Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 28 "Smedens Annas Hus"

Adresse: Lund Gade 12, 4673 Rødvig, Stevns

 

Foto taget af Chr. Nissen2 i 1970'erne

Foto taget af Hanne Sophia Nissen2 i 2004

Matr.nr. 28 blev udskilt fra "Bækkelund"s toft ved matriklen af 1844. Indtil da havde huset ligget som "Bækkelund"s inderste-hus. Det var fortsat Vemmetofte Kloster der ejede huset og lejede det ud.

På det ældste matrikkelkort fra 1804 er huset tegnet ind uden angivelse af et bogstav, som netop bruges til at vise fæstehusmandsstederne, hvilket dette hus ikke var. Det var beregnet på at skulle huse de gifte daglejere på "Bækkelund".

Oprindeligt har huset sandsynligvis været et bindingsværkhus med stråtag - som både "Lillebo", "Mesters Hus" og "Lundehuset".

 

FT 1787

Peder Andersen, 62 år, inderste og daglejer (*ca. 1724; †19-05-1798)
Ane Larsdatter, 64 år, hans kone (*ca. 1722; †23-11-1798)
Lars Pedersen, 23 år, deres søn, svag og undertiden fra forstanden (han er ikke i Lund ved næste FT)

FT 1801

1. familie

Hans Hansen, 51 år, indsidder og daglejer (var "Bækkelund"s tidligere fæster)
Anne Larsdatter, 36 år, hans kone
Anne Marie Hansdatter, 15 år, deres barn
Lisbeth Hansdatter, 12 år, deres barn
Anne Kirstine Hansdatter, 4 år, deres barn

 

2. familie

Henrik Andersen, 54 år, indsidder og daglejer
Maren Pedersdatter, 43 år, hans kone
Karen Henriksdatter, 9 år, deres barn
Johanne Henriksdatter, 7 år, deres barn

(Maren og Henrik Andersen var inderste på "Stendyssegård" ved FT 1787. Ingen af de 4 familiemedlemmer ses senere i Lund.)

FT 1834

1. familie

Jens Nielsen, 33 år, inderste og smed
Birte Sørensdatter, 45 år, hans kone
Søren Arentsen, 19 år, hans stifsøn, lærer at smede
Stine Jensdatter, 7 år, hans egne børn
Anne Catrine Jensdatter, 4 år, hans egne børn

(Ved FT 1840 er familien inderste på "Møllehøjgård" hos Birtes bror, Mads Sørensen)

 

2. familie

Jens Rasmussen, 51 år, inderste og daglejer
Johanne Nielsdatter, 49 år, hans kone
Anne Marie Jensdatter, 11 år,
Kirstine Jensdatter, 6 år, deres børn

(Jens Rasmussen og Johanne Nielsdatter blev gift d. 28-10-1813 i Lyderslev Kirke. Johanne var datter af Niels Pedersen, "Lundehuset". Familien optræder kun denne ene gang i Lund. Ingen af børnene er født i Lyderslev Sogn)

FT 1840

Niels Henricksen, 32 år, inderste og daglejer
Anne Thomasdatter, 28 år, hans kone
Hans Nielsen, 1 år, deres barn

(Ved FT 1845 var familien inderste på "Haugård" og optræder ikke senere i Lund)

FT 1845

Peder Henriksen, 30 år, væver
Ane Lisbeth Hansdatter, 27 år, hans kone
Hans Pedersen, 1 år, udøbt, deres barn
Lars Henriksen, 29 år, væver (født i Lund, se matr.nr. 31a, Lars og Peder var brødre.)

Christoffer Olsen var gårdmand på "Bækkelund" fra ca. 1797 til sin død i 1845. De sidste år han levede, bestyrede hans søn, Niels Christoffersen, gården. Efter Christoffer Olsens død giftede den 45 årige enke, Mariane Pedersdatter, sig med den 31-årige Peder Nielsen fra "Espemosegård". Peder Nielsen overtog fæstet efter Christoffer Olsen.

Peder Nielsen var storebror til Niels Christoffersens kone, Margrethe Poulsdatter. De var halvsøskende, idet de havde fælles mor.

Se familierelationen mellem "Bækkelund" og "Espemosegård" her.

Margrethe og Niels Christoffersen flyttede ud i gårdens indsidder-hus, matr.nr. 28.

Niels Christoffersen (*20-02-1813; †15-04-1890) var som sagt søn af gårdmanden på "Bækkelund", Christoffer Olsen og dennes første kone Ellen Larsdatter. Han blev d. 25-10-1844 gift med en datter fra "Espemosegård", Anne Margrethe Poulsdatter (15-01-1819; †02-03-1901).

Niels Christoffersen var fisker, bådfører og strandfoged. Tillige drev han og Margrethe en høkerforretning i huset på matr.nr. 28.1

Margrethe og Niels Christoffersens børn:
Peter Nielsen
*25-03-1845
†04-09-1873
Peter druknede sammen med sin bror, Kristoffer, og Daniel fra "Skovridergården". De var sejlet ud for at fiske ovre ved Møen; de var sejlet ud i et skibsvrag.1
Kristoffer Nielsen
*23-11-1846
†04-09-1873
Kristoffer druknede sammen med sin bror, Peter, og Daniel fra "Skovridergården". De var sejlet ud for at fiske ovre ved Møen; de var sejlet ud i et skibsvrag.1
Ellen Nielsdatter
*05-03-1849
Gift med gårdmand Anders Olsen i Jørslev ved Karise. 1 barn. Han døde ung. Hun blev senere gift med Kristian Madsen i Spjellerup. 2 børn.1
Ane Nielsen
*29-05-1851
†25-08-1925
Gift med Jens Pedersen, Ellebæk, Arnøje. De havde et lille landbrug. 4 børn.1
Anne Sophie Nielsen
*26-06-1855
Gift d. 18-11-1882 med bager og hestehandler Lars Hansen i Lyderslev. 4 børn.1
Poul Nielsen
*12-10-1857
†17-11-1858
 
Poul Nielsen
*11-06-1860
†23-04-1868
"Druknede uden for havnen i Lund. Han var sammen med sin far. Båden kæntrede. Faderen reddedes."1

Se mere om Margrethe og Niels Christoffersen her.

Pr. 06-07-1889 solgte Vemmetofte Kloster ejendommen til Margrethe og Niels Christoffersens svigersøn, bager i Lyderslev Lars Hansen.

Til og med FT 1890 bor Margrethe og Niels Christoffersen i huset sammen med et varierende antal af deres børn. Ved FT 1890 er de aftægtsfolk.

Niels Christoffersen døde d. 15-04-1890. Margrethe har formodentligt boet alene i huset frem til 1899, hvor Lars Hansen solgte det til smedemester Jens Peter Jørgensen.
Margrethe døde i 1901 i Arnøje (hos sin datter, Ane, og svigersøn?) og blev begravet på Lyderslev kirkegårrd.

Smedemester Lars Jørgensen der boede i matr.nr. 24a overfor matr.nr. 28, døde d. 08-11-1898, hvorefter sønnen Jens Peder Jørgensen drev smedjen videre.

Den 07-03-1899 købte Jens Peder Jørgensen matr.nr. 28 af Lars Hansen.

Den 10-09-1899 blev Jens Peder Jørgensen (*10-02-1867; †29-01-1956) gift i Helligkors Kirken, København, med Birthe Eline Christensen (*14-05-1877; †10-12-1968) der blev født i Baggesensgade 21, København N, af fabriksarbejder Anders Madsen Christensen og hustru Ane Marie Nielsen. Birthe tjente i Rødvig før brylluppet.

Efter brylluppet flyttede de ind i matr.nr. 28.

Måske var det hus der i 2014 står på grunden, nybygget i 1899.

Birthe og Jens Peder Jørgensens børn:
Laura Marie Jørgensen
*02-07-1900
"Laura lavede ikke rigtig noget. Hun var ikke rigtig rask. Hun sagde selv til når hun ville ned til Oringe"2
Anna Margrete Jørgensen
*03-06-1903
Gift med smedemester Axel Christiansen, se matr.nr. 24a
Ingeborg Marie Jørgensen
*05-05-1906
Ugift, arbejdede som kogekone
Se foto fra bryllup på "Toftegård"

FT 1901

Jens Peder Jørgensen, smedemester
Birthe Eline Christensen, husmoder
Laura Marie Jørgensen, deres datter
Søren Hansen *18-11-1876, logerende, smedesvend
Niels Peter Nielsen, *02-05-1882, logerende, smedelærling

FT 1906

Jens Peder Jørgensen, smedemester
Birthe Eline Christensen, husmoder
Laura Marie Jørgensen, deres datter
Kristen Alfred Jensen *09-10-1882, logerende, smedesvend
Karl Petersen, *13-10-1889, logerende, smedelærling

Fra 01-05-1910 til 01-11-1910 tjente Karen Marie Nielsen fra matr.nr. 12c hos smedemester Jens Peder Jørgensen

FT 1911

Jens Peder Jørgensen, smedemester
Birthe Eline Christensen, husmoder
Laura Marie Jørgensen, deres datter
Anna Margrete Jørgensen, deres datter
Ingeborg Marie Jørgensen, deres datter
Kristian Bertelsen *25-11-1882, logerende, smedesvend
Ernst Møller, *21-06-1894, logerende, smedelærling

FT 1916

Ved denne folketælling oplyses indtægts- og formueforhold.

Smedemester Jens Peder Jørgensen tjente 2.200,- kr., havde en formue på 7.500,- kr., betalte 25,67 kr. i skat til ataten og 30,80 kr. til kommunen.
Hans svend tjente 400,- kr. og betalt 5,60 kr. i skat. Dertil kom nok kost og logi. Hans løn svarede til hvad en karl på en gård tjente.
1 kr. i 1916-priser svarer til ca. 41 kr. i 2012-priser.

Jens Peder Jørgensen, smedemester
Birthe Eline Christensen, husmoder
Laura Marie Jørgensen, deres datter
Anna Margrete Jørgensen, deres datter
Ingeborg Marie Jørgensen, deres datter
Marius Madsen *28-10-1895, logerende, smedesvend

FT 1921

Jens Peder Jørgensen, smedemester
Birthe Eline Christensen, husmoder
Laura Marie Jørgensen, deres datter
Christian Axel Christiansen *09-03-1898 i Havnelev, logerende, smedesvend

FT 1925

Jens Peder Jørgensen, smedemester
Birthe Eline Christensen, husmoder
Laura Marie Jørgensen, deres datter, p.t. indlagt på Philidelphia
Anna Margrete Jørgensen, deres datter, p.t. på fagskole i Odense
Christian Axel Christiansen *09-03-1898 i Havnelev, logerende, smedesvend

Den 28-10-1928 giftede smedemester Jens Peder Jørgensens datter, Anna Margrete Jørgensen (*03-06-1903; †) sig i Lyderslev Kirke med smedesvend Christian Aksel Christiansen (*09-03-1898;†17-02-1959) der ved FT 1921 og 1925 var logerende smedesvend på matr.nr. 28. Han var født på Havnelev Mark af fyrbøder Karl Julius Christiansen og hustru Hansine Kirstine Nielsen.
De flyttede ind i - et måske nybygget hus på - matr.nr. 24a.

FT 1930

Jens Peder Jørgensen, smedemester
Birthe Eline Christensen, husmoder
Laura Marie Jørgensen, deres datter, husassistent
Ingeborg Marie Jørgensen, deres datter, husassistent

FT 1940

Jens Peter Jørgensen, fhv. smed
Birthe Eline Jørgensen, husmoder
Ingeborg Marie Jørgensen, datter, husassistent

Jens Peder Jørgensen og hans kone boede sammen med de to ugifte døtre til hans død i 1956.

Den 14-02-1957 solgte enken Birthe Jørgensen huset til datteren Marie Jørgensen.
De 2 søstre Marie og Laura boede fortsat sammen med deres mor til hendes død i 1968. 

Efter Axel Christiansens død d. 17-02-1959 på Faxe Sygehus flyttede hans enke, Anna, over til sine 2 søstre.

Pr. 15-03-1979 fik Anna og Axel Christiansens datter, Grethe Christiansen, skøde på huset.
Hun og hendes mand, Karl Frederiksen, boede i huset indtil deres nybyggede hus på matr.nr. 3h var færdigt. Grethe og Karl ejede fortsat huset og lejede det ud til forskellige.2

Pr. 24-11-1995 fik Jenny Echstrøm Lave skøde på ejendommen. Hun solgte d. 19-08-1998 til Pia Fürst Jacobsen.

Fra d. 01-11-2005 har Kurt Erik Pedersen (*08-06-1947; ) der kom fra Lyderslev, haft skøde på huset.

 

Chr. Nissen2 skriver:

"Store Carl’s Grethe’s mormor og morfar (der var smed) flyttede over i huset fra smedjen på den anden side vejen (se nr. 36), da Grethe’s forældre (Aksel og Anna) overtog smedjen. Han (Grethe’s morfar) fiskede også lidt fra en klinkbygget egetræsbåd, som Ejnar Søgaard senere købte. Den hed vist ”Hellig Olav”.

Senere flyttede Grethe’s mor Anna, og hendes to ugifte søstre, Marie og Laura over i huset. Marie boede der i nogle år efter Annas død. Hun gik ud som kogekone. Laura lavede ikke noget. Hun var ikke rigtig rask. Hun sagde selv til, når hun ville ned til Oringe.

Og Carl og Grethe boede der også, da de blev gift, inden de flyttede ind i det nye hus (se nr. 45). Smedjen blev solgt til Andreas Bruhn en gang i 60’erne.

Siden har der boet flere forskellige, bl.a. en freelance-journalist, som arbejdede i huset og sendte sine artikler til bladene over Internettet.

I dag bor Pia Jacobsen i huset."

Udlånt af Lokalhistorisk Arkiv, St. Heddinge

2013

2017

2013

Gå til toppen af siden

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk