Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 4b og 4p  "Stormly"

Adresse: Lund Gade 19, 4673 Rødvig, Stevns

Angiveligt opført i 190022

Stormly” er den første udmatrikulering fra ”Møllehøjgård” (matr.nr. 4 i 1844-matriklen). Det skete d. 02-12-1885 hvor de 321 m2 fik selvstændigt matr.nr.

Tidligere lå der på ”Møllehøjgård”s byjord et lille hus på matr.nr. 29 (den lille  matrikel nordvest for "Møllehøjgård" på kortet nednfor), som blev brugt som bolig for gårdens gifte tjenestefolk. Dette hus eksisterer ikke længere.
Måske er det blevet flyttet til 4b. Måske bygede man et helt nyt hus. Måske brugte man enkelte materialer fra det gamle hus i det nye.

Den 30-05-1908 købte Kristian Andersen 158 m2 af matr.nr. 4h (”Møllehøjgård”) kaldet 4p.

Foto taget af Chr. Nissen2 i 1970'erne

Foto taget af Hanne Sophia Nissen2 i 2004

Matr.nr. 4b ”Stormly”

Dato

Ejer

FT

Beboere (antal i fam.)

(Fæster/ejer)

Beboere (antal i fam.)

(Indsidder/inderste)

 

”Møllehøjgård”

1860

Ubebygget

 

1870

 

1880

1885

Kristian Andersen

 

Kristian Andersen (3)

 

 

1890

 

1900

1901

 

 

1906

Kristian Søren Kristiansen (3)

 

1911

 

 

1916

 

 

1921

 

 

1925

 

 

1930

 

1935

Ane Sofie Andersen hans kone

 

Ane Sofie Andersen (1)

 

1939

Karen og Birthe hendes niecer

 

 

1940

Asta Nielsen ”Lindersgård”

1940

Ubeboet

 

1950

1950

?

 

1965

Georg Lorenzen

 

Georg Lorenzen (1)

 

1974

Egon Stich

 

Egon Stich (1)

 

 

 

 

1999

Inger Marie Larsen

 

Inger Marie og Kaj Larsen (2)

 

2000

 

 

2004

Kaj Karsten Richardt

 

 

 

 

 

 

 

 

Skomager Kristian Andersen og hans kone foran "Stormly"
Billedet udlånt af Niels-Erik Thomsen

Kristian Andersen (*17-04-1856; †15-08-1935) købte matr.nr. 4b og fik bygget huset.

Kristian var søn af indsidder og væver i Lund Anders Thomassen og hustru Maren Christiansdatter (se "Ravnshøj" og "Ravnshøj"s nedlagte inderstehus).
Som 14-årig tjente han ved FT 1870 på ”Strandgård”.
Ti år senere var han skomagersvend hos skomager Hans Hansen og hustru Ane Gundelsen i Havnelev.

I 1874 flyttede Lars Andersen Gundelsen med familie til Lund - først til "Højstruphuset" og senere til det nu nedlagte inderste-hus ved "Stendyssegård". Hans storesøster, Ane Gundelsen, var gift med skomageren i Havnelev, så måske har Lars Gundelsen været en direkte eller indirekte årsag til at Kristian Andersen blev skomager.

Den 04-11-1885 giftede Kristian Andersen sig i Lyderslev Kirke med Ane Sofie Antonsen (*13-11-1857; †24-01-1940), der var født på St. Heddinge Overdrev af indsidder Jens Antonsen og hustru Maren Sophie Knudsen; Ane Sofie havde været tjenestepige i Lund ved FT 1880 på ”Spangsbæk”.

Kristian Andersen etablerede sig i ”Stormly” som skomagermester (i 1886?).

Ane Sofie og Kristian fik ingen børn, men da Kristians søster, Karen der var gift med fisker Kristian Hildur Andersen (se matr.nr. 8b), døde af lungebetændelse efter en influenza d. 10-01-1890, adopterede de datteren Charlotte Amalie (*03-03-1883; †25-10-1924) (se matr.nr. 5h) der var knap 7 år. Hun boede dog ved FT 1906 hos faren i matr.nr. 8b.

I år 1900 tager Ane Sofie og Kristian en anden søsters barn i pleje. Det drejer sig om søsteren Ane Margrete Andersen (*06-04-1859; † ) der  d. 02-06-1880 var blevet gift med indsidder Ole Hansen i Frøslev. Deres datter Karen Kirstine Hansen (*03-09-1894; † ) kom i år 1900 til Lund og boede der både ved FT 1901 og 1906.

Ved FT 1906 bærer huset navnet ”Stormly”. Ane Sofies mor, Maren Sophie Antonsen (*23-08-1820; †14-03-1907) f. Knudsdatter, er også flyttet ind (mellem 1901 og 1906).
Tillige bor der endnu en familie i huset: landarbejder Kristian Søren Kristiansen (*22-03-1869; † ), hans kone Kirsten Kristiansen (*16-04-1856; † ) og deres plejebarn Ove Gunnar Kristiansen (*30-04-1905; † ). Denne familie ses ikke senere i Lund.

Den 30-05-1908 købte Kristian Andersen 158 m2 af matr.nr. 4h (”Møllehøjgård”) kaldet 4p.

Udsnit af foto fra Stevns Lokalhistoriske Arkiv:
"Cyklister fra Lund ca. 1895 på tur til Slots Bjergby ved Slagelse"

Se hele billedet nedenfor

Kristian Andersen må have nydt en vis position i byen, for da mindestenen for "Slaget mod englænderne" i 1912 blev afsløret står der i avisreferatet: "Stenen afsløredes kl. 3 af skomager Chr. Andersen, og i procession med musik og faner marcherede den ca. 1000-tallige forsamling ned til den smukke festplads ved stranden, hvor forstander Dam, Brøderup, og kaptajn Rockstrok talte. Ved fællesspisningen udbragte sagfører Keller et leve for Lund By, og skomager Chr. Andersen takkede på byens vegne, ligesom stenhuggermester Anders Larsen og skomager Chr. Andersen også talte.
Hele festen formede sig som en storstilet folkefest."

Efter Kristians død i 1935 boede Ane Sofie i huset til sin død i 1940. Hun solgte pr. 21-06-1939 huset til sine 2 niecer, Karen Kirstine (Olsen, f. Hansen, se 7. afsnit fra oven) og Birthe Sofie (Nielsen, f. Hansen) og de solgte det pr. 28-01-1940 videre til Asta Nielsen fra "Lindersgård".

Ved FT 1940 (5. november) var huset ubeboet.

Den 28-06-1940 fik Asta Nielsen fra ”Lindersgård” tinglæst skøde på matr.nr. 4b. Hun kom aldrig selv til at bo der, men lejede ud til forskellige.

Chr. Nissen ”50 huse i Lund” s. 36:
"Tilbage før krigen boede Christian Skomager i huset. Det var dengang Mester (se nr. 4) boede i Lundehuset ved siden af, inden han flyttede ned i skuret ved Strandgård.
Efter Christian Skomager købte Asta Lindersgård (Poul Lindersgårds søster) huset
. Hun boede der aldrig, men lejede det ud et stykke tid til en mand, som hed Rendsgård, som boede der med to børn. Han flyttede så til Fakse. Så kom Lorentzen, der havde været sporvognsmaler. Det var ham, der satte en malerpalet op på muren ved indgangsdøren. Han gik over til at blive kunstmaler. Han sejlede også med Otto, bl.a. til Sønderjylland.
Så boede der i mange år en tidligere lærer, Stick, der havde høreproblemer. Efter ham kom Inger og Kaj Larsen. Han var pensioneret møbelpolstrer fra Falster. Nu er huset blevet købt af Karsten Richard, der er klejnsmed fra Herfølge, som har sat det vældigt i stand og bygget det ud til sin søn Jimmy."

Udlånt af Lokalhistorisk Arkiv, St. Heddinge

Frederik Poulsen12 fortæller (i en mail til mig d. 07-03-2015): "Mens jeg fra 1946 til 50 var i lære i Lund Brugsforening, boede der i "Stormly" et ældre ægtepar, Kirstine og Jens Larsen, der havde haft et lille landbrug ovre i Boestofte. De må have boet til leje hos Asta Lindersgaard."

Den 30-09-1965 købte maler Georg Lorenzen (*1899; †1974) huset.

Niels-Erik Thomsen11 skrev d. 05-01-2015:
"Jeg har nu talt med min svigerinde Britt som indtil for 1 år siden boede i Lund (Toftegård). Hun kan godt huske Georg Lorenzen. Hun fortæller at han pludselig døde. Han blev fundet død i hjemmet af nogle naboer.
Hun husker desuden en sjov historie om ham: Engang var han ude og sejle sammen med en anden mand fra Lund (Børge der boede i Højbo). De havde fået rigeligt af de våde varer, og bådens motor ville vist ikke starte da de skulle sejle mod land. Derfor kastede de anker, men der var intet reb i enden af ankeret eller også havde de glemt at fastgøre rebet – Så båden flød bare rundt. Heldigvis var der en af fiskerne (Otto) der opdagede det, og han hjalp de to bedukkede “sømænd” i land.
V.h. Niels-Erik
P.S. Det var hans efterfølger i Stormly (Egon Stick) der har en søn der bor i Rødvig"

Til venstre et af Georg Lorenzens malerier: en kopi af Christen Dalsgaards (1824 - 1907) original "Mon han dog ikke skulle komme". Originalen hænger på Den Hirschsprungske Samling og er malet i 1879.

I følge opslaget  http://www.dba.dk/oliemaleri-georg-lorenzen/id-1002270589/ (hentet fra Den blå Avis) malede G. L. - som kaldes "Gysse" - kopien i 1963 i byen Lund på Sydstevns. "Originalen fra det 18. århundrede sidder i dag på Den Hirschsprungske Samling - Kbh. Ø, Dette maleri er lidt større end originalen, og sidder i en utrolig smuk stor guldramme som måler total i højden: 105 cm, total-ramme-bredde: 74 cm."

Prisen var i maj 2014 på 9.900,- kr.

Et andet sted på nettet (http://www.antikbrevkassen.dk/stort.asp?selbinr=12220) fandt jeg omtale af billedet til venstre:

Indsenderens oplysninger
Det er et arvestykke og maleriet er malet af Georg Lorenzen og er fra 1947.
Der er desværre et lille hul i billede, men jeg fik den alligevel engang vurderet til min. 30.000kr, men jeg vil gerne hører jeres vurdering.
Man kan desuden også se at der er en titel i venstre hjørne med en tekst noget i stil med : "At se ud over havet og alene med sine tanker", men det kan man ikke helt se pga. rammen.
Dim. 145x90 cm..

Ekspertens udtalelse:
Kære Vivi, tak for opgaven og Deres henvendelse til Antikbrevkassen.
Beklager det tog lidt tid, men der er måske omkring 500000 forskellige kunstnere, og jeg ville virkelig gerne kunne give en identifikation.
Deres maleri er ganske givet udført af Georg Lorenzen, det fremgår jo tydelig at signaturen, men hvem denne Lorenzen er, er som sagt indtil videre en gåde. De skriver også at maleriet tidligere er vurderet til 30000-.kr. - hvilket jeg må indrømme, nok er meget overvurderet, men alt er jo subjektivt og jeg er jo ikke smagsdommer, dem er der ALT for mange af i forvejen.

Estimeret pris:
Deres maleri har en formodet handelpris på
1500-.kr alt efter størrelse, men til en liebhaver måske mere.
28.04.2008

Vurderingen udført af:
Lars Krintel

Billedet til venstre er malet af G. Lorenzen.

Motiv fra Lund Havn.

Maleriet hænger hos Randi og Gunnar Hansen i Lund.

Fotograferet af mig i juni 2015

Billedet til venstre er malet af G. Lorenzen.

Motiv fra Lund Havn.

Maleriet hænger hos Randi og Gunnar Hansen.

Fotograferet af mig i juni 2015.

Billedet til venstre er malet af Georg Lorenzen.

Det forestiller villaen "Pax" matr.nr. 21b

Fotoet er stillet til rådighed af Irene Johansen24

Billedet til venstre er malet af Georg Lorenzen

Det forestiller Lund Bygade med "Lundehuset" forrest til højre.

Foto stillet til rådighed af Irene Johansen24

Viggo Galsgaard (fra "Bækkelund") og Georg Lorenzen gik i følge Viggos søn, Niels Peder17, og hyggede sig med forskellige fritidsinteresser. F.eks. lavede de skulpturer af bly, som de fik ved at brænde kabler.
Båden som Lorenzen anskaffede sig, hentede Niels Peder i Sønderborg.

Familien på "Bækkelund" blev inviteret på middag i "Stormly", og her lærte familien at spise snegle. Til gengæld lærte Lorenzen at sætte pris på grisetæer hos familien Galsgaard.17

Georg Lorenzens arvinger solgte d. 20-11-1974 huset til overlærer Egon Stich.

Derefter boede Inger Marie og Kaj Brohl Larsen der2. Inger Marie Larsen købte huset pr. 20-09-1999.

Den næste ejer er pr. 21-04-2004 Kaj Karsten Richardt2 (*29-11-1947; † ) fra Strøby.

2013

2017

Gå til toppen af siden

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk