Ejerlavet Lund By

"Ravnshøj"s inderste-hus

”Ravnshøj”s nedlagte inderstehus

Dato

Ejer

FT

Beboere (antal i fam.)

(Indsidder/inderste)

Beboere (antal i fam.)

(Indsidder/inderste)

 

Vemmetofte Kloster

 

?

 

 

 

?

 

 

1787

Rasmus Nielsen (2)

 

 

 

 

 

1800

1801

Hans Nielsen (3)

 

 

 

?

 

 

 

?

 

 

1834

Peder Nielsen (5)

Lisbeth Jensdatter (1)

Jacob Olsen (3)

 

1840

Lisbeth Jensdatter (5)

Christian Thune (4)

 

1845

Catrine Jensdatter (3)

1850

1850

Hans Nielsen (4)

Anders Thomassen (4)

 

1855

 

1860

 

1870

Huset nedlagt og grunden overført til ”Søgård”

 

1880

På "Faster Karen"s kort til venstre er der ud for "Ravnshøj" indtegnet et hus med navnet "A. Th.".
Dette hus kan have været gårdens inderste-hus.

Ved FT 1860 har listeføreren (skoleholder Lars Olsen) taget husene/gårdene nede fra stranden øst for landsbygaden op mod smedjen. I den rækkefølge falder det naturligt ind, at dette hus har tilhørt "Ravnshøj". På det tidspunkt boede der to familier i huset og den ene husfader hed Anders Thomassen.

Men vi tager folketællingerne fra begyndelsen.

FT 1787

Rasmus Nielsen, 75 år, gift 2. gang, får et legat (født ca. 1711, begravet 06-04-1788, tekst i KB Lyderslev 1764-1801 ops. 41: "almisselem i Lund Rasmus Nielsen kaldet Skrædder der i nogen tid har været stodderfoged der i byen, 76 år gl.")
Margrethe Clausdatter, 49 år, hans kone  (hun er ikke i Lund ved senere folketællinger)
 

FT 1801

Hans Nielsen, 35 år, indsidder og daglejer (født i Gevnø)
Anne Marie Jensdatter, 25 år, hans kone (født i Lund af væver Jens Hansen, se "Møllehøjgård" eller matr.nr. 29)
Niels Hansen, 1 år, deres barn
              

Anne Marie og Niels Hansen blev gift d. 10-11-1799 i Lyderslev Kirke.
Efter Hans Nielsens død blev Anne Marie Jensdatter d. 09-01-1813 gift med husmand Lars Pedersen, se matr.nr. 18b.
 

 

FT 1834

1. familie

Peder Nielsen, 30 år, inderste og salmager (sadelmager)
Anne Rasmusdatter, 28 år, hans kone
Sidse Pedersdatter, 5 år, deres barn
Maren Pedersen, 3 år, deres barn
Birte Maria Pedersdatter, 1 år, deres barn

2. familie

Lisbeth Jensdatter, 65 år, enke, inderste og almisselem

3. familie

Jacob Olsen, 32 år, inderste og daglejer
Sidse Jacobsdatter, 34 år, hans kone
Cathrine Elisabeth Jacobsdatter, 6 år, deres datter

Peder Nielsen (*ca. 1802; 12-10-1836) var gift med Anne Rasmusdatter (*04-08-1806; ), der blev født i Lund af indsidder (på "Ellemosegård") Rasmus Pedersen og hustru Lisbeth Jensdatter (se 2. familie ovenfor).

Anne og Peder Nielsens børn:
Sidse Pedersdatter
*14-09-1828
 
Ses i Lund kun ved FT 1834
Maren Pedersdatter
*04-02-1831
 
Ses i Lund kun ved FT 1834 og 1840
Birte Marie Pedersdatter
*16-08-1833
 
Ses i Lund kun ved FT 1834 og 1840
Karen Pedersdatter
*30-11-1835
 
Ses i Lund kun ved FT 1840

Peder Nielsen døde i Lund d. 12-10-1836.

Lisbeth Jensdatter (*03-12-1769; 30-09-1852) blev født i Lund af gårdfæster Jens Castesen på "Stendyssegård" og hustru Kirsten Jensdatter. Hun blev gift i Lyderslev Kirke d. 31-10-1794 med Rasmus Pedersen (*ca. 1764; 28-09-1821), der var født i Skørpinge af Peder Jensen, der dengang var husmand, men døde som fattiglem i Gevnø.
Ved FT 1801 var Lisbeth og Rasmus Pedersen inderster på "Ellemosegård".

Lisbeth og Rasmus Pedersens børn:
Peder Rasmussen
*18-05-1796
 
Ses i Lund kun ved FT 1801
Jens Rasmussen
*19-01-1798
 
Ses i Lund kun ved FT 1801
Hans Rasmussen
*04-04-1800
 
Ses i Lund kun ved FT 1801
Anne Rasmusdatter
*04-08-1806
 
Gift med Peder Nielsen (se ovenfor)

 

Jacob Olsen (*ca. 1801; ) var søn af indsidder i Tågerup Ole Larsen. Han blev gift d. 02-09-1827 med Sofie Nielsdatter (*ca. 1800; ), der var datter af indsidder i Lund, Niels Christensen, der døde d. 25-02-1827, 59 år gl. Hvor han var indsidder ved jeg ikke. Sofie tjente på Højstrup og Jacob i Tågerup ved brylluppet.
Sofie og Jacob Olsen fik d. 23-11-1827 datteren Catrine Elisabeth Jacobsdatter.

Ved FT 1840 er familien flyttet til St. Torøje. Catrine Elisabeth Jacobsdatter tjente på "Bækkelund" ved FT 1850.

FT 1840

1. familie

Lisbeth Jensdatter, 71 år, enke, almisselem
Anne Rasmusdatter, 34 år, enke, datter
Maren Pedersdatter, 9 år, får hjælp af fattigvæsenet
Birte Marie Pedersdatter, 7 år, får hjælp af fattigvæsenet
Karen Pedersdatter, 5 år, får hjælp af fattigvæsenet

2. familie

Christian Thune, 73 år, inderste, daglejer
Maren Jensdatter, 65 år, husmoder
Anne Christiansdatter, 30 år, datter, ugift
Bodil Marie Andersdatter, 1 år, "uægte barn"

Christian Jensen Thune (*ca. 1767; †15-01-1848) blev født i København. Han blev gift d. 21-06-1801 i Lyderslev Kirke med Maren Jensdatter (*25-04-1773; †). Ved brylluppet var han tjenestekarl på "Stendyssegård".
Maren var datter af gårdmand i Gevnø Jens Jensen. Ved hendes dåb blev hun båret af konen til gårdmand Jens Castesen på "Stendyssegård", og Jens Castesen stod fadder.
Hvor Maren og Chr. Thune boede fra brylluppet i 1801 og til FT 1834 ved jeg ikke. Christian Thune var imidlertid indsidder i Lund i 1820, da han blev far til et barn født uden for ægteskab af Kirsten Pedersdatter, en datter af gårdmanden på "Spangsbæk", Peder Jacobsen. Datteren fik navnet Karen Christiansdatter.

Ved FT 1834 boede familien i "Møllehøjgård"s inderste-hus matr.nr. 29,
Ved FT 1840 og 1845 var Maren og Christian Thune inderster på "Ravnshøj", og ved den sidste tillige "almisselemmer". Christian døde i 1848, Maren døde ikke i Lyderslev Sogn mellem 1845 og 1850, og hun optræder ikke i Lund ved FT 1850.

Maren og Christian Thunes barn:
Anne Christiansdatter
*24-11-1810
†20-07-1883
Gift og bosat i Lund, se matr.nr. 32.
Anne Christiansdatter fødte en datter, Bodil Marie Andersdatter, d. 28-05-1839.


Lars Nielsen (*ca. 1813; 23-09-1844) blev d. 05-11-1841 gift i Lyderslev Kirke med Cathrine Nielsdatter (* 04-10-1817; ), der var født i Spjellerup. 

Cathrine og Lars Nielsens børn:
Niels Larsen
*02-01-1842
 
Født i Lund
Lars Larsen
*05-11-1844
 
Født i Lund

Lars Nielsen døde 30 år gammel d. 23-09-1844 som indsidder i Lund (men hvor?).

Ved FT 1850 boede Cathrine i fattighuset i Gevnø og levede af håndgerning, hendes drenge fik fattighjælp.
 

FT 1845

1. familie

Catrine Nielsdatter, 27 år, inderste og enke
Niels Larsen, 4 år
Lars Larsen, 1 år

2. familie

Christian Jensen Thune, 78 år, inderste og almisselem
Maren Jensdatter, 70 år, hans kone
 

 

Hans Nielsen (*05-11-1821; ) blev født  i "Lundeledhus".  Ved FT 1840 tjente han på "Strandgård".
Han blev gift d. 15-01-1847 med Ane Andersdatter (*22-07-1821; ) der var født i Havnelev Sogn. De tjente begge på Højstrup ved brylluppet.

Ane og Hans Nielsens børn:
Maren Hansen
*15-01-1847
 
 
Anne Marie Hansen
*28-10-1848
 
 
Anders Hansen
*23-05-1851
 
 
Niels Hansen
*11-08-1854
 
 

Anders Thomassen (*19-04-1821; †10-10-1878) blev født i Gevnø af indsidder Thomas Holgersen og hustru Anne Margrethe Hansdatter. Han blev gift i Lyderslev Kirke d. 29-05-1848 med Maren Christiansdatter (*21-03-1826; †08-02-1901) der var fra Frøslev Sogn. Ved brylluppet tjente hun i Lejerstofte.

Maren og Anders Thomassens børn:
Karen Andersen
*28-10-1848
†10-01-1890
Født i Gevnø. Gift og bosat i matr.nr. 7b
Christian Andersen
*29-01-1850
†11-06-1855
 
Hans Andersen
*29-11-1853
Ses i Lund kun ved FT 1855 og 1860
Kristian Andersen
*17-04-1856
†15-08-1935
Skomager i Lund, matr.nr. 4b
Ane Margrethe Andersen
*06-04-1859
Ses i Lund kun ved FT 1860 og 1870
Ane Andersen
*23-03-1863
Ses i Lund kun ved FT 1870 og 1880

Ved FT 1870 boede familien i det nu nedlagte inderste-hus ved "Lindersgård" i landsbyen.

 

FT 1850, 1855 og 1860

1. familie

Hans Nielsen, 29 år, inderste og daglejer
Ane Andersdatter, 29 år, hans kone
Maren Hansen, 4 år, deres barn
Anne Marie Hansen, 2 år, deres barn 

2. familie

Anders Thomassen, 29 år, inderste og væver
Maren Christiansdatter, 24 år, hans kone
Karen Andersen, 2 år, deres barn
Christian Andersen, 1 år
 

Ved FT 1860 er Hans Nielsen stenhugger, og Anders Thomassen er daglejer.

Huset er måske blevet revet ned samtidigt med at "Ravnshøj" blev flyttet ud på Lund Mark.

I hvert fald bor familien Anders Thomassen ved FT 1870 i det nu nedlagte inderste-hus ved "Lindersgård" i landsbyen.

Ved FT 1870 er Hans Nielsens kone, Ane Andersdatter, enke på fattigunderstøttelse i kommunehuset i Gevnø. Hans Nielsen ses ikke at være død i Lyderslev Sogn mellem 1860 og 1870.

Den 10-10-1878 døde Anders Thomassen. I følge kirkebogen druknede han sig i en mergelgrav. Hans enke boede til sin død (1901) i inderste-huset ved Lindersgård i landsbyen.

Huset som jeg her har kaldt "Ravnshøjs inderstehus", synes at være forsvundet efter 1860 - altså formodentlig i forbindelse med "Ravnshøj"s udflytning i 1861 - 62. "Ravnshøj" synes ikke at have flyttet inderstehuset med ud på marken (det eneste hus der ligger på "Ravnshøj"s jorde, er matr.nr. 8b, der blev udmatrikulert i 1891), men materialerne fra huset kan være brugt ved opførelsen af andre af de nyrejste huse ude på marken, f.eks. matr.nr. 22c.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk