Ejerlavet Lund By

Christopher Olsens familie
5a Bækkelund

Christopher Olsen (*1770; †10-04-1845) blev født i Ebbeskov, Faxe Sogn, af gårdmand Ole Hansen og døbt 5. søndag i fasten (25-03-1770).
Han overtog fæstet af ”Bækkelund” efter ”unge” Hans Hansen i enten 1797 eller 1798. Han fik fæstebrev d. 04-04-18004.

Hans Hansen var lillebror til Christopher Olsens far, Ole Hansen29.

Da Christopher Olsen d. 15-04-1798 blev gift med den jævnaldrende pige Ellen Larsdatter (*ca. 1770; †08-02-1825), var han enke– og gårdmand i Lund. Han var ikke blevet enkemand i Lund (ses ikke i KB).

Ellen Larsdatter blev døbt i Lyderslev Kirke den 02-09-1770. Hun var datter af gårdmand Lars Pedersen i Lyderslev og Boel Pedersdatter29.


 

Ellen Larsdatter og Christopher Olsens børn:
Karen Christophersdatter
*22-02-1799
 
Inger Christophersdatter
*22-12-1801

16-05-1823 gift med Lars Christensen, søn af gd. Christen Larsen, Ll. Heddinge, 29 år
Lars Christophersen
*07-10-1804
 
Peder Christophersen
*07-10-1804
01-06-1827 gift med enken Gunild Rasmusdatter, enke efter gmd. Rasmus Davidsen i Lyderslev
Johanne Marie Christophersdatter
*23-06-1805
 
Ole Christophersen
*07-06-1808
 
Niels Christophersen
*20-02-1813
†15-04-1890
D. 25-10-1844 giftede Niels sig med en datter fra ”Espemosegård”, Margrethe Poulsdatter *15-01-1819
Ved FT 1845 var Niels gårdbestyrer på ”Bækkelund”. Død i Lund.

 

Nytårsdag 1803 deltog Christopher Olsen i redningsdåden ved Fællesskov Rev, for hvilket han modtog kongens fortjenstmedalje i sølv. (Se ”Redningsdåden”)

I 1812 deltog han i ”Slaget mod englænderne” og modtog efterfølgende dannebrogskorset. (se ”Slaget mod englænderne”)

Christopher Olsen blev enkemand igen i 1825.

Han blev gift tredje gang med Mariane Pedersdatter (*29-12-1799; †31-05-1873). Hun blev født i Faxe By af husmand og snedker Peder Jensen og hustru Johanne Nielsdatter. (Jeg har endnu ikke fundet hvor og hvornår de blev gift).

 

Mariane Pedersdatter og Christopher Olsens børn:
Karen Christophersdatter
*04-12-1829
†18-06-1832
 
Jens Christophersen
*18-02-1832
†15-08-1892
Ved stedfaren Peder Nielsens død i 1857 overtog Jens fæstet af ”Bækkelund”.

 

Christopher Olsens søn, Niels, fra andet ægteskab bestyrede ”Bækkelund” de sidste år før Christopher døde d. 10-04-1845. Et halvt år efter (d. 31-10-1845) giftede enken Mariane Pedersdatter sig med en søn fra ”Espemosegård”, Peder Nielsen, og han overtog fæstet af ”Bækkelund”.

Ved FT 1801 havde "Bækkelund"

2 indsidder-familier:
Hans Hansen, 51 år, indsidder og daglejer
Anne Larsdatter, 36 år, hans kone
Anne Marie Hansdatter, 15 år, deres barn
Lisbeth Hansdatter, 12 år, deres barn
Anne Kirstine Hansdatter, 4 år, deres barn
               (Anne og Hans Hansen er gårdens tidligere fæstere)
                 og
Henrik Andersen, 54 år, indsidder og daglejer
Maren Pedersdatter, 43 år, hans kone
Karen Henriksdatter, 9 år, deres barn
Johanne Henriksdatter, 7 år, deres barn

(Maren og Henrik Andersen var inderste på "Stendyssegård" ved FT 1787. Ingen af de 4 familiemedlemmer ses senere i Lund.)

3 tjenestefolk:
Rasmus Pedersen, 30 år, tjenestekarl og landsoldat
Peder Larsen, 15 år
Cathrine Jensdatter, 27 år

Ved FT 1834 havde "Bækkelund"

2  inderste-familier:
Jens Nielsen, 33 år, inderste og smed
Birte Sørensdatter, 45 år, hans kone
Søren Arentsen, 19 år, hans stifsøn, lærer at smede
Stine Jensdatter, 7 år, hans egne børn
Anne Catrine Jensdatter, 4 år, hans egne børn

(Ved FT 1840 er familien inderste på "Møllehøjgård" hos Birtes bror, Mads Sørensen)

                             og
Jens Rasmussen, 51 år, inderste og daglejer
Johanne Nielsdatter, 49 år, hans kone
Anne Marie Jensdatter, 11 år,
Kirstine Jensdatter, 6 år, deres børn

(Jens Rasmussen og Johanne Nielsdatter blev gift d. 28-10-1813 i Lyderslev Kirke. Johanne var datter af Niels Pedersen, Lund. Familien optræder kun denne ene gang i Lund. Ingen af børnene er født i Lyderslev Sogn)

2 tjenestefolk:
Niels Jensen, 16 år (senere gift og bosat i Lund, Højstrup Markhus)
Kirsten Frandsdatter, 16 år (senere gift og bosat i Lund)

Ved FT 1840 havde "Bækkelund"

1 inderste-familie:
Niels Henricksen, 32 år, inderste og daglejer
Anne Thomasdatter, 28 år, hans kone
Hans Nielsen, 1 år, deres barn

(Ved FT 1845 var familien inderste på "Haugård" og optræder ikke senere i Lund)

2 tjenestefolk:
Lars Pedersen, 16 år (ikke senere i Lund)
Catrine Thomasdatter, 22 år (senere gift og bosat i Lund, se matr.nr. 24a)

Ved FT 1845 havde "Bækkelund"

1 inderste-familie:
Peder Henriksen, 30 år, væver
Ane Lisbeth Hansdatter, 27 år, hans kone
Hans Pedersen, 1 år, udøbt, deres barn
Lars Henriksen, 29 år, væver (født i Lund, se matr.nr. 31a, Lars og Peder var brødre.)
2 tjenestefolk:
Ole Pedersen, 22 år, (født i Smerup Sogn d. 03-08-1823. Gift og boede i Lund ved FT 1880.)
Mette Maria Larsdatter, 21 år (født i Lund d. 02-02-1824, se mere matr.nr. 17a)

Gå til toppen af siden

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk