Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 17c Villaen "Solbakken"

Adresse: Lund Gade 50, 4673 Rødvig, Stevns

20-07-1897 solgte Vemmetofte Kloster matr.nr. 34 til Ole Nielsen Olsen. Det var hans barndomshjem.

10-08-1907 blev matr.nr. 17 delt i 17a og 17b. (17a = Den gamle Skole. 17b = 17b + 17c + 17d på matrikelkortet til venstre).

21-07-1908 købte Ole Nielsen Olsen 17b af Lyderslev Sogneråd.

Han byggede villaen ”Solbakken” på den del der i dag er 17c+34+17d.

Da Ole Nielsen Olsen døde i 1911 solgte hans enke d. 16-05-1911 jorden og villaen til Jens Nielsen på ”Søgård”.

D. v. s. at Jens Nielsen ejede fra 1911 det der i dag hedder 17b, 17c, 17d og 34.
 
22-12-1938 udskilte Ejnar Søgaard matr.nr. 17c fra 17b og solgte halvdelen til broren Aksel Raahauge Nielsen.

Matr.nr. 17d er sandsynligvis udskilt fra 17c den 22-03-2002.

Foto taget af Chr. Nissen2 i 1970'erne

Foto taget af Hanne Sophia Nissen2 i 2004

Dato for erhvervelse Matr.nr.       Ejer                                                FT       Beboer                                                      Beboer                           
  17 Vemmetofte Kloster   Skoleholderen og hans familie  
1841 17 Sogneforstanderskabet  
     
1867 17 Sognerådet  
     
     
     
21-07-1908 17b Ole Nielsen Olsen (byggede "Villaen")      
    1911 Karl Kristian Jensen (2) Jens Larsen (2)
16-05-1911 17b + 34 Jens Nielsen "Søgård"      
    1916 Ubeboet  
    1921 Jens Nielsen (3)  
11-03-1924 17b + 34 Ejnar Nielsen "Søgård", en søn  
    1925 Anne Marie Nielsen (1) Jens Nielsens kone  
    1930  
22-12-1938 17c + 34 Ejnar Nielsen og Aksel Raahauge Nielsen
brødre
     
    1940 Ubeboet  
      Jens Søgaard Nielsen (6) Ejnar Larsen (4)
22-06-1957 17c + 34 Jens Søgaard og Ejnar Nielsen brødre    
15-04-1966 17c + 34 Jens Søgaard    
       
       
       
03-06-2003 17c + 34 Ulla Nielsen hans kone   Ulla Nielsen (2)  
01-05-2013 17c + 34 Poul Søgaard Nielsen en søn   Poul Søgaard Nielsen  

Ole Nielsen Olsen (*28-10-1863; †16-01-1910) blev født i dobbelthuset der stod på matr.nr. 34, som søn af Wilhelm Olsen og Ellen Pedersdatter.
Ved FT 1880 var han tjenestedreng på en gård i Lyderslev.
Ved FT 1890 var han logerende tømmersvend på en gård i Jyderup, Faxe Sogn.

I 1897 købte han sit barndomshjem (matr.nr. 34) af "Vemmetofte Kloster", men han boede der ikke ved FT 1901. Det gjorde derimod hans far, Wilhelm Olsen, og hans ene søster, Maren Olsen.
Ved FT 1906 boede Ole Nielsen Olsen i Lund. Han og hans samboende er opført lige efter "Strandgård" og med samme matr.nr. (6a). Boede de til leje på "Strandgård"? Han blev registreret sammen med sin søster, Ane Margrethe Olsen (*28-08-1860; †20-05-1936) der er husbestyrerinde, og søsteren Maren Olsen (*19-10-1858; †) der ernærer sig ved vask og strygning, samt tømrersvend Niels Gudmund Kristiansen (*16-03-1882; †) der ikke ses senere i Lund. Det mest sandsynlige er dog, at de har boet i deres tidligere barndomshjem. Først i 1908 købte Ole Olsen matr.nr. 17b (=17b + 17c + 17d), og før da kunne han ikke opføre villaen "Solbakken".

Den 29-11-1907 giftede han sig i Lyderslev Kirke med Karen Sofie Rasmussen (*01-01-1880; † 07-04-1957 på St. Heddinge Sygehus) datter af afdøde gmd Hans Rasmussen og efterlevende Anna Kirstine Andersen på "Østergård" i Lyderslev.

Ole Nielsen Olsen byggede i 1908 huset på matr.nr. 4o til sin ugifte søster (Ane Margrethe). Samme år byggede han "Nordlund" på matr.nr. 4n.
Det var også i 1908 at han købte det året før udmatrikulerede jordstykke 17b (der dengang bestod af 17b + 17c + 17d) af Lyderslev Sogneråd. Matr.nr. 17b lå "rundt omkring" matr.nr. 34. Her opførte han villaen "Solbakken" med beboelse og værksted.

Ole Nielsen Olsen døde kun 46 år gammel d. 16-01-1910. Hans enke flyttede hjem til moren og en bror på "Østergård". Senere flyttede hun til et hus i Lyderslev, hvor hun boede til hun døde.

Ved FT 1911 (1. februar) boede murer og fodermester Karl Kristian Jensen (*19-04-1885; †) og hans kone Anna Madsen (*29-12-1884; †) i "Solbakken". Anna Madsen var datter af Ane Marie og Søren Madsen. Søren Madsen var født i "Ærtebjerghuset" ligesom datteren Anna. Anna og Karl Kristian Jensen blev gift d. 26-10-1910 hos sognefogden i Lyderslev.
Umiddelbart efter Anna og Karl Kristian Jensen nævnes som familie nr. 20 Jens Larsen og hans kone Inger Larsen (se billedet nedenfor), der ved FT 1906 boede i det nu nedlagte inderste-hus der lå ved "Lindersgård", men efter udflytningen i 1861/62 på "Søgård"s jord. Om Inger og Jens Larsen i 1911 fortsat har boet i dette gamle hus eller er flyttet ind i "Solbakken", er svært at se ud af folketællingen. Jeg er mest tilbøjelig til at tro, at det gamle hus er blevet revet ned efter, "Solbakken" var blevet bygget.
Ved FT 1916 boede Anna og Karl Kristian Jensen i Gevnø, og Inger Larsen boede hos dem. Jens Larsen døde i 1913.

 

I 1911 købte gårdejer Jens Nielsen på "Søgård" ejendommen af Sofie Olsen.

Ved FT 1916 boede Ane Marie og Jens Nielsen fortsat på "Søgård". Det er svært af FT 1916 at se hvem der eventuelt har boet i huset. Jeg går ud fra, at det har stået tomt og ventet på Marie og Jens Nielsen.

Ved FT 1921 er Ane Marie Nielsen (*16-06-1860; †27-02-1938) og Jens Nielsen (*22-07-1849; †01-06-1924 ) flyttet ind i "Solbakken" sammen med den ugifte datter Marie Elisabeth Nielsen (*16-03-1897; †) der senere blev gift med sin fætter Niels Christian Kristensen (se foto - de er nr. 9. og 10.).
De er sandsynligvis flyttet over i "Solbakken", da sønnen, Ejnar Nielsen, i 1918 forpagtede "Søgård".

Ved FT 1925 og 1930 boede Ane Marie Nielsen alene i huset.

I 1923 købte Jens Nielsens søn, Ejnar Nielsen, (kaldet "Ejnar Søgaard") "Søgård" og d. 11-03-1924 fik Ejnar Søgaard skøde på "Solbakken".

Efter morens død i 1938 fik Ejnar Søgaards bror, dyrlæge Jens Raahauge Nielsen, skøde på halvdelen af "Solbakken" (pr. 22-12-1938).
Ved Jens Raahauges død i 1957 arvede hans enke, Agnes Gudrun Raahauge Nielsen, hans halvdel af "Solbakken" (skifteretsattest 28-03-1957). Hun solgte pr. 22-06-1957 sin halvdel til husets daværende beboer, Jens Søgaard Nielsen, der var bror til Ejnar Søgaard og Jens Raahauge.

Da Ejnar Søgaard døde i 1965, overgik hans halvdel af ejendommen til hans enke, Marie Hansine Nielsen, der pr. 15-04-1966 solgte sin halvdel af "Solbakken" til sønnen, Jens Søgaard Nielsen, der herefter var eneejer.

Efter Jens Søgaards død i 2003 tilhørte ejendommen hans enke (se nedenfor).

Fra d. 04-03-2014 har deres søn, Poul Søgaard Nielsen, haft skifteretsattest som adkomst.

Jens Søgaard fortæller i Chr. Nissens "50 huse i Lund"2 at der efter Ane Marie Nielsens død i 1938, boede forskellige familier til leje i villaen "Solbakken" indtil tyskerne overtog den i 1942 - 43.

Ved FT 1940 stod huset tomt.

Efter tyskerne flyttede ud i maj 1945, boede Jenny og Ejnar Larsen til leje i stueetagen2 (se mere om dem under matr.nr. 4f).

I 19462 flyttede Ulla Stonor Nielsen (*15-01-1924; †30-04-2013) og Jens Frode Søgaard Nielsen (*15-02-1920; †02-06-2003) ind på 1. sal. De blev gift d. 08-03-1946 i København.

Jens Søgaard var søn af Ejnar Søgaard.
Jens var fisker med kutter i Lund Havn.

Jens fiskede sammen med Karl Frederiksen. Ser mere om deres båd "Stevns" nederst på siden.

Ulla og Jens Søgaards børn:
Bente Susanne Stonor Nielsen
*14-04-194414
Gift d. 14-04-1965 med Ole Vestermark Nielsen.
Bosat i Rødvig14

Anne Grethe Søgaard Nielsen 
*20-04-1946

Gift d. 29-03-1969 med Willy Larsen. Bosat i Rødvig
Poul Søgaard Nielsen
*04-11-1947
Poul Søgaard Nielsen har pr. 04-03-2014 overtaget ejendommen.
Birthe Søgaard Nielsen
*23-12-1949
Bosat i Køge

Kort efter flyttede Jenny og Ejnar, og Ulla og Jens fik hele huset.

Foto fra "Slægten fra Søgaard"14

Chr. Nissen2 skriver:

"Den er bygget i 1903 af Ole Tømrer til ham selv. Han havde sit værksted derude. Og så havde han køer og heste der også. Han forpagtede (i følge Tingbogen ejede han jorden) og drev 2-3 tdr. land af Skolemarken herude bag ved.

Han døde få år efter, så der blev jo ikke så meget ud af det.

Så var det i 1907 (1911 i følge Tingbogen), at Jens’ farfar (Ejner Søgaards far, Jens Nielsen 1849-1924) købte det og han boede der lige til sin død.

Der boede lidt forskellige mennesker bl.a. en københavner, Johannes Moustgaard og hans kone Marie og to sønner Poul og Otto, som kom på visit i mange år efter. Der var også en anden sommergæstfamilie Emil og Tove Borges med sønnerne Per, Finn og Jan.

Så kom tyskerne. De ville egentlig have den øverste stue ovre på Søgård, men det sagde Ejner nej til - de kunne få det her hus. De gik ind til Mester og hørte radio og spillede kort. De var ret fredelige landmandssønner, som egentlig ikke havde ret meget med krig at gøre. Det var gamle mænd, eller hva’ ska’ man sige - de var ikke gamle i den forstand - de har nok været 50 år. De lavede ikke noget spræl overhovedet. De, der blev sejlet til Sverige, de lå jo oppe bag ved Stubhøj. De gik bare her nede på gaden, og det opdagede tyskerne ikke.

Der var en 10-12 stykker, som blev sejlet til Sverige af Ingemann. Men det snakker man aldrig om. Clara (Ingemanns kone) hun fik nok ikke set dem.

Tyskerne de gik jo meget hernede ved havnen og patruljerede. Så udskibningen skete oppe ved Højstrupskoven, ved Feriekolonien ved revet, hvor der var lavet en interimistisk bro. De sagde, den var til noget helt andet, men der kunne lige lægge en jolle til. Og så lå jøderne jo oppe i skoven mens det var lyst.

Her i huset boede der en halv snes tyske soldater. Der var cykelstald inde i den store stue, så de trak deres cykler op ad trappen. Ude i værkstedet havde Ejner ålegarn. og vi sad herude og reparerede det - ude på græsplænen, mens de marcherede frem og tilbage og rundt. Men de gjorde ikke noget. De bød en cigaret en gang imellem, men jeg (Jens) røg ikke cigaretter på det tidspunkt, så det var sgu’ da meget fredeligt.

Farfar døde i 1924. Og farmor døde i 1937. Så det var i årene frem til 1942-43 huset blev lejet ud. Og så kom tyskerne.

Ulla og Jens flyttede ind i 1946 – oppe på loftet. Neden under boede Ejner og Jenny Larsen, der også havde boet i nr. 5. Han var bror til Svend Købmand. Hans far og mor de boede jo oppe i det hus (se nr. 32) ved siden af Svend og Rosa, som havde købmandsforretningen. De (forældrene) to gamle mennesker var graverfolk ovre i frikirken.

Ulla og Jens har boet her siden 1946. De fik hele huset kort efter og i 1973 byggede de enden til med altanen ud mod stranden. Jens døde i 2003 og i dag bor Ulla og Poul i huset.

2013

2017

Bådelauget Udsigten
Viemose Skov

Stevns

 

 
  • Byggeår: 1936
  • Længde: 7,75
  • Bredde: 3,01
  • Dybgang: 1,26
  • BRT: 4,96
  • Skrog: Kravelbygget, Lærk på eg
  • Motor: Oprindelige: Hundested 15 HK, 2 takt, solarolie, tændhoved, trykluft
  • Nuværende: Bukh G 105 diesel, 18 HK, el-start
  • Bygget af: Boeberg & Olsen, Faxe Ladeplads
  • Ex. Ejere: Jens Frode Søgaard, Lund, Carl Frederiksen, Lund

STEVNS har siden 1936 været ejet af blot to fiskere i Lund på Stevns, og fremstår i dag helt original uden ombygninger.
Ved SKIBSBEVARINGSFONDENs mellemkomst blev STEVNS i 1997 overdraget til Bådelauget Udsigten i Viemose af den sidste ejer, fisker Jens Frode Søgaard Nielsen, der ønskede STEVNS bevaret. Den første ejer, fisker Karl Kristian Frederiksen solgte båden til Jens Søgaard i slutning af 1988. STEVNS fortsatte i bundgarnsfiskeri ved Lund fiskerihavn på nordkysten af Fakse Bugt indtil 1997.

Bådelauget Udsigten, der er en ukommerciel forening, forestår den løbende vedligeholdelse af STEVNS.
SKIBSBEVARINGSFONDEN betragter laugets bevaring af båden som en meget væsentlig opgave for beskrivelse af vor maritime kulturarv, idet både af denne type sjældent bliver bevaret i original stand. En forudsætning for at en båd bevares ligger i dens brugsværdi, og uden ombygning af en båd som STEVNS, vil den ikke have nogen anvendelse som lystfartøj. Da bådelauget arbejder udfra kulturhistoriske principper, levner laugets vedtægter og regler ingen muligheder for at ombygge STEVNS til lystfartøj. Der er således tale om en kulturhistorisk indsats.

STEVNS blev optaget på listen som bevaringsværdigt fartøj og SKIBSBEVARINGSFONDEN har ydet et rente- og afdragsfrit lån til restaurering af båden. Denne restaurering blev udført af Bendix Bådeværft v/ Hans Bendix Højrup Jørgensen, Hundested i sommeren 2001.

Gå til toppen af denne side

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk