Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 20b  Lundehuset

Adresse: Lund Gade 21, 4673 Rødvig, Stevns

Foto taget af Chr. Nissen2 i 1970'erne

Foto taget af Hanne Sophia Nissen2 i 2004

"Lundehuset" ca. 1970
Billede udlånt af Lokalhistoriskarkiv St. Heddinge

 

 

 

"Lundehuset" vist i den røde cirkel på kortet til venstre fra 1809.
Husmandssteder har - til forskel fra gårdene - bogstavbetegnelser.
"Lundehuset" har betegnelsen "a".

På kortet til højre, der viser matriklen 1844 indtegnet med rødt, ses "Lundehuset" med samme placering som i 1809.

 

På kortet nedenunder ses - usædvanligt - at 2 jordstykker har samme matr.nr., nemlig de to i de røde cirkler.
Før udskiftningen i 1861 var der i Lund By 6 husmandssteder med mindre jordandele i de 12 fællesmarker.
Disse husmandssteder fik ved udskiftningen hver deres andel anbragt vest for "Lindersgård"s jord.
"Lundehuset" fik det nordligste jordlod af de seks.

Dato

Ejer

FT

Beboere (fæster/ejer)

Beboere

 

Vemmetofte Kloster

 

Niels Jørgensen

 

1777

 

Niels Pedersen 

 

 

1787

 

 

1801

 

 

1834

Christoffer Hemmingsen 
gift med Niels Pedersens datter, Inger Nielsdatter

 

 

 

 

1840

 

 

1845

 

 

1850

Jens Christoffersen m/familie

 

1855

 

1860

Jens Christoffersen en søn

 

 

1870

Ole Olsen gift med Jens Christoffersens enke

 

 

1880

 

 

1890

 

 

1901

Hans Peder Hansen svigersøn

1904

Hans Peder Hansen

 

1905

Chr. Søren Christiansen

 

Chr. Søren Christiansen 

 

 

1906

 

 

1911

 

 

1916

 

 

1921

 

 

1925

 

1930

Robert Pedersen

1930

Frederik Olsen 

Erik Hansen "Mester"

1934

Hjalmer Andersen

 

Hjalmer Andersen og kone

 

 

1940

 

18-05-1942

Elisabeth Andersen hans kone

 

Elisabeth Andersen

 

         

11-10-1963

Anna Marie og Evald Christensen

 

?

 

23-09-1970

Anne Marie Christensen

 

 

 

25-06-1981

Meinert Thomsen

 

 

 

1988

Turid Jacobsen og Per Thomsen

 

 

 

1990

Marianne Ammitzbøll og Hans Hertel

 

 

 

 

Den første (kendte?) fæster af husmandsstedet "Lundehuset" er i følge Register til Højstrup Gods Fæsteprotokoller Niels Jørgensen der blev afløst ved fæstebrev d. 12-01-1777 af Niels Pedersen.

Niels Pedersen (*ca. 1743; †23-12-1831) var gift med Elisabeth Larsdatter (*ca. 1747; †25-10-1810).

Elisabeth og Niels Pedersens børn:
Birthe Nielsdatter
*19-11-1775
†02-06-1864
Tjente i 1787 på "Espemosegård", i 1801 på "Ellemosegård".
Gift 28-10-1804 med Niels Nielsen, bosat i "Stormflodshuset".
Ane Nielsdatter
*11-01-1779
Gift d. 30-10-1803 i Lyderslev Kirke med Ole Hansen, afdøde gmd. Hans Pedersens søn i Ll. Spjellerup
Johanne Nielsdatter
*18-09-1785
Gift d. 28-10-1813 med Jens Rasmussen. De er inderster på "Bækkelund" i 1834. Se matr.nr. 28.
Inger Nielsdatter
*19-02-1789
†06-01-1852
Se nedenfor

 

FT 1787

Niels Pedersen, hans kone samt døtrene Ane og Johanne bor i "Lundehuset".

FT 1801

Niels Pedersen, hans kone og Inger bor i "Lundehuset".

Den 25-10-1810 døde Elisabeth Larsdatter.

Den 22-09-1811 giftede  Inger Nielsdatter (*19-02-1789; †06-01-1852) sig i Lyderslev Kirke med Christoffer Hemmingsen (*ca. 1785; †18-11-1861) der var søn af skoleholder Hemming Clausen, der havde fået embedet i Lund mellem 1787 og 1791. Se matr.nr. 17a.

Christoffer Hemmingsen var væver.

Inger og Christoffer Hemmingsens børn:
Marie Elisabeth
*01-06-1812
†14-06-1812
 
Lars Christoffersen
*15-03-1818
†11-04-1864
Se nedenfor

Den 17-09-1831 lejede Christoffer Hemmingsen  "Lundehuset" af Vemmetofte Kloster.

Den 23-12-1831 døde Niels Pedersen.

FT 1834 og 1840

Christoffer Hemmingsen, Inger Nielsdatter og sønnen Lars bor i "Lundehuset".
Lars er i lære som væver i 1834 og udlært svend i 1840.

FT 1845

Christoffer Hemmingsen, Inger Nielsdatter og sønnen Lars bor i "Lundehuset".

De har fået en medhjælper, den 22-årige væversvend Søren Sørensen fra Havnelev.

Den 19-10-1846 giftede Lars Christoffersen sig i Lyderslev Kirke med datteren fra "Møllehøjgård" Anne Catrine Madsdatter (*20-03-1826; †12-03-1913), og de flyttede ind i "Lundehuset".

Anne Catrine og Lars Christoffersens børn:
Inger Marie Larsen
*16-03-1848
I Lund til og med FT 1860
Jens Larsen
*18-03-1850
I Lund til og med FT 1860
Hans Larsen
*31-01-1855
Tjente på "Toftegård" ved FT 1870. Derefter ikke set i Lund.
Daniel Larsen
*27-02-1853
Tjente på "Møllehøjgård" ved FT 1870. Derefter ikke set i Lund.
Niels Larsen
*09-05-1857
Tjente på "Møllehøjgård" ved FT 1870. Derefter ikke set i Lund.
Johanne Larsen
*20-01-1863
†07-06-1949
Gift og bosat på matr.nr. 3e.

 

FT 1850

1. familie

Christoffer Hemmingsen og hans kone.
Han er "husmand og væver".

2. familie

Lars Christoffersen og hans kone samt ældste datter.
Han er væver.

Den 06-01-1852 døde Christoffer Hemmingsens kone, Inger Nielsdatter, 62 år gammel.

Den 28-12-1853 overtog Lars Christoffersen lejemålet over "Lundehuset" efter sin far.


FT 1855

1. familie

Christoffer Hemmingsen er nu enkemand, husmand og væver.

Han har den 20 årige væversvend Hans Larsen fra Smerup Sogn ansat og boende.

2. familie

Lars Christoffersen, væver, hans kone Anne Catrine Madsdatter og børnene Inger Marie, Jens, Daniel og Hans.

 

FT 1860

Lars Christoffersen nævnes nu som husfader og væver sammen med konen og børnene Hans, Daniel, Niels, Jens og Inger Marie.

Christoffer Hemmingsen er nu enke- og aftægtsmand. Det oplyses at han modtager et legat fra Vemmetofte.

Ved udskiftningen samles "Lundehuset"s jord i matr.nr. 20 (se ovenfor), men ved udflytningen flyttes "Lundehuset" ikke, så beboerne dyrker dels jorden lige omkring ejendommen og dels jordstykket med nr. 20 mellem Lund og Højstrup.

Den 18-11-1861 døde Christoffer Hemmingsen, 77 år gl.

Den 11-04-1864 døde Lars Christoffersen, 46 år gl.

Den 30-11-1867 giftede den 41-årige enke Ane Catrine Madsdatter sig i Lyderslev Kirke med den 29-årige ungkarl Ole Olsen, søn af afdøde indsidder Jens Olsen af Gevnø.

Ole Olsen havde (ud fra oplysninger ved ansøgning om tildeling af medalje for deltagelse i krigen 1864) været soldat fra 02-07-1862 og formodentlig til efter krigens ophør i efteråret 1864. Han lå ved 4. infanteriregiment, 3. kompagni, som menig nr. 378. Han havde ikke været såret eller tilfangetaget eller på lazaret. Hvor han havde deltaget i kampene oplyses ikke. Ole Olsen fik bevilliget medalje.

Ane Catrine og Ole Olsens børn:
Lars Kristoffer Olsen
*30-05-1869
Boede i Lund til og med FT 1890.
Ikke død i Lyderslev Sogn før 1901.


FT 1870  1880   1890

Ole Olsen "husfader" og "arbejdsmand", Ane Catrine "hans kone" og børnene Johanne Larsen og Lars Kristoffer Olsen bor i "Lundehuset".

I 1880 er Ole Olsen "landmand" og i 1890 "husmand".

Den 25-10-1890 giftede datteren fra første ægteskab Johanne Larsen (* *20-01-1863; †07-06-1949) sig i Lyderslev Kirke med ungkarl Hans Peder Hansen (*13-07-1865; †29-07-1949) der var født i "Lundeledhus", men i 1890 boede sammen med forældrene i matr.nr. 3b.
De flyttede ind i "Lundehuset" sammen med Johannes mor og bonusfar.

Se mere om Johanne og Hans Peder Hansen under matr.nr. 3e.


FT 1901

1. familie

Ole Olsen "husfader og landmand",
Anne Catrine Madsdatter "hans kone".

 

2. familie

Hans Peder Hansen "husfader og fisker", Johanne Larsen "hans kone" samt
børnene Laura Marie Hansen, 9 år, og Harald Alfred Hansen, 2 år.

Pr. 14-12-1904 købte Hans Peder Hansen "Lundehuset" af Vemmetofte Kloster, d.v.s. at han købte de to matrikler med nr. 20 - nuværende a og b (a er dog nedlagt og lagt sammen med 3e)..

I 1905 købte Hans Peder Hansen matr.nr. 3e, byggede ejendommen der i dag ligger på matriklen og flyttede derud. Hans svigerforældre flyttede med.

Pr. 19-12-1905 solgte Hans Peder Hansen "Lundehuset" matr.nr. 20b (den del der ligger i Lund By) til Christian Søren Christiansen.

Christian Søren Christiansen (*22-02-1869; †) og hans kone Kirsten Christiansen (*16-07-1866; †) boede i "Højstruphusene" da de d. 17-09-1905 stod faddere til deres senere plejebarn Aage Gunnar Kristiansen (*31-07-1905; †) der blev født i Lund af indsidder Lars Jacob Christiansen og hustru Juliane Marie, f. Jensen (30 år), der boede i det nu nedlagte hus ved Højstrupvej.
Kirsten og Christian Christiansen fik selv ingen børn.

Christian Søren Christiansen oplyses i folketællingerne at være "landarbejder" eller "arbejdsmand" og i 1911 står der "arbejder ved herregård" som kan være Højstrup.

FT 1906

Kirsten og Christian bor i "Lundehuset" sammen med plejebarnet Aage Gunnar Christiansen (*31-07-1905; †)

FT 1911

Kirsten og Christian Christiansen samt plejebørnene Aage Gunnar Christiansen og Vera Olivia Nielsen (*16-12-1900; †), der tilflyttede i 1910 fra Rigshospitalet.

Peder Pedersen (*10-08-1844; †26-01-1927) blev født i Lyderslev af indsidder Peder Thomassen og hustru Karen Christensdatter. Han bor til leje hos Kirsten og Christian.
Peder Pedersen er sandsynligvis den af Christian Nissen i "50 huse i Lund" på side 37 omtalte "Per Grønlænder".
Han boede ved FT 1906 til leje i "Ærtebjerghuset".
I 1911 får han fattighjælp.

FT 1916

Kirsten og Christian Christiansen samt plejebarnet Aage Gunnar Kristiansen.
Plejebarnet Karl Ejnar Nielsen (*30-01-1915; ) optræder denne ene gang i Lund.

Peder Pedersen bor stadig til leje. Hans erhverv er uoplyst, men både før og efter 1916 får han fattighjælp.

FT 1921

Kirsten og Christian Christiansen har nu pigen Sofja Wronskaj (*13-06-1919; ) i pleje.

Sofja blev født i Hellested Sogn mens hendes mor, ugift Maryi Wronskaj fra Galicien (region i det nordvestlige Ukraine, omkring Lviv), 31 år, tjente på Juellinge.

Peder Pedersen bor stadig til leje.

FT 1925

Kirsten og Christian Christiansen har fortsat Sofja Wronskay i pleje.

Nu er Aage Gunnar Kristiansen flyttet hjem igen og er tjenestekarl.
I 1921 tjente han på "Strandgård".

Peder Pedersen bor fortsat til leje.

Den 26-01-1927 døde Peder Pedersen. I kirkebogen for Lyderslev Sogn står der:  "82 år, forhenværende arbejdsmand under fattigforsørgelse, nu bosiddende på Syge- og Alderdomshjemmet, Lyderslev Sogn, .…., ugift"

Kirsten og Christian Christiansen solgte "Lundehuset" ved skøde d. 14-05-1930 til Robert Pedersen og flyttede fra byen.

Frederik Jakob Olsen (*15-01-1885; †) sammen med husbestyrerinde Valborg Agnes Hedevig Svendsen (*28-03-1897; †) der også var mor til hans børn, flyttede ind før FT1930, der fandt sted d. 05-11-1930.

Valborg og Frederik Olsens børn:
Grethe Dora Olsen
*29-02-1924
Hun blev født i Skuldelev Sogn, hvor moren var "ugift tjenestepige af Torp Mark" og "udlagt barnefader (var) fodermester Frederik Jakob Olsen af Venslev, Ferslev Sogn (Horns Herred)."
Eva Annette Olsen
*01-08-1926
Hun blev født i Kærly, Karise Sogn.
Der er skriftlig tilladelse fra faren til at bære navnet Olsen.
Rigmor Marie Olsen
*06-02-1928
Hun blev født i Store Linde, Karise Sogn.
Richardt Godtfred Olsen
*06-02-1928
Han blev født i Store Linde, Karise Sogn.

Frederik Olsen blev født i Marvede Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, af "husmand Jakob Gotfred Olsen af Brorup og hustru Mette Marie Hansen som er 34 år gl."
Da hans første barn med Valborg Svendsen blev født var han fodermester i Venslev, Ferslev Sogn, Horns Herred. Valborg var da "ugift tjenestepige af Torp Mark". Hun blev født på Torp Mark i Skuldelev Sogn af "indsidder Peter Svendsen og hustru Sidse Marie Pedersen, 40 år, af Torp Mark".
Ved FT 1925 boede Frederik, Valborg og Grethe i samme hus i Karise Sogn - alle tre ugifte. Frederik er arbejdsmand, Valborg husmoder. De boede også i Karise d. 05-11-1924 oplyses det.
Ved Evas fødsel boede Valborg i "Kærly" (som kan være en ejendom eller et stednavn), men Frederiks opholdssted oplyses ikke. Deres yngste barn fødes i St. Linde i den nordlige del af sognet, oppe ved Tryggevælde Å.

FT 1930

1. familie

Frederik Olsen, hans samlever og deres fire børn.

Frederik Olsen er arbejdsløs og på fattighjælp.

2. familie

Ungkarl, skomagermester Erik Hansen (*24-04-1906; †).
Erik Hansen blev født i København og voksede bl.a. op på børnehjemmet "Ebenezer" matr.nr. 2c., men han ses ikke i nogen af FT 1916 - 25. Se mere under matr.nr. 6b samt Chr. Nissen "50 huse i Lund" side 9.

Ved skøde tinglæst d. 21-03-1934 solgte Robert Pedersen huset til Hjalmar Andersen.

FT 1940

Hjalmar Andersen, pensionist, fhv. lærer *13-01-1885 i København, gift d. 29-01-1923
Elisabeth Nielsigne Andersen, husmoder *03-05-1893 i Femø Sogn, gift 29-01-1923

Den 18-05-1942 fik Elisabeth Andersen skifterettens attest som adkomst til ejendommen.

Hun solgte pr. 11-10-1963 huset til "gasværksarbejder Evald Christensen og hustru Anna Christensen hver for en halvdel."

Den 23-09-1970 fik Anna Marie Christensen skøde på ejendommen.

På side 37 i Chr. Nissen "50 huse i Lund" fortæller Chr. Nissen og Jens Søgaard om husets beboere i 1940'erne og 50'erne og senere.

Per Grønlænder er identisk med ovennævnte Peder Pedersen.

Den store Kirsten må være Kirsten Christiansen.

Lærer Andersen og hans kone.

Tosse-Poul "kørte rundt og samlede gammelt jern."

Bankmanden Mejnert "gjorde det fint i stand og havde planlagt at flytte herned med sin kone, når han gik på pension. Men konen kunne ikke tænke sig at bo her. Så døde Mejnert af et hjertetilfælde, så det problem fik de ikke."

Chr. Nissen2 skriver:

"Her boede i begyndelsen af forrige århundrede Per Grønlænder i et meget lille rum i gavlen med dør lige ud til gaden. Han fik tilnavnet fordi han som sømand havde været en tur til Grønland. Om sommeren kørte farfar (Christian Edvard Nissen) ham somme tider på en trillebør ned til stranden, så han kunne få vasket tæerne. Han var ikke meget for vand. Han døde da også kort efter at de på plejehjemmet gav ham bad første gang.

Per Grønlænder var dreng på Søgård (se nr. 48) ved ”slaget i Lund” i midten af 1800-tallet, hvor Nordbyen og Sydbyen kom i slagsmål, fordi kun folk fra Sydbyen var blevet inviteret med til fest. Det var det slagsmål, der gav stødet til udflytningen. Per Grønlænder fortalte farfar om slagsmålet, hvordan der blev revet hårtotter af med bloddryppende hudlapper. Og om hvordan man havde taget favnbrændet i gården. ”…og så slouw de hinanden i hoovedet, så det goungrede”.

Der boede også en kone, der hed Kirsten, den store Kirsten. Og Mester (se nr. 4) boede her også et stykke tid før krigen.

I 40’erne og 50’erne boede lærer Andersen med sin kone. Det var hende som Hans Olsen fra Toften kom ned og trøstede, da manden døde.

Det må have været i slutningen af 40’erne eller begyndelsen af 50’erne. For det var den gang man delte telefonnumrene, så flere havde det samme nummer, men så med bogstaver efter (y, u osv.). Og Marie fra brugsen boede jo ovre i det dér Lillebo overfor (se nr. 16) . Og når så de stod og snakkede ude og så telefonen ringede, så skulle de ind (begge to). Så gik den anden jo ind, og så lyttede de til hvad hinanden sagde....Og når de stod og snakkede så sagde Marie: Jeg skal lige ind og ringe til Erling - det var hendes søn - så gik fru Andersen også ind og så skulle hun høre med.

Der var også en mand som hed Tosse-Poul, som boede i huset en tid. Han kørte rundt og samlede gammelt jern

Så blev huset købt af en bankmand, der hed Mejnert. Han gjorde det fint i stand og havde planlagt at flytte herned med sin kone, når han gik på pension. Men konen kunne ikke tænke sig at bo her. Så døde Mejnert ved et hjertetilfælde, så det problem fik de ikke.

Nu bor Marianne og Hans Hertel i huset."

Pr. 25-06-1981 solgte Anna Marie Christensen "Lundehuset" til Meinert Thomsen.

Fra 01-08-1988 havde Turid Birgitte Steensen Jacobsen fra Virum og Per Thomsen fra København S huset i lige sameje indtil de pr. 13-06-1990 solgte det til

Marianne Ammitzbøll (*11-07-1942; ) fra Frederiksberg C. Det må være den Marianne der i følge "50 huse i Lund", bor der sammen med Hans Hertel.

2013

2013

2017

Gå til toppen af denne side

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk