vask og strygning.
Ane Margrethe Olsen
*28-08-1860
†20-05-1936
Ugift. Boede i en periode i matr.nr. 4o (FT 1911). Boede ikke i Lund ved FT 1916-25, men ved FT 1930 i matr.nr. 6c "Harnia".
Ved død: "aldersrentenyder af Lund ..."
Ole Nielsen Olsen
*28-10-1863
†16-01-1910
Se mere under matr.nr. 17c som han byggede
Ane Marie Olsen
*31-03-1866
Ses kun i Lund ved FT 1870. Er hverken død eller blevet gift i Lyderslev Sogn mellem 1870 - 80
Gunild Sofie Olsen
*05-03-1870
†03-05-1937
Ugift. Ved død: "Fhv. husbestyrerinde, aldersrentenyder af Lund,.. døde i "Landro"".
Karen Marie Olsen
*05-03-1870
†22-05-1948
Ugift, KB ved død: "fhv. husbestyrerinde, aldersrentemodtager af Lund, ..."
Er identisk med "Karen Landro"
Marie Ane Olsen
*25-03-1872
†02-04-1938
Ugift. Ved FT 1911 bor hun sammen med søsteren Ane Margrethe i matr.nr. 4o.
Døde på Sindssygehospital i Stege

FT 1860

1. familie

Rasmus Madsen, 31 år, indsidder og daglejer
Christiane Mortensdatter, 36 år, husmoder
Ane Marie Frederiksdatter, 12 år, datter uden for ægteskab
Else Sørensdatter, 66 år, moder til husmoder, nyder et legat fra Vemmetofte Kloster

2. familie

Wilhelm Olsen, 34 år, husmand og daglejer
Ellen Olsen, 31 år, husmoder
Maren Olsen, 2 år, barn
 

 

Til og med FT 1890 bor de to familier i huset. Antallet af hjemmeboende børn veksler, men der er mellem 8 og 12  personer i huset ved disse folketællinger.

Wilhelm Olsen og Rasmus Madsens erhverv veksler lidt ved de forskellige folketællinger, men oftest er det "sandgraver", "arbejdsmand" eller "fisker".

Den 30-09-1895 døde Rasmus Madsen.

Den 20-07-1897 solgte Vemmetofte Kloster matr.nr. 34 til Ole Nielsen Olsen.

Den 07-11-1897 døde Rasmus Madsens kone, Christiane Mortensdatter.

Den 01-03-1900 døde Ellen Olsen f.Pedersdatter.

Ved FT 1901 boede Wilhelm Olsen i matr.nr. 3c sammen med datteren Maren Olsen.

Den 04-12-1901 døde Wilhelm Olsen.

Ved FT 1906 boede Ole Nielsen Olsen i Lund. Han og hans samboende er opført på listen lige efter "Strandgård" og med samme matr.nr. (6a). Boede de til leje på "Strandgård"? Han blev registreret sammen med sin søster, Ane Margrethe Olsen (*28-08-1860; †20-05-1936) der er husbestyrerinde, og søsteren Maren Olsen (*19-10-1858; †) der ernærer sig ved vask og strygning, samt tømrersvend Niels Gudmund Kristiansen (*16-03-1882; †) der ikke ses senere i Lund. Det mest sandsynlige er dog, at de har boet i deres tidligere barndomshjem. Først i 1908 købte Ole Olsen matr.nr. 17b (= nuværende 17b + 17c + 17d), og før da kunne han ikke opføre villaen "Solbakken".

Det gamle 2-familiehus der lå på matr.nr. 34 er blevet fjernet mellem 1906 og 1908 for at bliver erstattet af villaen "Solbakken" med matr.nr. 17c.

Gå til toppen af siden

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk