Ejerlavet Lund By

"Lindersgård"s inderste-hus

På "Faster Karen"s kort til venstre er der ud for "Lindersgård" indtegnet et hus med navnet "Jens L".
Dette hus kan have været gårdens inderste-hus.

Ved FT 1860 har listeføreren (skoleholder Lars Olsen) taget husene/gårdene nede fra stranden øst for landsbygaden op mod smedjen. I den rækkefølge falder det naturligt ind, at dette hus har tilhørt "Lindersgård". På det tidspunkt boede der 1 familie i huset og husfaderen hed Jens Larsen.

Men vi tager folketællingerne fra begyndelsen.

 

FT 1787

Jens Jensen, 52 år, inderste og daglejer (ved FT 1801 er han enke, indsidder i "Lillebo" og hugger, død 05-05-1815 som fattiglem i Lund, 80 år)
Maren Jensdatter, 51 år, hans kone (begravet 23-02-1800 på Lyderslev Kirkegård, navnet Inger, 64 år)
Maren Jensdatter, 14 år, deres datter (eneste gang i Lund)

 

 FT 1801


John Alexander, 30 år, indsidder og landsoldat
Maren Jensdatter, 28 år, hans kone
Søren Johnsen, 1 år, deres barn
Lars Pedersen, 40 år, ugift, af og til dårlig, går i dagleje

 

John Alexander (*ca. 1772; †24-08-1831) var gift med Maren Jensdatter (*04-09-1774; )† der var datter af gårdfæster på "Stendyssegård" Jens Castesen.

Maren og John Alexanders børn:
Søren Johnsen
*21-07-1795
†19-01-1800
Født i Lyderslev
Død i Lund
Dorthe Catrine Johnsdatter
*23-07-1797
Født i Lyderslev. Gift med Anders Andersen og bosat i Lund på bl.a. matr.nr. 32 og i dette hus (se nedenfor)
Søren Johnsen
*05-05-1800
Født i Lund
Jens Johnsen
*05-10-1802
Født i Lund
Karen Johnsen
*01-03-1805
Født i Lund
Christen Johnsen
*04-06-1809
Født i Lund
Johanne Johnsdatter
*22-09-1811
†26-12-1813
Født og død i Lund

Da John Alexander døde d. 24-08-1831 skete det i "Ærtebjerghuset". Hvor længe han og familien har boet i henholdsvis "Lindersgård"s inderste-hus og "Ærtebjerghuset" er ikke til at se ud af folketællingerne, idet der gik hele 33 år mellem de to i 1801 og 1834. Familien kan også have boet andre steder i Lund; der står blot "Lund" i kirkebogen ved de yngste børns dåb.
Maren Jensdatter synes ikke at være død i Lund før 1834. Hvor hun er flyttet hen efter mandens død i 1831 vides ikke.

Cathrine Jensdatter (*22-12-1771; †) blev født i Lund af inderste Jens Hansen og hustru Anna Madsdatter, der ved FT 1801 boede i "Møllehøjgård"s inderste-hus på matr.nr. 29.
Ved FT 1801 tjente hun på "Bækkelund".
Cathrine Jensdatter blev gift i Lyderslev Kirke d. 06-11-1803 med Johan Hansen (*ca. 1775; 16-09-1831). Ved brylluppet tjente de begge på Højstrup.

De fik en datter, Maren Johansdatter (*25-07-1809; †).
Da Johan døde i 1831 var han "røgter i Lund".

 

FT 1834

Cathrine Jensdatter, 65 år, enke, inderste, almisselem

 

Ved FT 1840 havde "Lindersgård" ingen inderster, men nogle af tjenestefolkene kan jo have boet i huset.

 

FT 1845 og 1850

Anders Andersen, 45 år, inderste og daglejer
Dorthe Catrine Johnsdatter, 48 år, husmoder

Anders Andersen (*ca. 1799; †) var født i St. Heddinge Sogn. Dorthe Catrine Johnsdatter (*23-07-1797; †) blev født i Lyderslev af indsidder John Alexander og Maren Jensdatter. I 1801 boede Maren og John Alexander i "Lindersgård"s inderste-hus, mens Dorthe Catrine var i pleje hos Hans Christensen og Johanne Jensdatter i Varpelev. John Alexander døde i "Ærtebjerghuset" i 1831.
I 1834 synes Anders Andersen og Dorthe Catrine Johnsdatter ikke at have boet i Præstø Amt.
Ved FT 1840 boede de i "Stendyssegård"s inderste-hus.
 
De har ingen børn boende hos sig, mens de boede i Lund.

Ved FT 1855 og 1860 boede Dorthe og Anders Andersen i mart.nr. 32. "Mesters Hus".
Efter FT 1860 ses de ikke mere i Lund, hvor de heller ikke døde mellem 1860 og 1870.

FT 1855

Hans Andersen, 30 år, inderste og daglejer
Kirstine Larsdatter, 30 år, husmoder

Hans Andersen blev født i Havnelev Sogn. Kirstine Larsdatter blev født i Alsønderup Sogn, Frederiksborg Amt. I følge afgangslisten i kirkebogen rejste de d. 19-09-1855 fra Lund til København.
De fik ingen børn mens de boede i Lund.

FT 1860

Jens Larsen, 32 år, inderste, daglejer
Ane Hansdatter, 34 år, husmoder
Hans Jensen, 7 år, deres barn

Jens Larsen (*06-05-1827; †08-09-1913) blev født i St. Torøje af husmand Lars Pedersen og hustru Anne Marie Jensdatter. Han tjente på "Ellemosegård" i 1850 og blev d. 12-02-1853 gift i Lyderslev Kirke med Ane Hansdatter (*12-12-1825; †04-07-1863) der var født af husmand Hans Olsen og hustru Mette Sophie Jonasdatter mens de boede i Lund, men Ane Hansdatter optræder først i Lund ved FT 1850, hvor hun tjente på "Bækkelund". Ane Hansdatters mor blev senere gift med smeden i Lund, Jens Larsen.
Ved FT 1855 boede Ane og Jens Larsen i "Møllehøjgård"s nu nedlagte inderste-hus matr.nr. 29.

Ane og Jens Larsens børn:
Hans Jensen
*20-04-1853
†14-01-1937
Boede hele sit liv i Lund, se matr.nr. 4d.
Lars Jensen
*13-02-1861
Ses i Lund kun ved FT 1870

Den 04-07-1863 døde Ane Hansdatter, 37 år gl.

Den 26-09-1868 giftede Jens Larsen sig i Lyderslev Kirke med enken Inger Madsdatter (*08-03-1827; †30-07-1916). Inger Madsdatter blev født i Skørpinge af indsidder Mads Olsen og hustru Johanne Olsdatter.
I 1830 flyttede hun og forældrene til "Ærtebjerghuset".
Inger Madsdatter tjente ved FT 1845 som 18-årig på en gård i Lyderslev, i 1850 tjente hun på Gjorslev, og i 1855 tjente hun i bagerboligen i Vemmetofte. Den 04-06-1859 blev hun gift i St. Heddinge Kirke med "ungkarl og tjenestekarl Jacob Jensen, gl. 50 år, i tjeneste på Højstrup". Ved FT 1860 boede de sammen i Sigerslev.

Inger og Jens Larsen fik ingen børn sammen.

FT 1870

1. familie

Jens Larsen, 42 år, arbejdsmand
Inger Madsdatter, 42 år, husmoder
Lars Jensen, 8 år, deres barn

2. familie

Anders Thomassen, 48 år, arbejdsmand
Maren Christiansdatter, 44 år, husmoder
Ane Margrethe Andersen, 11 år, deres barn
Ane Andersen, 7 år, deres barn

Anders Thomassen (*19-04-1821; †10-10-1878) blev født i Gevnø af indsidder Thomas Holgersen og hustru Anne Margrethe Hansdatter. Han blev gift i Lyderslev Kirke d. 29-05-1848 med Maren Christiansdatter (*21-03-1826; †08-02-1901) der var fra Frøslev Sogn. Ved brylluppet tjente hun i Lejerstofte.

Ved FT 1850, 55 og 60 boede familien i det nu nedlagte inderste-hus ved "Ravnshøj" i landsbyen.

Maren og Anders Thomassens børn:
Karen Andersen
*28-10-1848
†10-01-1890
Født i Gevnø. Gift og bosat i matr.nr. 7b
Christian Andersen
*29-01-1850
†11-06-1855
 
Hans Andersen
*29-11-1853
Ses i Lund kun ved FT 1855 og 1860
Kristian Andersen
*17-04-1856
†15-08-1935
Skomager i Lund, matr.nr. 4b
Ane Margrethe Andersen
*06-04-1859
Ses i Lund kun ved FT 1860 og 1870
Ane Andersen
*23-03-1863
Ses i Lund kun ved FT 1870 og 1880

Den 10-10-1878 døde Anders Thomassen. I følge kirkebogen druknede han sig i en mergelgrav.

FT 1880

1. familie

Jens Larsen, 52 år, sandgraver
Inger Madsdatter, 52 år, husmoder
Hans Jensen, 26 år, søn

2. familie

Maren Christiansdatter, 53 år, enke, husmoder

 

FT 1890

1. familie

Jens Larsen, 62 år, arbejdsmand
Inger Madsdatter, 62 år, husmoder

2. familie

Maren Christiansdatter, 63, fattighjælp

 

FT 1901

1. familie

Jens Larsen, 72 år, fattighjælp
Inger Madsdatter, 72 år, fattighjælp

2. familie

Maren Christiansdatter, 73 år, fattighjælp

Maren Christiansdatter døde d. 08-02-1901.

 

FT 1906

Inger og Jens Larsen boede alene i huset. Begge får fattighjælp.

 

FT 1911

Inger og Jens Larsen nævnes umiddelbart efter Anna og Karl kristian Jensen (se billedet nedenfor), der boede i den nybyggede Villa "Solbakken".

Ved FT 1911 (1. februar) boede murer og fodermester Karl Kristian Jensen (*19-04-1885; †) og hans kone Anna Madsen (*29-12-1884; †) i "Solbakken". Anna Madsen var datter af Ane Marie og Søren Madsen. Søren Madsen var født i "Ærtebjerghuset" ligesom datteren Anna. Anna og Karl Kristian Jensen blev gift d. 26-10-1910 hos sognefogden i Lyderslev.
Umiddelbart efter Anna og Karl Kristian Jensen nævnes som familie nr. 20 Jens Larsen og hans kone Inger Larsen (se billedet ovenfor af FT 1911). 
Om Inger og Jens Larsen i 1911 fortsat har boet i "Lindersgård"s gamle inderste-hus eller er flyttet ind i "Solbakken", er svært at se ud af folketællingen. Jeg er mest tilbøjelig til at tro, at de to gamle mennesker fortsat har boet i det nu nedlagte hus..

Jens Larsen døde d. 08-09-1913.

Ved FT 1916 boede Inger Madsdatter (Larsen) til leje i Gevnø hos Anna og Karl Kristian Jensen. Her døde hun også d. 30-07-1916.

FT 1916

Billedet under denne tekst viser et blad fra FT 1916.
De tre nederste familier på siden er

6a ("Strandgård") med 5 medlemmer
sandsynligvis 17a ("Lund gl. Skole") med 1 medlem
og sandsynligvis det nedlagte hus på "Søgård"s jord.

Hvis ovenstående antagelse er rigtig, boede der altså i 1916 en familie på tre medlemmer i huset.

Jens Peter Jensen, arbejdsmand
Martha Jensen, husmoder
Hans Jensen, deres barn

Se mere om denne familie under matr.nr. 31a "Søvang" FT 1921.

Jeg er ret sikker på, at det er sidste folketælling, hvor nogen bor i dette hus.
Hvornår det er blevet revet ned, ved jeg ikke.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk