Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 21c  Lillebo

Adresse: Lund Gade 18, 4673 Rødvig, Stevns

 

I matriklen fra 1844 fik denne ejendom nr. 21b. Før da havde den bogstavet "e".(se kortet nedenfor)

Husmændene der havde lejemålet på denne ejendom før udskiftningen, havde en mindre andel i landsbyens fællesjord, hvorfor ejendommen fik tildelt et jordstykke med matr.nr. 21a ved udskiftningen (se kortet neden for til højre).

Senere blev jordstykket 21b delt op i 3 dele: 21b ("Pax"), 21c ("Lillebo") og 21d ("Lygten"), men det er altså det nuværende (2014) matr.nr. 21c hvorpå der har ligget et hus længst.

Foto af Chr. Nissen2 taget i 1970'erne

Foto af Hanne Sophia Nissen2 taget i 2004

 "Lillebo"s fæstere eller ejere samt beboere

Matr.nr. 21c ”Lillebo”

Dato       

Ejer

FT

Beboere (fæstere)

Beboere (Indsidder)

 

Vemmetofte Kloster

 

Herman Ottesen

 

1773

 

Henrik Thomassen

 

 

1787

Inger Jensdatter

1794

 

Christen Jensen – gift med Henriks datter, Cathrine

 

 

1801

Jens Jensen

1813

 

Rasmus Sørensen – gift med Henriks datter, Cathrine

 

 

1834

Karen Hansdatter

 

 

1840

1842

 

Jens Rasmussen

(gift med Rasmus Sørensens datter, Anne)

 

1845

 

1850

 

 

1855

 

 

1860

 

 

1870

Hans Rasmussen
(en søn)

 

 

1880

Hans Nielsen

 

 

1890

 

 

1901

 

 

1906

 

1915

Jens Jacob Nielsen

 

 

 

1916

 

1919

 

Jens Jacob Nielsen

Hans Nielsen

 

1921

 

1925

Hans Kristian Andreasen

 

1926

Hans Kristian Andreasen

 

 

1927

Birthe Marie Nielsen

 

Birthe Marie Nielsen

Marinus Jensen m/fam.

 

 

1930

 

1940

 

1943

Marius Peder Larsen

 

?

 

1945

Peter (Brugs) Magnus Nielsen

 

Marie og Peter (Brugs) Nielsen

 

1946 Marie Nielsen hans enke   Marie (Brugs) Nielsen (1)  
     

1965

John Espensen

 

 

 

1975

Ole Boyesen

 

 

 

1984

Sonni og Kaj Lund

 

Sonni og Kaj Lund

 

     

2005

Lene og Palle Lund

 

 

Den første kendte fæster på husmandsstedet "Lillebo" var Herman Ottesen der blev afløst som fæster pr. 16-04-17734.

Hans afløser var Henrik Thomassen (*ca. 1736; †24-08-1794) der var gift med Mette Rasmusdatter (*ca. 1738; †15-11-1820)

Mette og Henrik Thomassens børn:
Cathrine Henriksdatter
*ca. 1771
†14-08-1808
Ikke født i Lund
Ikke i Lund ved FT 1787
Se mere nedenfor.
Lars Henriksen
*13-07-1777

Født i Lund
Ses kun i Lund ved FT 1787


FT 1787

1. familie

Henrik Thomassen, hans kone og deres søn Lars.

 

2. familie

Inderste Inger Jensdatter (*ca. 1726; †29-07-1804), enke efter Christen Nielsen.
Ved FT 1801 boede hun til leje på matr.nr. 6b.

Cathrine Henriksdatter (*ca. 1771; †14-08-1808) giftede sig i Lyderslev Kirke d. 31-10-1794 med "ungkarl Christen Jensen 24 år gl født i Lund, hvor hans fader var inderste (ved dåben står der, at faren var gårdmand), og pigen Cathrine Henriksdatter, 22 år gl, født i Lund, hendes fader var afgåede (= afdøde) husmand i Lund Henrik Thomassen, det hus i Lund som han for kort tid siden døde fra, som brudens fæstemand fæstet, og er hugger af profession, at der er intet der kan hindre dette ægteskab, …" (citat fra kirkebogen).
Christen Jensen (*10-11-1771; †23-01-1803) var søn af gårdmand Jens Jørgensen på "Lindersgård", der døde i 1776 - ligesom sin kone - fra 7 børn i alderen 11 til 1 år.
Ved FT 1787 tjente Christen på "Stendyssegård".
Ved brylluppet ernærer han sig som hugger, d.v.s. at han enten arbejder som tømrer eller arbejder med at fælde og kløve træer i skoven.
Inden brylluppet havde Christen overtaget fæstet af "Lillebo" efter den tidligere fæsters død, men han fik først fæstebrev d. 31-10-1795.

Cathrine og Christen Jensens børn:
Henrich Christensen
*13-11-1795
 
Rasmus Christensen
*09-09-1798
 
Maren Christensdatter
*17-08-1800
 


FT 1801

Christen Jensen er "jordløs husmand og hugger" og bor på ejendommen sammen med sin kone, hendes mor, Mette Rasmusdatter, og deres 3 børn.

De har en indsidder, enkemanden Jens Jensen, 63 år, hugger. Ved FT 1787 var han gift og inderste på "Lindersgård".
Jens Jensen døde i Lund d. 05-05-1815, 80 år gammel, som "fattiglem"

Christen Jensen døde i 1803.

Den 04-11-1804 giftede enken Cathrine Henriksdatter sig i Lyderslev Kirke med ungkarl Rasmus Sørensen (*ca. 1773; †26-03-1841).

Cathrine og Rasmus Sørensens børn:
Hans Rasmussen
*16-05-1806
 
Anne Rasmusdatter
*02-03-1808
†11-03-1874
Gift d. 02-11-1832 og bosat i Lund. Se nedenfor.

Cathrine Henriksdatter døde d. 14-04-1808, 36 år gl.

Den 04-06-1809 giftede enkemand Rasmus Sørensen sig i Lyderslev Kirke med "pigen Boel (Bodil) Henriksdatter, afg. (= afdøde) inderste Henrik Olsens datter i Lund".
Bodil Henriksdatter (*19-05-1777; †10-05-1848) blev født i matr.nr. 32 "Mesters Hus".

Den 31-12-1813 fik Rasmus Sørensen fæsteskøde på huset.

Bodil og Rasmus Sørensen fik ingen børn.

Den 02-11-1832 giftede Rasmus Sørensens datter, Anne Rasmusdatter, sig i Lyderslev Kirke med Jens Rasmussen der var søn af husmand Rasmus Jensen fra St. Torøje. Både Anne og Jens tjente ved brylluppet i Gevnø, hvor de også boede - som indsiddere - da deres eneste søn, Hans Rasmussen, blev født.

FT 1834 og 1840

Rasmus Sørensen (60 år) er husmand og bor sammen med sin kone Bodil Henriksdatter (58 år) samt den 22 årige Karen Hansdatter, der er "døvstum og almisselem" og bor i Lund til og med FT 1855 (dog ikke 1850), hvor hun er 42 år, ugift og oplyses at være født i Lyderslev Sogn. Den eneste Karen der er født i 1811 - 14 med en far der hedder Hans, er født d. 22-04-1812 i Gevnø.

Rasmus Sørensen døde d. 26-03-1841.

Efter farens død flyttede Anne med sin familie ind i "Lillebo".

FT 1845

1. familie

består af husmandsenke Bodil Henriksdatter på 69 år og Karen Hansdatter på 33 år


 

2. familie

består af Jens Rasmussen (*04-10-1807; †27-10-1863) der er inderste og daglejer, hans kone, Anne Rasmusdatter (*02-03-1808; †11-03-1874) og deres søn, Hans Rasmussen (*25-11-1834; †). Hans efternavn er her "Jensen", men i KB står der "Rasmussen".

FT 1850

Jens Rasmussen der er "husmand med landlig håndtering" og Anne Rasmusdatter bor alene i huset.

Karen Hansdatter bor nu hos inderst-familien Jørgen Olsen på "Møllehøjgård" - sandsynligvis i et hus der lå på matr.nr. 29.
Sønnen Hans Rasmussen tjente på "Bækkelund".

FT 1855

Anne Rasmusdatter og Jens Rasmussen bor her alene, men sønnen Hans har også bopæl på adressen. Han er dog "for tiden med en Helsingør skipper i England".

FT 1860

Også dette år er Hans midlertidigt fraværende idet han  "er sidste sommer gået med en norsk brig til ?? og formodes derfra gået til New York. Ventes hjem i sommer".
Anne og Jens Rasmussen bor her stadig.

Den 27-10-1863 døde Jens Rasmussen.

Hans Rasmussen (*25-11-1834; †) blev født i Gevnø af indsidder Jens Rasmussen og hustru Anne Rasmusdatter. Anne Rasmusdatter var født og opvokset i "Lillebo", og hertil flyttede hun med sin familie mellem 1840 og 1845.
Ved FT 1850 tjente Hans Rasmussen på "Bækkelund". I 1855 og 1860 boede han hos forældrene i "Lillebo", men han sejlede som matros på de syv have (se ovenfor).

Hans Rasmussen giftede sig d. 16-07-1866 i Lyderslev Kirke med pigen Bodil Sofie Olsen (*18-12-1839; †01-10-1887) der blev født i Faxe Sogn af "gmd. Ole Hansen og hustru Inger Olsdatter i Borreshoved".
Ved FT 1860 tjente Bodil på "Strandgård", og det gjorde hun også ved brylluppet 6 år senere.

Efter brylluppet flyttede de ind hos Hans Rasmussens mor, enken Anne Rasmusdatter.

Bodil Sofie og Hans Rasmussens børn:
Jens Peder Rasmussen
*10-10-1866
 
Lars Peder Rasmussen
*05-12-1869
 
Ane Rasmussen
*09-12-1876
 
Ole Peder Rasmussen
*09-05-1879
                                                                                

 

FT 1870

Hans Rasmussen, 35 år, husfader, arbejdsmand
Bodil Sofie Olsen, 30 år, husmoder
Jens Peter Rasmussen, 3 år, barn
Lars Peter Rasmussen, under 1 år, barn
Anne Rasmusdatter, 61 år, enke, aftægtskvinde (Hans Rasmussens mor, død 11-03-1874)

Måske efter morens død, måske senere, flyttede Hans Rasmussen med familie til matr.nr. 21a, hvor de boede ved FT 1880.

"Lillebo" blev lejet ud til Hans Nielsen (*14-06-1839; †10-03-1924) og hans kone, Ellen Jacobsen (*02-03-1842; †19-08-1919).
Hans Nielsen blev født i Havnelev af indsidder Niels Thomassen. Hans Nielsen deltog i krigen 1864, blev invalid og modtog resten af livet en pension eller som der står i FT 1870: "invalid med efterløn".
Hans Nielsen ansøgte i 1875 om Erindringsmedaljen og oplyste i den forbindelse, at han tilhørte 2. infanteriregiment, 1. kompagni. Han var menig med nr. 343. Han blev indkaldt til tjeneste i 1862 og ophørte i tjeneste 18. april 1864 (dagen for slaget på Dybbøl). Her blev han taget til fange af tyskerne, "syg nogle dage på Sølvgårdens Lazerat, behandlet som såret på Broager Lazerat, derefter forflyttet til Glücksburg .... Odense og derefter udskrevet af tjenesten." Han oplyser også, at han efterfølgende har fået en "invalidforsørgelse" meddelt i brev nr. 693. Endelig oplyser Hans Nielsen, at han er medlem af "De danske Vaabenbrødres Selskab" i Store Heddinge Afdelingen som nr. 4922, samt at han er husmand i Lund.
Ansøgningen er nederst påført "Berettiget". (Ansøgningen fundet på Statens Arkiver "Ansøgninger om erindringsmedalje 1864", Præstø Amt, Stevns Herred undt. St. Heddinge, ops. 178)
Hans Nielsen fik tildelt Tapperhedsmsdaljen for deltagelse i slaget ved Dybbøl. Medaljen blev af politiske årsager aldrig uddelt, men Hans Nielsen fik i 1876 Erindringsmedaljen i kobber som 100.000 veteraner fra de to slesviske krige fik.

Ellen Jacobsen blev født i Højstrup Markhus "Kunten" af indsidder Jacob Jensen og hustru Dorthe Marie Pedersdatter. Hun tjente ved FT 1860 på "Lundegård".
Den 23-06-1866 blev Ellen og Hans Nielsen gift i Lyderslev Kirke.
De fik ingen børn.

Ved  FT 1870 boede Ellen og Hans Nielsen i "Stendyssegård"s nu nedlagte inderstehus.

FT 1880, 1890, 1901, 1906, 1911 og 1916

Ellen og Hans Nielsen bor ved alle disse folketællinger i "Lillebo".

Ved FT 1906 anføres Ellen Jacobsens erhverv som "arbejderske".

Den 12-01-1915 solgte Vemmetofte Kloster "Lillebo" til karetmager Jens Jacob Nielsen (*03-03-1883; †) der blev født i Højstrup Markhus af indsidder Peter Nielsen og Kirsten Jacobsen.
Ellen Jacobsen og Kirsten Jacobsen var søskende, så det var Ellen og Hans' nevø der købte huset i 1915. Der skete da heller ingen ændringer for Ellen og Niels: de blev boende, og Jens Jacob blev boende hos sine forældre i "Kunten", hvor han ved FT 1911 og 1916 er registreret som tømrer og "julmand" samt ungkarl.

Først efter mosterens død i 1919 flyttede Jens Jacob ind til onklen.

FT 1921

De to enlige mænd, ungkarl og karetmager Jens Jacob Nielsen og enkemand Hans Nielsen, bor i "Lillebo".

Hans Nielsen døde i 1924.

Jens Jacob Nielsen (*03-03-1883; †) giftede sig i 1925 med Karen Jensine Nielsen (*31-07-1900; †) der var født i København.

Jens Jacob Nielsen udskilte de 929 m2 af matr.nr. 21b hvorpå "Lillebo" lå, som et selvstændigt matr.nr. med navnet 21c og byggede på jordstykket nord for "Lillebo" villaen "Pax" (matr.nr. 21b) og et værksted der senere blev omdannet til bolig og fik navnet "Lygten"  (matr.nr. 21d).

Ved skøde tinglæst d. 30-03-1926 solgte Jens Jacob Nielsen "Lillebo" til Hans Christian Andreasen (*30-04-1885; †30-01-1927), der var født i Faxe Sogn.

FT 1925

Hans Kristian Andreasen, *30-04-1885 i Faxe, husfader og agent
Hedvig Elisabeth Andreasen, *02-04-1893 i København, husmoder
Knud Ole Castor Andreasen, *24-03-1911 i Hylleholt, søn, sømand
Otto Kristian Jørgen Andreasen, *26-10-1914 i Hylleholt, barn
Grethe Marie Mathilde Andreasen, *17-03-1918 i Hylleholt, barn

Hans Christian Andreasen døde d. 30-01-1927 i Lund. Også i kirkebogen betitles han "agent".

Hans kone solgte ved skøde tinglæst d. 11-04-1927 "Lillebo" til Birthe Marie Nielsen (*16-10-1871; †).

FT 1930

Birte Nielsen *16-10-1871 i Vemmetofte, husmoder
Marinus Jensen *14-01-1904 i Vemmetofte, tømrer - midlertidigt fraværende på Nordfelt, Møn
Elna Jensen *24-03-1906 i Vemmetofte, husmoder
Jens Erik Jensen *19-01-1929 i Lund, barn
udøbt pige Jensen (Annelise) *08-08-1930 i Lund, barn

Elna og Marinus Jensen flyttede senere til matr.nr. 21b "Pax", hvor de boede i 1940.

FT 1940

Birte Marie Nielsen *16-10-1871 i Vemmetofte, aldersrentenyder

Ved skøde tinglyst d. 01-05-1943 solgte Birte Marie Nielsen "Lillebo" til Marius Peder Larsen.

 

Chr. Nissen2 skriver i "50 huse i Lund":

"Her boede Peter Brugs og Marie Brugs. Det blev de kaldt, fordi de var brugsfolk efter Kristine (Rasmus Hansens kone, se nr. 30, der var søster til Niels Olsen i nr. 42), som passede brugsen, da den lå oppe på hjørnet.
Da Peter Brugs døde, flyttede Marie fra Brugsen ned i Lillebo. Det var da Falk blev brugsmand lige efter krigen.
Så var der vist nogle år, hvor det var lejet ud til pensionatet (Pax). Og så kom Kaj Lund og Sonny, som har huset i dag. Han er pensioneret purser fra SAS og bor der nu hele året. Han har gjort meget ved huset. Buede vinduesruder og stokroser og sådant."

Peter Magnus Nielsen (*23-11-1883; †22-06-1946) kaldet "Brugs", fordi han var tidligere brugsuddeler (se matr.nr. 5g) købte ved skøde tinglyst d. 07-07-1945 "Lillebo" af Marius Peder Larsen.
Efter Peter Brugs' død i 1946 (kirkebogen siger: "... tidligere uddeler af Lund ... sidste fælles bopæl "Lillebo", Lund.") boede Marie Brugs i huset til sin død(?).
Hun fik dog først den 30-11-1961 skifteretsattest som adkomst.

Billede og tekst fra Niels-Erik Thomsen11
"Billedet taget i haven på “Toftegård” i 1950érne.
Fra venstre ses Sigrid Ravnshøj, min mor Dagny, Marie “Lillebo” (=Marie Nielsen der boede i “Lillebo”, tidl. Lund Brugs), Fru Mortensen (=Metha Mortensen, tidl. Lund skole)."

Pr. 15-07-1965 købte John Espensen huset. Han solgte 

Pr. 19-08-1975 til Ole Boyesen, der igen 

Pr. 12-07-1984 solgte til Kai Flemming Lund og Sonni Mitzi Lund fra Strøby Egede.

Pr. 01-07-2005 solgte Sonni og Kai Lund huset til Lene Dahl Lund (*12-06-1961; ) og Palle Lund (*24-10-1957; ) fra Renge ved St. Heddinge.
Fra samme dag lejede de nye ejere huset ud til sælgerne.

2013

Udlånt af Lokalhistorisk Arkiv St. Heddinge. Måske fra 60'erne eller 70'erne

2017

Gå til toppen af denne side

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk