Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 2d "Lund gl. Friskole"

Adresse: Lund Gade 35, 4673 Rødvig, Stevns

Lund Friskole blev bygget på det nordvestligste hjørne af ”Søgård”s jord i 1895. Grunden blev ikke udmatrikuleret med det samme; først d. 08-05-1917 fik I/S Lund - Ll. Torøje Friskole skøde på ejendommen. Da var grunden på 872 m2. I 1985 blev grunden reguleret ved tilkøb fra 2a ”Søgård” til sine nuværende 1.087 m2.

Det har været ejeren af ”Søgård”, Jens Nielsen, der har været den reelle ejer af ejendommen, men ved FT 1901 boede der 4 personer i huset (ud over at det var skole for et antal elever).

 

Dato ejerskifte

FT

Ejer

Beboere

1895

 

Jens Nielsen, ”Søgård”

 

 

1901

Karen Nielsen, hendes mor og søster samt en niece

 

1906

Karen Nielsen, hendes søster og en niece

 

1911

Karen Nielsen

 

1916

Karen Nielsen

1917

 

I/S Lund – Ll. Torøje Friskole

 

 

1921

Karen Nielsen og en medhjælp

1923

 

Karen Nielsen

 

 

1925

Karen Nielsen

 

1930

ubeboet

1939

 

Johannes Schram

 

 

1940

Agnes Schram og 2 døtre (Elisabeth og Margrethe)

1967

 

Elisabeth Svanlund og Margrethe Viemose

 

1971

 

Margrethe Viemose

Margrethe Viemose

 

Lund Friskole blev grundlagt i 1893 af Karen Nielsen, datter fra "Søgård", der havde lovet sin bror og dennes kone at undervise deres børn.

Karen Nielsen ("Faster Karen") begyndte i "Søgård"s havestue med 3 elever 01-06-1893: broren Jens Nielsens børn Niels Juul Nielsen (senere gårdejer på "Ellemosegård") og Johanne Nielsen (senere kone på først  "Stenager" i Lyderslev og senere "Mariehøj" i Frøslev) samt broren Kresten Hansen Nielsens datter Sigrid fra "Lindersgård" (Sigrid blev senere kone på "Ravnshøj").

Se "Faster Karen"s beretning om sit barndomshjem og begyndelsen på friskolen her.

Foto taget af Chr. Nissen2 i 1970'erne

Foto taget af Hanne Sophia Nissen2 i 2004

Foto fra "Slægten fra Søgaard"14

 

De 4 personer ved FT 1901 var:

Karen Nielsen (*19-09-1856; †19-07-1944), lærerinde (se beskrivelse nedenfor).

Johanne Jensdatter (*27-04-1824; †23-07-1904), Karens mor, der efter mandens død i 1874 drev ”Søgård” med sønnen Jens Nielsen som bestyrer, indtil han købte gården i 1885, og hun blev aftægtskvinde. Moren flyttede med Karen over i den nybyggede skole, og det samme gjorde den ældste, ugifte datter (Karens søster), Johanne (se nedenfor).

Karen Nielsen har beskrevet sin opvækst på "Søgård", og denne beskrivelse er gengivet i "Slægten fra Søgaard"14

Karen Nielsen, "Faster Karen"

Johanne Nielsdatter (*24-04-1845; 16-11-1934). Hun boede som 25-årig på ”Søgård” ved FT 1870, men i 1880 og 1890 bor hun ikke i Lund. Det gør hun imidlertid i 1901 - sammen med moren og lillesøster Karen. Der står at hun lever af ”arv og legater”, mens hun ved FT 1906 ernærer sig som ”husbestyrerinde” i skolen.

Da hun døde i 1934, 89 år gammel, på St. Heddinge Sygehus, blev hun begravet på Frikirkens Kirkegård, men indskrevet i KB Lyderslev som ”forhv. husbestyrerinde på ”Skovgård” i Ll. Torøje, Smerup Sogn. Ugift.”. Fra FT 1911 til og med sin død i 1934 boede og arbejdede Johanne Nielsen på ”Skovgård” i Ll. Torøje14 hos sin niece og dennes mand, Johanne Sofie og Harald Seidenfaden, der blev gift d. 02-07-1909. Johanne Sofie var datter af Johanne Nielsens søster Marie, der boede i USA med sin mand farmer Christen Christensen.

Den fjerde person er Karen og Johannes niece, den 7-årige Maren Kirstine Kristensen (*28-08-1893; ??), der var datter af Karen og Johannes søster Ane Marie Kristensen (*17-07-1863; †13-04-1943) og Marius Peter Kristensen (*15-04-1865; †23-11-1924). De blev gift d. 14-02-1891 på Stevns - Fakse Herredskontor og flyttede til et husmandssted i Bindslev Sogn nordøst for Hjørring, hvor Maren Kirstine blev født. Hvornår Maren Kirstine blev ”plejebarn” hos sin mormor og mostre fremgår ikke, men hun er plejebarn  både i 1901 og 1906. I 1911 (og senere) opholder hun sig ikke i Lund.

Hendes forældre, Ane Marie og Marius Peter Kristensen, købte i marts 19091 ”Espegård” på Lyderslev Mark (lige nord for Ejerlavet Lund By), hvor de begge døde. 

Se mere om familien på ”Søgård” her.

Ved FT 1906 er der 3 beboere (Karen Nielsen, Johanne Nielsdatter og Maren Kirstine Kristensen), idet Johanne Jensdatter døde i 1904.

I 1911 bor Karen Nielsen alene på skolen som lærerinde. Maren Kirstine er nok flyttet hjem til forældrene på ”Espegård”.

Johanne Nielsen

Fra ”Friskolen gennem hundrede År” ved A. Ankerstrøm (Nyt Bogforlag - Martin Hansen - Odense. 1949), 3. bind s. 123 citeres:

”Den 1. juni 1893 begyndte Karen Nielsen at holde skole for sin brors 2 børn i havestuen på ”Søgård”. På denne gård var hun selv født d. 19-09-1856.

Som ung pige var hun på Freerslev Højskole, hvor Morten Pontoppidan var forstander, og hun havde ved kursus og på anden måde uddannet sig til lærerinde.

En anden bror sendte også sine børn, og snart var der andre forældre, som gerne ville have ”faster Karen”, som hun blev kaldt, til at undervise deres børn. Efter 2 års forløb var havestuen for lille, men så lod Jens Nielsen, som broren hed, opføre en ny skolebygning ved siden af gården. Den var færdig til brug d. 01-06-1895, og her fortsatte skolen med 16 elever, hvoraf nogle var fra Ll. Torøje og Gevnø.

Da flere og flere hjem sluttede sig til, og mange af børnene havde en lang skolevej, udskilte en del af forældrene sig og byggede en ny skole, der blev kaldt Sydstevns Friskole. (Den blev indviet d. 05-12-1903)

Der var imidlertid stadig børn nok til Lund Friskole, og Karen Nielsen, der var et meget åndslivligt og interesseret menneske, fortsatte med stor trofasthed og kærlighed til friskolesagen sin gerning, selv da modgang og sygdom ramte hende. Ved en cykelulykke mistede hun sit ene ben, og et par år efter gik hendes stemme tabt ved en operation, så hun måtte holde medhjælpere til skolearbejdet. Af dem skal nævnes Kirstine Andersen (nu fru Olsgaard, Spjellerup Møllegård), Carelie Christensen (nu fru Hyllehøj, Ll. Torøje) og Anna Petersen, Strøby, kendt som folkemindesamler.

Om Karen Nielsen, der døde d. 19-07-1944, siges der, at hun var ”et forunderlig hjertevarmt menneske med en aldrig svigtende tro på Guds kærlighed og almagt. Hun gjorde sin gerning under bøn og sang, og ingen er gået ind i Friskolen og har virket i den med større idealisme end hende.”

Der kom en tid, da elevtallet af forskellige grunde gik ned, og kun to af børnene var fra Lund. Beboerne i Ll. Torøje oprettede da deres egen skole; men kredsen i Lund fortsatte, og da trangen til samarbejde stadig var til stede, blev begge friskolekredse i 1927 enige om at bygge en ny skole mellem de to byer. Den første lærerinde her var Gertrud Kristensen, og i 1936 overtog den nuværende lærerinde, Betty Ellekjær, ledelsen.”

 

I 1916 er Karen Nielsen "friskolebestyrerinde" og bor alene på skolen.

I 1921 har Karen Nielsen formodentlig mistet stemmen, for hun er registreret som ”medhjælperske” og ”pensionær”, mens Erik Meinertsen (*10-05-1899; †??) der var født i Fodby Sogn, Sorø Amt, er ”friskolelærer” og en af de ovenfor nævnte medhjælpere Karen Nielsen måtte ansætte.

Pr. 09-06-1923 solgte Lund og Ll. Torøje Friskole bygningen til Karen Nielsen.

I 1925 boede Karen Nielsen alene i Friskolen. Medhjælperen (hvis der har været en) må have boet et andet sted, men ikke i Lund.

I 1930 boede der ikke nogen i Lund gl. Friskole. Den nye friskole blev bygget i 1927 vest for ”Ellemosegård”.

Hvor Karen Nielsen boede fra 1926 til sin død i 1944 har jeg endnu ikke fundet ud af.

 

2013

Chr. Nissen2 skriver i ”50 huse i Lund” (s. 43):

"Huset blev bygget omkring århundredskiftet til den første friskole. Det var en af døtrene på Søgård (en søster til Jens’ oldemor), som var den første lærer. Undervisningen begyndte i stuen på Søgård, men flyttede så over i huset, som blev bygget på noget af Søgårds jord.
Jens gik i sine første skoleår der. Han sad ved øverste bord til venstre lige foran sin skolekæreste.

I 1929 flyttede friskolen så ud til en ny bygning på vejen til Lille Torøje, lige ved siden af Ellemose. Der var så mange børn fra Vivede og Lille Torøje, at det var bedst at lægge skolen sådan næsten lige midt imellem.

I 30’erne blev huset lejet af Rysensteens Gymnasium som lejrskole. Det var jo et rent pige- gymnasium. Pigerne gjorde gymnastik i det gamle gymnastikhus, som lå ved gavlen ind mod Søgård (og som senere blev revet ned). Og så var det jo at Skomaren kravlede op og ind ad vinduerne for at se på pigerne.

I 30’erne lejede Johannes Schram (Grethes far) sig ind på den gamle skole (altså familien Nissens hus) og Anna Hans Olsens hus (se nr. 6,
matr.nr. 25b). Men så købte han og hans kone Agnes i 1938 friskolen af Ejner Søgård. Under krigen boede de fast i huset i en periode, fordi tyskerne havde beslaglagt det hus, hvor de boede inde i Classensgade.
Johannes Schram (”Gamle Schram”) var høj og lidt foroverbøjet. Han gik permanent med hvid bøllehat og havde altid en cigarstump i munden - også når han badede. Det foregik - som det var almindeligt dengang blandt gentlemen - i uldne blå badebukser med tynde hvide striber på siderne.
Efter krigen blev huset så brugt af familien Schram til feriehus. Senere flyttede Grete (Schram) så herned sammen med Kaj Viemose, og nu har de boet her fast i mange år."

Den 01-08-1939 købte Johannes Schram og hans kone Agnes (der var datter fra "Haugård") ejendommen til sommerhus. Han havde med sin familie lejet sig ind i Den gl. Skole og i matr.nr. 25b i de foregående års somre2.

Ved FT 1940 boede Agnes Gunhild Schram (*30-01-1893; †) og døtrene Elisabeth og Margrethe midlertidigt i huset. Deres faste adresse opgives til: Kvæsthusgade 6, 2., København.

Den 31-08-1967 arvede døtrene Elisabeth Svanlund (*08-07-1921; †) og Margrethe Viemose (*19-04-1928; †) huset.

Den 03-06-1971 solgte Elisabeth Svanlund sin halvdel til Margrethe Viemose, der i 2014 ejer huset.

 

Foto fra Stevns Lokalhistoriske Arkiv

2017

Gå til toppen af siden

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk