Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 3e

Adresse: Højstrupvej 16, 4673 Rødvig, Stevns

 

Matr.nr. 3e blev udskilt fra 3a ”Toftegård” d. 10-05-1905.
”Stendyssegård” indgik i processen ved at afgive den langstrakte trekant (mærket x) nord for det tidligere skel mod at overtage et tilsvarende areal syd for skellet (mærket y)
(Se matrikelkort nedenfor)

Matr.nr. 3e har gennemgået en del forandringer. Se mere nedenfor.

Matrikelkortet til venstre var nytegnet i 1876. Skel er tegnet med gråt/sort ligesom navne og numre der var gældende i 1876.
Senere ændringer er tegnet og skrevet med rødt.

Ved udskiftningen i 1861 (der foregik umiddelbart før udflytningen) havde man tildelt 6 huse, der tidligere havde haft deres - mindre - andele i fællesjorden, en jordlod hver vest for ”Lindersgård”. Disse jordlodder fik samme matr.nr. som huset i Lund By til hvilket de hørte.

”Lundehuset” (matr.nr. 20 i 1844-matriklen) fik tildelt den nordligste jordlod af de 6 (placeret i rød cirkel på kortet til venstre). Det var til forskel fra de 5 øvrige femkantet.
Det dyrkede folkene i ”Lundehuset” (se mere om disse 20b) ved siden af at de arbejde med andre ting.

Dato ejerskifte

Ejer

FT

Beboere

Beboere

1905

Johanne og H. P. Hansen

 

 

 

 

1906

Ejer, Laura, Harald, Olga

Ane Catrine og Ole Olsen

 

1911

Ejer, Laura, Harald, Olga

Ane Catrine og Ole Olsen

 

1916

Ejer, Laura, Olga

Ole Olsen

 

1921

Ejer

Ole Olsen

 

1925

Ejer, 1 barnebarn

Anna og Harald Hansen, 1 barn

 

1930

Ejer

Olga og Poul Hansen, 1 barn

 

1940

Ejer

Olga og Poul Hansen, 3 børn

1949

Olga og Poul Hansen

 

Ejer og børn

 

1981

Olga Hansen

 

Ejer

 

1985

Jens Bille Brøndsager
”Stendyssegård”

 

 

 

1986

Anni og Lars Schroll-Nielsen

 

 

 

1994

Olga Olsen og Torben Larsen

 

 

 

1997

Torben Larsen

 

 

 

2000

Anne Vejtorp og Niels Knudsen

 

 

 

2011

Anne Vejtorp

 

 

 

 

Den 25-10-1890 blev datteren i ”Lundehuset”, Johanne Larsen (*20-01-1863; †07-06-1949) gift med sønnen fra ”Lundeledhus” (se mere 18aHans Peter Hansen (*13-07-1865; †29-07-1949).
De flyttede ind i ”Lundehuset” til Johannes forældre og boede der indtil 1905, hvor de købte matr.nr. 3e af ”Toftegård” og byggede ejendommen Højstrupvej 16 (markeret med rød firkant på kortet ovenfor).

"Stendyssegård” indgik i processen ved at afgive den langstrakte trekant (mærket x) nord for det tidligere skel mod at overtage et tilsvarende areal syd for skellet (mærket y) (Se matr.kort ovenfor).
Matr.nr. 20a og 16be er overstreget, fordi disse matr.nr. d. 27-08-1949 blev inddraget under 3e og nedlagt.
3k blev i 1980 frasolgt til 16a ”Lindersgård”

Hans Peder var oprindelig fisker, men skiftede erhverv til landmand.

Med ud på Lund Mark flyttede også Johannes mor, Ane Catrine Madsdatter (*20-03-1826; †12-03-1913) og bonusfar, Ole Olsen(*18-10-1838; †22-06-1922).

Ved Johanne og Hans Peters guldbryllup i 1940 stod følgende i avisen:

"Guldbryllup i Lund. Parcl. Hans P. Hansen og Hustru, Johanne, Lund Mark, fejrer Fredag den 25. oktober Guldbryllup. De er begge to født i Lund og er henholdsvis 75 og 73 år gamle. Da de blev gift, overtog de Guldbrudens Fødehjem, og hertil hørte en mindre Jordlod på Lund Mark. H. P. Hansen, der ellers havde været Fisker i sine unge Dage og fartet vidt omkring, blev nu Landmand, og begge tog fat med Datidens Mod og Energi. De flyttede ud på Marken, hvor de byggede et nyt Hjem, og de købte mere Jord, saa der blev otte Tdr. Land. Her har de levet deres Liv, agtet og æret af deres Bys Beboere, og hvor de er blevet kendt. I Hjemmet voksede tre Børn op, to Døtre og en Søn. Den ene Datter er gift i Valløby, den anden bor hjemme og er gift med Parcl. Poul Hansen, der for faa Aar siden overtog Stedet. Sønnen, Harald Hansen, var i en Aarrække Vognmand i Lund, men er nu flyttet til Fedet, hvor han arbejder for Dansk Flinteksport.
H. P. Hansen har beklædt forskellige offentlige Hverv i By og Sogn, i Bestyrelsen for Brugsforeningen..."

Johanne og Hans Peder Hansens børn:
Laura Marie Kirstine Hansen
*15-01-1891
Ved FT 1906 ung pige i huset derhjemme.
Gift d. 20-01-1912 med smedemester i Faxe Ladeplads Hans Madsen (*17-03-1875; †)
Deres ældste søn, Jens Carlo Madsen (*24-04-1912; †) boede ved FT 1925 hos bedsteforældrene på matr.nr. 3e.
Harald Kristen Hansen
*03-04-1894
†17-08-1895
 
Anna Haraldine Hansen
*20-09-1896
†10-10-1896
 
Harald Alfred Hansen
*20-10-1898
†10-12-1980

Vognmand i Lund fra 1923 - 1940. (se matr.nr. 3b)
Ved FT 1925 drev han forretningen fra sit barndomshjem, hvor han boede med sin kone og ældste barn.

Olga Anie Jensine Hansen
*29-05-1904
Ved FT 1921 tjenestepige på "Lindersgård"
Gift d. 16-12-1927 med Poul Jensen Hansen.
De overtog matr.nr. 3e
Se skolefoto fra 1916

 

Den 16-12-1927 blev den yngste datter, Olga, gift med Poul Jensen Hansen (*18-08-1905; †1981). De overtog driften af stedet. Men først d. 16-03-1949 fik Poul Hansen skøde på ejendommen, blot nogle måneder før begge svigerforældrene døde.

Olga og Poul Hansens børn:
Inga Hansen
*18-03-1928
Se skolefoto fra 1936
Se skolefoto fra 1938
Alice Hansen
*03-12-1933
 
Svend Aage Hansen
*24-01-1937
 

 

Da Poul Hansen døde i 1981 overgik ejendommen til hans kone, Olga. Hun købte d. 02-02-1982 matr.nr. 25c af Sigfred Thomsen (der boede på matr.nr. 25a ”Strandbo”).

Den 03-09-1985 solgte Olga Hansen ejendommen til nabogården ”Stendyssegård”s ejer, Jens Bille Brøndsager.

I 1986 - 87 skete der en ommatrikulering, så matr.nr. 3e bliver på 3.500 m2 (hvorpå bygningerne ligger), og det tidligere jordtilliggende til ejendommen bliver til matr.nr. 25c.
Landbrugspligten på 3e ophæves samtidig.

Matr.nr. 3k blev i 1980 frasolgt til 16a ”Lindersgård”.

Den 29-08-1986 solgte Jens Bille Brøndsager matr.nr. 3e til Anni Schroll-Nielsen og Lars Flemming Schroll-Nielsen i lige sameje.

De solgte d. 17-01-1994 til Olga Brünniche Olsen og Torben Larsen.
Den 11-09-1997 blev Torben Larsen eneejer.

Torben Larsen solgte d. 24-10-2000 ejendommen til Anne Vejtorp (*16-04-1972; ) og Niels Knudsen i lige sameje.
D. 01-03-2011 overtog Anne Vejtorp hele ejendommen.

 

2013

2013

2017

2017

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk