Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 11e

Adresse: Espemosevej 5, 4660 St. Heddinge

 

Den 08-11-1905 blev matr.nr. 11e udskilt fra matr.nr. 11a "Lundegård".

 

I 1992 blev landbrugsjorden udskilt fra matr.nr. 11e og solgt til matr.nr. 11a. Se mere der.
Matr.nr. 11e er derefter på 2.592 m2.

 

Dato for ejerskifte   Ejer                                       FT      Beboere (antal i fam.)           Beboere                           
   Vemmetofte Kloster   Ubebygget landbrugsjord  
1890  "Lundegård" 1890
  1901
1905 Poul Larsen  
  1906 Poul Larsen (4 - 9) Jens Nielsen (2) ejers svigerforældre
  1911
  1916
  1921
  1925  
  1930  
  1940  
1949 Rasmine Larsen hustru   Rasmine Larsen (1) Peder Larsen en søn
1957 Peder Larsen en søn   Peder Larsen (2 -5) Rasmine Larsen (1) ejers mor
     
     
     
26-08-1992 Jens Larsen en søn   Jens Larsen  
     
     
     

 

Poul Larsen (*23-04-1875; †21-10-1949) købte i slutningen af 1905 det fra 11a udstykkede matr.nr. 11e. Poul Larsen var søn af husmand Niels Larsen og Margrethe Christiansen på Lyderslev Mark.

På det nordøstligste stykke af jordstykket byggede han i 1906 ejendommen ved siden af Lars Peder Richard (11d), der havde bygget i 1903. Stuehuset blev bygget så stort at hans kommende svigerforældre også kunne flytte med.

Stuehus og kostald var bygget sammen på den måde at man fra baggangen kunne gå til venstre ind i køkkenet og til højre ud i kostalden. I baggangen var der også en trappe til loftet. Ved hovedindgangen midt i stuehuset var der en lille muret veranda med murede bænke på hver side.

Den 03-06-1906 giftede Poul Larsen sig med Sofie Rasmine Nielsen (*15-05-1885; †22-06-1960) i Lyderslev Kirke. Hun var datter af husmand i Stubberup Jens Nielsen (*11-05-1838; †12-04-1930) og Karen Olsen (*03-08-1842; †05-08-1923). Hendes forældre flyttede med til Lund, da stuehuset stod færdigt.

Af FT 1916 fremgår det, at Karen Olsen manglede venstre ben.

Rasmine og Poul Larsens børn:
Niels Bernhard Jensenius Larsen
*17-08-1908
Se skolefoto fra 1916
Karen Larsen
*07-04-1910
 
Karen Margrethe Larsen
*06-04-1913

Gift 05-03-1939 i Lyderslev Kirke med gartner Rasmus Christian Nielsen *03-09-1908, bosat Nordre Frihavnsgade, København Ø.

Poul Kristian Larsen
*01-08-1916
 
Svend Peder Larsen
*09-09-1919

Uddannet mekaniker. Arbejdede i perioder i Lyderslev. Overtog ejendommen.

 

Den yngste søn, Peder Larsen, blev uddannet automekaniker og arbejdede på det ene af de to værksteder i Lyderslev. Samtidig hjalp han til hjemme, hvor han også boede.

I 1948 blev ejendommen udvidet (ligesom 11d og 11c) med tillægsjord fra 11a ”Lundegård”. 11e fik det mindste stykke (11f), så alle 3 ejendomme kom op på ca. 14 tdr. land hver.

Efter Poul Larsens død i 1949 bestyrede Peder Larsen ejendommen for sin mor, indtil hun d. 07-01-1957 solgte den til ham.

 

I slutningen af 1950’erne begyndte Grethe Hansen (*30-05-1924; †) fra Lund By (matr.nr. 22d) at komme som hjemmehjælp for Rasmine.

Det førte til at hun og Peder blev forelsket, og Grethe flyttede med sine 2 drenge sammen med Peder.

Grethes drenge hedder:

Erland Hansen (*18-04-1945; †)

John Raimond Hansen (*21-01-1950;†)

Senere fik Grethe og Peder en søn, Jens Larsen (*28-04-1966; †).

 

Grethe 1967

Jens Larsen overtog ejendommen efter forældrenes død ved skøde tinglæst d. 26-08-1992.
Tidligere sammen år var landbrugsjorden blevet skilt fra, så matr.nr. 11e bestod af 2.592 m2.

2017

Gå til toppen af denne side

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk