Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 21a  "N. F. Thomsens Hus"

Adresse: Højstrupvej 19, 4673 Rødvig, Stevns

 

Huset er angiveligt opført i 180022

Oprindeligt var matr.nr. 21a det jordstykke af fællesjorden, der blev afsat til husmandsstedet med nr. 21 ("Lillebo") ved matriklen i 1844.

 

 

Som det fremgår af matrikelkortet til venstre som dækker perioden 1858 - 76 er der ikke indtegnet et hus på matriklen 21a, men derfor kan huset godt være bygget i den periode eller tidligere.

Hvornår det er bygget er endnu uafklaret.

BBR-oplysningen22 siger år 1800, men det er ikke særlig sandsynligt, med mindre huset har været et af "Højstrup-husene" som omtales flere gange i kirkebøger.
Det er samtidig usandsynligt, at jorden ved matriklen 1844 fik nr. 21 lige som huset "Lillebo" i landsbyen, hvis der i forvejen lå et hus på jorden.

Matr.nr. 21a ”N. F. Thomsens Hus”

Dato

Ejer

FT

Beboere (antal i fam.)

(Fæster/ejer)

Beboere (antal i fam.)

(Indsidder/inderste)

1844

Vemmetofte Kloster

1845

Ubebygget landbrugsjord

 

1850

1850

 

 

1855

 

 

1860

 

 

1870

 

 

1880

Hans Rasmussen (6)

 

 

1890

Ole Hansen Olsen (3)

 

1900

1901

Jens Thomsen (3)

 

1903

Niels Frederik Thomsen

 

 

 

 

 

 

1906

Niels Frederik Thomsen (2 – 7)
søn af Jens Thomsen

Jens Thomsen (2)

 

1911

Jens Thomsen (1)

 

1916

 

 

1921

 

 

1925

 

 

1930

 

 

1940

 

1953

Karen Marie Thomsen hans kone

 

 

 

 

Karen Marie Thomsen (1)

 

1969

Carla og Hugo Jacobsen

 

Carla og Hugo Jacobsen

 

 

 

 

 

 

 

18-03-1992 Betty og Benny Møller      

14-09-1992

Thorbjørg Hafsteinsdottir

 

 

 

1994

Kerstin Elisabeth Gardner

 

 

 

2000

 

 

 

2010

Kristine Nordentoft

 

 

 

2018

Karen Johanne Pedersen og Jacob Shaw

 

 

 

FT 1880

Ved FT 1880 er der for første gang indikation af, at matr.nr. 21a er beboet.

Det er sandsynligvis sønnen fra "Lillebo" matr.nr. 21c der netop fik tildelt jorden med matr.nr. 21a ved matriklen af 1844.

Hans Rasmussen, 46 år, husfader, fisker
Bodil Sofie Olsen, 40 år, husmoder
Jens Peter Rasmussen, 13 år, barn
Lars Peter Rasmussen, 10 år, barn
Ole Peder Rasmussen, 1 år, barn
Ane Rasmussen, 7 år, barn

Ved FT 1870 boede familien i matr.nr. 21c "Lillebo"

Den 01-10-1887 døde Bodil Sofie Olsen.

Ved FT 1890 var Hans Rasmussen som 56-årig daglejer på en gård i Ll. Torøje.
Børnene synes ikke at opholde sig i Præstø Amt i 1890.

FT 1890

 

Det er gårdejer Kristen Hansen Nielsen på "Lindersgård", der fører listen. Han skriver sin egen familie først, derefter "Skovvang" (der var blevet udskilt fra "Lindersgård" i 1883), derfra til "Strandbo" og op ad Stevnsbovej til matr.nr. 22c, hvor Hans Olsen og hans familie bor. Hans Olsens ældste søn, Ole Hansen Olsen var blevet gift i 1887 og fik samme år en datter. Denne familie er registreret i huset efter matr.nr. 22c. Og det kunne være matr.nr. 21a.

Ole Hansen Olsen (*07-01-1866; †) blev født i Lund (sandsynligvis i matr.nr. 5d) af Ane Jacobsdatter og Hans Olsen. Ved FT 1870 var han i pleje på en gård i Ll. Heddinge (forældrene boede da i matr.nr. 5d).

I 1882 fik han 16 år gammel en søn sammen med "ugift tjenestepige Karen Marie Pedersen". De tjente begge på en gård i Lyderslev. Sønnen fik navnet Hans Peder Pedersen (*24-11-1882; †). Ved FT 1890 boede Hans Peder hos bedsteforældrene i matr.nr. 22c.

Den 07-05-1887 blev Ole Hansen Olsen gift i Lyderslev Kirke med Inger Marie Andersen (*29-06-1861; †21-11-1895). Hun var datter af indsidder Anders Rasmussen i Gammelby ved Karise. De havde d. 12-03-1887 fået datteren Anna Sofie Olsen, som blev døbt samme dag som forældrene blev gift.

I folketællingslisten 1890 står Ole Hansen Olsen opført som husfader og insidder i et hus. Der angives ikke noget erhverv.
Han bor sammen med konen og datteren.

Ved Inger Marie Andersens tidlige død som 34-årig d. 21-11-1895 skrev præsten i kirkebogen: "gift med sømand Ole Hansen Olsen af Lund d. 07-05-1887. Brystsyg. Forladt af manden i de senere år. Hun døde som fattiglem i Gevnø Kommunehus."

Ingen af disse familiemedlemmer ses senere i Lund.

 

 

Den første familie jeg er sikker på har boet i huset, er Jens Thomsen (*15-10-1833; †16-01-1914) og Sidse Marie Møller (*22-04-1840; †18-03-1909).
De blev gift d. 04-01-1862 i Lyderslev Kirke, mens de tjente på den samme gård i Gevnø.

Jens Thomsen blev født i Gevnø af indsidder Thomas Pedersen og hustru Marie Olsdatter. Hans efternavn er i kirkebogen ved dåben skrevet "Thomassen" - som det bør være efter de gamle traditioner - men ved senere lejligheder bliver det skrevet "Thomsen", og hans børn er alle indført i kirkebogen med efternavnet "Thomsen".

Sidse Marie Møller blev født i Ll. Torøje (Smerup Sogn) af indsidder og smed Jens Christian Møller og hustru Dorthe Maria Carstensdatter. Da hun blev gift var forældrene flyttet til Gevnø.

Jens Thomsen og Sidse Marie Møller
Foto udlånt af Niels-Erik Thomsen11

 

Sidse Marie og Jens Thomsens børn:
Ane Marie Thomsen
*18-02-1862
†26-10-1864

Født i Gevnø
Ane Marie døde af strubehoste

Ane Marie Thomsen
*15-03-1865
†1903
Født i Gevnø. Tvilling. Gift d. 30-06-1901 i Frederiksberg Kirke med Anders Larsen (*26-03-1860; †) fra Spjellerup. De emigrerede til Amerika d. 31-07-1901, hvor hun døde i barselsseng i 1903 efter at have født tvillinger - Henry og Anton, som lillebrorens (Niels Frederik) førstefødte er opkaldt efter.11
Peder Thomsen
*14-03-1865
Født i Gevnø
Tvilling
Blev senere saddelmager i København11
Jens Christian Thomsen
*25-02-1867
Født i Højstruphusene
Ansat i 40 år ved Københavns Sporveje
Ane Kirstine Thomsen
*05-05-1869
Født i Højstruphusene
Gift d. 12-12-1896 i Lyderslev Kirke med Anders Hansen, der arbejdede på "Carlsberg".11
Inger Thomsen
*24-01-1878
†01-06-196311
Født i Højstruphusene
Gift med Niels Jensen Nielsen der var gårdmand på "Sønderhøj" i Skørpinge.11
Niels Frederik Thomsen
*24-02-1883
†07-03-1953

Født i Højstruphusene
Senere gift og bosat i matr.nr. 21a. Se nedenfor

Sidse Marie og Jens Thomsen boede de første år i Gevnø og flyttede mellem 1865 og 1867 til Højstrup hvor Jens arbejdede som daglejer.

I 1893 blev Jens Thomsen fæster på matr.nr. 21a under Vemmetofte Kloster.

FT 1901

Sidse Marie og Jens Thomsen bor sammen med sønnen Niels Frederik Thomsen i huset.

Jens Thomsen er daglejer. Niels Frederik er skomagerlærling.

Niels Frederik Thomsen (*24-02-1883; †07-03-1953) giftede sig d. 04-11-1903 i Lyderslev Kirke med Karen Marie Hansen (*09-01-1881; †13-07-1969).
Karen Marie var født i Ll. Torøje (på "Skovgård"11) af fodermester Niels Hansen og hustru Inger Marie Johansen. Moren var død da datteren blev gift, og faren var da fodermester i Faxe Ladeplads, hvor han passede hestene i Faxe Kalkbrud11.
I 1894 kom Karen Marie til Lund som tjenestepige, hvilket hun var på "Ellemosegård" ved FT 1901.

Pr. 22-12-1903 købte "Niels Frederik Thomsen det af hans far Jens Thomsen hidtil i leje besiddende hus i (ejerlavet) Lund By" (citat fra skødet) af Vemmetofte Kloster.

Se sammenhængen mellem familien Thomsen og familien Hansen/Olsen.

 

 

Til højre billede udlånt af Niels-Erik Thomsen11
Billedet forestiller Karen Marie Hansens far, Niels Hansen,
der modtog medalje for deltagelse i krigen 1864 samt emblem fra "De danske Våbenbrødre".

 
Niels-Erik Thomsen11 fortæller: "Min farmor = Karen Marie Thomsen (matr nr 21a) havde en søster der hed Kirstine Olsen (født Hansen), født 7/6 1873 og død 25/5 1947.
Hun blev kaldt Kirstine / “Stine”, eller "moster i Ladepladsen”.
Hun boede i et hus der hedder "Fauervang" i Fakse Ladeplads. Dette hus ligger i begyndelsen af Fakse Ladeplads, på højre side af gaden, når man kommer fra Vemmetofte. Hendes far (Niels Hansen, ham der var med i krigen i 1864) boede der til sin død. Han havde ellers været bestyrer på "Skovgård" i Lille Tårøje i mange år, men herefter kom han til Fakse Ladeplads til datteren Kirstine og pasede da hestene i Faxe kalkbrud.
Kirstine Hansen var nærmest som en mor for min farmor (Karen Marie Hansen) fordi farmor kun var 10 år gammel da hendes moder (Inger Marie Hansen, født Johansen) døde. Kirstine Hansen var 7-8 år ældre end farmor.
Kirstine Hansen var gift med Niels Olsen. Han døde i 1915 af “vatersot”. Niels Olsen var bror til Kristian Olsen som boede på "Møllekær" i Hellested. Min bror Peter Bøje Thomsen (Bøje) købte siden hen "Møllekær" af Kristian Olsen og drev denne gård i en årrække inden han flyttede til Faxe, hvor han boede i et parcelhus og arbejdede i Stevns Fakse Andels Foderstofforretning indtil sin pludelige uventede død d. 15. august 1981 (hjertetilfælde)."

Niels Frederik Thomsen
Udlånt af Niels-Erik Thomsen11

Karen Marie Hansen
Udlånt af Niels-Erik Thomsen11

 

Karen Marie og Niels Frederik Thomsens børn:
Anton Marinus Henry Thomsen
*09-03-1904
†januar 197911
Overtog senere matr.nr. 1b "Skovvang"
Se skolefoto fra 1916
Niels Peder Jensenius Thomsen
*02-05-1906
†09-11-199411
Overtog senere "Toftegård"
Se skolefoto fra 1916
Jens Sigfred Thomsen
*05-01-1909
†1996?11
Overtog senere matr.nr. 25a "Strandbo"
Se skolefoto fra 1916
Inger Marie Thomsen
*12-08-1912
†25-08-200911
Gift d. 07-05-1933 i Lyderslev kirke med gatneriarbejder i Valby Johannes Herrguth Frederiksen (*05-08-1912 i Højerup; †20-04-194811)
Erna Irene Thomsen
*31-08-1920
†26-04-199611
Gift d. 28-05-1944 i Lyderslev Kirke med Uffe Gerhard Østergaard *12-05-1919 i Lyderslev, senere gårdejer på "Østergård", Lyderslev Mark.

FT 1906

De 5 personer på matriklen er registreret som én familie, men burde nok have været to:

Karen Marie og Niels Frederik Thomsen bor her med sønnen Marinus. Niels Frederik er "daglejer og husmand".

Tillige bor Sidse Marie og Jens Thomsen i huset som aftægtsfolk; Jens dog tillige som "daglejer ved landbrug". 
De får begge alderdomsunderstøttelse.

Sidse Marie døde d. 18-03-1909.

FT 1911

Karen Marie og Niels Frederik Thomsen bor i huset sammen med børnene Marinus, Niels Peder og Sigfred.
Niels Frederik Thomsen er daglejer.

Jens Thomsen er aftægtsmand.

Pr. 02-07-1912 købte Niels Frederik Thomsen det til matr.nr. 22c hørende landbrugsjord (kaldet matr.nr. 22a og i 1968 lagt ind under matr.nr. 21a).

Jens Thomsen døde d. 16-01-1914.

FT 1916

Karen Marie og Niels Frederik Thomsen bor her sammen med børnene Marinus, Niels Peder, Sigfred og Inger Marie.
Niels Frederik er "landmand".

FT 1921

Karen Marie og Niels Frederik Thomsen bor her sammen med børnene Sigfred, Inger Marie og Erna.
Niels Frederik er "landmand".

Niels Peter tjener på "Lindersgård":

FT 1925

Karen Marie og Niels Frederik Thomsen bor i huset sammen med børnene Marinus, Inger Marie og Erna.
Niels Frederik er "parcelist.

Marinus er dog midlertidigt fraværende som soldat i Vordingborg. Hans erhverv angives som "landmand".

FT 1930

Karen Marie og Niels Frederik Thomsen bor her sammen med datteren Erna.
Niels Frederik er "landmand".

FT 1940

Karen Marie og Niels Frederik Thomsen bor her alene.

Niels Frederik Thomsen er "husmand".

Marinus, Niels Peter, Sigfred
Marie, Karen Marie, Erna, Niels Frederik

Niels Frederik og Karen Marie Thomsen

Karen Marie med deres første barnebarn, Bøje Thomsen, og Niels Frederik Thomsen,
ca. 1931

Matr.nr. 21a ca. 1950

Marinus og Niels Peder
Erna, Sigfred, Marie

i slutningen af 1970'erne

De 6 ovenstående billeder er udlånt af Niels-Erik Thomsen11

Carla og Hugo Jacobsen ved Dagny og Niels Peder Thomsens guldbryllup d. 01-06-1978 i Lyderslev Forsamlingshus
Foto udlånt af Niels-Erik Thomsen11

Da Karen Marie døde i 1969 blev huset solgt til Carla og Hugo Jacobsen. Han var sagfører.
Niels-Erik Thomsen11 fortæller: "Mine forældre og mine to farbrødre (Marinus og Sigfred) og deres familier kom sammen med Hugo og Carla og derved blev der jo bevaret et vist tilknytningsforhod til “barndomshjemmet”. Efter Hugos død (jeg husker ikke hvornår han døde) boede Carla alene i huset. Hun var en særdelse frisk og livlig dame og hun gik under navnet “Super Carla”. Jeg husker flere beretninger om hende.

Bl.a. at hun kørte bil til langt op i årene (såvidt jeg husker døde hun i ca 1992). Hun kørte i en hvid Volvo Amazon og sådan en bil havde Viggo Galsgaard på "Bækkelund" også.
En dag på vej til Lund kunne Carla af en eller anden grund ikke bremse, da hun kørte ned ad bakken mod “Hjørnet” – I stedet fortsatte hun lige ud og kørte meget stærkt gennem porten og over gårdspladsen på "Bækkelund" og ind i Viggo Galsgards garage. Viggo stod i stalden og så ud gennem vinduerne, hvordan den hvide Volvo Amazon drønede over gårdspladsen og ind i endevæggen af garagen. Viggo troede først det var hans kone Aase, der kom kørende i deres egen bil, men han kunne ikke forstå hun kørte så stærkt ind i garagen – Men han opdagede da så også, at det var “Super Carla”!!! – Heldigvis slap Carla vist uden alvorlige skrammer fra den køretur."

Den 18-03-1992 fik Betty og Benny Møller (der siden 1969 havde haft matr.nr. 23b "Annekset" som fritidshus) skifteretsattest som adkomst i boet efter Karla Jacobsen, og den 14-09-1992 blev ejendommen solgt til

Thorbjørg Hafsteinsdottir, der igen solgte pr. 30-09-1994 til

Kerstin Elisabeth Gardner (*03-01-1947; ) fra Værløse, der pr. 06-01-2010 solgte til

Kristine Nordentoft (*17-01-1972; ), lærer på "Strøbyskolen" og parterapeut.

Den 02-10-2018 fik Karen Johanne Pedersen (*27-10-1984; ) skøde på ejendommen. Se mere om denne ejer.

2013

2013

2017
"Linden" i baggrunden til venstre

Gå til toppen af denne side

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk