Ejerlavet Lund By

Matr.nr. 13c

Adresse: Grønnevej 6, 4660 St. Heddinge

 

Matriklen blev udskilt fra 13 "Spangsbæk" efter udskiftningen som matr.nr. 13b.

Dato for erhvervelse Ejer                                        FT     Beboere                                                
  Vemmetofte Kloster   Ubebygget landbrugsjord
13-01-1863 Niels Pedersen "Spangsbæk"  
09-01-1866 Peder Nielsen hans søn   Peder Nielsen (2)
  1870
  1880
  1890
  1901
  1906
  1911
08-10-1914 Ane Cathrine Nielsen hans kone   Ane Cathrine Nielsen (1)
  1916
24-06-1919 Niels Nielsen "Spangsbæk"  
  1921
  1925 Ubeboet
25-11-1926 Ida Nielsen "Spangsbæk" hans kone    
  1930 Ubeboet
  1940 Thorvald Nielsen (5)
16-10-1944 Børge Sjørslev Pedersen "Spangsbæk" hendes svigersøn  
   
24-01-1959 Jens Marinus Nielsen Thorvalds Nielsens søn   ?
30-04-1969 Troels Anker Nielsen   Troels Anker Nielsen (?)
   
   
   
13-10-2004 Michael Bøgh Larsen   Michael Bøgh Larsen (?)
10-10-2014 Connie og Ivan Nielsen   Connie og Ivan Nielsen (?)

 

Peder Nielsen (*24-01-1824; †07-10-1914) var ældste søn på "Spangsbæk".

Han blev d. 30-05-1855 gift i Lyderslev Kirke med Inger Johansdatter (*25-08-1823; †01-01-1878), datter af gårdmand i Gevnø, Johan Christoffersen. De fik ingen børn.
Ved FT 1860 boede de på "Spangsbæk" sammen med Peders forældre og nogle af hans ugifte søskende.

I 1861-62 blev "Spangsbæk" udflyttet til sin nuværende placering.

Ved skøde tinglæst d. 09-01-1866 fik Peder Nielsen af faderen, Niels Pedersen, det nordøstligste hjørne af gårdens jord som husmandssted

Peders mor døde i 1865, og året efter overtog Peders svoger, Niels Nielsen, "Spangsbæk".

Ved FT 1870 boede Inger og Peder Nielsen på matr.nr. 13b (nu 13c).

Inger døde i 1878, 54 år gammel.

Den 26-04-1879 giftede Peder Nielsen sig i Havnelev Kirke med Ane Cathrine Larsen (*06-09-1850; †). Han var da 55 år og hun 28. De fik heller ingen børn.

Ane Cathrine og Peder drev husmandsstedet 13b indtil Peders død i 1914. Derefter passede Ane Cathrine det selv. I 1916 boede enken, Mette Cathrine Larsen *08-08-1839 i Havnelev, hos Ane Cathrine.

Ved skøde tinglæst d. 24-06-1919 solgte Ane Cathrine Larsen ejendommen til Niels Nielsen på "Spangsbæk".

I 1921 boede Ane Cathrine alene og i 1925 var hun flyttet ind på "Spangsbæk" som "pensionær og aldersrentenyder". Hun døde ikke i Lyderslev Sogn mellem 1925 og 1930 og optræder ikke ved FT 1930 i Lund.
Da Niels Nielsen på "Spangsbæk" døde d. 24-11-1926 arvede hans kone, Ida Nielsen, gården og matr.nr. 13b.

Ved FT 1925 og 1930 stod huset tilsyneladende tomt.

Da jeg var dreng (i 1940 og 50'erne) boede denne familie i huset.
Og det gjorde den også ved FT 1940.

Arbejdsmand Thorvald Emil Nielsen (*17-01-1898 i Kongsted Sogn; †) og Anna Agnethe Marie f. Jensen (*18-07-1899 i Hyllested Sogn; †).
De blev gift d. 07-05-1933 af sognefogeden i Smerup.

Anna og Thorvald Nielsens børn:
Jens Marinus Nielsen
*02-07-1933
Ved Jens' dåb er faren indskrevet i kirkebogen som "træskomand" i Lund.
Jens ejede ejendommen fra 1959 til 1969.
Arne Johannes Nielsen
*06-05-1936
Arne var spastisk lammet i venstre arm og ben og fik epilektiske anfald. På trods af sine handicaps ville Arne rigtig gerne arbejde, og han hjalp bl.a. vogmand Ejnar Frederiksen, når der var mulighed.
Karen Margrethe Nielsen
*25-11-1942
 

Anna Thorvalds var en af sognets kogekoner, der hjalp med husførelsen i private hjem eller i forsamlingshuse, når der skulle holdes store fester og laves mad til mange mennesker. 

Her står Anna Thorvalds til venstre, Ella Madsen i midten og Gerda Ejlers til højre. Alle tre kogekoner i Lyderslev Sogn.
Gerda boede i Gevnø og var gift med Ejler.

Ida Nielsen på "Spangsbæk" solgte i 1944 (16-10-1944) gården og matr.nr. 13b til sin svigersøn, Børge Sjørslev Pedersen. 
Det var fortsat Anna og Thorvald der boede i huset.

Den 28-08-1958 blev mart.nr. 13c udskilt fra 13b. 13c var på 1.441 m2, og omfattede den jord, hvorpå bygningerne lå. Matr.nr. 13b var herefter den landbrugsjord, som blev dyrket sammen med "Spangsbæk".
Den 29-01-1959 solgte Børge Sjørslev Pedersen matr.nr. 13c til landbrugsmedhjælper Jens Marinus Nielsen, en søn af husets mangeårige beboere, Anna og Thorvald Nielsen.

Pr. 30-04-1969 købte Troels Anker Nielsen (*21-03-1938; †) der var født på "Nordlund", ejendommen, hvor han oprettede en vognmandsforretning.

Pr. 21-08-1990 blev 5.302 m2 af mart.nr. 13b udskilt som matr.nr. 13d, og den 31-05-1991 solgt til Troels Anker Nielsen. Den 16-01-1992 blev matr.nr. 13c og d lagt sammen under betegnelsen 13c, der herefter udgør 6.743 m2.

Pr. 13-10-2004 solgte Troels Nielsen ejendommen til Michael Bøgh Larsen (*17-09-1959; †), der indrettede smedeværksted.

2013

2013

Pr. 10-10-2014 blev ejendommen solgt til Connie Bechker Nielsen (*28-10-1966; ) og Ivan Werner Nielsen (*13-09-1962; ) fra Karise.

2017

Gå til toppen af denne side

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk