Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 4c og 4i

Adresse: Højstrupvej 26, 4673 Rødvig, Stevns

 

Den 31-05-1890 blev matr.nr. 4c udskilt fra matr.nr. 4a ”Møllehøjgård” og solgt til Lund Brugsforening, der opførte en bygning som det første udsalgssted for foreningen.

 

Foto taget af Chr. Nissen2 i 1970'erne

Foto taget af Hanne Sophia Nissen2 i 2004

Matr.nr. 4c

Dato

Ejer

FT

Beboere (antal i fam.)

(Fæster/ejer)

Beboere (antal i fam.)

(Indsidder/inderste)

 

Vemmetofte Kloster

1855

Ubebygget landbrugsjord

 

1860

 

1870

1877

”Møllehøjgård”

 

 

1880

1890

Lund Brugsforening

1890

Hans Fredriksen (2)

 

1900

1901

 

 

1906

 

1907

Rasmus Hansen

 

Rasmus Hansen (3)

 

 

1911

 

 

1916

 

 

1921

 

 

1925

 

 

1930

Alfred Hansen (4) en søn

 

1940

1950

1950

 

 

1969

Alfred Hansen

 

Alfred Hansen

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

2003

Arne Aabjerg Larsen

 

Pia

 

 

 

?

 

2019 Camilla Solkær Buskov
Chr. Henrik Christensen-Dalsgaard
     

Foreningens første uddeler, der også boede i huset, var Hans Frederiksen (*11-06-1866; †24-11-1948). Se mere om Hans Frederiksen på matr.nr. 2b.

Den 28-09-1895 blev han gift med Ane Marie Hansen fra Ll. Torøje, Smerup Sogn. Hun tjente i 1890 på "Søgård".
De fik ingen børn.

Ved FT 1901 og 1906 er Hans Frederiksen uddeler i Brugsen på 4c.

Den 17-05-1906 købte Lund Brugsforening matr.nr. 5g og opførte et nyt udsalgssted og bolig til uddeleren.

 

Den 08-01-1907 købte fisker Rasmus Hansen (*26-12-1881; †22-06-1969) (der var bror til Ane Marie Hansen) ejendommen 4c for 6.000,- kr. i guld16.
Han var søn af husmand Hans Olsen og Ane Marie Mortensen fra Ll. Torøje. Ved FT 1901 var han karl på ”Søgård”. Ved FT 1906 boede han til leje i "Kaptajnens Hus", hvor hans senere svigerforældre boede.
Den 02-10-1906 blev han gift med Birte Kirstine Olsen (*16-01-1882; †15-01-1931), datter af Karen Marie og Jens Olsen i "Kaptajnens Hus" matr.nr. 25b. Hun var søster til fisker Niels Olsen (se matr.nr. 3c). Se deres anetræ.

Den 11-08-1908 købte Rasmus Hansen matr.nr. 4i på 152 m2.

Rasmus Hansen yderst til højre
Foto udlånt af Anna Birthe Villa16 

Peter Frederiksen (se matr.nr. 3f), Gunnar Hansen og Rasmus Hansen i 1940'erne
Foto udlånt af Anna Birthe Villa16

Alfred Hansen, Rasmus Hansen, Gunnar og Anna Birthe o. 1950
Foto udlånt af Anna Birthe Villa16 

Mindesten for Familien Rasmus Hansen
på Lyderslev Kirkegård
Foto 2015

Kirstine og Rasmus Hansens børn:
Alfred Hansen
*03-01-1911
†16-03-1911
 
Hans Alfred Hansen
*06-03-1912
Fisker i Lund. Bosat på matr.nr. 4c

Ved FT 1916 havde Rasmus Hansen en årsindtægt på 800,- kr, en formue på 1.000,- kr og betalte 2,05 kr i skat. (1 kr svarede til ca. 41 kr i 2012-priser; en tjenestekarl på en gård tjente 400,- kr pr år + kost og logi).

Alfred Hansen (*06-03-1912; †??) fiskede sammen med sin far.

Ved FT 1930 boede Kirstines mor, Karen Marie Pedersdatter, hos dem. Hun døde i 1936.

Alfred Hansen blev gift d. 28-11-1936 på Frederiksberg Rådhus med Inga Bendix Christiansen (*13-06-1913; †ca. 2002),
De boede sammen med Alfreds forældre i 4c.

Inga og Alfreds børn:
Gunnar Hansen
*02-03-1938
Fisker i Lund. Byggede hus på matr.nr. 4x
Anna Birthe Hansen
*30-04-1945
Sygeplejerske i Faxe2
Gift Villa. To børn: Jan *1970 og Lars *1972

Se deres anetræ.

Alfred og Inga
Foto udlånt af Anna Birthe Villa16 

Alfred og Otto Frederiksen (se matr.nr. 3f)
Foto udlånt af Anna Birthe Villa16 

Alfred Hansen, Jan (barnebarn) og Gunnar Hansen (se matr.nr. 4x) i 1970'erne.
Foto udlånt af Anna Birthe Villa16 

Alfred Hansen, Randi (svigerdatter), Lars (barnebarn), Gunnar Hansen
Foto udlånt af Anna Birthe Villa16  

Gunnar og Alfred Hansen salter sild
Foto udlånt af Anna Birthe Villa16 

Gunnar og Alfred Hansen salter sild
Foto udlånt af Anna Birthe Villa16 

Hanne Larsen (matr.nr. 4f), Ulla Hansen (matr.nr. 12b), Anna Birthe Hansen, Lisbeth Kristensen (matr.nr. 2c), Anne Grethe Nielsen (matr. 17c) i 1950'erne
Foto udlånt af Anna Birthe Villa16  

Susanne Nielsen (matr.nr. 17c), Anna Birthe Hansen, Anne Grethe Nielsen (matr.nr. 17c) i 1950'erne
Foto udlånt af Anna Birthe Villa16 

Birte Kirstine Olsens og Rasmus Hansens familierelationer i Lund.
Klik på billedet for at gøre det større.

Den 06-03-2003 købte Arne Aabjerg Larsen (*23-06-1947; †), Hårlev, ejendommen af boet efter Inga Hansen. Overtagelse pr. 01-04-2003.

Chr. Nissen2 skriver i ”50 huse i Lund” s. 31:

"Huset var den første brugs i byen. Det blev så købt af Kirstine og Rasmus Hansen, der havde sejlet på langfart, men så blev fisker.

Rasmus Hansen sad på sine ældre dage altid på bænken (se foto) ved hjørnet og holdt styr på trafikken. Når folk de sådan spurgte om vej og sådan noget, så fik de altid besked “dernede på hjørnet, hvor den gamle mand sidder på bænken”. Han sad der enten det var sommer eller vinter...Om vinteren, når det var sne, så fejede han lige sneen væk. Lige præcis så det passede.
Han gjorde ikke unødigt arbejde.

På sine gamle dage rystede han lidt på hovedet hele tiden. Nogle oplevede det som om han sad der med sin stok og rystede på hovedet, når der kom børn forbi og tænkte: ”Den ungdom, den ungdom”.

Han havde også en særlig rolle, når der skulle sættes både i vandet nede ved havnen. Rasmus Hansen gav ordre om at sætte skuldrene imod og løfte til. Og så råbte han med en særlig betonet rytme: ”Gå væk, gå væk, gå væk, gå væk..” mens båden gled ned mod vandet. Ja...når først der kom gang i maskinen, så skulle den altså derudaf... Det var vel også på den måde, at når først de havde sat skivet i gang, så skulle man sørge for at holde det gående... De måtte ikke standse op, så den stod stille.. Det kan jo være svært at få startet igen, selv om man havde været der med tjærekosten...

Rasmus Hansen fiskede sammen med sin søn, Alfred, som også boede i huset med sin kone, Inga. og børnene Gunner (se nr. 34) og Anne Birthe, som lige har haft 25 års jubilæum som røntgensygeplejerske ovre i Fakse. Inga døde 92 år gammel en gang omkring 2002.

Det er vist en ovre fra Klippinge, der har købt huset. Han har lejet det ud til Pia."

Pr. 01-05-2019 overtog Camilla Solkær Buskov (*09-02-1983; ) og Christian Henrik Christensen-Dalsgaard (*06-05-1984; ) fra København K ejendommen.

Matr.nr. 4c midtfor
Udlånt af Lokalhistorisk Arkiv, St. Heddinge

2013

2013

2017

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk