Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 31a   "Søvang"

Adresse: Lund Gade 28, 4673 Rødvig, Stevns

 

Jeg mener ikke, at "Søvang" er beboet (og måske ikke bygget) ved FT 1801.
Den familie der er registreret i huset ved FT 1834, kom til Lund mellem 1813 og 1816 til et - måske - nybygget hus.
Huset kaldes ved FT 1840 og 1845 for "Byens Hus". Hvorfor? 

Pr. 23-06-1900 solgte Vemmetofte Kloster huset til Lars Olsen, brugsuddeler i Lyderslev.

Foto taget af Chr. Nissen i 1970'erne                                                      Foto taget af Hanne Sophia Nissen i 2004

Foto udlånt af Lokalhistorisk Arkiv, St. Heddinge

2012

Henrik Jensen (*ca. 1783; †18-05-1818) blev født på "Lundegård". Den 04-12-1807 blev han gift i Smerup Kirke med Anne Sophie Andersdatter (*19-10-1781; †) der var datter af husmand Anders Michalsen af St. Torøje.

Anne Sophie og Henrik Jensens børn:
Peder Henriksen
*14-12-1813
†12-06-1888
Født i Ll. Torøje. Gift og bosat i "Haugård"s inderste-hus.
Se nedenfor.
Lars Henriksen
*22-02-1816
Født i Lund. Tjente i 1834 hos skrædder Jørgen Olsen på matr.nr. 29.
Se mere nedenfor.

Mellem 1813 og 1816 flyttede de til "Søvang".

Efter Henrik Jensens tidlige død i 1818 giftede enken Anne Sophie Andersdatter sig d. 29-01-1819 i Lyderslev Kirke med ungkarl Jens Jacobsen (*ca. 1796; †) der blev født i Hammer Sogn, Præstø Amt.
Jens Jacobsen var væver.

Anne Sophie og Jens Jacobsens børn:
Henrik Jensen
*24-11-1819
†18-11-1892
I KB er hans navn stavet som vist, men ved flere FT staves det "Hendrik" - som på "Faster Karen"s kort.
Gift og bosat i "Søvang". Se nedenfor.
Anne Jensdatter
*27-10-1822
†27-01-1823
 
Marie Jensdatter
*27-10-1822
†29-05-1828
 
Wilhelm Jensen
*25-09-1825
†09-03-1826
 

FT 1834

Jens Jacobsen, 37 år, inderste, væver
Anne Sophie Andersdatter, 50 år, hans kone
Henrik Jensen, 15 år, hans søn
Peder Henriksen, 19 år, hans stifsøn, lærer at væve
Christian Lacum, 34 år, væversvend
Ole Nielsen, 32 år, væversvend

 

FT 1840

23) Byens Hus:

Jens Jacobsen, 43 år, inderste, væver
Anne Sophie Andersdatter, 56 år, hans kone
Henrik Jensen, 21 år, deres barn, væver
Peder Henriksen, 25 år, deres barn, væver
Lars Henriksen, 24 år, deres barn, væver

Den 31-05-1844 blev Henrik Jensen gift i Havnelev Kirke med Birthe Jacobsdatter (*11-05-1821; †17-01-1903), datter af indsidder Jacob Larsen og hustru Johanne Christensen i Skørpinge.
De nygifte flyttede ind i "Søvang".

Birthe og Henrik Jensens børn:
Johanne Marie Jensen
*09-09-1844
 
Lars Jensen
*19-08-1849
 
Ane Sofie Jensen
*17-01-1856
Se mere nedenfor under FT 1870 - 80

FT 1845

23) Byens Hus:

Jens Jacobsen, 48 år, inderste, væver
Anne Sophie Andersdatter, 61 år, hans kone
Henrik Jensen, 26 år, deres søn og væver
Birthe Jensdatter, 24 år, hans kone (døbt Jacobsdatter)
Johanne Henriksdatter, 1 år, deres datter
Peder Larsen, 24 år, født i Smerup Sogn, døvstum og væversvend
Mads Jensen, 20 år, født i St. Heddinge Sogn, væversvend

 

FT 1850

24) Byens Hus

1. familie:

Jens Jacobsen, 53 år, inderste, væver
Anne Sophie Andersdatter, 66 år, hans kone
Ellen Pedersdatter, 21 år, født i Hellested Sogn, deres væverpige
 

 

2. familie:

Henrik Jensen, 31 år, inderste og væver
Birthe Jacobsdatter, 29 år, hans kone
Johanne Marie Jensen, 6 år, deres barn
Lars Jensen, 1 år, deres barn
 

Efter 1850 flyttede Anne Sofie og Jens Jacobsen fra Lund og optræder ikke senere her. De døde ikke i Lyderslev Sogn mellem 1850 og 1855.

FT 1855

32, 1 hus:

Henrik Jensen, 35 år, inderste og væver
Birthe Jacobsdatter, 33 år, hans kone
Johanne Marie Jensen, 11 år, deres barn
Lars Jensen, 5 år, deres barn

 

FT 1860

26, 1 hus:

Henrik Jensen, 41 år, inderste og væver
Birthe Jacobsdatter, 39 år, hans kone
Lars Jensen, 11 år, deres barn
Ane Sofie Jensen, 5 år, deres barn

 

FT 1870

Hus:

Henrik Jensen, 50 år, inderste og væver
Birthe Jacobsdatter, 47 år, hans kone
Ane Sofie Jensen, 14 år, deres barn
Jens Kristian Møller, 20 år, født i Frøslev Sogn, væversvend
Lars Pedersen, 16 år, født i Lyderslev Sogn, lærling
Ane Kirstine Jensen, 19 år, født i Højerup Sogn, lærling

Den 11-10-1878 blev Ane Sofie Jensen gift i Lyderslev Kirke med Lars Olsen (*15-06-1853; †). Han var søn af indsidder Ole Larsen og hustru Margrethe Nielsdatter i Gevnø. Lars Olsen var væver.

Mens de boede i Lund fik de to børn.

Ane Sofie og Lars Olsens børn:
Anders Larsen Olsen
*16-01-1879
†27-04-1941
Anders Larsen Olsen døde ugift i Lyderslev, hvor han var tømrer.
Lars Jensen Olsen
*28-08-1880
 

FT 1880

24. Et hus

1. familie

Henrik Jensen, 60 år, husfader og væver
Birthe Jacobsdatter, 58 år, hans kone
 

 

2. familie

Lars Olsen, 26 år, husfader og væver
Ane Sofie Jensen, 24 år, hans kone
Anders Larsen Olsen, 1 år, deres barn

I 1880'erne flyttede Lars Olsen med familie til Lyderslev og blev brugsuddeler (se nedenfor lige før FT 1901).

FT 1890

Hus

Henrik Jensen, 70 år, husfader og væver
Birthe Jensen, 69 år, husmoder

Den 18-11-1892 døde Henrik Jensen.

I følge købekontrakt fra Vemmetofte Kloster til brugsforeningsuddeler Lars Olsen i Lyderslev købte denne huset i 1900:  "...tinglæst inden Stevns-Faxe herreders ret den 17. juli 19oo,sælger til brugsforeningsuddeler Lars Olsen i Lyderslev til arvefæstejendom det af hans svigermoder væver Henrik Jensens enke hidtil i leje besiddede hus i Lund by,..."

FT 1901

"Matrikel-nr. 31, Henrik Jensens En.

Berte Jakopsdatter, 11-05-1821, enke, husmoder, alderdomsunderstyttelse, 3 levende børn"

Den 17-01-1903 døde Birthe Jacobsdatter.

Ole Larsen (*28-05-1882; †25-11-1911) blev født i Lund af Jens Larsen og Inger Marie Olsen, der boede i matr.nr. 30a.
Ole Larsen tjente i Gevnø da han d. 14-02-1903 blev gift i Spjellerup Kirke med Ane Sofie Pedersen (*18-12-1882; †).

Ane Sofie og Ole Larsens børn:
Jens Peder Kristian Aksel Larsen
*05-05-1903
Født i Ll. Spjellerup, Spjellerup Sogn.
Ved FT 1921 fodermester på "Toftegård"
Efternavnet er pr. 04-07-1924 ændret til Tingvold. Se skolefoto fra 1916
Johanne Marie Larsen
*07-03-1905
Født i Lund
Se skolefoto fra 1916
Hans Olaf Larsen
*26-04-1907
Født i Lund
Se skolefoto fra 1916
Erik Lindegren Larsen
*26-09-1909
Født i Lund
Ved FT 1921 i pleje hos bedsteforældrene i matr.nr. 30a
Tjente ved FT 1930 på "Strandgård".
Karen Sofie Larsen
*19-04-1911
Født i Lund

Pr. 23-06-1903 solgte Lars Olsen huset til Ole Larsen.

FT 1906

"Matr.nr. 31a    Fam.nr. 13

Ole Larsen, 21-05-1882, gift, husfader, skovarbejder
Anna Sofie Larsen, 18-09-1882, gift, husmoder
Jens Peder Kristian Axel Larsen, 05-05-1902, barn
Johanne Marie Larsen, 07-03-1905, barn"

 

FT 1911

"Matr.nr. 31a    Fam.nr. 11

Ole Larsen, 21-05-1882, gift, husfader, stensamler
Anna Sofie Larsen, 18-12-1882, gift, husmoder
J. P. K. Axel Larsen, 05-05-1902, barn
Johanne Marie Larsen, 07-03-1905, barn
Hans Oluf Larsen, 26-04-1907, barn
Erik Lindegren Larsen, 26-09-1909, barn"

Den 25-11-1911 døde Ole Larsen 29 år gammel.

FT 1916

"Matr.nr. 31a    Fam.nr. 10

Sofi Larsen, 18-12-1882, enke, husmoder
Marie Larsen, 07-03-1905, barn
Hans Larsen, 26-04-1907, barn
Erik Larsen, 26-09-1909, barn
Karen Larsen, 19-04-1912, barn
Mads Nielsen, 20-03-1864, gift, husfader, jordarbejder, midlertidigt nærværende, bosat i Frøslev"

Den 08-11-1918 giftede Ane Sofie Larsen sig i Lyderslev Kirke med ungkarl Otto Vilhelm Andersen (*16-03-1891; ). Han blev født i Faxe Sogn af landpost Ole Andersen og hustru Karen Marie Jensen. Ved brylluppet var faren død, og Otto tjente i Frøslev.

FT 1921

"Lund   Fam.nr. 16

Otto Andersen, 16-03-1890, husfader, arbejdsmand ved Vemmetofte Kloster
Sofie Andersen, 18-12-1882, husmoder
Hans Andersen, 26-04-1907, barn
Karen Andersen, 19-04-1911, barn"

Den 27-05-1914 giftede Jens Peter Jensen (*21-01-1891; †19792) sig i Lyderslev Kirke med Martha Natalia Hedevig Hansen (*11-05-1893; †).
Jens Peter Jensen blev født i Juellinge Tyendehus i Hellested Sogn af arbejdsmand Henrik Jensen og hustru Karen Marie Pedersen.
Martha Hansen blev født i Klippinge, Magleby Sogn, af arbejdsmand Henrik Hansen og hustru Dorte Marius, der var død da datteren blev gift.
Ved brylluppet var Jens Peter Jensen arbejdsmand i Lund, og Martha Hansen var tjenestepige samme sted.

Ved FT 1916 boede familien i Lund (nedlagt hus på "Søgård"s grund, "Lindersgård"s inderste-hus), men ikke ved FT 1921 hvor den boede på Havnelev Mark.

Fra FT 1925 og frem bor familien i "Søvang".

Martha og Jens Peter Jensens børn:
Hans Jensen
*02-11-1914
†19932
Født i Lund By
Karen Marie Jensen
*13-09-1917
Født i Havnelev
Agnete Jensen
*03-10-1919
Født i Havnelev
Jens Henrik Jensen
*12-12-1922
Født i Lund
Niels Kristian Jensen
*19-08-1925
Se skolefoto fra 1936
Børge Hjalmar Jensen
*28-06-1927
 
Anny Margrethe Jensen
*31-03-1930
Se skolefoto fra 1938
Elna Helene Jensen
*13-08-1932
 
Birgitte Elisabeth Jensen
*21-03-1934
 
Peter Sigfred Jensen
*02-06-1936
 
Inger Lise Jensen
*24-08-1940

 

 Chr. Nissen skriver i "50 huse i Lund": på side 17:

"En tidlig beboer var Jens Væver (på kortet fra 1862 står der ”Hendrik Væver”). Den særlige ”væver funktion” kan bl.a. aflæses af det meget store kælderrum, til opbevaring af garnerne, der skulle have en bestemt fugtighed og temperatur.

Fra begyndelsen af 1920’erne boede Jens Peter Jensen og Martha i huset i Strædet med deres 11 børn: 5 drenge: Hans, Jens, Niels, Børge og Sigfred og 6 piger: Karen, Anny, Agnete, Birgit, Lene og Inger-Lise. Han var en dygtig arbejdsmand og varetog vedligeholdelsesarbejde på mange af Lunds huse. Han gik også rundt og gravede drænrender. Næsten ligegyldigt hvordan vejret var, gik han i overskårne gummistøvler og med en lille stump cigar i munden. Martha stod tit i godt vejr i haven med skurebrædt og vaskebalje eller var i gang med arbejdet i haven, som den gang var meget større end i dag, fordi den også omfattede noget jord mellem haverne til Landro og Harnia og Strandgårds mark, altså på den anden side af Strædet..

En af sønnerne, Hans, var også arbejdsmand. Han arbejdede ude i Boestofte i mange år. Cyklede hver dag. Fik sommetider mange bajere og cyklen ville ikke altid lige frem: ”Den satan til cykel...” Hans gik aldrig arbejdsløs (nej)...jo, hvis ikke han havde noget, så blev han sgu’ bare hjemme. Og skulle der tærskes om vinteren på Strandgård, så var Hans der sammen med Verner fra Skomagerens hus (se nr. 4), især hvis der vankede gule ærter til middag. Hans byggede sit eget hus i Lyderslev omkring 1969 og døde i 1993.

Ved Jens Peters død i 1979 købte Sigfred huset. Han var også en meget arbejdsom mand og var en overgang i marinen og arbejdede senere som gartner i Stevns kommune. Hvis nogen skulle have lavet noget i byen, så kunne man få Sigfred til det meste. Han døde engang i 90’erne. Og nu er det den mindste søster (Inger-Lise), som er gift med Erik i Fredericia, der har huset. De holder det meget fint og er der tit i en lang weekend. Det varer jo ikke ret længe for at fare over. De kommer her næsten hver fjortende dag og i ferierne."

Foto udlånt af Niels-Erik Thomsen11. Billedet er taget på "Toftegård"s mark i slutningen af 1940'erne.
Else og Bøje (børn fra "Toftegård"), Knud Rasmussen fra 22c, Sigfred fra "Søvang".

Den 02-06-1980 udstedes  arveudlægsskøde til Peter Sigfred Jensen.

Den 14-06-1996 fik Inger Lise Jensen og Erik Damgaard Jensen skøde på "Søvang" i lige sameje.

Den 22-09-2014 fik Inger Lise Jensen skifteretsattest som eneejer efter boet fra Erik Damgaard.

2013

2017

Gå til toppen af siden

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk