Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 22c  Johanne Gustavs

Adresse: Stevnsbovej 3, 4673 Rødvig, Stevns

 

Ved matriklen i 1844 havde ejendommen nr. 22a (se kortet nedenunder). Dette matr.nr. er nu nedlagt.

Huset er angiveligt opført i 190022 . Reelt er det nok opført mellem 1870 og 1880 (se nedenfor).

Den 01-05-1912 blev huset samt 683 m2 af grunden udskilt fra matr.nr. 22a under navnet matr.nr. 22c.
Landbrugsjorden blev lagt sammen med matr.nr. 21a (naboen).

Matrikelkort 1858 - 1876

Matrikelkort 1982 - 1996

Matrikelkort 1809 - 58

Matr.nr. 22a var i 1844 det jordstykke, som husmanden der lejede matr.nr. 22b, skulle dyrke efter udskiftningen.

På det ældste matrikelkort 1809 - 58 havde gårdene numrer og husmandsstederne små bogstaver.
Det senere matr.nr. 22b havde bogstavet "d" - lige syd for "Lillebo" der havde "c".

Omkring udskiftningen og udflytningen i 1861 - 62 boede den 70-årige Jacob Hansen og den 36-årige søn Jens Jacobsen i matr.nr. 22b sammen med deres familier.
Det ser ud til at ingen af dem ønskede at overtage lejen af den nye matrikel 22a.
I stedet for fik Hans Olsen det til leje. Måske har man flyttet et af de overflødige "inderste-huse" ud på matriklen. Der er i hvert fald forsvundet flere af de på "Faster Karen"s kort angivne beboede huse f.eks. ved "Ravnshøj" (A. Th.) og ved Lindersgård" (Jens L.). Samtidig kan man konstatere at huset på matr.nr. 22c ser betydeligt ældre ud end som opført efter 1862.

Hans Olsen (*20-02-1838; †01-05-1930) blev født i Smerup Sogn af husmand Ole Nielsen og hustru Ane Larsdatter af Ll. Torøje. I følge FT 1911 tilflyttede han Lund "i 1864 fra felten", d.v.s. han kom direkte fra den 2. slesviske krig til Lund. Han står dog ikke i kirkebogens tilgangsliste. Men han søgte senere om erindringsmedalje for deltagelse i krigen og oplyste i den forbindelse, at han lå ved 4. Regiment, 2. kompagni, som menig med nr. 359, og at han havde været soldat fra d. 30-05-1860 og deltaget i krigen 1864. Han var ikke blevet tilfangettaget eller såret, men havde dog ligget på lazerat i Frederiksstad. Han har ikke fået tilkendt pension eller invalidforsørgelse, og han er medlem af "De danske Vaabenbrødres Selskab", St. Heddinge afdelingen med nr. 2940.

Den 29-12-1865 blev han gift i Lyderslev Kirke med Jacob Hansens datter, Anne Jacobsdatter (22-11-1833; †30-01-1902) der var født på matr.nr. 22b. Ved FT 1850 tjente hun hos Anders Pedersen (i et markhus ved Højstrup). Den 01-05-1851 flyttede hun fra Anders Pedersen til Ll. Heddinge Sogn. Hun er ikke i Lund ved FT 1860.
Man kan gøre sig mange forestillinger om, hvorfor Anne og Hans Olsen havner ude på det lille husmandslod. Måske har Jacob Hansen og Jens Jacobsen vurderet at deres nye svigersøn og svoger havde mere brug for jordloddet end de havde, p.g.a. eftervirkninger fra krigen.

Ved FT 1870 boede Anne og Hans Olsen i matr.nr. 5d "Fjerkræslagteriet". Hans erhverv angives som "væver".

Ved de følgende fire folketællinger angives Hans Olsens erhverv skiftende som "væver", "husmand" og "daglejer".

Anne og Hans Olsens børn:
Ole Hansen Olsen
*07-01-1866

Ved FT 1870 er Ole Hansen Olsen i pleje på en gård i Ll. Heddinge.
24-11-1882 (16 år gl.) fik han en søn, Hans Peder Pedersen, med den ugifte tjenestepige Karen Marie Pedersen i Lyderslev.
Gift med Inger Marie Andersen fra Karise d. 07-05-1887.
Ved FT 1890 nævnes de efter forældrene. Ved datteren Anna Sofie Olsens fødsel d. 12-03-1887 er Ole Olsen mejeribødker på Højstrup.
Ved Inger Marie Andersens død d. 21-11-1895 noterer præsten: "gift med sømand Ole Hansen Olsen af Lund d. 07-05-1887. Brystsyg. Forladt af manden i de senere år. Hun døde som fattiglem i Gevnø Fattighus." Deres søn, Anders Olsen, kom i pleje hos farforældrene, se FT 1901.

Jens Frederik Olsen
*19-03-1868
Ses ikke i Lund efter 1890.
Maren Olsen
*24-05-1871
Tjente i 1890 udenfor Lund. I 1901 på "Stendyssegård". Gift d. 20-11-1903 og bosat i hjemmet, se nednfor.
Anne Marie Olsen
*26-09-1874
Tjente i 1890 på "Møllehøjgård". Ses ikke senere i Lund.

Ved FT 1870 boede familien i matr.nr. 5d. Deres ældste barn var da i pleje på en gård i Ll. Heddinge.

FT 1880

Hans Olsen, husfader, arbejdsmand
Anne Jacobsdatter, husmoder
Ole Hansen Olsen, 14 år
Jens Frederik Olsen, 9 år (han er 11 år)
Maren Olsen, 9 år
Anne Marie Olsen, 5 år

FT 1890

Hans Olsen, husmand
Anne Jacobsdatter, husmoder
Jens Frederik Olsen, 21 år, søn
Hans Peder Olsen (men han var døbt "Pedersen"), 7 år, sønnesøn (barn af Ole Hansen Olsen)

FT 1901

Hans Olsen, husfader, daglejer ved landbrug
Anne Jacobsdatter, husmoder
Anders Olsen, (*28-06-1890; ), plejebarn (søn af Ole Hansen Olsen og Inger Marie Andersen der døde i 1895).
          Anders Olsen tjente i 1906 på "Møllehøjgård". Ses ikke senere i Lund.

Anne Jacobsdatter døde d. 30-01-1902.

Den 20-11-1903 blev datteren Maren Olsen (*24-05-1871; †02-08-1943) gift i Lyderslev Kirke med murer Carl Gustav Andersen (*15-05-1881; †07-06-1962), der var født i Spjellerup Sogn af murer Niels Andersen og hustru Kirsten Sofie Isaksen (De flyttede senere til Stubberup)..
Gustav Andersen flyttede til Lund i 1900 for at tjene på "Møllehøjgård", hvilket han gjorde ved FT 1901.
Gustav Andersen var bror til Isak Harald Andersen på matr.nr. 22b.

Efter brylluppet flyttede de ind hos Hans Olsen.

Maren og Gustav Andersens børn:
Ane Sofie Andersen
*26-04-1904
Ane Sofie var som barn meget svagt seende og blev som voksen blind. Hun boede i 40'erne og senere på Det kgl. Blindeinstitut i København. Se skolefoto 1916
Johanne Nielsine Andersen
*26-04-1904
†12-09-1904
 
Anna Johanne Nielsine Andersen
*09-08-1906
Tjente ved FT 1921 på "Ravnshøj"
Er ikke i Lund ved FT 1925
Gift d. 15-05-1930 og senere bosat på Vivestrup Overdrev, Sønder Dalby Sogn.
Som enke bosat på matr.nr. 22c, se nedenfor.
Se skolefoto fra 1916

Ved skøde tinglæst d. 12-12-1905 købte Gustav Andersen ejendommen af Vemmetofte Kloster.

FT 1906

Gustav Andersen, husfader, daglejer
Maren Olsen, husmoder
Ane Sofie Andersen, 2 år, deres barn
Hans Olsen, daglejer ved landbrug og aftægtsmand

FT 1911, 1916, 1921 og 1925

Gustav Andersen, skovarbejder (ved FT 1925: murermester)
Maren Olsen, husmoder
Ane Sofie Andersen, 7 år
Johanne Andersen, 5 år (Johanne bor ikke på 22c ved FT 1921 og 1925)
Hans Olsen, aftægtsmand, alderdomsunderstøttelse

Ane Sofie Andersen, 1916
fra skolebillede

Pr. 01-05-1912 blev huset og de 683 m2 hvorpå det lå, udskilt fra matr.nr. 22a som et selvstændigt matr.nr. 22c.
Resten af jorden blev solgt til naboen, matr.nr. 21a, Niels Frederik Thomsen, og lagt sammen med denne ejendom.

Gustav Andersen har altså i 1912 - som 30-årig - opgivet at leve af jorden og i stedet for valgt at forsørge sig og sin familie som arbejdsmand og håndværker.

Johanne Andersen, 1916
fra skolebillede

Hans Olsen døde d. 01-05-1930.

Den 15-05-1930 blev Johanne Andersen gift i Lyderslev Kirke med ungkarl Gotfred Johan Rasmussen (*04-01-1899; †23-04-1934) der var født i Sct. Pauls Sogn i København af ugift Ane Sofie Rasmussen. Han var ved brylluppet parcellist i Druestrup, Sønder Dalby Sogn.

Johanne og Gotfred Rasmussens barn:
Knud Anker Rasmussen
*22-08-1931
Tjente som ung på gårde, bl.a. i Lund
Var sømand i 50'erne og 60'erne

FT 1930

Gustav Andersen, husfader, murer
Maren Olsen, husmoder
Ane Sofie Andersen, datter, svagtseende
Gotfred Rasmussen, husfader, arbejder ved landbrug
Johanne Andersen, husmoder

Johanne og Gotfred Rasmussen boede i Sønder Dalby Sogn, da deres søn, Knud, blev født i 1931.
Efter Gotfred Rasmussens tidlige død i 1934 flyttede Johanne og Knud hjem til hendes forældre.

 

FT 1940

Carl Gustav Andersen, husmand og skovarbejder
Maren Andersen, husmoder
Johanne Rasmussen, datter
Knud Anker Rasmussen, barn

Maren Olsen døde i 1943.

Johanne arbejdede som koge- og rengøringskone på timelønsbasis. I 1950'erne og begyndelsen af 1960'erne arbejede hun også i sommerhalvåret på Højstrup Feriekoloni.
Johanne og min mor arbejdede tit sammen på gårdene, når der var store fester eller i forsamlingshusene. De kom også sammen privat. Min mor cyklede jævnligt ud for at snakke med Johanne, og jeg har været med en del gange, selvom jeg syntes, det var kedeligt at skulle høre på deres snak.
Jeg kan huske at have mødt Ane Sofie, når hun var hjemme på besøg fra Blindeinstitutet.

Johanne ses på et foto fra "Toftegård".

Niels-Erik Thomsen11 fortæller: "Ved siden af min farfar og farmor boede Johanne og hendes far Gustav. Af og til kom den blinde søster Ane Sofie også hjem fra København. Hende husker jeg også som en særdeles venlig, sød og rar kvinde.
“Stevnsbo” var nogle af de første der fik fjernsyn og af og til blev man inviteret til at komme og se fjernsyn og få kaffe. Da Ane Sofie en gang blev inviteret sagde hun: “Nej tak, jeg gider ikke sidde der og glo hele aftenen”!
Som dreng fik jeg ofte til opgave at køre rundt i Lund og omegn for at sælge medlemskort til “Kristelig Lytter og Fjernserforening” – De kostede 2 kr. Da jeg kom ud til Ane Sofie lukkede hun mig straks ind og sagde hun gerne ville købe et medlemskort, hvorpå den blinde og venlige dame gik meget sikket hen og tog en daler der lå på en hylde – Det var jeg meget benovet over hun kunne.
-Hun har siden hen gjort et så stærkt indtryk på mig, at min ældste datter blev døbt Ann-Sofie."

Foto udlånt af Niels-Erik Thomsen11
Else og Bøje fra Toftegård, Knud Rasmussen (med piben) og Sigfred fra Strædet.

Foto udlånt af Niels-Erik Toftegaard11, der beskriver indholdet:

"Billede fra mine forældres sølvbryllup på Toftegård 01-06-1953
Fra venstre ses Gustav og Johanne  (far og datter fra 22c) og min morbror Jens Peder. Damen nederst i billedet er måske min kusine Bente fra Grevegården, men jeg er ikke sikker."

Gustav Andersen døde i 1962.
Derefter arvede de to døtre huset.
Den 07-01-1963 fik Johanne Rasmussen arveudlægsskøde på ejendommen.

Den 02-05-1983 købte Jens Østergaard fra Gadstrup huset.

Han solgte pr. 27-02-2001 huset til Margot Donkersloot (*30-03-1961; †) fra København V.

2013 - matr.nr. 22c set fra syd

2017
set fra nord

2017
set fra sydvest

Gå til toppen af denne side

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk