Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 21b  Pax

Adresse: Lund Gade 16, 4673 Rødvig, Stevns

 

Ved matriklen i 1844 fik ejendommen der i 2014 hedder "Lillebo", matr.nr. 21b og dækkede det areal der i 2014 hedder matr.nr. 21c ("Lillebo"), 21b ("Pax") og 21d ("Lygten"). (se kortene nedenfor - kortet til venstre fra perioden 1858 - 76 og kortet til højre fra 2014).

Foto taget af Chr. Nissen2 i 1970'erne

Foto taget af Hanne Sophia Nissen2 i 2004

Dato for overtagelse Ejer                                                    FT      Beboer                                                Beboer (til leje)
  Vemmetofte Kloster  

Nuværende matriklen 21b var dengang en ubebygget del af 21c.
"Pax" bygget før 1925, men først udskilt fra 21c d. 11-02-1926

12-01-1915 Jens Jacob Nielsen  
  1925 Jens Jacob Nielsen (2)  
11-02-1926 (21b udskilt)   Kristian Værum Sørensen (3)
  1930 Thorvald Nielsen (1)
08-05-1933 Marinus Jensen   Marinus Jensen (6)  
  1940  
03-09-1949 Elna Jensen hans enke   Elna Jensen (6)  
29-05-1953 Jens Marius Holland   Jens Marius Holland (?)  
     
     
     
10-09-1998 Lilli Holland hans enke      
28-09-1998 Jane og Michael Deleuran Jensen   Jane og Michael Deleuran Jensen  
     
     

 

Den 12-01-1915 solgte Vemmetofte Kloster matr.nr. 21b "Lillebo" (nuværende matr.nr. 21c) til karetmager Jens Jacob Nielsen (*03-03-1883; †) der blev født i Højstrup Markhus "Kunten" af indsidder Peter Nielsen og Kirsten Jacobsen.

I "Lillebo" boede på det tidspunkt hans onkel og moster, Hans Nielsen og Ellen Jacobsen (se matr.nr. 21c)
Det var således deres nevø der købte huset i 1915. Der skete da heller ingen ændringer for Ellen og Niels: de blev boende, og Jens Jacob blev boende hos sine forældre i "Kunten", hvor han ved FT 1911 og 1916 er registreret som tømrer og "julmand" samt ungkarl.

Først efter mosterens død i 1919 flyttede Jens Jacob ind til onklen.

Hans Nielsen døde i 1924.

Jens Jacob Nielsen giftede sig i 1925 med Karen Jensine Nielsen (*31-07-1900; †) der var født i København.

Jens Jacob Nielsen udskilte de 929 m2 af matr.nr. 21b hvorpå "Lillebo" lå som et selvstændigt matr.nr. med navnet 21c, og byggede på jordstykket nord for "Lillebo" villaen "Pax" (matr.nr. 21b) og et værksted der senere blev omdannet til bolig og fik navnet "Lygten" (matr.nr. 21d).

FT 1925

Karen og Jens Nielsen bor i "Pax".

I slutningen af 1920'erne (1927 - 1929?) havde Karen og Jens Nielsen logerende: Gerda og Kristian Værum Sørensen med datteren Esther.
Værum Sørensen handlede med æg og kyllinger. Han begyndte også at slagte kyllinger i udhuset til "Pax", men pladsen blev for trang, så i 1929 flyttede familien til Havnelev og lejede smedjen.19
I 1933 købte Værum Sørensen matr.nr. 5d.

FT 1930

Karen og Jens Nielsen bor fortsat i "Pax" - nu med en logerende: ungkarl Thorvald Nielsen *17-06-1898 i Kongsted. Hans erhverv angives som "tøffelmager". Ved FT 1925 tjente han på "Søgård".

Jens Søgaard oplyser i "50 huse i Lund"2 at Jens Nielsen i begyndelsen af 1930'erne solgte "Pax" til Elna og Marinus Jensen, "som havde værksted i nabohuset, det der hedder "Lygten". Marinus' kone, Elna, holdt pensionat om sommeren. Der var tit så mange gæster, at de måtte have dem logerende i lejede værelser i husene omkring, f.eks. ovre i "Lillebo" og hos fiskerne Peter Frederiksen og Niels Olsen. I haven var der et skilt, hvor der stod: "Pension Pax, Kaffe m.m. fås." Siden boede Jens og Lilli Holland i huset."

Elna fra "Pax" på "Toftegård"s trappe sammen med Niels Peder Thomsens mor og søstrene Marie Frederiksen og Erna Østergaard. I 1950'erne
Foto udlånt af Niels-Erik Thomsen11  

Marinus Jensen (*14-01-1904; †15-05-1947) blev født i Vemmetofte Sogn af ledbogter Jens Lorentz Jensen og hustru Ane Kirstine Jensen af Vemmetofte Strand.
Marinus Jensen blev uddannet tømrer.

Den 25-02-1928 giftede Marinus Jensen sig i Hylleholt Kirke med ungpige Elna Marie Larsen (*24-03-1906; †) der var datter af skibsfører Peder Larsen og hustru Anne Marie Nielsen. Ved brylluppet var hendes far graver i Faxe Ladeplads.

Elna og Marinus Jensens børn er født i Lund.
Ved FT 1930 boede familien i matr.nr. 21c

Den 08-05-1933 fik Marinus Jensen skøde på "Pax".

Elna og Marinus Jensens børn:
Jens Erik Jensen
*19-01-1929
Se skolefoto fra 1936
Se skolefoto fra 1938
Annelise Jensen
*08-08-1930
Se skolefoto fra 1938
Birgit Jensen
*18-06-1932
 
Inge Jensen
*22-05-1935
Gift i Lyderslev Kirke d. 02-01-1955 med kommis Frederik Poulsen12 *20-12-1930 i Frøslev Mark, udlært i Lund Brugsforening 1946 - 50.
Bosat i Frederiksværk
Irene Merete Jensen
*06-02-1943
Tjente på "Søgård" og "Østergård" (på Lyderslev Mark) i slutningen af 1950'erne12

 

Foto udlånt af Niels-Erik Thomsen11
Tømrermester Marinus Jensen nr. 3 fra venstre ved rejsegilde på laden på "Toftegård" i 1939.

Foto udlånt af Niels-Erik Thomsen11
Tømrermester Marinus Jensen

FT 1940

Elna og Marinus Jensen bor i "Pax" sammen med de fire ældste børn.

Niels-Erik Thomsen11 fortæller:

"Marinus Jensen (født 14-01-1904 og død 15-05-1947). Blev altså kun 43 år gammel.
Marinus var tømrermester i Lund. Han var gift med Elna og de boede i Pax (matr. nr. 21b).
Han havde værksted i Lygten (matr. nr. 21d). Elna og Marinus havde flere børn bl.a. Erik
(var ingeniør, blev gift, men døde pludselig i ung alder) og Irene (gift og bor på Mols) – Min mor Dagny var gudmor til Irene. Både Erik og Irene holdt kontakt til mine forældre medens de levede.
Jeg husker Elna som en stor, munter og livsglad kvinde. Hun kom ofte på “Toftegård” – Hvis der ikke lige var nogen hjemme, når hun kom på besøg, gik hun blot selv ind i stuen og sang og spillede klaver.
Marinus var med til at bygge laden på “Toftegård” i 1939."
 

Elna og Marinus Jensens yngste datter, Irene, var involveret i en af min barndoms lærerige tildragelser:
Før jeg begyndte i skole kom jeg nogle gange med min mor på arbejde. Jeg holdt især af at komme med på "Nordlund", fordi Johanne var en ualmindelig rar dame, og fordi der var nogle store drenge (Troels og Ejnar), som et enebarn nok kunne se op til.
På de tider - i slutninge af 40'erne - kunne man sende en 5 - 6 årig dreng i brugsen med kontrabogen og en trækvogn uden bekymring for trafik og børnelokkere, så jeg blev sendt af sted på indkøb hos Falk. Efter veludført indkøb med Johannes varer velforvarede i trækvognen, traf jeg foran brugsen Irene, der nok var sendt i byen i samme ærinde som jeg. Jeg har uden tvivl villet imponere hende og inviterede på lakridspiber, der kunne fås hos Svend og Rosa. Vi fulgtes ad til købmandsforretningen. Jeg gik ind og forlangte to lakridspiber, og da jeg jo ikke havde noget der lignede kongens mønt, meddelte jeg flot, at min mor ville komme og betale.
Udenfor kunne jeg nu overrække et styk lakridspibe til Irene, og velfornøjet trak jeg vognen mod "Nordlund" igen.
Min mor var blevet lidt betænkelig ved, at indkøbsturen tog så lang tid, så hun sprang på cyklen, og midt på Møllebakken mødtes vi. Hun spottede straks piben og spurgte: "Hvor har du den fra?" "Fra Rosa", svarede jeg. "Jamen, du har jo ingen penge!", konstaterede mor . "Nej, men jeg sagde, at du kom og betalte". "Nå, så det gjorde du", var hendes reaktion samtidig med, at hun flåede piben ud af munden på mig og smed den ind på marken. "Nu kan du blive i sengen resten af dagen", var dommen. Jeg mener, at jeg undgik korporlig afstraffelse (sandsynligvis på grund af Johannes intervention), men resten af dagen - til dagens arbejde var afsluttet - tilbragte jeg i Johanne og Hans Ankers seng.
Og det lærerige? Jeg lærte, at man ikke skal købe på klods!

I efteråret 1950 fik Elna en stilling som kogerske i Karsemoselejren (ved Frederiksværk) først for Arbejdsteknisk Ungdomsskole, derefter Civilforsvaret og til sidst militærnægterne som brændte lejren ned12.
 

Den 29-05-1953 fik Lilli Egsborg Larsen (*05-03-1921;  og Jens Marius Holland (*14-12-1919; ) skøde på "Pax". De blev gift i Tuse Kirke d. 02-11-1947.
Jeg kan huske Holland som en lystig fyr der var kendt for at lave practical jokes. F.eks. gik der en historie om, at han en dag kørte uden om et par damer, der gik en tur. Han stoppede, rullede vinduet ned og spurgte: "Er I trætte af at gå?" Damerne der øjnede en chance for at få et lift, svarede: "Ja." "Så sku' I tage og begynde at løbe", replicerede Holland, rullede vinduet op og kørte videre.
Holland var handelsmand og kørte rundt i en mellemstor varevogn.

Pr. 28-09-1998 solgte Lilli Holland "Pax" til Jane Fejerskov Deleuran Jensen (*24-04-1970; ) og Michael Deleuran Jensen (*06-06-1963; ).

 

Chr. Nissen2 skriver:

"Huset blev bygget af en tømrer, der vist hed Jens og hans kone Karen. De solgte først i 30’erne huset til Marinus Jensen, som havde værksted i nabohuset, det der hedder Lygten (nr. 18). Marinus’ kone, Elna, holdt pensionat om sommeren. Der var tit så mange gæster, at de måtte have dem logerende i lejede værelser i husene omkring, f.eks. ovre i Lillebo (se hus nr. 38) og hos fiskerne Peter Frederiksen (se nr. 44) og Niels Olsen (se nr. 42). I haven var der et skilt, hvor der stod: ”Pension Pax, Kaffe m.m. fås”

Siden boede Jens og Lilly Holland i huset. Nu er det Michael og Jane som bor der."

 

2013

2017

Gå til toppen af denne side

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk