Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 6b og 32  "Mesters Hus"

Adresse: Lund Gade 42, 4673 Rødvig, Stevns

 

 

På det ældste matrikelkort over Lund By - opmålt i 1804 og tegnet i 1809 - ser man i den røde cirkel et hus liggende på "Strandgård"s toft. Det er sandsynligvis beregnet til gårdens gifte arbejdskraft - indersterne eller indsidderne.

Ved matriklen i 1844 som var optakten til udskiftningen og den efterfølgende udflytning, som imidlertid først kom 17 år senere, fik alle gårdene udmatrikuleret deres "indsidder-huse" og således også "Strandgård".
"Strandgård"s hus fik nr. 32. På matrikelkortet der gjalt fra 1858, ser det ud til at huset ikke oprindeligt lå på denne matrikel, men lidt nord for - tættere på "Hagbarts Hus" der har matr.nr. 23a.

Disse udmatrikulerede landsbyhuse forblev Vemmetofte Klosters ejendom efter udflytningen og efter at gårdene blev selvejede.
I 1885, hvor Ole Larsen fik arvefæsteskøde på "Strandgård", forblev matr.nr. 6b og 32 Vemmetofte Klosters ejendom.  Matr.nr. 6b og 32 har siden da udgjort en samlet ejendom.

Først i 1916 købte den daværende lejer, Jens Peter Rasmussen, huset af Vemmetofte Kloster.

Forudsætningen for at kunne fastslå hvem der har boet i "Mesters Hus" i de tidligst registrerede tider (f.eks. FT 1787), er altså antagelsen om, at huset var bygget til at rumme "Strandgård"s gifte tjenestefolk, der godt nok havde egen husførelse, men var underlagt gårdmandens hustugt. Manden i huset var således ikke "husfader", men "inderste" i folketællingernes rubrik: "Stilling i familien" eller "Personernes titel, embede,...".

Ved FT 1787 til og med FT 1845 er der lige efter "Strandgård" nævnt en eller to inderste-familier. Disse personer antages at have boet i huset.

Fra og med FT 1850 er der ikke umiddelbart efter "Strandgård"s beboere nævnt indsiddere eller inderster, og beboerne i matr.nr. 32 er end ikke oplistet lige efter "Strandgård".

Matr.nr. 6b og 32 ”Mesters Hus”

Dato

Ejer

FT

Beboere (antal i fam.)

(Fæster/ejer)

Beboere (antal i fam.)

(Indsidder/inderste)

 

Vemmetofte Kloster

 

 

 

 

1787

Henrich Olsen (4)

 

 

 

?

?

1800

1801

Niels Ingvorsen (4)

 

 

 

?

?

 

 

 

?

 

1834

Hans Christensen (4)

Jørgen Hansen (2)

 

1840

Peder Hansen (4)

Anders Mortensen (2)

 

1845

Rasmus Thomassen (5)

Christen Nielsen (2)

1850

1850

 

 

1855

Anders Andersen (2)

 

1860

 

1870

Anne Christiansdatter (2) hans kone

Jens Andreasen (2)

 

1880

Jens Rasmussen (5) en søn

 

 

1890

1900

1901

 

1906

Ane Kirstine Hansen (2)
Jens Rasmussens kone

 

1911

1916

Jens Peder Rasmussen Ane Kirstine og Jens Rasmussens søn

1916

 

1921

 

1925

1927

Laura Boesen Børnehjemmet ”Ebernezer”

 

Else og Verner Juul Nielsen (4)

1929

Verner Juul Nielsen

 

 

1930

1932

Laura Boesen

 

Erik Hansen (4)

 

1940

1948

Erik Hansen

 

1950

1950

 

 

 

 

 

 

1992

Steen Blueø

 

 

1995

Frank Nolin

 

 

2000

 

 

2015

Jonna og Carsten Fischer

 

 

 

 

 

 

 

1787

Ved den første FT 1787 er der 1 inderst-familie på "Strandgård":
Henrich Olsen, 60 år, inderste og daglejer (†05-09-1790)
Maren Hansdatter, 46 år, hans kone
Boel Henrichsdatter, 11 år, hans datter (døbt 19-05-1777, Bodil i KB; gift d. 04-06-1809 og bosat i Lund på matr.nr. 21c "Lillebo")
Kirsten Henrichsdatter, 4 år, hans datter (døbt 14-12-1783)

I 1773 fik Maren og Henrich en datter ved navn Maren, der blev døbt d. 12-09-1773.
D. 23-04-1780  døbes Maren og Henrichs søn, Ole, der dog døde 2 år senere.
          
Der er ingen af familiemedlemmerne (bortset fra Bodil) der forekommer i Lund ved senere folketællinger og de ses heller ikke at være døde i Lund inden 1814.

1801

Ved denne FT boede der 1 indsidder-familie:
Niels Ingvorsen, 54 år, indsidder og daglejer
Anne Jeppesdatter, 48 år, hans kone (død d. 07-03-1813, 55 år)
Lars Nielsen, 1 år, hans barn (hans fødsel ses ikke i KB Lyderslev 1764-1801).
Inger Jensdatter, 64 år, enke efter Christen Nielsen (der blev begravet d. 25-08-1799 62 år gl.). Inger Jensdatter var ved FT 1787 inderste på matr.nr. 21c "Lillebo".
Inger Jensdatter blev begravet i Lyderslev d. 29-07-1804 72 år gl. (hvilket ikke passer med alderen ved FT 1801).

Niels Ingvorsen og hans kone fik i 1795 et dødfødt barn, men der står ikke i KB hvor han var indsidder.
Den 25-09-1797 fik de en søn, Hans. Der står at Niels Ingvorsen var indsidder i Lyderslev. Han og familien kan således fint være kommet til Lund i 1799. Hans blev begravet i Lyderslev d. 22-03-1800, mens Niels Ingvorsen var indsidder i Lund.

Ingen af disse personer ses senere ved FT i Lund.

1834

I 1834 boede der 2 inderst-familier i huset.

Den første familie bestod af Hans Christensen, 36 år, inderste og bådfører, født i Spjellerup Sogn (*08-01-1800; †20-10-1861), bosat i Lund på matr.nr. 23a ved FT 1840, og hans kone Anne Pedersdatter, 42 år (*22-05-1793; †). Se mere under matr.nr. 23a.
Christen Hansen, 3 år, deres barn (senere bosat og gift i Lund, 32)
Anne Hansdatter, 11 år, deres barn (senere gift og bosat i Lund, 25b)
 

Den anden familie var Jørgen Hansen, 29 år, inderste og daglejer (*23-05-1805 i Lyderslev, gift d. 18-11-1829 og bosat i Lund forskellige steder (1840: 4h, 1845: 14, 1850-60: 12a; død 11-05-1861) og
Ane Sophie Hansdatter, 27 år, hans kone (*19-10-1806 i Vemmetofte, optræder ikke i Lund efter FT 1860)

1840

Nu er to nye familier flyttet ind.

Peder Hansen, 46 år, inderste og daglejer og Karen Nielsdatter, 44 år, hans kone, samt Niels Pedersen, 15 år, deres barn, og Ane Pedersdatter, 10 år, deres barn (tjente ved FT 1855 i Lund, de eneste 2 gange hun er nævnt i FT)

Anders Mortensen, 33 år, inderste og bådfører (*16-07-1807 i Lund af inderste på "Søgård" Morten Andersen) gift d. 03-11-1837 i Lyderslev Kirke med Bodil Hartvigsdatter, 29 år, (født i Ll. Heddinge Sogn).
Bodil og Anders flyttede mellem 1840 og 1845 til Ll. Spjellerup hvor Anders i 1845 var bådfører, men i 1850 jordbruger.

1845

To nye familier boede i huset dette år.

Den ene familie bestod af Rasmus Thomassen, 32 år, inderste og daglejer (tjente på "Strandgård" i 1840), (*ca. 1812; †10-11-1878), født i Alslev Sogn, gift d. 28-02-1840 i Lyderslev Kirke med Anne Christiansdatter, 35 år, (*24-11-1810; †20-07-1883) som var datter af  Christian Jensen Thune, indsidder på "Ravnshøj".

Anne og Rasmus Thomassens børn:
Bodil Marie Andersdatter
*28-05-1839
†   
Anne Christiansdatters barn uden for ægteskab med Anders Sørensen fra Lyderslev. Bodil Marie var i 1855 tjenestepige på "Bækkelund", men ses ikke senere i Lund.
Jens Rasmussen
*13-06-1841
†14-07-1903
Tjente i 1860 enten i Vemmetofte eller i Spjellerup.
Tjente i 1870 på "Pilebæk". Gift i Lyderslev Kirke d. 07-03-1873 med Ane Kirstine Hansen og bosat i matr.nr. 32. Se mere nedenfor ved FT 1880.
Christian Rasmussen
*14-03-1844
Konfirmeret i Frøslev Kirke d. 03-10-1858, et halvt år efter sine jævnaldrende med "mådeligt i læsning og religion". Ses ikke i Lund ved FT 1860 og senere.
Karen Rasmussen
*07-02-1848
Tjente i 1870 på "Pilebæk"; ses ikke senere i Lund.
Maren Rasmussen
*09-10-1856
Konfirmeret d. 02-10-1870 i Lyderslev Kirke, "kundskaber g?, forhold mg". Ses ikke efter 1870 i Lund.

 

Den anden var Christen Nielsen, 57 år, inderste og Hjulmand, født i Smerup Sogn og Maria Knudsdatter, 57 år, hans kone, født i Ribe Amt.
Ved FT 1834 og 1840 var familien inderste på "Søgård" i "Stormflodshuset", men er altså mellem 1840 og 1845 flyttet over gaden til matr.nr. 32

Maria og Christen Nielsens børn:
Karen Christensdatter
*ca. 1818

Anne Margrethe Christensdatter
*ca. 1820

Er ikke i Lund ved FT 1840.
Gift d. 11-12-1844 i Lyderslev Kirke med Niels Larsen, søn af smed i Ll. Torøje Lars Jakobsen.
Niels' søster Maren boede i 1870 i "Stendyssegård"s nu nedlagte inderstehus.
Ved FT 1845 bor Anne Margrethe hos forældrene, og Niels Larsen er dragon i Næstved.
Den 14-03-1845 fødte Anne Margrethe en datter, Johanne Marie Nielsen.
Ved FT 1850 var familien inderste på en gård i Ll. Torøje.

Mette Kristine Christensdatter
*ca. 1827

Optræder i FT 1834 og 1840 - henh. 5 og 12 år.
Hun er ikke død i Lyderslev Sogn mellem 1840 og 1845. Ses ikke senere i Lund.

Ved FT 1850 var Maria og Christen Nielsen flyttet til Ll. Torøje, hvor de også var inderster.

1850     

Rasmus Thomassen og hans familie bor alene i huset

1855 og 1860   

Rasmus Thomassen og familie bor fortsat i huset

Anders Andersen (*ca. 1799; †) og Dorthe Catrine Johnsdatter (*23-07-1797; †) flyttede mellem 1850 og 1855 ind i matr.nr. 32 fra inderste-huset på "Lindersgård", hvor de boede i 1850 og 1845. I 1840 var de inderster på "Stendyssegård".
Anders Andersen var født i St. Heddinge Sogn. Dorthe Catrine Johnsdatter blev født i Lyderslev af indsidder John Alexander og Maren Jensdatter. I 1801 boede Maren og John Alexander i "Lindersgård"s inderste-hus, mens Dorthe Catrine var i pleje hos Hans Christensen og Johanne Jensdatter i Varpelev. John Alexander døde i "Ærtebjerghuset" i 1831.
I 1834 synes Anders Andersen og Dorthe Catrine Johnsdatter ikke at have boet i Præstø Amt.
De har ingen børn boende hos sig, mens de bor i Lund.
Efter FT 1860 ses de ikke mere i Lund, hvor de heller ikke døde mellem 1860 og 1870.

1870

Nu bor Anne Christiansdatter og deres datter Maren i matr.nr. 32.

Rasmus Thomassen er ved FT 1870 røgter på en gård i Spjellerup.

Den 10-11-1878 begik Rasmus Thomassen selvmord ved hængning.

Den i 1870 61-årige arbejdsmand Jens Andreasen og hans kone Anne Larsdatter på 73 år flyttede mellem 1860 og 1870 fra "Kaptajnens Hus" til "Mesters Hus".

De døde ikke i Lyderslev Sogn mellem 1870 og 1880 og ses ikke i Lund ved FT 1880.
 

1880

Den 07-03-1873 blev sønnen Jens Rasmussen (*13-06-1841; †14-07-1903) gift i Lyderslev Kirke med Ane Kirstine Hansen (*07-08-1854; †19-10-1935). De flyttede ind til hans forældre i matr.nr. 32.

Ane Kirstine og Jens Rasmussens børn:
Jens Peder Rasmussen
*06-06-1873
†11-06-1873
 
Jens Peter Rasmussen
*27-11-1874
tjente i 1890 på "Ellemosegård". Havde tømrerværksted hos moren i matr.nr. 32 ved FT 1911, 1916 og 1921. Derefter optræder han ikke senere i Lund.
"50 Huse i Lund"2 oplyser, at han blev gift med en datter fra naboen "Hagbards Hus".
Ane Marie Rasmussen
*30-04-1876
 
Karen Sofie Rasmussen
*06-11-1878
Ses ikke i Lund efter 1901

Jens Rasmussens erhverv er ved folketællingerne angivet som "arbejdsmand", "fiskehandler" eller "daglejer".

1890 og 1901

Ved disse folketællinger bor alle 5 i huset - dog tjener Jens Peter på "Ellemosegård" i 1890.

I 1903 døde Jens Rasmussen, 62 år gammel. Hans kone, Ane Kirstine, skulle leve endnu 32 år.

1906, 1911, 1916, 1921 og 1925

Ane Kirstine Hansen og sønnen Jens Peter Rasmussen boede sammen.
Jens Peter havde tømmerværksted i husets sydøstligste hjørne, hvor senere Erik Hansen havde skomagerværksted.
Ved FT 1911 er Ane Kirstine dog ikke i Lund.

Ved skøde tinglæst d. 19-12-1916 købte Jens Peter Rasmussen huset og grundene 6b og 32 af Vemmetofte Kloster.

Jens Peter Rasmussen forlod Lund mellem 1921 og 1925.
Ved FT 1925 boede Ane Kirstine alene i huset. Mellem 1925 og 1930 kom hun på Lyderslev Alderdomshjem.
Hun døde d. 19-10-1935 på St. Heddinge Sygehus, 81 år gammel.

Pr. 15-02-1927 købte børnehjemsforstander Laura Boesen "Mesters Hus". Hun havde i 1913 bygget børnehjemmet "Ebernezer" og i 1920 købt ejendommen matr.nr. 23b "Annekset". "Annekset" brugte hun som bolig for nogle af de ansatte på børnehjemmet. Måske var hensigten den samme med hensyn til "Mesters Hus".

1930

Ved denne FT boede Else Alfrida f. Augustson (*08-11-1908;†) og Karl Verner Juul Nielsen (*24-12-1905; †) i huset.
Se mere om Else og Verner hos Chr. Nissen: "50 huse i Lund" s. 9. (og nedenfor)

Else og Verner Nielsens børn:
Tove Marie Nielsen
*27-11-1926
Født i Frøslev
Se skolefoto fra 1936
Tormod Reinhard Nielsen
*29-07-1928
Født i Lund
Helge Nygaard Nielsen
*31-12-1930
Født i Lund

Else var født i København. Hun har måske været plejebarn på børnehjemmet, men ikke ved nogen af folketællingerne (1916, 1921, 1925). 
Verner blev født i Frøslev af Karen Marie Rasmussen og Niels Nielsen, der voksede op på matr.nr. 12c.
Else og Verner blev gift af sognefogeden i Spjellerup d. 05-03-1927.

Pr. 03-01-1929 købte Verner Nielsen huset af Laura Boesen.

Pr. 22-01-1932 købte Laura Boesen huset tilbage fra Verner Nielsen.

Ved FT 1940 boede skomager Erik Hansen alene i huset. Se mere om Erik Hansen nedenfor.

Det er ikke sikkert at Erik Hansen har boet i huset fra Laura Boesen overtog det i 1932, men han købte i hvert fald huset pr. 05-04-1948.

Foto taget af Chr. Nissen2 i 1970'erne

Foto taget af Hanne Sophia Nissen2 i 2004

Chr. Nissen2 skriver:

"I 30’erne boede der en kone, der hed Stine Jens Rasmus. Jens husker hende med et kæmpeforklæde. Hun var stor og kraftig. ”Jeg tror ikke hun havde nogen mand - Jens Rasmussen havde hun sgu’.... Stine Jens Rasmus... Men jeg kan bedst huske hende. Jeg har egentlig aldrig gjort mig nogen forestilling om, hvad hun lavede. Hun boede der bare. Men hun lavede vel mad til manden.”

Stine passede haven i Den gamle skole fra 1934 til hun kom på alderdomshjem i Boestofte. Hun havde også en søn, Peter, som boede hos hende. Han var tømrer og havde værksted i huset (der hvor senere Mester fik sit skomagerværksted).

I Stines tid var der ikke noget komfur i huset. Hun stod inde i skorstenen og lavede mad på en trefod, hvor gryden hang over ilden. Det var først skomageren der væltede skorstenen, så det var ham der lavede komfur, da han blev gift med Florita..

Efter Stine kom Else og Verner. Han gravede dræningsrender, var sådan jord-arbejdsmand hele sit liv. Jens fortæller, at ”Far (Ejner Søgaard) havde jo den der sorteringsmaskine for sten, der stod omme ved børnehjemmet. Der smed man sten og jord op i den høje ende, så rullede det igennem og så løb det igennem i små og store sten. Alle gårdmændene, de havde jo deres private vej - det var mens de kørte med hestevogn allesammen - de var skrevet op i bogen - de skulle have så og så meget grus og sten. Og det passede Verner. De var tre mand. En af dem var Lange Poul. Han havde også tjent på Søgård som ung - han stammede henne fra Vivede”.

Men det var ikke altid Verner var ret meget for at få hænderne for højt op. Skulle der tærskes om vinteren på Strandgård, så var Christian dernede om aftenen og lige banke på vinduet: “Vi skal tærske i morgen. Der er gule ærter til middag”....Ahhhhh, nu sku’ han sgu’ nok se...Men han stod sgu’ oppe i stakken om morgenen med høtyven nede i. Og den var også væk inden aften, men der var gule ærter til middag - det var til at sætte prikken over i’et. Og de var ellers nok i forvejen på Strandgård. Der var mand og kone og 4-5 børn og to karle og så Verner og også Hans oppe fra Strædet (se nr. 11). Og der kan jo hurtigt blive en 10-12 stykker...

Skomageren, Mester (Erik Hansen), flyttede så ind i huset. Han kom fra børnehjemmet ovre fra skoven for enden af Søgårds marker og blev som mange fysiske handikappede dengang (Mester havde pukkelryg med en lille overkrop og nogle enormt lange ben) sat i skomagerlære hos skomageren i Lund. Da han var udlært flyttede han ind på loftet (det var vist i Stormflodshuset, se nr. 45; (men det er sandsynligvis "Lundehuset", se nedenfor)) og begyndte at reparere sko for egen regning. Det gik over al forventning. Der var nok at lave og Mester tjente gode penge. Der blev et farligt renderi på loftet, hvor folk kom op for at få en enkelt øl eller to - og gerne også lidt brændevin. Til sidst blev bunken med sko, der ventede på reparation større end den der ventede på at blive afhentet.” Det kunne kraft’edme ikke blive ved”, som Mester sagde mange år efter. (”Kraft’edme” var Mesters ynglingsed). Forstanderinden på børnehjemmet greb ind og fik skaffet Mester en plads som svend hos en skomager i Faxe. Der var han et stykke tid og kom så tilbage som skomager til Lund.

Hans kone Florita kom først i november 1946. Mester havde sat en kontaktannonce i TEMPO. Og den gav bid. Mester var først inde i København og besøge hende. Og han fortalte så Ejner, at ”Hun er sgu’ ellers god nok, men hendes understel er ikke så godt”. Hun har altid gået dårligt, sådan. Jens husker, at noget af det særlige ved skomageren var, ”at han indrettede sig jo, at altså hvis han skulle ud med bil, så indrettede han sig efter, hvad far (Ejner) skulle. Far havde jo bilen. Så han hentede Florita ved stationen i Rødvig, da hun var på besøg herude, inden de blev gift. Men hun skulle ikke bo hos ham, så hun blev jo indlogeret i gæsteværelset ovre på Søgård. Ja, ja. Florita ville ikke bo hos skomageren, når ikke de var gift. Nej. Og så blev de jo gift. Hun var københavner, så de blev gift derinde. Åhja, de kom her sådan hen under aften.  Og så modtog vi jo dem derovre, og da græd hun sgu’, som skomageren sagde”.

I gamle dage, da vi havde cykkel-postbud, spiste postmanden altid sin frokost hos Mester. Man kunne stille uret efter det. Hver dag mellem kl. et og to stod cyklen med den sorte lædertaske op af stakittet uden for huset.

Mester døde i 1978. Jens var henne og se til ham den sidste nat. Florita blev boende en halv snes år efter. Men da var både Erik og John (deres sønner) flyttet fra huset. John flyttede jo op i Tordenskjolds hus (se nr. 14).

Ham der købte huset efter Florita, hed Sten. Ham nåede vi ikke at kende rigtigt. Han flyttede herned med konen, og så gik konen fra ham og tog drengene med og så en skønne dag, så sagde det bang ovre i badeværelset. Og så havde han skudt sig.

Så købte Frank, tømreren, huset af dødsboet. Det stod jo tomt længe - det skulle jo gøres rent og alt sådan noget, og arven skulle jo gøres op og hisset op og kom herned. Jeg tror jo altså, det var Frank, der købte det og byggede om og lavede til o.s.v. Han har arbejdet på det meget lang tid, ja. Så snart han havde en time, så skulle den have et eller andet. Han er jo flyttet til Lyderslev og har købt et større hus deroppe. Så har der boet en, der vist arbejdede med antenneservice. Og så er Frank senere flyttet ind i huset igen og arbejder videre med det."

Den 05-04-1948 købte skomagermester Erik Hansen (*24-04-1906 ; †26-07-1978) huset.
Han var vokset op på Børnehjemmet "Ebernezer" på matr.nr. 2c.
Han kom i lære hos skomager Kristian Andersen i "Stormly". Hos Christian Nissen "50 huse i Lund" s. 9 - 10 (se ovenfor) kan man læse mere om Mester, son han hed i daglig tale.

Ved FT 1930 boede Mester i "Lundehuset".

Erik Hansen blev gift med Floritta Jenny Betty Hansen (*15-06-1907 ; †09-03-1991), der var født og opvokset i København.

De fik 2 drenge: John (*24-03-1950; †) og Erik.

Mindesten på Lyderslev Kirkegård over Floritta og Erik Hansen
Foto 2015

Den næste ejer, Steen Blueø, fik skøde på huset d. 21-08-1992.

Den 29-06-1995 fik Frank Nolin (*08-11-1959; †) skøde på ejendommen.

Den 16-11-2015 fik Jonna Lisbeth Vesterlyng Fischer (*01-03-1957; ) og Carsten Fischer (*11-10-1954; ) skøde på ejendommen.

Udlånt af Lokalhistorisk Arkiv, St. Heddinge

Teksten under billedet siger "Stine Niels Rasmus' Hus i Lund, "Mester"s", men både folketællinger og Jens Søgaard2 mener at det bør hedde "Stine Jens Rasmus"s.

Udlånt af Lokalhistorisk Arkiv, St. Heddinge

2013

2013

2017

2017

Gå til toppen af siden

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk