Ejerlavet Lund By

4h Møllehøjgård eller Toften

Adresse: Lund Gade 17, 4673 Rødvig, Stevns

Ved matriklen 1844 fik gården tillagt nr. 4; tidligere var den nr. 7.

Matr.nr. 4h (Indtil 1906 havde gården og det tilhørende landbrugsjord matr.nr. 4a, men ved udstykningen af "Asmuslund" overgik dette matr.nr. til denne ejendom)

"Møllehøjgård" var 1 af 5 gårde der ikke skulle udflyttes i 1861.

Hans Madsen fik tinglæst arvefæsteskøde d. 26-06-1877.

Gården har aldrig officielt heddet "Møllehøjgård", men den fik ved udskiftningen i 1861 tildelt landbrugsjord fra den mark, der tidligere hed "Møllehøy Mark". På "Faster Karen"s kort over byen som den så ud lige før udflytningen, kalder hun gården "Mølhøjgård".

”Møllehøjgård” er den mest udstykkede gård i Ejerlavet Lund By. 23 matrikelnumre begynder i 2013 med 4. Se nedenfor en oversigt over udstykningerne.

Man kan sige at "Møllehøjgård" ophørte med at eksistere som gård i 1906, da "Asmuslund" (matr.nr. 4a, Ærtebjergvej 29) blev solgt fra, eller i hvert fald i 1908 da "Nordlund" (matr.nr. 4m, Lund Gade 1) blev etableret.
 

 

Fæstere eller ejere af "Møllehøjgård":
  Fra Til
Jørgen Madsen *???? - ????   1730
Casten Jensen *???? - ???? 09-02-17304 1746
Hans Jensen *1716 - †1798 07-02-17464 1790
Søren Hansen *1757 - †1814 12-10-17904 1814
Johanne Madsdatter *1767; †1841 1814 1823
Mads Sørensen *1793 - †1878 26-07-18234 1878
Hans Madsen *1830 - †1909 1878 1897
Lars Hansen Madsen *1868 - †19?? 1897 1907
Jens Peter Rasmussen *1882 - †? 16-12-1907 1909
Hans Andersen *1855 - †? 16-09-1909 ca. 1914
Oluf Rasmussen *1883 - ca. 1914 1918
Hans Olsen *1891 - †1962 1918 1962
Mariane Olsen *1896 - †1965 1962 1965
Willy Madsen og Else Worm Madsen 1965 1975
Else Worm Madsen 1975 1979
Kirsten Juhl *1946 - † 12-02-19795  

 

Den familiemæssige sammenhæng mellem ejerne af ”Møllehøjgård”: (? = gift med)

Hans Jensen
          ↓
Søren Hansen
          ↓
Mads Sørensen
          ↓
Hans Madsen
          ↓
Lars Hansen Madsen
          senere ejere er ikke direkte i familie med hinanden

Toften 1951
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften26

Toften 1956
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften26

Toften 1962
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften26

Af selve gården er der i 2013 kun stuehuset tilbage.

Det kan meget vel være det oprindelige stuehus som man også ser til venstre på matrikelkortet fra 1809 (bygning med rød plet).

 

Foto til højre fra 2013
 

Til venstre en oversigt over de største udstykninger fra "Møllehøjgård" indtegnet på matrikkelkort.

Neden under en oversigt over alle udstykninger fra "Møllehøjgård".

4h "Møllehøjgård" i 2013

Foto udlånt af Ruth Olsen, der blev født på "Møllehøjgård" af Mariane og Hans Olsen

2017

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk