Ejerlavet Lund By

Niels Peder Jensenius Thomsens familie
3a Toftegård

 

Alle billeder på siden er udlånt af Niels-Erik Thomsen11

 

Niels Peder Jensenius Thomsen (*02-05-1906; †1994) blev født på ejendommen matr.nr. 21a (Højstrupvej 19, 4673 Rødvig, Stevns, på hjørnet af Højstrupvej og Stevnsbovej) af Niels Frederik Thomsen (*24-02-1883; †07-03-1953) og hustru Karen Marie f. Hansen (*09-01-1880; †13-07-1969).
Ved FT 1921 var han tjenestekarl på ”Lindersgård” og i 1925 på ”Stendyssegård”.

Den 01-06-1928 giftede Niels Peder Thomsen sig med den jævnaldrende Dagny Petra Kristine Nielsen (*20-09-1906; †1997) der var eneste barn (adoptivdatter) på ”Toftegård”.

Da Dagnys adoptivfar Peder Larsen døde i 1930, overtog Niels Peder og Dagny ”Toftegård”.

Foto udlånt af Niels-Erik Thomsen11
"Toftegård" set fra øst, ca. 1950

I 1910 adopterede Peder Larsen og Johanne Marie Nielsen den ca. 4-årige Dagny, der var født i St. Torøje af Johannes lillebror, gårdmand på ”Vestergård” Niels Peter Nielsen og hustru Birthe Marie f. Rasmussen.
Johanne bar Dagny til dåben i Smerup Kirke d. 28-10-1906, og Peder stod fadder.
Dagny var Niels Peter og Birthe Maries andet barn. De fik yderligere 13 børn fra 1908 til 1927 - 4 døde som spæde. Birthe Marie døde i barselsseng nytårsaften 192711.

Niels-Erik Thomsen11 fortæller: "Da min mor (Dagny) havde født to børn med godt et års mellemrum, fik hun besøg af min morfar Niels Peter – Han sagde da til hende:”Nu skal du passe på du ikke kommer for godt igang”  - Hun svarede ham: ”Det er du da også den rette til at sige”

 

Dagny og Niels Peder Thomsens børn:
Peter Bøje Thomsen
*17-11-1930
†15-08-198111
Se skolefoto fra 1938
Gift d. 29-09-1956 med Inger Lise Frederiksen. Ejede "Møllekær", Hellested, efter Kristian Olsen.
Se familien Thomsen - fam. Olsen sammenhæng.
Boede senere i Faxe og arbejdede på Foderstoffen.
Børn: Peter Bøje Thomsen, uddeler i Rødvig Brugsforening
Birte Bøje Thomsen, bosat i Køge.
Else Johanne Thomsen
*30-01-1932
†30-03-201411
01-06-1957 gift i Lyderslev Kirke med ingeniør Jørgen Stub *11-05-1931 i Nr. Alslev
Unavngiven
*11-03-1937
†11-03-1937
Dreng der døde under fødslen, begravet 13-03-193711
Jørgen Toftegaard Thomsen
*05-03-1939
†16-10-200811
Overtog ”Toftegård” i 1978
Niels-Erik Thomsen
*14-11-1948
Praktiserende læge i Algestrup, 4682 Tureby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dagnys lillebror, Holger Nielsen (*1925 - 1954) boede en del af sin barndom på "Toftegård". Se skolefoto fra 1936 og fra 1938.

Toftegård 1936-38
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften26

Ved FT 1930 havde "Toftegård"

1 "aftægtskone":
Johanne Marie Larsen f. Nielsen *17-12-1877 (død 17-02-1933, gift med Peder Larsen, tidligere ejer af "Toftegård")
2 tjenestefolk:
Kaj Bøgelund Laurits Larsen *26-05-1909 i Lund (af arbejdsmand Jens Peter Larsen og Ane Sofie Nielsen, se matr.nr. 4f)
Karlo Ringkvist *22-07-1913 i Holte Sogn, Nordsjælland

Ved FT 1940 havde "Toftegård"

3 tjenestefolk:
Holger Nielsen *24-07-1925 i Hylleholt Sogn (bror til Dagny); død i 195411.
Agnethe Nielsen *29-08-1919 i Spjellerup Sogn (søster til Dagny)
Poul Gunnar Kristiansen *16-06-1924 i Lund (opvokset i det nu nedlagte hus ved Højstrupvej)

Charabanc med Bøje, kusine Ulla, morbror Holger (soldat) og Jørgen, ca. 1945

Bøje med såmaskine

Jørgen, Dagny, Niels-Erik og Niels Peder

Dagny og Jørgen, "Søgård" i baggrunden

Else, Bøje, Knud Rasmussen fra 22c, Sigfred fra 31a

Bøje og Niels-Erik

Trespand foran selvbinderen

Niels Peder presser hø op på loftet over kostalden

ca. 1950

I 1939 byggede man en ny lade. Nedenstående billeder er fra rejsegildet.

Laden væltede ved orkanen d. 03-12-1999.

Dagny holder Jørgen; Niels Peder med hvid hat holder armen om Bøje.
Else står foran.
Nr. 3 fra venstre tømrermester Marinus Jensen 21b

Niels Peder med hvid hat

Billede fra Else og Jørgen Stubs bryllup d. 01-06-1957 på "Toftegård".11

Fra venstre: Kirsten Bille (se "Stendyssegård"), Lillian (vist nok tjenestepige på "Søgård"), Gerda (som tjente på "Toftegård" og stammede fra Grønstrædet i Frøslev), Ella Madsen (se matr.nr. 12c), Anna Thorvald (se matr.nr. 13c), Johanne Rasmussen (se matr.nr. 22c), Smedens Marie som var kogekone (se matr.nr. 24a) og Elna Kjølby (se matr.nr. 16b).
Siddende foran Johanne Olsen (se matr.nr. 3c).11

Jeg sender dig hermed et billede af min mor og alle hendes søskende. Billedet er taget i ca 1960. Holger (se skolefoto 1936) er ikke med på billedet, han døde i 1954. Den største del af sin barndom boede han på Toftegård hos min mor og far. Fra venstre ses Erhard (boede i København), Thyge (var slagtermester i Tune), Agnete (gift med Poul som havde et lille landbrug ved klinten i Lilledal ved Sigerslev), Agnes (gift med Tommy og boede i København), Ellen (gift med Charles og boede i København), Johannes (som ung var han sømand, boede en stor del af sit liv i New York, hvor han i sen alder blev gift med en norsk kvinde. En kort overgang var han formand for sømændenes forbund i Danmark, men blev “kuppet” af den senere velkendte formand kommunisten Preben Møller Hansen (senere formand for partiet “Fælles kurs”) – Johannes var socialdemokrat og slet ikke rød nok mente Preben Møller Hansen), Jens Peder (boede i Fakse Ladeplads, var slagter og arbejdede for slagtermester Svendsen, blev gift i sen alder), “Lisa” (var den ældste, gift og boede i København),
Ester (gift med Oluf som var gårdejer på “Grevegården” – Grevegården er nu sæde for “Greve Museum” – Interessant at besøge – Stuerne står næsten som i min barndom og et gl. familiealbum ligger fremme og i det har jeg bl.a. fundet gl. billeder af min mor og far og min morfar – Desuden har “Greve Museum” nu fået en afdeling i Mosede, “Mosede Fort” som fortæller om livet under 1. verdenskrig – Også særdeles interessant at besøge), sidst ses min mor Dagny.
Vh Niels-Erik11 

Dagny og Niels Peder med børn ved guldbryllup.
Bøje, Else, Niels-Erik og Jørgen

Dagny og Niels Peder Thomsen

Den 01-06-1978 fejrede Dagny og Niels Peder Thomsen guldbryllup i Sydstevns Forsamlingshus i Lyderslev.

Dagny og Niels Peder nåede også at fejre krondiamantbryllup.
På billedet ses de med børn, børnebørn, svigerbørn og oldebørn ved festen i Sydstevns Forsamlingshus i Lyderslev den 01-06-1993.

Gå til toppen af siden

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk