Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 30b  Højbo

Adresse: Lund Gade 24, 4673 Rødvig, Stevns.

 

Huset er angiveligt opført 188722

Huset var ejet af Vemmetofte Kloster til d. 10-01-1905 hvor det blev solgt til væver Jens Larsen.
Samme dag solgte klostret nabohuset matr.nr. 30a ("Kvasen") til "unge" Jens Larsen.

Foto taget af Chr. Nissen2 i 1970'erne

Foto taget af Hanne Sophia Nissen2 i 2004

Det er svært ud fra folketællingerne i 1800-tallet at se eksakt, hvilke beboere der har boet i hvilke huse.
Nedenstående bud på beboere i "Højbo" hviler derfor på en kombination af tolkninger af dels "Faster Karens Kort", dels folketællingerne og dels "Register til Højstrup Gods Fæsteprotokoller".

Jeg antager at "Højbo" ikke er medtegnet på "Faster Karens Kort".
Antagelsen er, at huset benævnt "Jyden" er matr.nr. 30a "Kvasen", idet "Jyden" antages at være Christian Jensen (født i Aalborg Amt), og at huset benævnt "Hendrik Væver" er matr.nr. 31a "Søvang", idet der her boede en væver ved navn Henrik Jensen fra 1819 til 1892. Hans navn staves i KB "Henrik", men ved flere FT staves det "Hendrik".

På matrikelkort fra 1858 - 1876 er matr.nr. 30b "Højbo" ikke udskilt fra matr.nr. 30, hvilket er tilfældet på kortet fra 1876 - 1982, men det kan jo være sket i 1905 ved salget af både 30a og 30b, som nævnt ovenfor. Huset er heller ikke indtegnet på kortet, sådan som tilfældet er med "Kvasen".

Udfra folketællingerne er det mest sandsynligt at huset er bygget mellem 1855 og 1860. Angiveligt er det efter BBR-oplysningerne bygget i 1887, men det er sandsynligt (ud fra rækkefølgen i folketællingerne), at der allerede i 1860 boede folk der.

FT 1860

Jens Willadsen (*05-08-1816; ) og hans kone Inger Olsdatter (*11-08-1819; ) og deres plejebarn Niels Pedersen (*31-01-1855; ) boede sandsynligvis i huset.

Ved FT 1855 boede Inger og Jens i "Kvasen", matr.nr. 30a.

Ved FT 1870 bor Inger og Jens ikke i Lund, og Niels Pedersen er tjenestedreng på "Pilebæk".

Den 07-03-1857 blev Johanne Christiansdatter (fra "Kvasen") gift i Lyderslev Kirke med ungkarl Peter Rasmussen (*27-12-1829; †05-11-1897), der var søn af indsidder Rasmus Jensen, Ll. Torøje.
Ved FT 1860 boede de hos hendes far i "Kvasen".

FT 1870

 

Peter Rasmussen, 41 år; opholder sig midlertidigt i Spjellerup, Præstø Amt, som arbejdsmand, på ubestemt tid
Johanne Kristiansen, 50 år, fattiglem
Jens Larsen, 19 år, væversvend (Johannes barn uden for ægteskab)

Jens Larsen (*01-04-1851; †13-07-1939) der blev født og opvokset i "Kvasen", giftede sig d. 08-07-1871 med Karen Marie Christensen (*13-10-1849; †25-04-1902) der var datter af indsidder Christen Christensen og hustru Inger Jacobsdatter fra Skørpinge, Havnelev Sogn. Jens Larsen var uddannet væver, men arbejdede også som fisker.

Efter brylluppet flyttede de sandsynligvis ind i "Højbo" som de lejede af Vemmetofte Kloster.

Karen Marie og Jens Larsens børn:
Dødfødt pige
*05-12-1871
 
Christian Larsen
*15-12-1872
Ses kun i Lund ved FT 1880
Ane Sofie Larsen
*30-06-1876
Bor hjemme ved FT 1880 og 1890
Ses ikke senere i Lund.
Jens Peder Larsen
*05-11-1880
†23-04-1963
Gift og bosat i Lund, se matr.nr. 4f.
Inger Johanne Larsen
*21-01-1884
Ved FT 1901 tjente hun på "Bækkelund"
Ved FT 1906 tjente hun på "Strandgård"
Ses ikke senere i Lund.
Kristen Larsen
*25-01-1887
Ved FT 1901 tjente han på "Ellemosegård"
Ses ikke senere i Lund
Anna Florentine Larsen
*10-06-1890
†02-07-1891
 

Jens Larsens mor, Johanne Christiansdatter, havde fået ham uden for ægteskab og var senere blevet gift med Peter Rasmussen der dog ikke synes at have levet et helt almindeligt familieliv sammen med Johanne. Ved FT 1870 blev Peter Rasmussen registreret som gift arbejdsmand i Spjellerup, og ved FT 1880 var han gift tjenestekarl på "Ellemosegård".

FT 1880

Jens Larsen, 28 år, væver
Karen Marie Christensen, 30 år, husmoder
Kristian Larsen, 8 år, deres barn
Ane Sofie Larsen, 4 år, deres barn
Johanne Kristensen, 60 år, aftægtskvinde, fattiglem, gift

         Peter Rasmussen, 50 år, gift, tjenestekarl på "Ellemosegård" hvor han er registreret

Den 07-07-1886 døde Johanne Christiansdatter (Kristiansen).

FT 1890

1. familie

Jens Larsen, 38 år, arbejdsmand
Karen Marie Christensen, 40 år, husmoder
Ane Sofie Larsen, 14 år, deres barn
Jens Peter Larsen, 10 år, deres barn
Inger Johanne Larsen, 6 år, deres barn
Kristen Larsen, 3 år, deres barn

2. familie

Peter Rasmussen, 60 år, aftægtsmand, arbejdsmand

 


 

Peter Rasmussen døde i Lund d. 05-11-1897.

FT 1901

Jens Larsen, 49 år, arbejdsmand
Karen Marie Christensen, 51 år, husmoder
Inger Jacobsen, 80 år, fattighjælp (Karen Maries mor, *05-06-1820 i Smerup Sogn; tilflyttet fra Vemmetofte i 1899 efter mandens død)

Den 25-04-1902 døde Karen Marie Christensen.

Den 27-02-1904 døde Inger Jacobsen.

Jens Larsen købte af Vemmetofte Kloster matr.nr. 30b "Højbo" pr. 10-01-1905. Samme dag købte hans navnebror og nabo matr.nr. 30a "Kvasen".

FT 1906

Jens Larsen *01-04-1851, enke, husfader, fisker
Maren Kirstine Bengtsen *22-12-1858 i Spjellerup, enke, husbestyrerinde
Jens Anton Bengtsen *01-09-1893, hendes søn

 

FT 1911, 1916 og 1921

Jens Larsen *01-04-1851, enke, fisker og stensamler (fiskehandler i 1921)
Maren Kirstine Bengtsen *22-12-1858, husbestyrerinde
Holger Bengtsen *01-03-1905 i København, slægtning (sømand på midlertidigt ophold i 1921)

Ved FT 1916 oplyses at Jens Larsens årsindtægt er på 200,- kr. (det samme som en tjenestepige på en af gårdene fik). Jens Larsen betalte 2,80 kr. i skat til kommunen.
(1 kr. i 1916 svarede ca. til 41 kr. i 2012-priser).

Maren Kirstine Bengtsen (f. Hansen, enke efter arbejdsmand Anders Bengtsen i Spjellerup) døde i Lund d. 22-05-1925 og blev begravet på Lyderslev Kirkegård.

FT 1925

Jens Larsen *01-04-1851, enke, fiskehandler

 

FT 1930

1. familie

Jens Larsen *01-04-1851, enke, fiskehandler

 

 

 

2. familie

Ejnar Larsen *09-12-1904 i Vemmetofte Sogn, arbejdsmand (se mere om familien på matr.nr. 4f)
Jenny Larsen *18-11-1909 i Havnelev Sogn, husmoder
Tove Emma Larsen *14-11-1927 i Lyderslev Sogn, deres barn
Elly Marie Larsen *10-10-1928 i Lyderslev Sogn, deres barn

Ejnar Larsen er Jens Larsens barnebarn. Ejnar er søn af Jens Peter Larsen.

FT 1940

Karlo Svend Harry Lindegren Larsen *05-01-1911, arbejdsmand
Rosa Isabella Larsen *20-03-1913, husmoder
Rigmor Viola Larsen *25-11-1931, barn

Ejnar Larsen og Svend Larsen er brødre.

Se mere om Rosa og Svend Larsen på matr.nr. 4d.
 

Chr. Nissen2 skriver:

"Først i 30’erne boede Jenny og Ejner Larsen (se nr. 1 og nr. 5) i huset. Deres ældste søn, Kaj, blev født der i 1931.

I mellemkrigsårene boede der en, som solgte fisk. Så boede der en væver (der vist hed Jens), og huset hed i flere år ”Væverens hus”.

I 40’erne boede Svend og Rosa (se nr. 31) der med datteren, Rigmor. Hun lagde sukker i vindueskarmen så storken kunne komme og aflevere en lillesøster til hende.

Efter dem boede Gudrun og Knud Hansen - (fra Strandgården, se nr. 3) i huset. Da Margit flyttede tilbage til Strandgården, kom der en mand, som i daglig tale hed ”Slangemanden” eller ”Slangetæmmeren”. Han havde et glasbur (et terrarium) midt i stuen med to store kvælerslanger. Hans erhverv står lidt i det uvisse. Han lavede vist ikke noget særligt. Gad vide hvad han tjente til huslejen ved. Men den var jo heller ikke så stor. Han cyklede tit ned og sad i Ottos røde hus.

I en periode boede der også en gammel kone, der hed Marie Kinnerup. Hun havde en meget arrig hund, så børn med ærinde til Marie sørgede altid for at banke kraftigt på vinduet.

Så købte Børge Andersen huset til sommerhus. Han var varmemester inde i De gamles By. Han var plysklippet og gik altid i blå kedeldragt og træsko. Han indvarslede på mange måder en ny tid i byen. Han var ikke som de fastboende og ikke som sommergæsterne, men på en særlig måde begge dele. Han kunne komme hos alle og kunne snakke med alle. Der var en datter, Lone, som blev gift med Jørgen ude fra Ellemose, alle Stevnspigers drøm, som senere blev politibetjent. Der var to drenge, hvoraf den ene hed Lars, som nu bor fast i byen.

Men Børge er flyttet og bor nu i Klippinge."

 

Carl Vilhelm Olsen solgte pr. 05-01-1961 "Højbo" til Børge Andersen.

Boet efter Børge Andersen solgte pr. 18-03-2005 huset til Lohne Rysgaard der er datter af Børge Andersen og bosat på matr.nr. 3h.

Den 07-09-2012 fik Jan Kærager (*09-10-1949; ) skøde på "Højbo".

2012

2013

2017

Gå til toppen af siden

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk