Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 25b  Kaptajnens Hus

Adresse: Lund Gade 38, 4673 Rødvig, Stevns

 

Vemmetofte Kloster ejede huset til d. 22-08-1871 hvor det solgte ejendommen matr.nr. 25 (i 2015 = matr.nr. 25a + matr.nr. 25b) til Søren Hansen (se mere nedenfor).

Foto taget af Chr. Nissen2 i 1970'erne

Foto taget af Hanne Sophia Nissen2 i 2004

 

Matr.nr. 25b Kaptajnens Hus

Dato

Ejer

FT

Beboere (antal i fam.)

(Fæster/ejer)

Beboere (antal i fam.)

(Indsidder/inderste)

 

Vemmetofte Kloster

1787

Lars Ingvardsen (5)

 

 

 

 

1800

1801

 

 

 

 

1828

 

Carl Jeppesen (?)

 

 

1834

Anne Catrine Hansdatter (1) enken

Niels Nielsen (2)

1834

1840

Søren Hansen
gift 1. gang med Anne Catrine Hansdatter
gift 2. gang med Anna Hansdatter fra ”Hagbards Hus”

Jørgen Olsen (3)

 

1845

Anne Larsdatter (1) Jørgen Olsens enke

1850

1850

Jens Andreasen (2)
gift med Anne Larsdatter (ovenfor)

 

1855

 

1860

1871

Søren Hansen

1870

 

1878

Jens Olsen

1880

Jens Olsen (2 – 5)

 

1890

1900

1901

 

1906

 

1911

 

1916

 

1921

1923

Karen Olsen enke

1925

Karen Olsen (1) enke

1931

Marinus Jensen

1930

Ubeboet

1937

Jens Peter Olsen

 

Agnes og Johannes Schram

 

1940

Jens Peter Olsen (5)

1942

Hans Olsen Jens Peter Olsens far

 

Anna og Hans Olsen

 

 

1956

Anna Olsen (adkomst i 1958)

 

Anna Olsen

1958 Kaptajn Larsen    

1966

Mühlhausen

 

Mühlhausen

1974 arkitekt Ole Nørgaard    
1975 Sigurd Larsen    

1978

Arne Nyhuus

 

Nyhuus

1984

Janne og Jørn Houmann

 

 

 

 

 

2000

 

 

2011

Inge Sperling og Mads Henning Pedersen

 

 

 

Den første der med sikkerhed kan konstateres at have haft huset til leje af Vemmetofte Kloster er udrider Lars Ingvorsen (*ca. 1750; †). En udrider defineres i Ordbog over det danske Sprog: bereden person, der var ansat paa et gods (en herregaard) og red ud for at tilsige bønderne til hoveritjeneste olgn., ell. som var ansat hos en øvrighedsperson og red rundt med breve, besked, paabud olgn. fra denne ell. (undertiden) udøvede en slags polititjeneste.

Lars Ingvorsens kone hed Anne Andersdatter (ca. 1750; †19-02-1834).

FT 1787

Lars Ingvorsen, 36 år, udrider ved Højstrup
Anne Andersdatter, 36 år, hans kone
Ingvor Larsen, 3 år, barn
Anders Larsen, 1 år, barn
Maren Henrichsdatter, 11 år, tjenestepige

FT 1801

Lars Ingvorsen, 49 år, jordløs husmand, arbejder ved "Højstrup"
Anne Andersdatter, 49 år, hans kone
Marie Larsdatter, 8 år, barn
Maren Larsdatter, 6 år, barn
Jens Larsen, 3 år, barn
Maren Jensdatter, 89 år, enke efter Jens Christoffersen, almisselem (*ca. 1711; †06-04-1805)

Pr. 28-06-1828 overtog Carl Jeppesen (ca. *1765; †15-12-1832) lejemålet af huset. Han var "forhenværende skovfogde af Fælledskoven"4

Hans første kone hed Kirsten Jensdatter. Hun døde i 1813. Hans anden kone hed Anne Catrine Hansdatter (*18-09-1789; †03-05-1844), var født i Lund (af gårdmand Hans Hansen på "Ellemosegård") og var første gang gift med indsidder Christen Hansen i Ll. Spjellerup, der døde i 1828.
Jeg har endnu ikke fundet hvornår Catrine og Carl Jeppesen blev gift.

Carl Jeppesen døde d. 15-12-1832.

FT 1834

Anne Catrine Hansdatter, 45 år, husmandsenke
Niels Nielsen, 62 år, inderste, daglejer (*ca. 1772; †13-02-1850) se mere "Stormflodshuset"
Birthe Nielsdatter, 58 år, hans kone (*19-11-1775; †02-06-1864) se mere "Stormflodshuset"

Den 24-08-1834 giftede enken efter Carl Jeppesen, Catrine Hansdatter, sig i Lyderslev Kirke med ungkarl Søren Hansen (*16-06-1807; †19-05-1890). Hun var 45 år gl., han 27.
Søren Hansen var snedker. Ved FT 1834 (d. 18-02-1834) boede han sammen med sin mor som inderste på "Ellemosegård" (sandsynligvis i matr.nr. 34) og forsørgede hende. Et halvt år efter blev han gift og flyttede ind i matr.nr. 25b, hvor hans kone havde boet med sin tidligere, nu afdøde mand. Som det ses ovenfor havde hun ved folketællingen et ægtepar boende til leje.

Pr. 20-08-1835 fik Søren Hansen lejemålet på huset efter "Carl Jeppesens enke."4

Jørgen Olsen (*ca. 1782; †13-06-1844) var enkemand og indsidder, da han d. 05-11-1824 blev gift i Lyderslev Kirke med pigen Anne Larsdatter (*03-09-1796; ), datter af husmand Lars Pedersen i "Lundeledhus". Hun tjente hos præsten i Lyderslev ved brylluppet.
Jørgen Olsen var i 1811 (09-10-1811) blevet gift med enken (Else Nielsdatter) på "Espemosegård" i hendes forsøg på at forblive gårdmandskone, men fæstet blev givet til sønnen Niels Pedersen, så Else Nielsdatter og Jørgen Olsen måtte flytte ud i inderstehuset eller aftægtshuset. Else Nielsdatter døde i 1823.
Ved FT 1834 boede Anne Larsdatter og Jørgen Olsen i "Espemosegård"s inderstehus.

FT 1840

1. familie

Søren Hansen, 33 år, husmand og snedker
Anne Catrine Hansdatter, 51 år, hans kone

 

2. familie

Jørgen Olsen, 57 år, inderste og daglejer (*ca. 1782; 13-06-1844)
Anne Larsdatter, 42 år, hans kone (*03-09-1796; †)
Maren Jørgensdatter, 13 år, deres barn

Den 03-05-1844 døde Anne Catrine Hansdatter.

Den 13-06-1844 døde Jørgen Olsen.

Den 27-07-1844 giftede Søren Hansen sig i Lyderslev Kirke med Anna Hansdatter (*19-04-1823; †14-08-1879), der voksede op i "Hagbards Hus".

FT 1845

1. familie

Søren Hansen, 38 år, husmand og snedker
Anna Hansdatter, 22 år, hans kone

2. familie

Anne Larsdatter, 47 år, inderste og enke
 

Anna og Søren Hansen fik et barn: Hans Sørensen (*23-07-1849; †20-09-1896), der som voksen byggede en ejendom på den matrikel der ved matriklen af 1844 blev tildelt forældrenes husmandssted med betegnelsen matr.nr. 25a.

 

Den 02-11-1849 giftede enken efter Jørgen Olsen, Anne Larsdatter, sig i Lyderslev Kirke med Jens Andreasen (*ca. 1809; †). De fortsatte med at bo til leje hos Søren Hansen. Jens Andreasen arbejdede som daglejer.

FT 1850 (og 1855)

1. familie

Søren Hansen, 43 år (48), husmand og snedker
Anna Hansdatter, 27 år (32), husmoder
Hans Sørensen, 1 år (6), barn

2. familie

Jens Andreasen, 40 år (45), inderste og daglejer
Anne Larsdatter, 52 år (57), husmoder
 

FT 1860 (og 1870)

1. familie

Søren Hansen, 53 år (63), husmand og snedker
Anna Hansdatter, 37 år (46), husmoder
Hans Sørensen, 12 år (fraværende), barn

2. familie

Jens Andreasen, 51 år, daglejer
Anne Larsdatter, 62 år, husmoder
 

Anne og Jens Andreasen flyttede mellem 1860 og 1870 til matr.nr. 32 "Mesters Hus".

Ved udskiftningen i 1861 fik husmandsstedet matr.nr. 25 tildelt den sydligste jordlod i rækken vest for "Lindersgård"s jord (se matrikelkort ovenfor).

Ved FT 1870 boede kun Anna og Søren Hansen i "Kaptajnens Hus".

Ved arvefæsteskøde af 22-08-1871 solgte Vemmetofte Kloster matr.nr. 25 til Søren Hansen. D.v.s. både det nuværende matr.nr. 25a og 25b.

Den 11-11-1879 solgte Søren Hansen matr.nr. 25a ("Strandbo") til sønnen Hans Sørensen, der byggede et husmandssted på grunden.

Anna Hansdatter døde d. 14-08-1879.

Hans Sørensen giftede sig d. 29-10-1879 med datteren fra "Lindersgård", Inger Larsen.

Søren Hansen flyttede ud til sønnen og svigerdatteren på "Strandbo".

Søren Hansen solgte pr. 05-11-1878 matr.nr. 25b "Kaptajnens Hus" til Jens Olsen, der indtil da havde boet sammen med konens forældre i "Stendyssegård"s nu nedlagte inderste-hus.

Jens Olsen (*22-03-1847; †25-04-1923) blev født i Alslev Sogn af husmand Ole Pedersen. Den 29-11-1869 blev han gift i Frøslev Kirke med Karen Marie Pedersen (*12-11-1848; †25-06-1936) der var datter af husmand Peder Nielsen og hustru Kirsten Frandsdatter i Lund. De boede i "Stendyssegård"s nu nedlagte inderste-hus.
Da de blev gift tjente Jens hos gårdmand Peder Jensen i Havnelev og Karen Marie hos gårdmand Hans Christensen i Frøslev.
Efter brylluppet flyttede Karen ind hos sine forældre. Jens Olsen blev i sin plads i Havnelev til i hvert fald maj 1870, hvorefter han nok også er flyttet til Lund. Jens Olsen står i FT 1870 (1. februar) i Havnelev Sogn under Peder Jensens husholdning, Karen i Lund under farens husholdning sammen med datteren Ane Marie.
Hvor familien har boet fra 1870 til 1878 er svært at vide, men sandsynligt er det, at de har boet sammen med Karens forældre i det nu nedlagte inderste-hus.

Karen og Jens Olsens børn:
Ane Marie Olsen
*21-11-1869
KB Lyderslev 1853-92 ops. 68: "moder, ugift fruentimmer Karen Marie Petersen, opholdende sig for sin fader hd Peder Nielsen i Lund; fader, hendes forlovede ungkarl Jens Olsen, tjendende i Havnelev."
Ane Marie flyttede som voksen til Norge og fik bl.a. en datter, Gunhild, der ses på foto sammen med Niels Olsen og hans familie, matr.nr. 3c16 
Ole Peder Olsen
*03-05-1875
 
Niels Peder Olsen
*27-08-1878
Gift og bosat i matr.nr. 3c
Birte Kirstine Olsen
*16-01-1882
Gift og bosat i matr.nr. 4c
Lars Peder Olsen
*17-03-1886
 

Det er Jens Olsen, som Christian Nissen i "50 huse i Lund" fortæller om i referat fra sønnen Niels Olsen: Niels Olsen og hans kone Karen boede med datteren Johanne i huset (matr.nr. 3c). Han var arbejdsmand. Det var ham, der fortalte far (Erik Nissen), at hans (altså Niels Olsens) far var landarbejder på Vemmetofte og gik frem og tilbage hver dag til Lund. Han havde en pæl brændevin med hver dag til maden, og Niels Olsen huskede mange år efter, at hans far ravede noget i det, når han tog vejen hjem efter arbejde.

FT 1880

Jens Olsen, 33 år, husfader og arbejdsmand
Karen Pedersdatter, 32 år, husmoder
Ane Marie Olsen, 11 år
Ole Peder Olsen, 5 år
Niels Peder Olsen, 2 år
 

FT 1890

Jens Olsen, 43 år, husfader og arbejdsmand
Karen Olsen, 42 år, husmoder
Ane Marie Olsen, 21 år, sypige
Birte Kirstine Olsen, 8 år
Lars Peder Olsen, 4 år
 

FT 1901

Jens Olsen, 54 år, husfader og stenfisker
Karen Olsen, 53 år, husmoder
Niels Peder Olsen, 23 år, søn, daglejer
Ane Marie Olsen, 32 år, jomfru
Birte Kirstine Olsen, 19 år, jomfru
 

FT 1906

Jens Olsen, 59 år, husfader og stenfisker
Karen Olsen, 58 år, husmoder
Rasmus Hansen, 25 år, logerende, sømand (senere gift med datteren Birte Kirstine Olsen og bosat i matr.nr. 4c)

FT 1911, 1916 og 1921

Jens Olsen, 64 år, husfader og aldersrentemodtager
Karen Olsen, 63 år, husmoder

Karen Olsen sidder til højre uden for "Kaptajnens Hus".
Foto udlånt af Anna Birthe Villa16 

Karen og Jens Olsens familierelationer i Lund

I "50 huse i Lund" fortæller Chr. Nissen2 om Jens Olsens søn, Niels Olsen:

"Det var ham, der fortalte far (Erik Nissen), at hans (altså Niels Olsens) far var landarbejder på Vemmetofte og gik frem og tilbage hver dag til Lund. Han havde en pæl brændevin med hver dag til maden og Niels Olsen huskede mange år efter, at hans far ravede noget i det, når han tog vejen hjem efter arbejde."

Den 25-04-1923 døde Jens Olsen.

Ved den følgende folketælling i 1925 boede Karen Olsen alene i huset.

Mellem 1925 og 1930 flyttede hun op til datteren og svigersønnen i matr.nr. 4c. Karen Olsen døde d. 25-06-1936.

Der synes ikke at have boet nogen i huset ved FT 1930.

Christian Nissen2 (og Jens Søgaard) oplyser i "50 huse i Lund" at Agnes og Johannes Shram (se matr.nr. 2d) boede i huset i midten af 30'erne.
De nævner også en Jens Peter Olsen der skulle have boet der efter Karen Olsen. Denne Jens Peter Olsen kunne være søn af Anna og Hans Olsen. Han boede angiveligt i en periode i det nu nedlagte hus på "Stendyssegård"s mark ved Højstrupvej. Om Jens Peter Olsen og hans familie boede der eller i "Kaptajnens Hus" i 1936 er ikke til at vide, men de boede i Lund, for på et skolefoto fra 1936 er sønnen Hans Olsen med på billedet.

FT 1940

Jens Peter Olsen *09-11-1901, arbejdsmand ved land- og skovbrug
Valborg Margrethe Olsen *17-04-1907, husmoder
Hans Henning Olsen *19-11-1928, barn Se skolefoto fra 1936
Karl Viggo Olsen *09-01-1930, barn
Johannes Ejløv Olsen *27-01-1931, barn

Jens Peder Olsen (*09-11-1901; ) blev født i Hylleholt Sogn af husmand Hans Olsen og hustru Anna Sofie Juliane Ibsen (se mere om dem nedenfor).
Da Jens Peder d. 18-12-1928 blev gift i Lyderslev Kirke med Valborg Margrethe Kristiansen (*17-04-1907; ) var han chauffør i København. Valborg var opvokset i det nu nedlagte hus på "Stendyssegård"s mark ved Højstrupvej.

Ved FT 1940 var Jens Peder Olsen en af tællingskommissærerne.

"50 huse i Lund" beretter også at Anna og Hans Olsen flyttede ind under krigen.

Hans Christian Olsen (*05-02-1876; †23-03-1956) blev født i Smerup Sogn af indsidder Hans Olsen og hustru Inger Marie Nielsen. Hans kone  Anna Sofie Juliane Ibsen (*15-05-1881; †) var datter af indsidder Frederik Ibsen og hustru Ane Margrete Jensen, (38 år ved fødslen), Frøslev Sogn.
De blev gift d. 06-09-1899 i Frøslev Kirke og slog sig ned på Favrby Mark i Hylleholt Sogn, hvor alle deres børn blev født - undtagen den ældste som de fik før brylluppet.
Senere flyttede de til et statshusmandsbrug i Lejerstofte (matr.nr. 2p).

Anna og Hans Olsens børn:
Niels Frederik Olsen
*09-03-1899   
Født i Frøslev.
Gift med Karen Sofie Kristiansen:
Arbejdsmand i Faxe Ladeplads,
senere parcellist i Lejerstofte.
Forældre til Grethe Larsen,
se 11e og 22d.
Jens Peder Olsen
*09-11-1901
Gift d. 18-12-1928 i Lyderslev Kirke
med Valborg Margrethe Kristiansen fra
det nu nedlagte hus på "Stendyssegård"s
mark; senere bosat i samme hus.
Margrethe Marie Olsen
*28-09-1903
 
Morten Christian Olsen
*22-08-1905
 
Hans Henry Olsen
*15-11-1907
Gift i Kallehave Kirke d. 21-06-1929
med Esther Gudrun Jensen *06-02-1907
Senere bosat i Lund i matr.nr. 30a
Karen Johanne Annine Olsen
*06-04-1910
 
Rosa Isabella Olsen
*20-05-1913
Gift d. 09-11-1931 og bosat i Lund,
se matr.nr. 4d
Martin Christian Olsen
*21-07-1914
 
Niels Peter Olsen
*13-12-1916
 

Den 07-12-1942 solgte Jens Peter Olsen "Kaptajnens Hus" til sine forældre, Anna og Hans Olsen. De var da henholdsvis 61 og 66 år gamle.
Hans døde 14 år senere i 1956, og Anna blev boende i huset endnu nogle år. Berthe Willumsen (fra "Bungalowen") husker, at hun i sommeren 1957 ell. 58 drak te hos Anna i den fine stue til højre for indgangen sammen med sin mor.

Anna Olsen solgte i 1963 huset til kaptajn Larsen.

Hans Olsens bror, Niels Olsen, var gift med en søster til Niels Frederik Thomsens kone, Karen Marie, på matr.nr. 21a. Se sammenhængen mellem fam. Thomsen og fam. Olsen.
Niels-Erik Thomsen11 fortæller: "Min farmor = Karen Marie Thomsen (matr nr 21a) havde en søster der hed Kirstine Olsen (født Hansen), født 7/6 1873 og død 25/5 1947.Hun blev kaldt Kirstine / “Stine”, eller "moster i Ladepladsen”.
Hun boede i et hus der hedder "Fauervang" i Fakse Ladeplads. Dette hus ligger i begyndelsen af Fakse Ladeplads, på højre side af gaden, når man kommer fra Vemmetofte. Hendes far (Niels Hansen, ham der var med i krigen i 1864) boede der til sin død. Han havde ellers været bestyrer på "Skovgård" i Lille Tårøje i mange år, men herefter kom han til Fakse Ladeplads til datteren Kirstine og pasede da hestene i Faxe kalkbrud.
Kirstine Hansen var nærmest som en mor for min farmor (Karen Marie Hansen) fordi farmor kun var 10 år gammel da hendes moder (Inger Marie Hansen, født Johansen) døde. Kirstine Hansen var 7-8 år ældre end farmor.
Kirstine Hansen var gift med Niels Olsen. Han døde i 1915 af “vatersot”. Niels Olsen var bror til Kristian Olsen som boede på "Møllekær" i Hellested. Min bror Peter Bøje Thomsen (Bøje) købte siden hen "Møllekær" af Kristian Olsen og drev denne gård i en årrække inden han flyttede til Faxe, hvor han boede i et parcelhus og arbejdede i Stevns Fakse Andels Foderstofforretning indtil sin pludelige uventede død d. 15. august 1981 (hjertetilfælde)."

Foto udlånt af Lokalhistorisk Arkiv St. Heddinge

I 1966 overtog Mühlhausen ejendommen. Han solgte i 1974 til arkitekt Ole Nørgaard, der året efter solgte videre til Sigurd Larsen.

I 1978 overtog Nyhuus ejendommen.

Chr. Nissen "50 huse i Lund"2 fortæller:

"Da Jens var barn boede der en gammel kone, som syede kludesko efter mål. Man kan vel ikke sige, hun levede af det, men hun var en ældre dame, men lavede nogle fine sko. Hun stak sådan nogle såler der med en spids nål. Og så fik man at vide, at nu kunne man komme hen og hente dem. For at komme derover, skulle man over bækken - en åben afløbsrende, der blev kaldt ”Rosenbækken”. Den blev jo rørlagt sidst i 1930 - måske var det i 28. Og vi kravlede igennem rørene hernede - de blev støbt ovre i Søgårds lade. De havde nogle forme, som de fyldte det op i, og så stod de natten over. Og så kom de ud bagved. Der blev lavet mange, du fredsens kineser. Og de blandede med skovl. Jeg tror, det var i 1928.

Men, altså når man skulle hente kludeskoene måtte man gå over gangbrættet. Dengang var der åben grøft hele vejen oppe fra Bækkelund. Der var ellers kun tre overgange: En ved Bækkelund, en ved Strædet, hvor vejen gik til Faxe og så her nede ved skolen. Det var dengang Johannes (Jens' bror) løb bag efter en legevogn, som selv overtog styringen, og så kørte han lige ud og ned i grøften. Det var sådan en rigtig “Konen i muddergrøften”.

Omkring 1934-38 boede Johannes Schram og hans kone Agnes (født Haugaard) med døtre i huset (se også nr. 47)

Efter hende med kludeskoene boede Jens Peter Olsen der. Og efter ham Hans Olsen og Anna. De flyttede vist ind under krigen. Han havde været en dygtig landmand oppe i Boestofte på ca. 10 tdr. land eller sådan noget i den stil. Så huset her var en slags pensionistbolig. Deres have var ligesom et mønsterbrug. ”Der var fand’me ikke noget forkert, der kunne trives der”, husker Jens. ”Sådan var det også med skolehaven, som de passede i mange år - kartoflerne de stod sgu’ på række dér”.

Hans Olsen var ikke bange for at give en hånd med. Når de tærskede på Søgård, kom han tit over: Jeg kan da godt smide lidt hen hvis det kniber. Han gik med sort kasket med lakskygge og med stråhat om sommeren. Han døde engang i 50’erne og hun kom på alderdomshjemmet i Boestofte og døde i midten af 60’erne. Rosa (se bl.a. nr 31) var deres datter.

Anna Hans Olsens arvinger solgte huset til Kaptajn Larsen ovre fra Stevnsfortet. Men så mistede de en søn og så kunne han hverken det ene eller andet, så de solgte og flyttede til Rødvig. Så boede der en familie Mühlhausen i nogle år. Deres datter Lise Mühlhausen er gået til fjernsynet. De solgte huset til ”kartoffelmanden”, Nyhus hed han og handlede med kartofler. De boede der i temmelig mange år.

Efter dem kom for en halv snes år siden Jørn og Janne Houmann. Han havde været brygmester på Carlsberg og hun er tidligere medarbejder i Danmarks Radio."

Pr. 24-10-1984 solgte Arne Fabricius Nyhuus, der var bosat i Ishøj, "Kaptajnens Hus" til Janne og Jørn Houmann, der var bosat i København Ø.

Pr. 28-06-2011 solgte de huset til Inge Sperling Pedersen (*26-12-1956; ) og Mads Henning Pedersen (*24-05-1955; ) fra Søborg i lige sameje.

2013

2017

Gå til toppen af siden

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk