Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 3c  Niels Olsens Hus

Adresse: Lund Gade 25, 4673 Rødvig, Stevns

 

Den 20-03-1897 udskilles matr.nr. 3c fra 3a ”Toftegård” og sælges 29-06-1897 af gårdmand Lars Olsen til tømrermester Ole Nielsen Olsen (der i 1908 byggede Villaen ”Solbakken” til sig selv på matr.nr. 17c, hvor hans barndomshjem havde ligget).
Ole N. Olsen var Lars Olsens nevø, idet Lars Olsen og Ole Olsens far, Wilhem Olsen, var brødre (se ”Toftegård”).

Tømrermester Ole Olsen (Jens Søgaard kalder ham Ole Tømrer i Chr. Nissens ”50 huse i Lund”) byggede sandsynligvis huset der nu ligger på grunden, og ved FT 1901 boede hans far og søster i det.

 

Foto taget af Chr. Nissen2 i 1970'erne

Foto taget af Hanne Sophia Nissen2 i 2004

Dato ejerskifte

Ejer

FT

Beboere

1897

Ole Nielsen Olsen

 

Wilhelm Olsen (ejerens far) og datteren Maren Olsen

 

1901

1903

Karen og Niels Olsen

1906

Karen og Niels Olsen

 

1911

 

 

Karen og Niels Olsen samt datteren Johanne

 

 

 

 

1916

 

1921

 

1925

 

1930

 

1940

?

Karen Olsen

 

Karen Olsen og Johanne Olsen

?

Johanne Olsen

 

Johanne Olsen

1979

Poul Edgar Nielsen

 

 

1993

Grethe Jensen

 

 

1994

Michael Andersen

 

 

 

FT 1901

Vilhelm Olsen *03-06-1826, Enke, Husfader, Alderdomsunderstøttelse
Maren Olsen *19-10-1858, Ugift, Datter, Vask og Strygning

Wilhelm Olsen (*02-06-1826; †04-12-1901) blev født på "Toftegård" og boede det meste af sit liv i et 2-familieshus ved "Ellemosegård", matr.nr. 34.

Wilhelm Olsen var far til Ole Tømrer, der byggede matr.nr. 3c.

Efter Wilhelm Olsens død blev huset solgt til Niels Peter Olsen pr. 23-06-1903.

Niels Peter Olsen (*27-08-1878; †??) blev født i Lund af Karen Marie Pedersdatter og Jens Olsen, der boede i matr.nr. 25b (Kaptajnens Hus). Jens Olsen var arbejdsmand og stenfisker.

Niels Olsen opholdt sig ikke i Lund ved FT 1890 (hvor han var 11 år), men i 1901 (hvor han var 22 år) var han daglejer og boede hos forældrene.

Han købte som sagt den nybyggede ejendom på 3c d. 23-06-1903.

Den 23-10-1903 giftede han sig i Havnelev Kirke med sypige i Havnelev Karen Nielsen (01-12-1876; †??), datter af indsidder Lars Nielsen og Johanne Hansen i Havnelev.

Niels Olsen begyndte at fiske, og hans erhverv er ved de følgende folketællinger ”fisker”.
Hans kones erhverv er "syerske" ved FT 1906.

Se mere om Niels Olsen hos Chr. Nissen ”50 huse i Lund” s. 39.

 

Ved sølvbryllup på "Toftegård" d. 01-06-1953.
Fra venstre: Værum Sørensen (5d), kontrolassistent Katrine ? (12b), Poul Lindersgaard (16a), Karen Olsen (3c)
Foto udlånt af Niels-Erik Thomsen11 

Niels Olsen, Johanne Olsen, Karen Olsen, Anna Birthe Hansen (matr.nr. 4c), kusine Gunhild (fra Norge)16

Foto udlånt af Anna Birthe Villa16

Karen og Niels Olsen fik kun et barn: Karen Johanne Olsen (*29-11-1909; †ca. 1978). Hun boede sammen med forældrene så længe de levede og fortsatte med at bo i huset til sin død.

Johanne levede af at hjælpe til ved husførelsen i andre hjem og ved arrangementer i forsamlingshuset. Jeg kan huske, når hun kom til forsamlingshuset i sin sorte kjole med det pertentligt nystrøgne, hvide forklæde pakket i brunt papir og afleverede standardhilsenen: ”Jeg sku’ hils’ fra far og mor!”

Johanne havde en skavank i hoften, der betød at hun gik lidt vuggende.

Johanne blev aldrig gift.

Hun testamenterede sine ejendele til Kræftens Bekæmpelse, som solgte huset.

Til højre ses Niels Olsens familierelationer i Lund. Klik på billedet for at se det i stor størrelse.

Johanne Olsen i midten med det store fad.

Når der var ”spisegilde” på en af gårdene krævede det et vist mandskab at tilberede, servere og rydde af.

Billedet er taget ved Else og Jørgen Stubs bryllup på "Toftegård" d. 01-06-1957.

Fra venstre: Kirsten Bille (se "Stendyssegård"), Lillian (vist nok tjenestepige på "Søgård"), Gerda (som tjente på "Toftegård" og stammede fra Grønstrædet i Frøslev), Ella Madsen (se matr.nr. 12c), Anna Thorvald (matr.nr. 13b), Johanne Rasmussen (se matr.nr. 22c), Smedens Marie som var kogekone (se matr.nr. 24a) og Elna Kjølby (se matr.nr. 16b).
Siddende foran Johanne Olsen.11

Billedet udlånt af Niel-Erik Thomsen11.

 

Chr. Nissen2 skriver i "50 huse i Lund":

"Dette og de næste tre huse (nr. 43, 44 og 46) var oprindeligt næsten ens; Niels Olsens havde fem vinduer, de andre kun fire. De er formentlig bygget i begyndelsen af forrige århundrede.

Niels Olsen og hans kone Karen boede med datteren Johanne i huset. Han var arbejdsmand. Det var ham, der fortalte far (Erik Nissen), at hans (altså Niels Olsens) far var landarbejder på Vemmetofte og gik frem og tilbage hver dag til Lund. Han havde en pæl brændevin med hver dag til maden og Niels Olsen huskede mange år efter, at hans far ravede noget i det, når han tog vejen hjem efter arbejde.

Niels Olsen havde også hugget sten nede ved havnen med de to landarbejdere, der stemte ”forkert” ved et Rigsdagsvalg i 1880’erne ovre på Højstrup (man stemte ved håndsoprækning). (se også under nr. 5). De stemte på Venstre og blev derfor afskediget og smidt ud af deres boliger. Så samlede Venstrebønder på egnen penge ind til anlæg af den lille stenmole (som stadig kan ses til venstre for den store mole) og en båd, som blev brugt til stenfiskeri.

Niels Olsen kunne det der med at slå på en stor kampesten, så den sprak i stykker på bestemte linier. Han fiskede frem til begyndelsen af 50’erne sammen med Rasmus Hansen (Alfreds far) (se nr. 30). Han havde i øvrigt en hudsygdom, der gjorde at han havde lyse plamager på hænderne midt i alt det solbrændte.

Så boede Johanne der i mange år. Hun var ugift. Hun gik lidt dårligt, men var meget ude og hjælpe til forskellige steder. En dag da nogen kom på besøg, var hun død i sin stol.

Så blev huset solgt til et ægtepar, der var Jehovas vidner. Men de faldt ikke til i byen og solgte huset til den nuværende ejer Michael, der er typograf."

Den 10-10-1979 fik Poul Edgar Nielsen endeligt skøde på huset af Kræftens Bekæmpelse.

Han solgte d. 15-10-1993 huset til Grethe Jensen, og hun solgte det d. 10-01-1994 til Michael Andersen (*25-02-1946; †)

 

2017

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk