Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 2c "Ebenezer" eller "Stevnsbo"

Adresse: Stevnsbovej 6, 4673 Rødvig, Stevns

 

Den 02-12-1913 blev 2c på 4.137 m2 udskilt fra matr.nr. 2a ”Søgård” og solgt til frøken Laura Elisabeth Boesen (*22-08-1869; †04-07-1956), der byggede børnehjemmet ”Ebenezer” på grunden.

Hvornår de første børn flyttede ind ved jeg ikke.

 

På et tidspunkt mellem 1916 og 1921 købte Laura Boesen også ejendommen 23b, der fik navnet  ”Annekset”.

Ejere og beboere på matr.nr. 2c:

Dato ejerskifte

FT

Ejer

Beboere

     "Søgård"  Ubebygget landbrugsjord

1913

 

Laura Elisabeth Boesen

Plejebørn og personale

 

1916

24 plejebørn, 3 medhjælpere

 

1921

21 plejebørn, 4 hjælpere

 

1925

25 plejebørn, 4 hjælpere, 2 lærere

 

1930

23 plejebørn, 4 hjælpere, 1 lærer

 

1940

23 plejebørn, 2 hjælpere, 2 lærere

1947

 

Vibeke og Kristian Kristensen

Plejebørn

1976

 

Armand Felix, Solvejg Larsen og Else Borup

 

 1977     Armand Felix  

1980

 

”Islebjerggård” v/Gunner Neble, Fredensborg

Kursusejendom

08-05-1989

 

Inge Lise Ronau og Annette Christensen

 

12-05-1989  

Inge Lise Ronau og Annette Christensen

Opdelt i 3 ejerlejligheder

 

Lejlighed 1 Ejer
1989                       Annette Christensen
2001              Stine Schiermacher og Tem Ronau og Henrik Ronau
2006   Stine Schiermacher og Tem Ronau
2015   Tem Ronau

 

Lejlighed 2 Ejer
1989                     Annette Christensen og Inge Lise Ronau
2001   Inge Lise Ronau

 

Lejlighed 3 Ejer
1989         Inge Lise Ronau            
     

 

Laura Elisabeth Boesen (*22-08-1869; †04-07-1956) blev født på Falster i Stadager Sogn af Peter Mortensen (*26-08-1812; †26-09-1878) og Bodil Margrethe Larsen (*16-03-1839; †??). Ved dåben fik hun familienavnet ”Mortensen”. Ved FT 1921 var hendes mor gæst på ”Ebenezer”. Morens familienavn var da ”Boesen”. Moren er sandsynligvis kort efter farens død i 1878 (da Laura var 9 år) blevet gift igen med en ”Boesen”.

 

 

Laura Boesen købte i 1920 matr.nr. 23b og kaldte den "Annekset". Huset brugte hun som bolig for ansatte.

I 1927 købte hun matr.nr. 6b og 32 "Mesters Hus" nede i Lund. Hun skulle måske bruge det til samme formål som "Annekset".
Hun solgte det igen i 1929, men købte det tilbage i 1932 for endeligt at sælge det i 1948.


Ved FT 1916 boede der 24 plejebørn, 3 medhjælpere og 1 forstanderinde på børnehjemmet.


Ved FT 1921 boede der 21 plejebørn, 4 assistenter og 1 forstanderinde. Dertil 2 gæster.


Ved FT 1925 boede der 25 plejebørn, 4 assistenter, 2 lærere og 1 forstander.


Ved FT 1930 boede der 23 plejebørn, 1 husassistent, 3 medhjælpersker, 1 lærer og 1 forstanderinde samt 1 arbejdsløs.

 

Børnehjemmet 1936-38
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften26

Børnehjemmet 1949
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften26

Ved FT 1940 boede der 23 plejebørn, 2 medhjælpere, 2 lærere samt 2 midlertidig logerende (håndværkere).

 

Fornavn

Efternavn

Født

Fødested

Stilling i familien

Erhverv

Laura

Boesen

22-08-1869

Stadager

Plejemor

Forstanderinde

Knud Ove Boesmand

Christensen

07-11-1934

Ll. Spjellerup

Plejebarn

 

Tove Inge Estrid

Christensen

17-09-1932

St. Torøje

Plejebarn

 

Tage

Christiansen

10-09-1928

København

Plejebarn

 

Frede

Christiansen

05-07-1926

Rørby Sogn

Plejebarn

 

Aage

Daugaard-Petersen

11-12-1926

Vindstrup-Tustrup

Plejebarn

 

Eigil

Daugaard-Petersen

28-11-1922

Ørslevinderskov

Plejebarn

 

Frede

Huge

09-06-1932

Gunslev Sogn

Plejebarn

 

Inge Mathilde

Jensen

13-10-1933

 

Plejebarn

 

Ena Edith

Jensen

29-08-1926

Gilleleje

Plejebarn

 

Inge Oda

Jensen

22-04-1928

Gilleleje

Plejebarn

 

Ane Margrethe Kürstein

Jensen

23-10-1930

Hadbjerg Sogn

Plejebarn

 

Nina Kürstein

Jensen

22-05-1932

Hadsten

Plejebarn

 

Jan Kürstein

Jensen

08-07-1934

Køge

Plejebarn

 

Mary Kürstein

Jensen

01-05-1933

Køge

Plejebarn

 

Ejvind Peter Emil

Jensen

30-07-1932

Sorø

Plejebarn

 

Anny Rosa Viola Solvang

Jensen

19-11-1929

Sorø

Plejebarn

 

Magna Yrsa Elise

Jensen

30-04-1931

Sorø

Plejebarn

 

Margit

Johansen

05-07-1928

Maribo

Plejebarn

 

Poul

Johansen

11-11-1926

Maribo

Plejebarn

 

Inger

Larsen

04-05-1927

København

Plejebarn

 

Jack Willy

Larsen

29-07-1929

København

Plejebarn

 

Henning Albert

Nielsen

12-04-1932

København

Plejebarn

 

Gurli Marie

Ottosen

28-11-1927

København

Plejebarn

 

Marius

Hansen

19-11-1892

Ringe

Husfader

Montør

Christen Grønningen

Christensen

18-01-1914

Haden

Logerende

Mekaniker

Oline Kathrine

Rasmussen

25-06-1898

Ry

Logerende

Lærerinde

Karen Jensen

Nørgaard

26-02-1909

Sindal

Logerende

Lærerinde

Valborg Bay

Christiansen

01-03-1911

Spentrup

Logerende

Syerske

Else Marie

Markussen

04-03-1918

Trystrup

Logerende

Køkkenhjælp

 

Den 25-07-1947 (endeligt skøde d. 23-12-1947) solgte Laura Boesen børnehjemmet til diakon Kristian Marinus Kristensen (*20-10-1911; †09.07.1979) og Inge Vibeke f. Bay (*21-05-1911; †26.11.1995).

 Vibeke og Kristian Kristensens børn:
Lone Benedikte Westergaard Kristensen
*03-01-1940
Født på Rigshospitalet, Kbhvn
John Michael Westergaard Kristensen
*08-03-1942
Født i Nykøbing Sjælland
Uddannet skibstømrer og -ingeniør11
Erik Kim Kristensen
*08-05-1945
Født på Esbønderup Sygehus.
Uddannet skibstømrer.
Kim købte i 1984 matr.nr. 12c
Elisabeth Joan Westergaard Kristensen
*09-05-1945
Født på Esbønderup Sygehus
Kristian Kevin Westergaard Kristensen
*20-04-1951
†2003
Født i Lund
Uddannet teknisk tegner, arbejdede en periode for arkitekt Andreas Bruun i matr.nr. 24a. Døde ung af en nyresygdom11

 

Laura Elisabeth Mortensen (kaldet Boesen) døde i huset "Gry" Faxe Ladeplads d. 04-07-1956 og blev begravet på Sydstevns Frimenigheds Kirkegård.

Foto udlånt af Niels-Erik Toftegaard11, der beskriver indholdet:
"Dette billede er også taget 01-06-1953 ved mine forældres sølvbryllup på Toftegård.
Forrest ses min tante Emmy (Strandbo), dernæst Peter Brøndsager (Stendyssegård), efter ham skimtes Elna (Pax), så følger Kristian Kristensen (Stevnsbo).
Ved bordet langs væggen ses fra ve. min bror Jørgen, min søster Else og min svoger Jørgen Stub."

Mindesten på Lyderslev Kirkegård over Vibeke og Kristian Kristensen
Foto taget 2015

Børnehjemmet blev omdøbt til ”Stevnsbo” og blev et hjem for sent udviklede børn under Åndssvageforsorgen.

Den 06-08-1976 solgte Kristian Kristensen ejendommen til Armand Francois Felix (en halvdel), Solvejg Larsen og Else Birgitte Borup (hver ¼). Den 09-05-1977 blev Armand Francois Felix eneejer.

Vibeke og Kristian Kristensen flyttede til Rødvig18.

Den 21-05-1980 solgte Armand Felix ejendommen til den selvejende institution Kursusskolen ”Islebjerggård” v/Gunner Neble, Fredensborg.

Den 08-05-1989 sælges ejendommen til Inge Lise Ronau (½) og Annette Christensen (½),  begge fra Rødvig.

Den 12-05-1989 anmeldes at ejendommen er opdelt i 3 ejerlejligheder og d. 21-11-1989 tinglæses vedtægter for ejerforeningen ”Stevnsbo”.

Billede udlånt af Lokalhistorisk Arkiv, St. Heddinge

Lejlighed 1, Stevnsbovej 6A:

Pr. 13-08-2001 solgte Anette Christensen (der da boede i Sdr. Nissum) lejligheden til Stine Schiermacher (*13-03-1972; ) og Tem Ronau (*09-03-1972; ), begge fra Rødvig, samt Henrik Ronau, bosat på Stevnsbovej 6C.
Pr. 20-11-2006 solgte Henrik Ronau (nu bosat i Oslo) sin andel af lejligheden til Stine Schiermacher og Tem Ronau.
Pr. 17-11-2015 solgte Stine Schiermacher sin andel til Tem Ronau.

Lejlighed 2, Stevnsbovej 6B:

Pr. 13-08-2001 solgte Anette Christensen sin halvdel af lejligheden til den hidtidige medejer Inge Lise Ronau, boende Stevnsbovej 6C.

Lejlighed 3, Stevnsbovej 6C:

Pr. 17-11-1989 blev Inge Lise Ronau eneejer af lejligheden, idet Anette Christensen solgte sin halvdel til hende i forbindelse med opdelingen af ejendommen i ejerlejligheder.

2017

2017

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk