Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 29(a+b+c)

Matr.nr. 29b er - i 2014 - en ubebygget grund på 59 m2 der hører sammen med matr.nr. 24a. Smedjen.

Ved  matriklen i 1844 blev nr. 29 tildelt indsidder-huset der hørte til "Møllehøjgård". Det var forsat Vemmetofte Kloster der ejede både gården og huset.

På det ældste matrikelkort fra 1809 ser man både gården og indsidder-huset.

På matrikelkortet der gjalt fra 1858 - 1876 ser man at matr.nr. 29 er indtegnet og der er angivet et hus.

Formodentligt er huset blev flyttet til den nuværende matr.nr. 4b, der blev et selvstændigt matr.nr. d. 02-12-1885.

Husets beboere kan således ses under inderster/indsiddere på "Møllehøjgård".

 

FT 1787

1. familie

Hans Johansen, 52 år, inderste, gift 2. gang
Inger Olsdatter, 34 år, hans kone
Jens Hansen, 8 år, hans søn af 1. ægteskab       
                 (alle 3 optræder kun i Lund i FT 1787. De mistede en søn, Ole, d. 03-12-1786)

2. familie

Kirsten Pedersdatter, 57 år, enke efter 1. ægteskab (var gift med husmand Niels Larsen i Lyderslev)
Jørgen Nielsen, 10 år, hendes søn

 

Jens Hansen (*ca. 1740; †) blev gift i Lyderslev Kirke d. 02-02-1770 med Anna Madsdatter (*ca. 1748; †). Han var "landsoldat af Lund" ved brylluppet.
Alle børnene blev født i Lund. Men hvor boede familien?
Ved FT 1787 boede familien i Ll. Torøje. Der står: "indsidder, meget fattig, går i dagleje".

Anne og Jens Hansens børn:
Hans Jensen
*21-10-1770
 
Cathrine Jensdatter
*22-12-1771
Gift med røgter i Lund Johan Hansen
Inger Jensdatter
*10-01-1773
Gift i 1799 med inderste Frederik Jensen (på "Højgård" i 1801). Ses ikke senere i Lund.
Anne Marie Jensdatter
*05-03-1775
Gift 1. gang med Hans Nielsen, indsidder på "Ravnshøj", 3. gang med Peder Jensen i "Lundeledhus"
Maren Jensdatter
*17-08-1777
Gift d. 29-06-1806 i Lyderslev Kirke med Chresten Jensen, søn af afdøde husmand i Lyderslev, Jens Larsen
Ved FT 1834: enke, inderste på matr.nr. 22b
dødfødt pige
1779
 
Anneke Jensdatter
*29-06-1783
Gift 1. gang med Lars Rasmussen i matr.nr. 23a
Mads Jensen
*12-03-1786
 

FT 1801

1. familie

Niels Nielsen, 50 år, indsidder og tjener
Karen Olsdatter, 44 år, hans kone
Niels Nielsen, 10 år, deres barn
Jens Nielsen, 4 år, deres barn


 

2. familie

Jens Hansen, 60 år, indsidder og væver
Anna Madsdatter, 52 år, hans kone
Kirsten Pedersdatter, 69 år,  almisselem, enke efter Niels Larsen (mens de var gift boede de i Lyderslev, hvor Niels Larsen var husmand. Ved FT 1787 var Kirsten Pedersdatter også enke og bosat på "Møllehøjgård").

Jørgen Olsen Simmerbølle (*ca. 1782; †05-03-1866) blev gift med Karen Hemmingsdatter (*ca. 1775; †16-11-1842) d. 28-09-1814 i Lyderslev Kirke.
Jørgen Olsen blev født i Simmerbølle på Langeland - deraf hans tilnavn - og var skrædder af uddannelse. Karen Hemmingsdatter var datter af skolelæreren i Lund Skole, der døde samme år de blev gift.
Hvor de boede fra brylluppet i 1814 til FT 1834 ved jeg ikke, men fra 1834 til Jørgen Olsens død i 1866 boede de som indsiddere på "Møllehøjgård", hvilket vil sige at de boede på matr.nr. 29.

Karen og Jørgen Olsens børn:
Et dødfødt barn
*23-02-1817
 
Kirstine Jørgensdatter
*02-04-1819
Gift og bosat i Lund, se nedenfor

 

Christian Jensen Thune (*ca. 1767; †15-01-1848) blev født i København. Han blev gift d. 21-06-1801 i Lyderslev Kirke med Maren Jensdatter (*25-04-1773; †). Ved brylluppet var han tjenestekarl på "Stendyssegård".
Maren var datter af gårdmand i Gevnø Jens Jensen. Ved hendes dåb blev hun båret af konen til gårdmand Jens Castesen på "Stendyssegård", og han stod fadder.
Hvor de boede fra brylluppet i 1801 og til FT 1834 ved jeg ikke. Christian Thune var imidlertid indsidder i Lund i 1820, da han blev far til et barn født uden for ægteskab af Kirsten Pedersdatter, en datter af gårdmanden på "Spangsbæk", Peder Jacobsen. Datteren fik navnet Karen Christiansdatter.

Ved FT 1840 og 1845 var Maren og Christian Thune inderster på "Ravnshøj", og ved den sidste tillige "almisselemmer". Christian døde i 1848, Maren døde ikke i Lyderslev Sogn mellem 1845 og 1850, og hun optræder ikke i Lund ved FT 1850.

Maren og Christian Thunes barn:
Anne Christiansdatter
*24-11-1810
†20-07-1883
Gift og bosat i Lund, se matr.nr. 32.

 

 

FT 1834

1. familie

Jørgen Olsen, 48 år, inderste og skrædder (født i Simmerbølle Sogn på Langeland)
Karen Hemmingsdatter, 58 år, hans kone (*ca. 1775 af skoleholder Hemming Clausen og Engel Dorthea Christoffersdatter, død i Lund d. 16-11-1842)
Kirstine Jørgensdatter, 15 år, hans datter (*02-04-1819 i Lund, gift d. 19-05-1855 med Rasmus Nielsen fra Smerup, bosat i Lund, matr.nr. 6c "Harnia".)
Lars Henrichsen, 18 år, hans dreng (*22-02-1816 i Lund af Henrich Jensen og Anne Sophie Andersdatter, se matr.nr. 31a)

2. familie

Christian Thune, 66 år, inderste og daglejer (ved FT 1801 var han tjenestekarl på "Stendyssegård" og i 1840 og 1845 var han inderste på "Ravnshøj")
Maren Jensdatter, 57 år, hans kone

 

 

 

 

FT 1840

1. familie

Jørgen Olsen, 54 år, inderste og skrædder (født i Simmerbølle Sogn på Langeland)
Karen Hemmingsdatter, 64 år, hans kone (*ca. 1775 i Lund af skoleholder Hemming Clausen og Engel Dorthea Christoffersdatter, død i Lund d. 16-11-1842)
Kirstine Jørgensdatter, 21 år, hans datter (*02-04-1819 i Lund, gift d. 19-05-1855 med Rasmus Nielsen fra Smerup, bosat i Lund)

 

2. familie

Jørgen Hansen, 29 år, inderst og daglejer (*23-05-1805 i Lyderslev, gift d. 18-11-1829 i Smerup Kirke, død d. 11-05-1861 i Lund)
Ane Sophie Hansdatter, 27 år, hans kone (*19-10-1806 i Vemmetofte)
Hans Hansen, 4 år, deres barn (*14-08-1835 i Lund, tjener i 1850 og 1855 på "Toftegård", ses ikke senere i Lund)
Christian Hansen, 2 år, deres barn (*08-02-1838 i Lund)
Johanne Marie Hansen, 7 år, deres barn (*24-03-1833 i Lund)

3. familie

Jens Nielsen, 39 år, inderste og daglejer
Birte Sørensdatter, 50 år, hans kone (søster til Mads Sørensen, se under Søren Hansen, "Møllehøjgård")
Stine Jensdatter, 13 år, deres barn
Anne Catrine Jensdatter, 10 år, deres barn

 

 

 

 

FT 1845

1. familie

Jørgen Olsen, 59 år, inderste og skrædder (født i Simmerbølle Sogn på Langeland)
Kirstine Jørgensdatter, 26 år, hans datter (*02-04-1819 i Lund, gift d. 19-05-1855 med Rasmus Nielsen fra Smerup, bosat i Lund)

 

 

2. familie

Birte Sørensdatter, 55 år, inderste, enke (søster til Mads Sørensen, se under Søren Hansen)
Anne Catrine Jensdatter, 15 år, hendes barn

 

 

 

3. familie

Morten Nielsen, 55 år, inderste og daglejer (*21-05-1787 i Smerup; død i Lund 17-09-1854)
Else Sørensdatter, 51 år, hans kone (se matr.nr. 34)
Karen Mortensen, 12 år, deres barn (ses ikke i Lund senere)
Peder Mortensen, 9 år, deres barn (tjenestekarl på "Stendyssegård" i 1855 og 1860. Ses ikke senere i Lund)

 

FT 1850

1. familie

Jørgen Olsen, 64 år, inderste og skrædder (født i Simmerbølle Sogn på Langeland)
Kirstine Jørgensdatter, 31 år, hans datter (*02-04-1819 i Lund, gift d. 19-05-1855 med Rasmus Nielsen fra Smerup, bosat i Lund)
Karen Hansdatter, 38 år, almisselem (*22-04-1812 i Gevnø af Kirsten og Hans Larsen, døvstum, boede som almisselem hos Jens Rasmussen og familie (se 21c) ved FT 1834, 1840 og 1845)
 

 

 

 

 

 

 

 

2. familie

Lars Henrichsen, 34 år, inderste og skrædder (*22-02-1816 i Lund af indsidder Henrik Jensen og Sophie Andersdatter, gift d. 09-11-1849 i Smerup med)
Maren Andersdatter, 21 år, hans kone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. familie

Jørgen Thomassen, 34 år, inderste og daglejer (*28-09-1815 i Gevnø af inds. Thomas Holgersen og Anne Margrethe Hansdatter, gift i Lyderslev Kirke d. 30-06-1844, boede ikke i Lund ved FT 1870 eller senere)
Dorthe Marie Andersdatter, 34 år, hans kone (*31-07-1815 i Faxe Sogn af índsidder Anders Hansen og Karen Rasmusdatter)
Anders Andersen, 9 år, deres barn (*09-12-1840 uden for ægteskab, døbt i Lyderslev Kirke)
Thomas Jørgensen, 5 år, deres barn (*13-06-1845 i Lund; død 17-07-1850)
Hans Jørgensen, 2 år, deres barn (*23-03-1848 i Lund)
Karen Jørgensen, 7 år, deres barn (*16-08-1843 i Gevnø)

(Familien flyttede til Lund efter 1843, ved FT 1845 var den inderste på "Lundegård" og mellem 1860 og 1870 flyttede den fra Lund)

Peder Peitersen (*21-05-1818; †) blev født i Gevnø af husmand Peiter Andersen og hustru Lisbeth Pedersdatter. Han tjente ved FT 1840, 1845 og 1850 i Lund, ved den første på "Møllehøjgård" og ved de to seneste på "Stendyssegård".
Den 25-10-1850 blev han gift i Lyderslev Kirke med Maren Nielsdatter (*01-10-1817; †). Hun blev født i Lyderslev af gårdmand Niels Larsen og hustru Elsebeth Pedersdatter. Hun tjente ved FT 1840 og 1845 i Lund på "Stendyssegård".

Jens Larsen (*06-05-1827; †08-09-1913) blev født i St. Torøje af husmand Lars Pedersen og hustru Anne Marie Jensdatter. Han tjente på "Ellemosegård" i 1850 og blev d. 12-02-1853 gift i Lyderslev Kirke med Ane Hansdatter (*12-12-1825; †04-07-1863) der var født af husmand Hans Olsen og hustru Mette Sophie Jonasdatter mens de boede i Lund, men Ane Hansdatter optræder først i Lund ved FT 1850, hvor hun tjente på "Bækkelund".
Ved FT 1860 - 1901 boede familien i "Lindersgård"s nu nedlagte inderste-hus.
Deres eneste barn, Hans Jensen (*20-04-1853; †14-01-1937) boede hele sit liv i Lund, se matr.nr. 4d.

Fra og med FT 1855 benævnes beboerne i huset på matr.nr. 29 stadig som indsiddere eller inderster, men de står opført med et særskilt løbenummer forskelligt fra "Møllehøjgård"s - dog lige efter denne.

FT 1855

1. familie

Jørgen Olsen, 71 år, skrædder
Kirstine Jørgensdatter, 35 år, hans datter
Karen Hansdatter, 42 år, almisselem, ikke død i Lyderslev Sogn mellem 1855 og 1860. Ses ikke senere i Lund

2. familie

Jens Larsen, 27 år, daglejer
Ane Hansdatter, 28 år, hans kone
Hans Jensen, 2 år, deres søn

 

3. familie

Peder Peitersen, 36 år, daglejer
Maren Nielsdatter, 36 år
Peder Pedersen, 2 år, deres søn

Ved FT 1860 boede familien i Lyderslev

 

Jens Larsen og familie flyttede mellem 1855 og 1860 til "Lindersgård"s nu nedlagte inderstehus.

Kirstine Jørgensdatter (*02-04-1819; †) blev gift i Lyderslev Kirke d. 19-05-1855 med Rasmus Nielsen (*21-05-1827; †). Rasmus Nielsen blev født i St. Torøje af husmand Niels Pedersen og hustru Johanne Jensdatter. Han tjente i Lund ved FT 1845, 1850 og 1855, henholdsvis på "Højgård", "Lundegård" og "Stendyssegård".
Deres eneste barn, Karen Marie Nielsen (*30-03-1859; †) blev gift i Lyderslev Kirke d. 02-05-1885 med ungkarl Jens Hansen (*28-12-1857; †) der på det tidspunkt var "tjenestekarl i Lund", mens hun var "sypige i Lund". De boede ikke i Lund ved FT 1890.

FT 1860

1. familie

Jørgen Olsen, 77 år, husmand, forhen. skrædder, husfader
Rasmus Nielsen, 32 år, inderste, daglejer, hans svigersøn
Kirstine Jørgensdatter, 41 år, dennes kone
Karen Marie Nielsen, 1 år, deres barn

2. familie

Peter Larsen, 32 år, inderste, daglejer
Johanne Marie Hansdatter, 27 år, hans kone
Lars Pedersen, 7 år
Jørgen Pedersen, 5 år
Ane Margrethe Pedersen, 2 år
 

Den 05-03-1866 døde Jørgen Olsen.

Pr. 28-11-1867 lejede Peter Larsen matr.nr. 30a "Kvasen" af Vemmetofte Kloster og flyttede.

Sandsynligvis flyttede familien Rasmus Nielsen til "Harnia" efter udflytningen (hvor "Højgård" forlod den plads, hvorpå "Harnia" nu ligger). I hvert fald boede familien der ved FT 1870 og 1880.

FT 1870

Niels Nielsen, 30 år, husfader, arbejdsmand
Gertrud Nielsen, 33 år, husmoder
Niels Rasmus Nielsen, 3 år, barn
Peder Vincentz Nielsen, under 1 år, barn
 

Niels Rasmus er ikke født i Lund, hvilket gælder Peder Vincentz.

Familien Niels Nielsen optræder kun denne ene gang i Lund.

FT 1880

Ole Pedersen, 55 år, kludesamler
Ane Larsen, 31 år, husmoder
Hans Peder Pedersen, 11 år
Maren Kirstine Pedersen, 9 år
Peder Pedersen, 7 år
Lars Peder Pedersen, 5 år
Kirsten Pedersen, 4 år

Ole Pedersen (*03-08-1823; ) blev født i Smerup. Som 22-årig tjente han i 1845 på "Bækkelund".
Alle 5 ovennævnte børn blev født, mens de boede i Lyderslev.

Ole Pedersen og hans familie ses kun denne ene gang i Lund.

I 1885 købte skomager Kristian Andersen matr.nr. 4b "Stormly" og fik huset bygget.
Ved den lejlighed er det gamle hus på matr.nr. 29 nok blevet revet ned.

I 1908 blev matr.nr. 29 delt i 29a og 29b, og pr. 11-08-1908 solgte daværende ejer af "Møllehøjgård" matr.nr. 29b til smedemester Lars Jørgensen på matr.nr. 24a.

Gå til toppen af siden

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk