Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 30a "Kvasen"

Adresse: Lund Gade 26, 4673 Rødvig, Stevns

 

I Register til Højstrup Gods Fæsteprotokoller er der i 1844 refereret til huset som "hus der har hørt under afdøde Ole Nielsens enkes tilfæstede gård i Lund", hvilket betyder at det har hørt under "Toftegård" indtil matrikuleringen af 1844, hvor det blev særskilt matrikuleret med nr. 30. I 1861 tilhørte både "Toftegård" og "Kvasen" fortsat Vemmetofte Kloster.

Vemmetofte Kloster solgte pr. 10-01-1905 "Kvasen" til "unge Jens Larsen".

Samme dag fik "væver Jens Larsen" skøde på matr.nr. 30b "Højbo".

Foto taget af Chr. Nissen2 i 1970'erne

Foto taget af Hanne Sophia Nissen2 i 2004

Nedenstående oplysninger er ikke ganske sikre, men grunder sig på tolkninger af folketællingerne kombineret med ejendomsoplysninger og "Faster Karen"s kort..

Der kan ske ændringer.

 

FT 1787

Hans Hansen, 44 år, inderste og daglejer
Kirsten Larsdatter, 63 år, hans kone, 2. ægteskab
Ane Hansdatter, 11 år, deres barn (*05-01-1777)

 

FT 1801

Hans Olsen, 33 år, indsidder, daglejer
Anne Kristine Olsdatter, 23 år, hans kone
Christian Olsen, 23 år, krøbling og ernærer sig af skræddergerning

 

FT 1834

Jens Henrichsen, 56 år, inderste og daglejer
Karen Larsdatter, 48 år, hans kone
Lars Jensen, 7 år, deres barn (*30-08-1827 i Lund; †)
Ellen Jensdatter, 15 år, deres barn (ved FT 1840 tjente hun på "Pilebæk", senere gift og bosat i Frøslev)

Christian Jensen (*ca. 1777; †11-05-1861) blev født i Solbjerg Sogn, Helleum Herred, Aalborg Amt.
Han var gift med Anne Nielsdatter (*ca. 1789; †14-03-1855) og boede i Lyderslev, da de fik deres børn.

Anne og Christian Jensens børn:
Johanne Christiansdatter
*23-05-1819
†07-07-1886
gift og bosat i Lund i "Kvasen"
Ole Christiansen
*23-01-1826
 
Anne Christiansdatter
*26-01-1832
†02-02-1832
 

Ved folketællingerne i Lund hedder hans kone Ane Larsdatter, men er formodentlig den samme, idet hans kone ikke er død i Lyderslev Sogn mellem 1832 og 1840.
På "Faster Karen"s kort over Lund By før udflytningen, er matr.nr. 30a benævnt "Jyden" - sandsynligvis fordi Christian Jensen blev født i Aalborg Amt.

Familien må være flyttet til Lund mellem 1834 og 1840.

FT 1840

1. familie:

Jens Henrichsen, 62 år, inderste og daglejer
Karen Larsdatter, 53 år, hans kone
Lars Jensen, 12 år, deres barn (*30-08-1827 i Lund; †)
 

2. familie:

Christian Jensen, 58 år, inderste og daglejer.
Ane Larsdatter, 50 år, hans kone
Ole Christiansen, 14 år, deres barn
Johanne Christiansdatter, 18 år, deres datter

Ved FT 1845 boede Jens Henrichsen og konen som indsiddere og almisselemmer på en gård i Lyderslev.

Fra og med FT 1845 er husets beboere optegnet som en selvstændig enhed og ikke som en del af "Toftegård"s beboerliste. Der er samtidig for første gang registret en lejekontrakt for huset i Register til Højstrup Gods Fæsteprotokoller.
Lars Ingvorsen lejede huset pr. 30-11-1844 efter Ole Nielsens enke (fæsteren på "Toftegård"), og samme dato overtog Christian Jensen lejemålet efter Lars Ingvorsen, men begge familier bor i huset ved FT 1845.

FT 1845

1. familie

Christian Jensen, 63 år, inderste og daglejer.
Ane Larsdatter, 55 år, hans kone
Johanne Christiansdatter, 23 år, deres datter
 

 

2. familie

Lars Ingvorsen, 29 år, husmand, hjulmand
Kirsten Johansdatter, 29 år, hans kone
Hans Larsen, 6 år, født i Næstved, deres barn
Karen Marie Larsdatter, 2 år, født i Næstved, deres barn
                         Eneste gang de ses i Lund

Den 24-10-1845 blev datteren fra "Toftegård", Inger Olsdatter (*11-08-1819; †), gift i Lyderslev Kirke med Jens Willadsen (*05-08-1816; †), der var søn af afg. (=afdøde) gmd. Willads Jensen og hustru Sidse Nielsdatter i Skørpinge. Da Jens blev født var Willads Jensen indsidder i Skørpinge.
Jens Willadsen tjente ved FT 1834 og 1845 på "Strandgård"; i 1840 tjente han på Højstrup Hovedgård.
Jens Willadsen fik lejekontrakt på en lejlighed i matr.nr. 30a efter Lars Ingvarsen pr. 10-11-1846, så han og Inger Olsdatter er nok flyttet ind i "Kvasen" efter brylluppet.

FT 1850

1. familie

Christian Jensen, 68 år, inderste og daglejer.
Ane Larsdatter, 60 år, hans kone
Ole Christiansen, 24 år, deres søn, væver
Johanne Christiansdatter, 28 år, deres datter

2. familie

Jens Villadsen, 34 år, inderste og daglejer
Inger Olsdatter, 31 år, hans kone

 

Den 01-04-1851 fødte Johanne Christiansdatter en søn uden for ægteskab. I kirkebogen skriver præsten: "Moderen Johanne Christiansdatter inds. Christian Jensens d. i Lund. Som barnefader angive(s) inds. og skræder i Hylleholt, nu i St. Spjellerup Lars Pedersen". Sønnen døbes Jens Larsen (*01-04-1851; †).

FT 1855

1. familie

Christian Jensen, 72 år, inderste og daglejer.
Ane Larsdatter, 64 år, hans kone
Johanne Christiansdatter, 32 år, deres datter
Jens Larsen, 4 år, hendes søn

2. familie

Jens Villadsen, 38 år, inderste og daglejer
Inger Olsdatter, 35 år, hans kone

 

Den 14-03-1855 døde Anne Nielsdatter (som blev kaldt Ane Larsdatter ved folketællingerne).

Den 07-03-1857 blev Johanne Christiansdatter gift i Lyderslev Kirke med ungkarl Peter Rasmussen (*27-12-1829; †05-11-1897), der var søn af indsidder Rasmus Jensen, Ll. Torøje.

FT 1860

Peter Rasmussen, 31 år, husfader, daglejer
Johanne Christiansdatter, 42 år, husmoder
Jens Larsen, 9 år, hendes barn uden for ægteskab
Christian Jensen, 82, år, aftægtsmand

Christian Jensen ("Jyden") døde d. 11-05-1861.

Peter Rasmussen, Johanne Christiansdatter og sønnen Jens Larsen flyttede sandsynligvis derefter over i matr.nr. 30b "Højbo".

Fra "Pilebæk"s nedlagte - eller måske udflyttede - inderste-hus, flyttede familen Peter Larsen ind i "Kvasen".

Peter Larsen (*20-09-1828; †) blev født i Tommestrup, St. Heddinge Sogn, af gårdmand Lars Petersen og hustru Karen Hansdatter. Mens han tjente på Højstrup, blev han d. 05-02-1853 gift i Havnelev Kirke med Johanne Marie Hansen (*24-03-1833; †18-07-1889) der tjente hos gårdmand Anders Pedersens enke i Havnelev. Hun var født og opvokset i Lund af inderste Jørgen Hansen og hustru Anne Sophie Hansdatter, der de sidste 10 - 15 år boede i "Pilebæk"s inderste-hus, hvor altså også datteren og svigersønnen havde boet.

Johanne Marie og Peter Larsens børn:
Lars Pedersen
*06-06-1853
Ses sidste  gang i Lund ved FT 1860
Jørgen Pedersen
*17-02-1855
Ses sidste  gang i Lund ved FT 1860
Ane Margrethe Pedersen
*26-02-1858
Blev gift med sømand Henrik Hansen. De boede i  Faxe Ladeplads ved børnenes fødsel. Ane Margrethe og børnene bor hos hendes far ved FT 1890.
Ane Sofie Pedersen
*23-04-1868
Ses sidste  gang i Lund ved FT 1880
Ole Pedersen
*20-06-1874
Ses sidste  gang i Lund ved FT 1890, hvor han tjente på "Lundegård"

FT 1870

Peter Larsen, 42 år, arbejdsmand
Johanne Marie Hansdatter, 36 år, husmoder
Ane Margrethee Pedersen, 12 år, deres barn
Ane  Sofie Pedersen, 2 år, deres barn

 

FT 1880

Peter Larsen, 52 år, arbejdsmand
Johanne Marie Hansdatter, 46 år, husmoder
Ane  Sofie Pedersen, 12 år, deres barn
Ole Pedersen, 5 år, deres barn

Johanne Marie Hansen døde d. 18-07-1889.

FT 1890

Peter Larsen, 60 år, enkemand, arbejder i Vemmetofte Skov
Ane Margrethe Pedersen, 31 år, gift, husmoder (Peter Larsens datter)
Hansine Marie Hansen, 3 år, hendes barn
Emma Karen Johanne Hansen, 1 år, hendes barn


Jens Larsen (*04-11-1854; †01-10-1926)

Jens Larsen blev født i Gevnø af væver Niels Larsen og hustru Kirstine Hansdatter. Han blev gift i Spjellerup Kirke d. 25-11-1876 med Inger Marie Olsen (*28-07-1853; †12-08-1939), der var datter af indsidder Ole Nielsen og Karen Marie Christoffersen af Ll. Spjellerup.
Efter brylluppet flyttede de til Lund og blev indsiddere "Stendyssegård"s nu nedlagte inderste-hus på Højstrupvej, hvor de boede ved FT 1880 og 1890.
Jens Larsen var arbejdsmand.

Ved FT 1890 arbejdede Jens Larsen på Cementfabrikken i Rødvig.

Inger Marie og Jens Larsens børn:
Karen Kristine Larsen
*07-02-1877
Født i Spjellerup Sogn
Anna Christine Larsen
*26-07-1879
Født i Lund
Ole Larsen
*28-05-1882
†25-11-1911

Født i Lund
Senere gift og bosat i matr.nr. 31a  "Søvang"

Peder Kristian Larsen
*19-01-1885
Født i Lund
Ane Sofie Larsen
*23-09-1890
Født i Lund

FT 1901

Jens Larsen, 46 år, daglejer i skoven (Vemmetofte Skov - altså uden for kommunen)
Inger Marie Olsen, 48 år, husmoder
Ane Sofie Larsen, 11 år, deres barn

Vemmetofte Kloster solgte pr. 10-01-1905 "Kvasen" til "unge Jens Larsen" der da var 50 år.

Samme dag fik "væver Jens Larsen" skøde på matr.nr. 30b "Højbo".

Væver Jens Larsen havde boet i "Højbo" siden 1871, "unge" Jens Larsen var tidligst flyttet ind i "Kvasen" i begyndelsen af 1890'erne - derfor var han den "unge".

FT 1906

Jens Larsen, landarbejder
Inger Marie Olsen, husmoder
Ane Sofie Larsen, 16 år, deres barn

 

FT 1911 og 1916

Jens Larsen, arbejdsmand, stenslager
Inger Marie Olsen, husmoder

Ved FT 1916 oplyses årsindtægt og skat. Jens Larsens årsindtægt var på 200,- kr. og hans skat på 2,80 kr, svarende til hvad en tjenestepige fik i løn på en gård. (1 kr i 1916 svarede til købekraften af ca. 41 kr. i 2012).

FT 1921

Jens Larsen, arbejdsmand ved Dansk Flinteksport
Inger Marie Olsen, husmoder
Erik Lindegren Larsen, plejebarn (11-årig barnebarn, søn af Ole Larsen og Ane Sofie Pedersen, der boede i "Søvang" ved FT 1911 og 1916)

 

FT 1925

Jens Larsen, arbejdsmand
Inger Marie Olsen, husmoder

Den 01-10-1926 døde Jens Larsen.

FT 1930

Inger Marie Olsen, husmoder, enke
 

Pr. 29-05-1933 solgte Inger Marie Larsen "Kvasen" til Henry Olsen.

Den 12-08-1939 døde Inger Marie Olsen på Sydstevns Alderdomshjem, 85 år gammel. Hun blev begravet på Frimenighedens Kirkegård.

Hans Henry Olsen (*15-11-1907; †) og Esther Gudrun Jensen (*06-02-1907; †) kom fra Gevnø til Lund.
Henry blev født i Hylleholt Sogn af Anna og Hans Olsen der senere flyttede til Lejerstofte og endnu senere til Lund, se "Kaptajnens Hus". Esther var født i Sundby Sogn, København, af arbejdsmand Edvard Volmer Viktor Jensen og hustru Valborg Matine Jensen der ved datterens bryllup var flyttet til Viemose Overdrev, Kalvehave Sogn. Esther og Henry Olsen blev gift i Kalvehave Kirke d. 21-06-1929. Ved brylluppet er Henry Olsen omtalt som "ungkarl, mejerist af Viemose Overdrev". Esther er husassistent samme sted.

Esther og Henry Olsens børn:
Knud Henry Olsen
*19-02-1929
Født i Kalvehave Sogn
Se skolefoto fra 1936
Anna Valborg Olsen
*05-10-1930
Født i Gevnø, Lyderslev Sogn
Hans Olsen
*
Hans nævnes af Jens Søgaard2, men jeg har ikke kunnet finde ham i kirkebøgerne, og han er heller ikke med ved FT 1940.
Bente Gudrun Olsen
*20-03-1937
Født i Lund
 

FT 1940

Hans Henry Olsen, murerarbejdsmand
Esther Gudrun Jensen, husmoder
Knud Henry Olsen, barn
Anna Valborg Olsen, barn
Bente Gudrun Olsen, barn

Henry Olsen solgte ejendommen ved skøde tinglyst den 12-05-1943 til Arnold Petersen.

Arnold Petersen solgte igen til Christian Larsen pr. 19-04-1944.

Den 15-04-1947 fik forpagter på "Højstrup", Ernst Bencard, tinglæst skøde på matr.nr. 30a

Chr. Nissen2 skriver i "50 huse i Lund":

"I 1940’erne boede Harry (han var døbt Hans Henry Olsen, kaldet Henry)(Han og Rosa - se nr. 31 - var børn af Anna og Hans Olsen, se nr. 6) og hans kone Esther i huset. De havde to drenge (Hans og Knud) og pigerne Bente og Anna.

I 1947 blev huset købt af forpagteren på Højstrup (Bencard). Han må have lejet det ud til forskellige. På et tidspunkt boede der et par, der hed Christian og Carla Larsen. Christian var en lang, tynd mand. Derfor fik han navnet ”Ålen”, og så kom huset til at hedde ”Kvasen”. Christians far havde en meget lang hals. Så man sagde i byen, at det var synd for ham, at han aldrig fik varm mad !

På et tidspunkt boede der en familie, hvor det lå meget tungt. Børnene gik rundt med tunge, våde bleer. Årevis af sutten på sukker havde efterladt nogle små sorte tandstumper i munden. Det var vist et meget fattigt hjem. Det var nok ikke de allerbedste forhold. Det eneste møblement var nogle madrasser på gulvet. Og det flød med nusset sengetøj ...Det var sådan et sted, hvor der skete - der skete ingenting der, og så rejste de. Manden havde problemer med spiritussen og familien kom på fattighuset og så kom der nogle andre, hvor det heller ikke blev bedre, så flyttede de også.

Det var der, hvor slagter på et tidspunkt var meget længe om at få solgt kødet. Han var så længe om at aflevere det, at børnene blev sat udenfor. Konen handlede gratis ! Men slagteren, han var længe om at få skåret det kød ud, det. Ja, men hvis hun kunne handle gratis ikk’, så.. som det blev udrykt af en af datidens lundboere.

Så købte ambassadøren (Anders Brandstrup) huset omkring 1960 og satte det vældig fint i stand. De har haft det i mange år. Men hun døde alt for tidligt. Det var næsten lige som at slukke for lyset. Hun var nede på sygehuset.. Og der var jeg nede og se til hende, husker Ulla, og der sad hun så nede ved døren, og så snakkede vi da lige fem minutter. Nu har han det alene."

Den 20-05-1960 fik cand.polit. Anders Brandstrup (*25-06-1927; †01-02-2014), København NV, tinglæst skøde på matr.nr. 30a.
Se fødselsdagsomtale ved 85 år i Politiken.

Ved skifteretsattest af 07-08-2014 tilhører huset Nina Brandstrup (*06-12-1962; †) og Ulla Brandstrup (*06-04-1964; †) i lige sameje.

Foto udlånt af Lokalhistorisk Arkiv St. Heddinge.
"Kvasen" ses længst væk

2013

2017

Gå til toppen af siden

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk