Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 23b  Annekset

Adresse: Stevnsbovej 5, 4673 Rødvig, Stevns

 

Matriklen blev dannet i 1844 som en af seks husmandslodder i forbindelse med udskiftningen, som dog først blev effektueret i 1861. Loddet fik nr. 23 - samme nummer som et hus i Lund By (se matrikelkort nedenfor).

Huset på grunden blev bygget mellem 1901 og 1906.

Pr. 07-10-1948 blev huset - og de 739m2 det ligger på - udskilt fra resten af matriklen. Denne del beholdt matr.nr. 23b.
Landbrugsjorden fik matr.nr. 23c og blev solgt til "Strandbo" og i 1981 lagt sammen med matr.nr. 25a.

Matr.nr. 23b ”Annekset”

Dato

Ejer

FT

Beboere (antal i fam.)
(Fæster/ejer)

Beboere (antal i fam.)
(Indsidder/inderste)

1850

Vemmetofte Kloster

1850

Ubebygget landbrugsjord

 

 

1855

 

 

1860

 

 

1870

 

 

1880

 

 

1890

 

1900

Ole Olsen

1901

 

 

1906

Ole Olsen (3 – 9)

 

 

1911

 

 

1916

 

1920

Laura Boesen ”Børnehjemmet”

1921

?

 

 

1925

?

 

 

1930

Svend Poulsen (4)

 

 

1940

Alfred Rønn Jensen (2)

 

1950

Tove Bøgh Jakobsen

1950

Tove Bøgh Jakobsen (5)

 

 

 

 

1969

Benny Aage Møller

 

Fritidshus

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

2011

Lene og Janne Møller

 

 

2016

Vagn Sasbo Franck

 

 

 

I følge skøde- og panteprotokol for Stevns-Faxe Herreder tinglyst d. 18-12-1900 solgte Vemmetofte Kloster "til Ole Olsen til arvefæsteejendom den af Christen Hansen hidtil i leje besiddede huslod i Lund By, ..."
Christen Hansen boede nede i landsbyen på matr.nr. 23a "Hagbards Hus".

Hvornår huset her ude på jordlodden er bygget ved jeg ikke, men den første folketælling hvor nogen angives at bo der, er i 1906.

FT 1906

Ole Olsen, husmand og daglejer ved kuglestenssamling
Kristine Gundelsen, husmoder
Karl Marinus Olsen, deres barn
Torvald Gunnar Olsen, deres barn
Niels Møller Olsen, deres barn
Ane Nielsen, slægtning, medhjælp ved landbrug, Kristen Gundelsens enke

Ole Olsen (*06-10-1867; †) blev født i Gevnø af husmand Niels Olsen og hustru Johanne Marie Møller. Han blev gift i Lyderslev Kirke d. 16-01-1897 med Kristine Gundelsen (*25-08-1873; †05-04-1913), datter af indsidder Kristen Gundelsen og hustru Ane Nielsen i Højstrup Markhus ("Kunten"). Ved brylluppet er Ole Olsen staldkarl på Vemmetofte, og Kristine Gundelsen opholder sig hos sin mor, enke efter Kristen Gundelsen, i Kunten.
Efter brylluppet flyttede de ind hos Kristines mor i "Kunten". Ved FT 1901 boede familien i "Kunten".

Ved skøde tinglæst d. 08-12-1900 solgte Vemmetofte Kloster matr.nr. 23b til Ole Olsen. Om der er et hus på jordloddet er uoplyst.

Mellem 1903 og 1905 flyttede Ole Olsen og familien til matr.nr. 23b.

Kristine og Ole Olsens børn:
Karl Marinus Olsen
*13-05-1897
Født i "Højstrup Markhus" = "Kunten"
Torvald Gunnar Olsen
*20-05-1898
Født i "Højstrup Markhus" = "Kunten"
Niels Møller Olsen
*19-10-1900
Ved dåben er faren husmand i "Højstrup Markhus"
Anna Johanne Marie Olsen
*12-04-1903
Ved dåben er faren husmand i "Højstrup Markhus"
Se skolefoto fra 1916
Frederik Laurits Olsen
*14-09-1905
Ved dåben er faren husmand i Lund
Hans Karlo Emil Olsen
*03-09-1910
 

FT 1911

Ole Olsen, husmand
Kristine Gundelsen, husmoder
Karl Marinus Olsen, barn
Torvald Gunnar Olsen, barn
Niels Møller Olsen, barn
Anna Johanne Marie Olsen, barn
Frederik Laurits Olsen, barn
Hans Karlo Emil Olsen, barn
Ane Nielsen, slægtning, fattighjælp

Ane Nielsen døde d. 07-07-1911 60 år gl.

Den 05-04-1913 døde Kristine 39 år gl.

FT 1916

Ole Olsen, enkemand, husmand
Hans Karlo Emil Olsen, barn
Laura Andersen *23-10-1862, ugift, husbestyrerinde

Den 10-02-1920 solgte Ole Olsen ejendommen til forstanderinde Laura Boesen på Børnehjemmet "Ebenezer"  Det er Laura Boesen der giver ejendommen navnet "Annekset".

Ved FT 1921 nævnes at de 2 matrikler hører sammen, men det anføres ikke hvem der bor på 23b. Ved FT 1925 skrives matr.nr. 23b ikke på listen, og man kan heller ikke her se, hvem der bor hvor.

Laura Boesen har sandsynligvis bortforpagtet landbrugsjorden til en af naboerne.

Mellem 1925 og 1930 flyttede en ny familie ind i matr.nr. 23b.

Svend Etlar Poulsen (*10-05-1904; †) var murerarbejdsmand. Hans kone som han blev gift med d. 23-07-1926 hos sognefogden i Lyderslev, hed Ebba Dagmar Rasmussen (*10-03-1902; †) og var født i København. Hun havde været plejebarn på børnehjemmet "Ebenezer" (ved FT 1916) og ved FT 1921 var hun husassistent samme sted. Ved FT 1925 er hun ikke i Lund.

Ebba og Svend Poulsens børn:
Poul Poulsen
*12-10-1926
 
Laura Elisabeth Poulsen
*13-09-1928
Født i Lund, døbt i Frimenigheds Kirken

 

FT 1930

Svend Etlar Poulsen, murerarbejdsmand
Ebba Dagmar Poulsen, husmor
Poul Poulsen, barn
Laura Elisabeth Poulsen, barn

FT 1940

Alfred Rønn Jensen *06-05-1895 i Tørring, lærer
Ingeborg Anny Jensen *10-08-1908 i København, lærer

Efter krigen boede Hans Peter Bøgh Jakobsen (*21-02-1915; †) og Tove Marie Aabye Madsen (*05-07-1922; †) i huset. De blev gift i Lyderslev Kirke d. 24-05-1942.

Tove og Hans Peter Jakobsens børn:
Ole Bøgh Jakobsen
*16-05-1945
 
Jan Bøgh Jakobsen
*21-11-1948
 
Knud Erik Bøgh Jakobsen
*04-01-1952
 


Den 07-10-1948 blev landbrugspligten ophævet på ejendommen samtidig med at ejendommen blev delt i to matrikler: matr.nr. 23b hvorpå huset ligger og matr.nr. 23c som bestod af landbrugsjorden.
Laura Boesen solgte samtidig 23c til Sigfred Thomsen fra "Strandbo". Matr.nr. 23c blev i 1981 lagt ind under matr.nr. 25a "Strandbo".

Den 27-01-1950 fik Tove Bøgh Jakobsen skøde på huset. Hun købte af Laura Boesen.

Benny Aage Møller

Pr. 02-04-1969 solgte Tove Bøgh Jakobsen huset til orlogskaptajn Benny Aage Møller (*05-06-1918; †01-08-2015) fra København S., hvor han boede fast.
Benny Møller var kunstmaler og grafiker ved siden af jobbet som orlogskaptajn. Se mere om ham her.
Benny Møller satte bl.a. det runde vindue i gavlen af udhuset (se nednfor).

 

Pr. 06-01-2011 ejer Lene Møller Wilson (*31-01-1952;) og Janne Møller (*20-09-1954; ) huset i lige sameje.

Lene Møller Wilson og Janne Møller solgte pr. 27-12-2016 huset til Vagn Sasbo Franck (*29-04-1957; ) fra Køge.

2013

2013 - facade mod vest

2013 - facade mod øst (mod haven)

2017

Gå til toppen af denne side

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk